Organizacja i zarządzanie placówkami zdrowia

REKRUTACJA 2020/2021

studia podyplomowe

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PLACÓWKAMI ZDROWIA

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2020 r.

Studiuj już od 350 zł/mies.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

nauki-techniczne

Na tym kierunku w DSW:

 
 • zdobędziesz wiedzę nie tylko teoretyczną, ale w szczególności praktyczne umiejętności efektywnego zarządzania podmiotami leczniczymi
 • będziesz dobrze przygotowany do kierowania podmiotem leczniczym lub inną organizacją związaną z ochroną zdrowia w warunkach szybko wzrastającej konkurencji oraz pojawiających się nowych rozwiązań na rynku usług medycznych
 • będziesz wiedział jak tworzyć budżet, optymalizować finanse podmiotu leczniczego
 • dowiesz się, jak pozyskiwać nowych i jak utrzymać starych pacjentów
nauki-techniczne

Dla kogo ten kierunek?

 
 • dla wszystkich osób, które chcą nabyć lub doskonalić umiejętności nowoczesnego zarządzania w ochronie zdrowia
 • dla osób sprawujących funkcje kierownicze zarówno w sektorze publicznym i niepublicznym opieki zdrowotnej, jednostkach, instytucjach związanych ze zdrowiem publicznym, ubezpieczeniami zdrowotnymi
 • dla wszystkich zainteresowanych problematyką skutecznego zarządzania w ochronie zdrowia
nauki-techniczne

Program studiów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 180 godzin. Ze względu na charakter problematyki realizowanej w trakcie studiów część zajęć jest w formie ćwiczeń oraz zajęć teoretycznych.
 • Wprowadzenie do zagadnień zarządzania podmiotami leczniczymi – 20 godz.
 • Regulacje prawne dotyczące podmiotów leczniczych – 8 godz.
 • Rejestracja podmiotów leczniczych w praktyce – 10 godz.
 • Narzędzia i metody zarządzania w opiece zdrowotnej – 16 godz.
 • Finansowanie w podmiotach leczniczych – 38 godz.
 • Polityka personalna w praktyce – 20 godz.
 • Zarządzanie zasobami podmiotów leczniczych – 16 godz.
 • Nowoczesne rozwiązania w podmiotach leczniczych – 18 godz.
 • Budowanie wizerunku i PR w ochronie zdrowia – 20 godz.
 • Ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych – 14 godz.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest wzięcie udziału w grze: symulacja zarządzania placówką medyczną, polegająca na rozwiązaniu przez słuchaczy zadania typu „case study”, związanego z funkcjonowaniem podmiotu opieki zdrowotnej. Uczestnicy gry będą podejmowali szereg decyzji związanych z prowadzeniem wirtualnego podmiotu opieki zdrowotnej, podobnych do tych, które muszą podejmować menedżerowie jednostek opieki zdrowotnej działających w rzeczywistości. Szczególnym atutem tej formy zaliczenia jest realizm sytuacji i konieczność zespołowego podejmowania strategicznych decyzji, które umożliwią komisji egzaminacyjnej ocenić wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania podmiotami leczniczymi zdobytymi podczas nauki na studiach podyplomowych.

Zapisując się do 29 kwietnia, zyskujesz 1000 zł:

 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 • 600 zł zniżki w czesnym

Ceny dla kandydatów:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

10 rat (kierunki dwusemestralne) cena regularna: 410 zł cena:

350 zł

opłata semestralna cena regularna: 2050 zł cena:

1750 zł

koszt studiów cena regularna: 4100 zł cena:

3500 zł

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej – aż 1200 zł:

 • 800 zł zniżki w czesnym

 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

Ceny dla Absolwentów DSW:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

10 rat (kierunki dwusemestralne) cena regularna: 410 zł cena:

330 zł

opłata semestralna cena regularna: 2050 zł cena:

1650 zł

koszt studiów cena regularna: 4100 zł cena:

3300 zł

Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Biuro Rekrutacji

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja