Relaksacja w Edukacji

REKRUTACJA 2020/2021

studia podyplomowe

RELAKSACJA W EDUKACJI

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2020 r.

Studiuj już od 280 zł/mies.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

nauki-techniczne

Na tym kierunku w DSW:

 
 • w oparciu o techniki relaksacyjne zdobędziesz praktyczne umiejętności radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałaniu wypalenia zawodowego
 • nauczysz się planować́ i prowadzić zajęcia dydaktyczne i wychowawcze z elementami relaksacji
 • poznasz teoretyczną wiedzę dotyczącą procesów relaksacyjnych, metod i form pracy z ciałem i umysłem
 • będziesz uczestniczył w warsztatach i ćwiczeniach, które dadzą Ci kompetencje merytoryczne, metodyczne i psychologiczne niezbędne w pracy opartej o techniki relaksacyjne
 • będziesz miał okazję obserwować, jak świadomości ciała i pracy z umysłem oraz umiejętność przekładają się na ich praktyczne zastosowanie w pracy zawodowej
nauki-techniczne

Dla kogo ten kierunek?

 
 • dla praktyków z obszaru edukacji pozaformalnej (np. szkolenia)
 • dla dla osób, które ukończyły studia I lub II stopnia, posiadających tytuł licencjata lub magistra
 • dla nauczycieli różnego szczebla (od edukacji przedszkolnej do wyższej)
nauki-techniczne

Program studiów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 180 godzin realizowane metodami aktywizującymi (ćwiczenia, warsztaty).
 • Humanistyczne podstawy relaksacji, relaksacja w procesie edukacji – 8 godz.
 • Psychofizyczny rozwój człowieka, radzenie sobie ze stresem, kryzysami i wypaleniem – 8 godz.
 • Psychomotoryka rozwoju osób ze specjalnymi potrzebami. Zagadnienia oceniania i wsparcia rozwoju kompetencji osobistych – 6 godz.
 • Biomedyczne podstawy relaksacji – 6 godz.
 • Kontekst kulturowy lean managementu w Polsce – 8 godz.
 • Budowanie relacji z uczestnikami, komunikacja społeczna, w grupie, psychologia relacji, świadomość nauczyciela – 6 godz.
 • Ekspresja ciała: emisja głosy, praca z dźwiękiem, taniec – 19 godz.
 • Masaż relaksacyjny – 8 godz.
 • Samoświadomość ciała: Somayog, Technika Aleksandra, Technika Feldenkraisa, joga – 34 godz.
 • Alternatywne formy pracy edukacyjnej z elementami relaksacji – 10 godz.
 • Zdrowie i dieta – 6 godz.
 • Metodyka technik relaksacyjnych, tworzenie planów zajęć relaksacyjnych w procesie edukacyjnym – 16 godz.
 • Trening autogenny, Relaksacja Jacobsona – 12 godz.
 • Ćwiczenia koncentracji i oddechu w procesie dydaktycznym – 7 godz.
 • Praktyki uważnościowe (min. Mindfulness, rysunek) – 13 godz.
 • Komunikacja w grupie, kompetencje osobiste – 11 godz.
 • Seminarium dyplomowe – 10 godz.
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich zajęć oraz pozytywna ocena z egzaminu ustnego.

Zapisując się do 29 kwietnia, zyskujesz 1000 zł:

 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 • 600 zł zniżki w czesnym

Ceny dla kandydatów:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

10 rat (kierunki dwusemestralne) cena regularna: 340 zł cena:

280 zł

opłata semestralna cena regularna: 1700 zł cena:

1400 zł

koszt studiów cena regularna: 3400 zł cena:

2800 zł

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej – aż 1200 zł:

 • 800 zł zniżki w czesnym

 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

Ceny dla Absolwentów DSW:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

10 rat (kierunki dwusemestralne) cena regularna: 340 zł cena:

260 zł

opłata semestralna cena regularna: 1700 zł cena:

1300 zł

koszt studiów cena regularna: 3400 zł cena:

2600 zł

Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Biuro Rekrutacji

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja