Rekrutacja krok po kroku

KROK 1 – Zapisz się online

 • wejdź na stronę www.rekrutacja.dsw.edu.pl >> i utwórz konto w serwisie: Internetowa Rejestracja Kandydatów (tzw.IRK)
 • podaj swój pesel i zabezpiecz konto hasłem, które zapamiętaj lub zapisz
 • zaloguj się, wprowadź niezbędne dane
 • dokonaj wyboru odpowiedniego kierunku i stopnia studiów
 • zaakceptuj swój wybór, potwierdzając go odpowiednim przyciskiem

Ważne! Do czasu podjęcia ostatecznej decyzji możesz dokonywać w systemie IRK wszelkich zamian oraz korekt.


KROK 2 – Złożenie kompletu dokumentów

Sprawdź poprawność wszystkich swoich danych. Następnie wydrukuj podania o przyjęcie na studia oraz umowy (wygenerowane automatycznie w systemie IRK) i dostarcz je osobiście wraz z wymaganymi dokumentami do Biura Rekrutacji. Pamiętaj, że wydrukowany komplet dokumentów powinien zawierać:

 • podanie o przyjęcie na studia
 • umowę o świadczenie usług edukacyjnych (należy złożyć po 2 egzemplarze + podpisy na każdej stronie)
 • wszystkie załączniki do umowy (należy złożyć po 2 egzemplarze + podpisy na każdej stronie)

Pamiętaj także, aby dostarczyć dokumenty w ciągu 7 dni od zapisania się w systemie IRK. To gwarantuje Ci możliwość skorzystania ze zniżki w czesnym oraz wpisowym.


Gdzie masz złożyć lub wysłać komplet swoich dokumentów?

Centrum Rekrutacyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej >>

mieści się przy ul. Strzegomskiej 55 (pok. nr 14 / parter) we Wrocławiu.

tel.: 71 356 15 31 | tel.: 71 356 15 32, | tel.: 71 356 15 73 | e-mail: rekrutacja@dsw.edu.pl


Jakie jeszcze dokumenty powinieneś skompletować i dostarczyć?

Jeśli wybrał(a)eś studia I stopnia (licencjackie):

 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • fotografia cyfrowa i 1 tradycyjna*
 • kserokopia dowodu osobistego (dwie strony)

Jeśli wybrał(a)eś studia II stopnia (magisterskie):

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (oryginał do wglądu)
 • fotografia cyfrowa* i 1 tradycyjna*
 • kserokopia dowodu osobistego (dwie strony)

Jeśli wybrał(a)eś studia podyplomowe:

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (oryginał do wglądu)
 • fotografia tradycyjna*
 • kserokopia dowodu osobistego (dwie strony)

Opłata wpisowa (rekrutacyjna) w roku akademickim 2018/2019 wynosi:

WYSOKOŚĆ OPŁAT JEDNORAZOWYCH:

 • studia I stopnia 190 zł
 • 0 zł

 • studia II stopnia 190 zł
 • 0 zł

 • studia podyplomowe 100 zł
 • 0 zł

NUMER KONTA BANKOWEGO dla wpisowego jest przyznawany indywidualnie i automatycznie po zarejestrowaniu się Kandydata w serwisie rekrutacyjnym.

LEGENDA:

 • * Wymagania dot. zdjęć:
  • zdjęcie cyfrowe – kolorowe, bez nakrycia głowy, jednolite i jasne tło, dobra ostrość, naturalny kolor skóry, wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, z otwartymi oczami (spojrzenie na wprost), nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, pozycja frontalna, zapisane w formacie JPG, wymiar 400×500 pikseli (fotografię można dodać w systemie IRK lub przynieść na płycie CD);
  • zdjęcie tradycyjne – fotografia w formie tradycyjnej o rozmiarze 35×45 mm, podpisana na odwrocie (nazwisko, imię/imiona), identyczne jak załączone zdjęcie elektroniczne, dostarczane z kompletem dokumentów do Centrum Rekrutacyjnego DSW.

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Centrum Rekrutacyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Akty prawne dotyczące rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

1. Zarządzenie nr 15/2018 Prezydenta DSW w sprawie zasad, warunków, trybu oraz terminów rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019

2. Zarządzenie nr 10/2018 Prezydenta DSW w sprawie zasad i trybu przyjmowania na studia w DSW cudzoziemców w roku akademickim 2018/2019

3. Zarządzenie nr 08/2018 Rektora DSW w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich w DSW

4. Zarządzenie nr 9/2018 Rektora DSW w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów podyplomowych DSW w roku akademickim 2018/2019

5. Uchwała nr 23/2018 Konwentu DSW w sprawie wysokości opłat związanych z odbywaniem studiów w DSW w roku akademickim 2018/2019

6. Uchwała nr 24/2018 Konwentu DSW w sprawie Regulaminu opłat związanych z odbywaniem studiów podyplomowych i kursów w DSW.

7. Uchwała nr 25/2018 Konwentu DSW w sprawie Regulaminu promocji dla studentów studiów wyższych i słuchaczy studiów podyplomowych DSW.


Akty prawne dotyczące rekrutacji na studia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019

1. Zarządzenie nr 11/2018 Prezydenta DSW w sprawie zasad i trybu rekrutacji oraz formy studiów III stopnia na Wydziale Nauk Pedagogicznych w roku akademickim 2018/2019

2. Zarządzenie nr 57/2016 w sprawie sprostowania Regulaminu Studiów Doktoranckich w Dolnośląskiej Szkole Wyższej z uwagi na omyłki pisarskie

3. Zarządzenie nr 06/2018 Rektora DSW w sprawie wprowadzenia Regulaminu programu doktorskiego w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

4. Zarządzenie nr 05/2018 Prezydenta DSW w sprawie Regulaminu opłat dla kandydatów do stopnia doktora w Dolnośląskiej Szkole Wyższej


Akty prawne dotyczące rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

1. Uchwała Senatu nr 11/2018 w sprawie zasad przyjęć na studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w roku akademickim 2019/2020

2. Uchwała Senatu nr 12/2018 w sprawie warunków, trybu oraz terminów rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020

3. Uchwała Senatu nr 14/2018 w sprawie zasad i trybu rekrutacji oraz formy studiów III stopnia na Wydziale Nauk Pedagogicznych w roku akademickim 2018/2019

4. Uchwala Senatu nr 13/2018 w sprawie zasad i trybu przyjmowania na studia w DSW cudzoziemców w roku akademickim 2019/2020

Rekrutacja