Zarządzanie projektami unijnymi w placówce oświatowej

REKRUTACJA 2020/2021

studia podyplomowe

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI UNIJNYMI W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2020 r.

Studiuj już od 360 zł/mies.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

nauki-techniczne

Na tym kierunku w DSW:

 • poznasz sposoby odnalezienia się w świecie projektów
 • uzyskasz wiedzę z zakresu teorii ograniczeń oraz kaskadowych i zwinnych metod zarządzania
 • nauczysz się planować harmonogram i budżet przy jednoczesnej efektywnej realizacji celów
 • rozwiniesz umiejętności budowania i angażowania zespołów projektowych
 • nabędziesz wiedzę o eliminowaniu ryzyka porażki na poziomie całego cyklu życia projektu
 • doświadczysz metod wzmacniających nieszablonowe myślenie
 • poznasz praktyków zarządzania projektami, stworzysz swoją sieć kontaktów
 • przygotujesz własne portfolio, zawierające rozwiązania niezbędne dla realizatora projektu
 • spotkasz praktyków i teoretyków zarządzania projektami
 • zajęcia realizowane są w sposób łączący metody nabywania i rozwoju kompetencji tj. od mini wykładów do metod aktywizujących (ćwiczenia, warsztaty, gry symulacyjne, work cafe)
nauki-techniczne

Dla kogo ten kierunek?

 • dla osób, które chcą być liderem lub członkiem/nią zespołu projektowego w placówce oświatowej
 • dla osób, które ukończyły studia wyższe dowolnego kierunku
nauki-techniczne

Program studiów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 150 godzin.

Moduły:
 • Formalne uwarunkowania realizacji projektów – 21 godzin
 • Definiowanie projektu – 18 godzin
 • Przygotowanie realizacji projektu – 21 godzin
 • Procesy realizacji i zarządzania projektem – 30 godzin
 • Kontrola w projekcie – 30 godzin
 • Zagadnienia praktyczne – 30 godzin
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich zajęć oraz przygotowanie i zaprezentowanie podczas egzaminu własnego opracowania obejmującego wybrany aspekt/problem zarządzania projektem.
nauki-techniczne

Prowadzący

 • Izabela Beno, ekonomistka, trenerka. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami unijnymi. Ukończyła kurs przygotowania pedagogicznego. Realizatorka licznych projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, w których podejmowała się rozwiązywania problemów edukacyjnych i społecznych. Jednym ze szczególnie ważnych działań w obszarze szkolnictwa wyższego i oświaty stał się projekt realizowany przez Dolnośląską Szkołę Wyższą w latach 2011-2014, którego celem było włączanie wrocławskiego środowiska nauczycielskiego edukacji wczesnoszkolnej w nowatorski system praktyk dla kandydatów do zawodu nauczyciela. Wiedzę i doświadczenie nabyła również realizując projekty koordynowane przez Fundację na Rzecz Równości, której jest prezeską. To doświadczenie pozwoliło jej tworzyć różnorodne partnerstwa oraz sięgać po mikro-fundusze, które w połączeniu z pracą wolontaryjną pozwalały osiągać niezwykłe rezultaty. Podejmując codzienne działania szczególną uwagę przywiązuje do przestrzegania zasady zrównoważonego rozwoju (dbałości o ekologię, ekonomiczne wykorzystanie zasobów) oraz polityki równości i niedyskryminacji. Aktywistka zaangażowana w pomoc osobom doświadczającym przemocy. Inicjatorka wrocławskiej akcji Nazywam się Miliard – One Bilion Rising, której celem jest protest przeciwko przemocy wobec kobiet, dziewcząt i dziewczynek. W 2017 roku zaangażowała w to wydarzenie również wszystkie placówki edukacyjne w gminie Łagiewniki (ponda 500 uczniów i uczennic oraz dzieci z przedszkoli). Uczestniczka spotkań i paneli poświęconych prawom kobiet, edukacji równościowej. Współtwórczyni rekomendacji dotyczących wsparcia edukacyjnego studentów i doktorantów z niepełnosprawnością. Współautorka, w ramach Antyprzemocowej Sieci Kobiet, ogólnopolskiego badania lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Współorganizatorka działań antydyskryminacyjnych. Od 2019 roku członkini Wrocławskiej Rady Kobiet przy Prezydencie Wrocławia. W ramach doświadczeń zawodowych podejmowała również działania w ramach struktur samorządowych, współdziałając ze szkołami, domami kultury oraz lokalnymi liderami i aktywistami. Grupy do których adresowane były działania to zarówno dzieci, młodzież, dorośli (rodzice) jak i seniorzy. Projektowym wymiarem tych działań stało się m.in. współtworzenie i realizacja „Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji przy Zespole Szkół Samorządowych w Łagiewnikach”, który zrealizowany został w latach 2017-2019 w ramach innowacyjnego programu „Akademia Wiedzy Koniecznej …”. Prywatnie i zawodowo osoba, która lubi i ceni ludzi. Dzięki nawiązywanym relacjom nieustannie się uczy oraz podejmuje kolejne wyzwania. Aktualnie takowym jest współrealizacja publikacji turystycznej z elementami edukacyjnymi, współfinansowanej w ramach grantu przez Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”.
 • Dr Beata Master,doktor nauk społecznych, założycielka i prezes zarządu spółki BE-MASTER Sp. z o.o., założycielka i wiceprezes zarządu Fundacji Pracownia Jutr, coach, tutor, superwizor, trener kompetencji interpersonalnych (certyfikat certyfikat EQF5). Obecnie szkoli się w zakresie psychoterapii i coachingu systemowego. Autorka kilkudziesięciu publikacji, programów, opracowań edukacyjnych i rozwojowych, strategii rozwoju, np. „Strategii działania i długookresowego finansowania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej centralno-wschodniego” (w tym: strategii finansowej, CSR, rozwoju kadr i personelu, modelu biznesowego organizacji), podręczników z zakresu mentoringu i tutoringu, np. „Narzędzia mentoringu. Podręcznik dla przyszłych mentorów dotyczący pracy z podopiecznymi nad IPKK z wykorzystaniem narzędzi mentoringu”. Już wkrótce ukaże się jej książka dla coachów, tutorów, mentorów w zakresie sposobów pracy i rozwijania drugiego człowieka. Prowadzi autorskie szkolenia, warsztaty, wykłady, treningi rozwojowe, sesje dla osób indywidualnych, uczelni, firm, organizacji, instytucji publicznych od siedmiu lat (2500 godzin doświadczenia szkoleniowo-doradczego i ok. 400 godzin doświadczenia coachingowego i tutorskiego; współpraca z ponad 100 podmiotami), m.in. w ramach szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorstw szkoliła z zakresu: design thinking, motywacji, pracy na zasobach, informacji zwrotnej, ewaluacji, wprowadzania zmiany do organizacji; projektu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie przeprowadziła 20 szkoleń z zakresu nauczania problemowego i partycypacyjnego (learning by doing, design thinking); Szkoły Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense, w której specjalizuje się w obszarze: pracy na zasobach w zespołach, motywacji wewnętrznej, coachingu, budowania ścieżki rozwoju i kariery tutora, facylitacja, proces grupowy; sesji coachingowych i sesji biznesowych pracuje z menadżerami, dyrektorami firm przemysłowych, eventowych, kreatywnych (produkcja filmowa) oraz z branży IT, podczas których wykorzystuje założenia, ćwiczenia design thinking. Zdobywała praktyczne doświadczenie w obszarze biznesu, pracując przede wszystkim metodami projektowymi (koordynowanie projektów technologicznych, edukacyjnych, doradztwo w zakresie pozyskiwania dofinansowania dla firm) w Funduszu Górnośląskim S.A, Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Punkcie Informacyjnym Komisji Europejskiej Europe Direct, a także biorąc udział w międzynarodowych wydarzeniach, np. prezentując polska firmę na globalnym programie akceleracyjnym dla startupów w Izraelu, prowadząc wykłady na Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw czy TEDxKatowice.
 • Marta Kindrat, ekonomistka, posiadająca wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami, w tym związanymi z rozwojem firm i instytucji publicznych, wsparciem oraz promocją przedsiębiorczości i samozatrudnienia, aktywizacją osób z niepełnosprawnościami. Prowadziła projekty rozwojowe, infrastrukturalne oraz uczestniczyła w pracach związanych z prowadzeniem przedsięwzięć naukowo – badawczych. Kierowała projektami aktywizacyjnymi, skierowanymi do studentów oraz osób spoza społeczności akademickiej. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, w tym związane z rozliczaniem zewnętrznych środków finansowych w instytucjach publicznych, komercjalizacją badań naukowych oraz skutecznym zarządzaniem w uczelni wyższej. Posiada Certyfikat Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Poprzez wieloletnią współpracę ze środowiskiem akademickim reprezentującym różne obszary nauki posiada interdyscyplinarną wiedzę oraz praktyczne umiejętności wdrażania innowacyjnych przedsięwzięć przy wykorzystaniu zewnętrznych środków finansowych. Praktyczne doświadczenie w biznesie zdobyła w trakcie realizacji projektów powstania i wdrożenia Centrum Usług Wspólnych. Na bieżąco współuczestniczy w realizacji strategii biznesowych firm, które otrzymały środki finansowe na rozwój. Od ponad 10 lat prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu: przedsiębiorczości, prowadzenia i zakładania działalności gospodarczej, pisania biznes planów oraz zarządzania i rozliczania projektów. Podejmuje się również zadań ewaluatora projektów, koncentrując swoją uwagę na osiągniętych rezultatach oraz wartości dodanej podejmowanych działań. Wieloletnie doświadczenie pozwala na łączenie poznanych metodyk realizacji projektów, dopasowując je do rodzaju i wielkości prowadzonego projektu. Ta elastyczność jest kluczowa nie tylko z uwagi na postawione w projekcie cele, ale również zespoły, które poprzez swoją różnorodność wymagają elastycznego zarządzania, opartego na planowaniu, ale również nieustająco towarzyszącej projektom zmianie.

