Wydział Nauk Pedagogicznych

Wydział Nauk Pedagogicznych jest jednym z wiodących w kraju ośrodków kształcący pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, pracowników socjalnych, terapeutów, animatorów i menedżerów kultury oraz badaczy z zakresu nauk pedagogicznych. Jako samodzielna jednostka organizacyjna Dolnośląskiej Szkoły Wyższej powstał 1 października 2003 roku. Strukturę wydziału tworzą Instytut Pedagogiki, Instytut Pedagogiki Specjalnej, Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją, Instytut Psychologii, Wydziałowe Pracownie: Sztuk Nowoczesnych i Kształcenia Językowego. Zajęcia prowadzone są przez uznanych w kraju i zagranicą naukowców, praktyków oraz specjalistów. Wydział posiada uprawnienia do nadawania tytułu profesora i doktora honoris causa oraz stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika. Bogata oferta edukacyjna, wielofunkcyjna przestrzeń, multimedialne pracownie i nowoczesne sale dydaktyczne, dogodna lokalizacja w centrum Wrocławia, dostępność dla osób z niepełnosprawnością, to tylko kilka z atutów Wydziału Nauk Pedagogicznych, który jednocześnie stał się miejscem organizacji międzynarodowych konferencji, seminariów oraz licznych wydarzeń o charakterze kulturalnym.

Wydział Nauk Pedagogicznych

Wydział Nauk Pedagogicznych

Wydział Nauk Pedagogicznych

Wydział Nauk Pedagogicznych

Wydział Nauk Pedagogicznych

Wydział Nauk Pedagogicznych

Wydział Nauk Pedagogicznych

Wydział Nauk Pedagogicznych

Wydział Nauk Pedagogicznych

Wydział Nauk Pedagogicznych

Wydział Nauk Pedagogicznych

Wydział Nauk Pedagogicznych

Wydział Nauk Pedagogicznych

Wydział Nauk Pedagogicznych

Wydział Nauk Pedagogicznych

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

Oferta Wydziału Nauk Pedagogicznych

Wydział Nauk Pedagogicznych zapewnia studentom zdobycie tytułu licencjata na wybranym kierunku studiów i/lub tytułu magistra oraz stwarza odpowiednie warunki do rozwoju osobistego i realizacji indywidualnych pasji m.in. poprzez solidne, praktyczne, nowoczesne i unikatowe wykształcenie, dyplom ceniony przez pracodawców na rynku pracy, przejrzyste i dostępne dla każdego opłaty: wpisowa, walidacyjna oraz czesne płacone w ratach miesięcznych, semestralnych lub rocznych z gwarancją stałej wysokości przez cały okres studiów bez żadnych dodatkowych opłat, stypendia: socjalne, za wyniki w nauce i sporcie, za działalność społeczną, możliwość realizacji semestru lub roku studiów na uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+ zarówno na studiach I, jak i II stopnia, udział w projektach naukowo-badawczych, zajęciach, seminariach, konferencjach oraz autorskich programach realizowanych przez pracowników naukowych DSW, możliwość udziału w wydarzeniach specjalnych organizowanych przez WNP z udziałem wybitnych ekspertów, praktyków, pionierów oraz specjalistów z kraju i zagranicy współpracujących z Wydziałem Nauk Pedagogicznych DSW


prof. DSW dr hab. Paweł Rudnicki, Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych

Intensywny Kurs Języka Angielskiego prowadzony przez native speakerów współpracujących z Międzynarodowym Instytutem Studiów nad Kulturą i Edukacją WNP DSW oraz The New School University w Nowym Jorku, wsparcie tutorskie, którym objęci są wszyscy studenci oraz bezpłatną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, dyplom ceniony przez pracodawców na rynku pracy, aktywność w kołach naukowych: Koło Fotografii, Koło Naukowe Pedagogiki „Paidea”, Koło Naukowe Resocjalizacja, Warsztaty Interpretacji SZTUKATERIA, Koło Naukowe Studentów Psychologii „ROZOS”., możliwość współtworzenia artystycznej przestrzeni uczelni w ramach Galerii 55, współtworzenie życia kulturalnego w ramach powołanego przez uczelnię Teatru Aula