Dział Studiów Podyplomowych DSW

Dział Studiów Podyplomowych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (DSP DSW), jest jednostką, która bazuje na dorobku i doświadczeniu kadry naukowej i dydaktycznej DSW. Podstawowym obszarem aktywności DSP DSW jest organizacja i prowadzenie studiów podyplomowych oraz innych, dodatkowych form kształcenia dla studentów i absolwentów DSW oraz wspieranie nauczycieli w podwyższaniu kompetencji zawodowych jak i podnoszenie jakości pracy szkół i placówek oświatowych w regionie.


Do zadań DSP DSW należy przede wszystkim planowanie, organizowanie i przeprowadzanie różnych form doskonalenia kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli ze wszystkich etapów edukacyjnych, kreowanie współpracy między poszczególnymi podmiotami rynku edukacyjnego oraz realizację projektów unijnych, umożliwiających zwiększenie dynamiki rozwoju szkół i placówek oświatowych w regionie.


Realizacji tych zadań służy uruchamianie różnych form doskonalenia, np. kursów doskonalących, konferencji, warsztatów, seminariów, szkoleń rad pedagogicznych, a także programów wsparcia szkół i placówek w ich projakościowym rozwoju, prowadzenie konsultacji indywidualnych i grupowych oraz działalność promocyjno-wydawnicza. CSP DSW podejmuje również inne zadania zlecone przez zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i umiejętności, zdobyciem nowych kwalifikacji i uprawnień, zwiększeniem szans zawodowych na rynku pracy. Misja CSP jest mocno powiązana z wyzwaniami współczesnej edukacji, ukierunkowanej na sukces szkoły, nauczycieli i uczniów, opartej na społeczeństwie wiedzy, wymagających twórczych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie doskonalenia kompetencji kluczowych w sferze rozwoju osobistego i zawodowego.

☛ Kierownik DSP: dr Barbara Kutrowska

Masz pytanie? – skontaktuj się z nami!


Dział Studiów Podyplomowych DSW

Strzegomska 55 (pokój 306), 53-611 Wrocław

tel. 71 356 15 13, | mail: sekretariat.dsp@dsw.edu.pl


GODZINY OTWARCIA


wtorek – piątek 07:30 – 15:00

sobota 07:30 – 15:00 – w terminach zjazdów studentów niestacjonarnych

niedziela – nieczynne

Jesteśmy czwartą w Polsce uczelnią niepubliczną
z pełnymi uprawnieniami akademickimi

Zapewniamy kształcenie od licencjatu do doktoratu!

Jesteśmy najlepszą niepubliczną uczelnią magisterską na Dolnym Śląsku
wg rankingu Perspektyw

Współpracujemy z ponad 100 zagranicznymi ośrodkami naukowymi
z 25 krajów w Europie i Stanach Zjednoczonych

Gwarantujemy udział w międzynarodowych praktykach, stażach oraz studiach w ramach programu ERASMUS+

Inwestujemy w komfortowe warunki studiowania

• Posiadamy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością •

Gwarantujemy stałe czesne przez cały okres studiów

Wspieramy naszych studentów i doktorantów!
Każdego roku blisko 1000 osób otrzymuje pomoc materialną

Zatrudniamy ponad 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków

Realizujemy projekty społecznie zaangażowane

Arrow
Arrow
Slider

Dlaczego DSW to Miejsce dla Ciebie?

Dolnośląska Szkoła Wyższa w rankingu Perspektyw od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jeden z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce. Wybitni eksperci, praktycy oraz specjaliści współpracujący z uczelnią są jej najmocniejszą stroną. Kształcimy zgodnie z międzynarodowymi standardami na 14 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie (do nadawania tytułu doktora oraz doktora habilitowanego). Zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia. Możliwość podjęcia zagranicznych studiów oraz staży w ramach programu ERASMUS+, przejrzysty system opłat oraz bogata oferta funduszy stypendialnych są niewątpliwym atutem. Liczne seminaria, międzynarodowe konferencje, specjalistyczne kursy i szkolenia prowadzone są w nowoczesnej i przyjaznej przestrzeni kampusu DSW.


Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej
Rekrutacja