Psychoterapia dzieci i młodzieży

REKRUTACJA 2020/2021

studia podyplomowe

PSYCHOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2020 r.

Studiuj już od 330 zł/mies.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

nauki-techniczne

Na tym kierunku w DSW:

 
 • zapoznasz się z podstawami psychologii rozwojowej, psychopatologii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży
 • poznasz podstawowe metody diagnozy dzieci i młodzieży, zasady pracy z dziećmi i młodzieżą, podstawy metodologiczne i metody pracy głównych nurtów terapeutycznych mających zastosowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą.
 • rozwiniesz umiejętności psychoterapeutyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą, rodziną (diagnoza psychologiczna i psychiatryczna, budowanie kontaktu terapeutycznego, prowadzenie procesu terapeutycznego)
nauki-techniczne

Dla kogo ten kierunek?

 
 • dla psychologów, pedagogów i pracowników specjalnych
 • dla lekarzy
 • dla terapeutów
 • dla nauczycieli
nauki-techniczne

Program studiów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 156 godzin realizowane metodami aktywizującymi (ćwiczenia, warsztaty).
 • Zaburzenia w zachowaniu – 15 godz.
 • ​ Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży – 18 godz.
 • ​Zaburzenia depresyjne w dzieciństwie i okresie dorastania – 18 godz.
 • Zaburzenia w odżywiania (anoreksja, bulimia) – 18 godz.
 • Uzależnienia okresu adolescencji – 15 godz.
 • Specyficzne trudności związane z adopcją oraz pieczą zastępczą – 18 godz.
 • Specyficzne trudności związane z rozwodem rodziców – 18 godz.
 • Specyficzne trudności związane z zaburzeniem aktywności i uwagi (ADHD) – 18 godz.
 • Rozwój seksualny dzieci i młodzieży -formy pomocy i psychoterapia – 18 godz.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na zajęciach oraz pozytywnie zaliczone przedmioty objęte planem studiów.

Zapisując się do 29 kwietnia, zyskujesz 1000 zł:

 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 • 600 zł zniżki w czesnym

Ceny dla kandydatów:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

10 rat (kierunki dwusemestralne) cena regularna: 390 zł cena:

330 zł

opłata semestralna cena regularna: 1950 zł cena:

1650 zł

koszt studiów cena regularna: 3900 zł cena:

3300 zł

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej – aż 1200 zł:

 • 800 zł zniżki w czesnym

 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

Ceny dla Absolwentów DSW:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

10 rat (kierunki dwusemestralne) cena regularna: 390 zł cena:

310 zł

opłata semestralna cena regularna: 1950 zł cena:

1550 zł

koszt studiów cena regularna: 3900 zł cena:

3100 zł

Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Biuro Rekrutacji

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja