Zarządzanie kryzysowe w samorządzie terytorialnym

REKRUTACJA 2019/2020

 

studia podyplomowe

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM

ZAPISZ SIĘ ONLINE

zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.

studiuj już od 380 zł/mies

nauki-techniczne

Na tym kierunku w DSW:

 
 • będziesz przygotowany do podejmowania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego
 • zdobędziesz umiejętność analizowania zagrożeń, podejmowania działań niwelujących ich skutki oraz rozwiązywania problemów w środowisku lokalnym oraz zapobiegania zagrożeniom miejskim
 • nauczysz się selekcjonować i porządkować pomysły oraz wskazać najlepsze rozwiązania dla społeczności lokalnych
 • wykształcisz umiejętność korzystania z instrumentów zarządzania jednostką samorządu terytorialnego
 • nauczysz się organizować działania w ramach jednostki samorządu terytorialnego
 • nauczysz się umiejętnie określać priorytety w sferze działań określanych jako bezpieczeństwo społeczności lokalnych, zwłaszcza ich korelacji ze zgłaszanymi potrzebami i stanem poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.
nauki-techniczne

Dla kogo ten kierunek?

 
 • dla osób posiadających tytuł licencjata lub magistra
 • dla przedstawicieli organów stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, pracowników administracji samorządowej, kadry kierowniczej przedsiębiorstw oraz dla innych osób zainteresowanych problematyką samorządu terytorialnego.
nauki-techniczne

Program studiów

 

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym (zjazdy: sobota – niedziela). Wykorzystywane są metody aktywizujące (warsztaty).

Moduł Bezpieczeństwo społeczności lokalnych w polityce państwa
 • Prawno-konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej – 9 godz.
 • Taksonomia zagrożeń miejskich a poczucie bezpieczeństwa lokalnej społeczności – 15 godz.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie lokalnym – 12 godz.
Moduł Istota bezpieczeństwa społeczności lokalnych i kształtowania bezpiecznych przestrzeni
 • Czynniki determinujące stan bezpieczeństwa w jednostkach lokalnych – 15 godz.
 • Specyfika zagrożeń bezpieczeństwa na poziomie lokalnym – 15 godz.
 • Specyfika bezpieczeństwa w polityce miejskiej – 9 godz.
 • Uwarunkowania i sposób funkcjonowania lokalnego systemu bezpieczeństwa – 15 godz.
Moduł Dobre praktyki w kształtowaniu bezpieczeństwa w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Zasady budowy strategii bezpieczeństwa i porządku publicznego – 12 godz.
 • Planowanie przestrzenne i wykorzystanie projektów urbanistycznych jako metod poprawy bezpieczeństwa – 12 godz.
 • Modele działań policji w środowisku lokalnym i metody rozwiązywania problemów kryminalnych w środowisku lokalnym – 9 godz.
 • Rola społeczności lokalnej – Straże obywatelskie. Grupy osiedlowe i organizacje pozarządowe – 9 godz.
 • Rozpoznanie , reagowanie i przeciwdziałanie patologiom społecznym – 9 godz.
 • Programy rewitalizacji społecznej – 9 godz.
Moduł Dobre praktyki w zarządzaniu bezpieczeństwem w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Zasady kształtowania współpracy władz lokalnych z służbami na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przeciwdziałania zagrożeniom – 15 godz.
 • Praktyczne aspekty konstrukcji programów prewencyjnych i profilaktycznych z wykorzystaniem danych -15 godz.
 • Formy udziału społeczności lokalnych w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Porównanie doświadczeń i poszukiwanie dobrych praktyk – 15 godz.
  Warunkiem ukończenia studiów jest:
 • zaliczeni wszystkich zajęć
 • zdanie egzaminu końcowego
 
 

Zapisując się do 29 kwietnia, zyskujesz 1000 zł:

   
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 • 600 zł zniżki w czesnym

 

Ceny dla kandydatów:

   
jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

10 rat (kierunki dwusemestralne) cena regularna: 440 zł cena:

380 zł

opłata semestralna cena regularna: 2200 zł cena:

1900 zł

koszt studiów cena regularna: 4400 zł cena:

3800 zł

 

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej -1200 zł:

   
 • 800 zł zniżki w czesnym

 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 

Ceny dla Absolwentów DSW:

   
jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

10 rat (kierunki dwusemestralne) cena regularna: 440 zł cena:

360 zł

opłata semestralna cena regularna: 2200 zł cena:

1800 zł

koszt studiów cena regularna: 4400 zł cena:

3600 zł

Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.
   

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Centrum Rekrutacyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja

Zarejestruj się do 10 marca 2019r.
i studiuj taniej o 490zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW:

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

635 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

745 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3725 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7450 zł

Zarejestruj się do 10 marca 2019r.
i studiuj taniej o 990zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW, WSB, WSF zyskujesz więcej:

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

615 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

720 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3600 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7200 zł

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

615 zł

10 rat cena regularna:
750 zł
cena:

720 zł

2 raty cena regularna:
3750 zł
cena:

3600 zł

1 rata cena regularna:
7500 zł
cena:

7200 zł

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019r.
i studiuj taniej o 1085 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej:

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

595 zł

10 rat cena regularna:
750 zł
cena:

700 zł

2 raty cena regularna:
3750 zł
cena:

3500 zł

1 rata cena regularna:
7500 zł
cena:

7000 zł

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW:

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

625 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

730 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3650 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7300 zł

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.
i studiuj taniej o 1085 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej!

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

605 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

710 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3550 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7100 zł

Zarejestruj się do 10 marca 2019r.
i studiuj taniej o 490zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

GWARANTOWANE CZESNE STAŁE*

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
590 zł
cena:

565 zł

10 rat cena regularna:
690 zł
cena:

660 zł

2 raty cena regularna:
3450 zł
cena:

3300 zł

1 rata cena regularna:
6900 zł
cena:

6600 zł

GWARANTOWANE CZESNE STAŁE*

STUDIA STACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

620 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

730 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3650 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7300 zł

*Gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż na roku II,III, IV i V.