Zapisując się do 29 kwietnia, zyskujesz 1000 zł:

 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 • 600 zł zniżki w czesnym

Ceny dla kandydatów:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

10 rat (kierunki dwusemestralne) cena regularna: 420 zł cena:

360 zł

opłata semestralna cena regularna: 2100 zł cena:

1800 zł

koszt studiów cena regularna: 4200 zł cena:

3600 zł

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej – aż 1200 zł:

 • 800 zł zniżki w czesnym

 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

Ceny dla Absolwentów DSW:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

10 rat (kierunki dwusemestralne) cena regularna: 420 zł cena:

340 zł

opłata semestralna cena regularna: 2100 zł cena:

1700 zł

koszt studiów cena regularna: 4200 zł cena:

3400 zł

Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Biuro Rekrutacji

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja

Zapisując się do 29 kwietnia zyskujesz:

600 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

620 zł

cena

490 zł

10 rat cena:

700 zł

cena

570 zł

2 raty cena:

3500 zł

cena

2850 zł

1 rata cena:

7000 zł

cena

5700 zł

 

Zapisując się do 29 kwietnia zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

620 zł

cena

470 zł

10 rat cena:

700 zł

cena

550 zł

2 raty cena:

3500 zł

cena

2750 zł

1 rata cena:

7000 zł

cena

5500 zł

 

Zapisując się do 29 kwietnia zyskujesz:

600 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

620 zł

cena

570 zł

10 rat cena:

700 zł

cena

640 zł

2 raty cena:

3500 zł

cena

3200 zł

1 rata cena:

7000 zł

cena

6400 zł

 

Zapisując się do 29 kwietnia zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

620 zł

cena

535 zł

10 rat cena:

700 zł

cena

600 zł

2 raty cena:

3500 zł

cena

3000 zł

1 rata cena:

7000 zł

cena

6000 zł

 

Zapisując się do 29 kwietnia zyskujesz:

600 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

570 zł

cena

545 zł

10 rat cena:

660 zł

cena

630 zł

2 raty cena:

3300 zł

cena

3150 zł

1 rata cena:

6600 zł

cena

6300 zł

 

Zapisując się do 29 kwietnia zyskujesz:

600 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

520 zł

cena

490 zł

10 rat cena:

600 zł

cena

570 zł

2 raty cena:

3000 zł

cena

2850 zł

1 rata cena:

6000 zł

cena

5700 zł

Zapisując się do 29 kwietnia zyskujesz:

600 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

520 zł

cena

490 zł

10 rat cena:

600 zł

cena

570 zł

2 raty cena:

3000 zł

cena

2850 zł

1 rata cena:

6000 zł

cena

5700 zł

Zapisując się do 29 kwietnia zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

520 zł

cena

475 zł

10 rat cena:

600 zł

cena

550 zł

2 raty cena:

3000 zł

cena

2750 zł

1 rata cena:

6000 zł

cena

5500 zł

 

Zapisując się do 29 kwietnia zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

570 zł

cena

525 zł

10 rat cena:

660 zł

cena

610 zł

2 raty cena:

3300 zł

cena

3050 zł

1 rata cena:

6600 zł

cena

6100 zł

 

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

490 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

570 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2850 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5700 zł

Zapisując się do 29 kwietnia zyskujesz:

600 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

680 zł

cena

655 zł

10 rat cena:

790 zł

cena

760 zł

2 raty cena:

3950 zł

cena

3800 zł

1 rata cena:

7900 zł

cena

7600 zł

 

Zapisując się do 29 kwietnie zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

680 zł

cena

635 zł

10 rat cena:

790 zł

cena

740 zł

2 raty cena:

3950 zł

cena

3700 zł

1 rata cena:

7900 zł

cena

7400 zł

 

Zapisując się do 29 kwietnia zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

520 zł

cena

470 zł

10 rat cena:

600 zł

cena

550 zł

2 raty cena:

3000 zł

cena

2750 zł

1 rata cena:

6000 zł

cena

5500 zł