Zasady naboru do Szkoły Doktorskiej DSW w roku akademickim 2019/2020

Zasady postępowania rekrutacyjnego w roku akademickim 2019/2020 SZKOŁA DOKTORSKA DSW
Nabór w roku akademickim 2019/2020 TAK
Ilość miejsc w Szkole Doktorskiej DSW w roku akademickim 2019/2020 4
Czas kształcenia w Szkole Doktorskiej DSW 6 semestrów
Okres kształcenia 1 października 2019 – 30 września 2022
Finansowanie Szkoły Doktorskiej DSW w roku akademickim 2019/2020 Tak
Ilość miejsc w dyscyplinie pedagogika 3
Ilość miejsc w dyscyplinie nauki o komunikacji i mediach 1
Obszar tematyki na miejsce nr 1 w dyscyplinie pedagogika pedagogika specjalna / edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie / pedagogika lecznicza na Dolnym Śląsku
Obszar tematyki na miejsce nr 2 w dyscyplinie pedagogika całożyciowe uczenie się /edukacja zawodowa / doradztwo zawodowe na Dolnym Śląsku
Obszar tematyki na miejsce nr 3 w dyscyplinie pedagogika kształcenie nauczycieli /edukacja alternatywna / innowacje edukacyjne na Dolnym Śląsku
Obszar tematyki na miejsce w dyscyplinie nauki o komunikacji i mediach Nowe media w perspektywie rozwoju Dolnego Śląska
Forma postępowania rekrutacyjnego Rozmowa kwalifikacyjna (dotycząca wybranego obszaru i problematyki badania)
Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej 10-11 września 2018 r. Wydział Nauk Pedagogicznych ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław
Termin i miejsce składania dokumentów 15 czerwca – 31 sierpnia 2019 r. Dolnośląska Szkoła Wyższa Biuro ds. kształcenia doktorantów ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław p. 402 (IV piętro) w godzinach 900-1500 lub pocztą
Rekrutacja