Studia Doktoranckie – informacje

Ostatnia rekrutacja na studia doktoranckie odbyła się we wrześniu 2018 roku. Od roku akademickiego 2019/2020 doktorat można uzyskać w ramach Szkoły Doktorskiej DSW. Kształcenie w Szkole Doktorskiej DSW:
  • przygotowuje doktoranta do uzyskania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach naukowych: pedagogika, nauki o komunikacji społecznej i mediach,
  • trwa od sześciu do ośmiu semestrów i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej,
  • jest prowadzone na podstawie programu kształcenia ustalonego przez Senat Dolnośląskiej Szkoły Wyższej oraz indywidualnego planu badawczego.
Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej trwa od 15 czerwca do 31 sierpnia 2019 roku. W dniach 10 i 11 września 2019 roku odbędą się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.

Szczegółowe informacje związane z rekrutacją znajdą Państwo poniżej:

 

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Biuro ds. studiów doktoranckich

✉ napisz: doktoraty.wnp@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356-15-57

Rekrutacja