Promocja zdrowia

REKRUTACJA 2020/2021

studia podyplomowe

PROMOCJA ZDROWIA

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2020 r.

Studiuj już od 260 zł/mies.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

nauki-techniczne

Na tym kierunku w DSW:

 
 • przygotujesz się do zadań związanych z nadzorowaniem i finansowaniem przedsięwzięć profilaktycznych i edukacyjnych
 • nabędziesz umiejętność diagnozowania potrzeb zdrowotnych różnych środowisk społecznych
 • nauczysz się jak rozpoznawać i eliminować źródła czynników zagrażających zdrowiu i życiu człowieka
 • poznasz zasady koordynowania interdyscyplinarnego zespołu realizującego działania prozdrowotne, mające na celu poprawę stanu zdrowia jednostki, społeczeństwa
nauki-techniczne

Dla kogo ten kierunek?

 
 • dla pielęgniarek, położnych, dietetyków, rehabilitantów
 • dla nauczycieli i pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych
 • dla pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznych, NFZ, organizacji pozarządowych
 • dla osób pracujących w poradniach pedagogiczno-psychologicznych
nauki-techniczne

Program studiów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 174 godzin realizowane metodami aktywizującymi (ćwiczenia, warsztaty).
 • Zdrowie publiczne – 6 godz.
 • Promocja zdrowia, profilaktyka – 30 godz.
 • Edukacja zdrowotna – 30 godz.
 • Sanologia, sanometria – 20 godz.
 • Promocja zdrowia w chorobach społecznych, cywilizacyjnych – 10 godz.
 • Promocja zdrowia w chorobach zakaźnych – 14 godz.
 • Patologie społeczne – 10 godz.
 • Komunikacja i media w promocji zdrowia – 10 godz.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – 4 godz.
 • Projektowanie i ewaluacja programów promocji zdrowia – 20 godz.
 • Projekty i programy promocji zdrowia inicjowane przez WHO i ich rozwój. Perspektywa międzynarodowa i krajowa. – 20 godz.
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest wzięcie udziału w grze polegająca na rozwiązaniu przez słuchaczy zadania typu „case study”, związanego z promocją zdrowia w różnych środowiskach. Uczestnicy gry będą podejmowali szereg decyzji związanych z prowadzeniem wirtualnego podmiotu opieki zdrowotnej, podobnych do tych, które muszą podejmować edukatorzy zdrowotni działających w rzeczywistości. Szczególnym atutem tej formy zaliczenia jest realizm sytuacji i konieczność zespołowego podejmowania strategicznych decyzji, które umożliwią komisji egzaminacyjnej ocenić wiedzę i umiejętności z zakresu promocji zdrowia zdobytymi podczas nauki na studiach podyplomowych.

Zapisując się do 29 kwietnia, zyskujesz 1000 zł:

 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 • 600 zł zniżki w czesnym

Ceny dla kandydatów:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

10 rat (kierunki dwusemestralne) cena regularna: 320 zł cena:

260 zł

opłata semestralna cena regularna: 1600 zł cena:

1300 zł

koszt studiów cena regularna: 3200 zł cena:

2600 zł

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej – aż 1200 zł:

 • 800 zł zniżki w czesnym

 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

Ceny dla Absolwentów DSW:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

10 rat (kierunki dwusemestralne) cena regularna: 320 zł cena:

240 zł

opłata semestralna cena regularna: 1600 zł cena:

1200 zł

koszt studiów cena regularna: 3200 zł cena:

2400 zł

Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Biuro Rekrutacji

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja