Surdopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową

REKRUTACJA 2020/2021

studia podyplomowe

SURDOPEDAGOGIKA

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2020 r.

Studiuj już od 250 zł/mies.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

nauki-techniczne

Na tym kierunku w DSW:

 
 • zdobędziesz wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy wychowawczo opiekuńczej, dydaktycznej, i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabosłyszącą
 • nauczysz się dokonywania diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych słuchowo
 • wykształcisz umiejętności wspierania rodziny dziecka oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku
 • poznasz specyfikę procesu kształcenia i wychowania osób z uszkodzonym narządem słuchu
nauki-techniczne

Dla kogo ten kierunek?

 
 • dla osób pracujących lub planujących pracę z osobami z niepełnosprawnością słuchową, w tym zwłaszcza: pedagogów, nauczycieli, wychowawców, terapeutów, do pracowników przedszkoli, szkół, placówek, świetlic, poradni psychologiczno-pedagogicznych, warsztatów terapii zajęciowej
 • uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej
nauki-techniczne

Program studiów

Zajęcia prowadzone są przez trzy semestry w trybie niestacjonarnym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 450 godzin realizowane metodami aktywizującymi (ćwiczenia, warsztaty). Dodatkowo w programie jest zaplanowanych 180 godzin praktyk.
 • Moduł I – Kształcenie kierunkowe (60 godz.)
  • Dydaktyka specjalna
  • Diagnostyka w dydaktyce specjalnej
 • Moduł II – Merytoryczny (240 godz.)
  • Podstawy prawne funkcjonowania osób niepełnosprawnych
  • Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z elementami andragogiki specjalnej
  • Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej
  • Subdyscypliny pedagogiki specjalnej
  • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
  • Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością
  • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i rewalidacyjnej oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolu, szkole i placówce
  • Diagnostyka surdopedagogiczna
  • Medyczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową
  • Elementy pedeutologii surdopedagogicznej
  • Elementy surdopedagogiki
  • Wspomagające i alternatywne metody komunikacji
 • Moduł III – Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne (150 godz.)
  • Metodyka nauczania i wychowania dzieci niesłyszących i słabosłyszących w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
  • Metodyka nauczania i wychowania uczniów niesłyszących i słabosłyszących w nauczaniu przedmiotowym
  • Metody pracy z uczniem niepełnosprawnym w nauczaniu integracyjnym i włączającym
  • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z uczniami niesłyszącymi i słabosłyszącymi
  • Metodyka pracy terapeutycznej z uczniami z niepełnosprawnością słuchową
  • Metody wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością słuchową
  • Manualne sposoby usprawniania języka
  • Podstawy języka migowego

  Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:
 • uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć
 • zaliczenie praktyk pedagogicznych
 • zaliczenie zadania polegającego na prezentacji działań praktycznych wynikających z roli nauczyciela

Zapisując się do 29 kwietnia, zyskujesz 1000 zł:

 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 • 600 zł zniżki w czesnym

Ceny dla kandydatów:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

15 rat (kierunki trzysemestralne) cena regularna: 290 zł cena:

250 zł

opłata semestralna cena regularna: 1450 zł cena:

1250 zł

koszt studiów cena regularna: 4350 zł cena:

3750 zł

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej – aż 1200 zł:

 • 800 zł zniżki w czesnym

 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

Ceny dla Absolwentów DSW:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

15 rat (kierunki trzysemestralne) cena regularna: 290 zł cena:

237 zł

opłata semestralna cena regularna: 1450 zł cena:

1183 zł

koszt studiów cena regularna: 4350 zł cena:

3550 zł

Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Biuro Rekrutacji

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja