Psychologia transportu

REKRUTACJA 2020/2021

studia podyplomowe

PSYCHOLOGIA TRANSPORTU

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2020 r.

Studiuj już od 430 zł/mies.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

nauki-techniczne

Na tym kierunku w DSW:

 
 • uzyskasz wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań w zakresie psychologii transportu
 • nabędziesz wiedzę z zakresu diagnostyki psychologicznej
 • będziesz mieć możliwość otwarcia własnej działalności gospodarczej i prowadzenie pracowni psychologicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. , a w dalszej perspektywie wpis na listę biegłych sądowych z zakresu psychologii transportu
nauki-techniczne

Dla kogo ten kierunek?

 
 • dla osób chcących rozwijać się w dziedzinie bezpieczeństwa drogowego
 • dla magistrów psychologii
 • dla osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć praktykę
nauki-techniczne

Program studiów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 170 godzin realizowane metodami aktywizującymi (ćwiczenia, warsztaty).
 • Psychologia transportu: wprowadzenie – 10 godz.
 • Ograniczenia w pracy w transporcie (medyczne i związane z wiekiem) – 10 godz.
 • Sprawność psychiczna i psychofizyczna w rozwoju człowieka – 10 godz.
 • Człowiek w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych – 10 godz.
 • Znaczenie ergonomii w transporcie drogowym. Bezpieczeństwo na drodze – 10 godz.
 • Diagnostyka psychologiczna – 15 godz.
 • Przebieg procesu badawczego. Relacja psycholog – badany – 10 godz.
 • Wywiad. Diagnoza. Orzeczenie. – 15 godz.
 • Etyka w zawodzie psychologa transportu – 5 godz.
 • Przyczyny wypadków w ruchu drogowym. Procedury policyjne – 15 godz.
 • Ćwiczenia praktyczne – znajomość obsługi aparatury wykorzystywanej w badaniach – 20 godz.
 • Zakładanie i prowadzenie samodzielnej działalności orzeczniczej (druki obowiązujących orzeczeń, aspekty prawne) – 10 godz.
 • Zasady pierwszej pomocy i postępowania w sytuacji wypadku – 10 godz.
 • Praktyka w pracowni psychologicznej – 20 godz.
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na 80% zajęciach, zaliczenie kolokwiów oraz zrealizowanie obowiązkowych praktyk w pracowni psychomotorycznej.

ZDOBĘDZIESZ UPRAWNIENIA

Studia dają możliwość uzyskania wpisu do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań w zakresie psychologii transportu (art. 87 Ustawa z 5 stycznia 2011, Dz. U. z 2011 nr 30 poz. 151).

Zapisując się do 29 kwietnia, zyskujesz 1000 zł:

 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 • 600 zł zniżki w czesnym

Ceny dla kandydatów:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

10 rat (kierunki dwusemestralne) cena regularna: 490 zł cena:

430 zł

opłata semestralna cena regularna: 2450 zł cena:

2150 zł

koszt studiów cena regularna: 4900 zł cena:

4300 zł

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej – aż 1200 zł:

 • 800 zł zniżki w czesnym

 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

Ceny dla Absolwentów DSW:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

10 rat (kierunki dwusemestralne) cena regularna: 490 zł cena:

410 zł

opłata semestralna cena regularna: 2450 zł cena:

2050 zł

koszt studiów cena regularna: 4900 zł cena:

4100 zł

Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Biuro Rekrutacji

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja