Wydział Nauk Społecznych i Technicznych

Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się ośrodków kształcący dziennikarzy, wydawców, blogerów, rzeczników prasowych, kreatorów wizerunku, gier i animacji, specjalistów ds. marketingu, bezpieczeństwa, administracji w instytucjach publicznych oraz sektorze biznesowym, ekspertów od dyplomacji i stosunków międzynarodowych, profesjonalnych pracowników służb mundurowych, cywilnych oraz jednostek odpowiadających za bezpieczeństwo, a także badaczy z zakresu nauk społecznych. Zajęcia prowadzone są przez uznanych w kraju i zagranicą naukowców, praktyków oraz specjalistów. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji społeczne. Bogata oferta edukacyjna, wielofunkcyjna przestrzeń, własne studio telewizyjne i fotograficzne, profesjonalne laboratorium dźwięku, jedna z niewielu w Polsce pracowni motion capture, dogodna lokalizacja w centrum Wrocławia, dostępność dla osób z niepełnosprawnością oraz bezpłatny parking dla studentów – to tylko kilka z atutów Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa.

Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa

Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa

Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa

Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa

Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa

Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa

Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa

Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa

Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

Oferta Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa

Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa daje gwarancję przygotowania do zawodu oraz stwarza odpowiednie warunki do rozwoju osobistego i realizacji indywidualnych pasji m.in. poprzez: solidne, praktyczne, nowoczesne i unikatowe wykształcenie, dyplom ceniony przez pracodawców na rynku pracy, przejrzyste i dostępne dla każdego opłaty (opłata wpisowa i walidacyjna oraz czesne płacone w ratach miesięcznych, semestralnych lub rocznych z gwarancją stałej wysokości przez cały okres studiów bez żadnych dodatkowych opłat), możliwość realizacji semestru lub roku studiów na uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+ zarówno na studiach I, jak i II stopnia, udział w projektach naukowo-badawczych, zajęciach, seminariach, konferencjach oraz autorskich programach realizowanych przez pracowników naukowych DSW, możliwość udziału w wydarzeniach specjalnych organizowanych przez WNSiD z udziałem wybitnych ekspertów, praktyków, pionierów oraz specjalistów z kraju i zagranicy współpracujących z Wydziałem Nauk Społecznych i Dziennikarstwa


prof. DSW dr hab. Beata Sierocka
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa