Zarządzanie kryzysowe w samorządzie terytorialnym

REKRUTACJA 2019/2020

 

studia podyplomowe

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM

ZAPISZ SIĘ ONLINE

zarejestruj się do 16 września 2019 r.

studiuj już od 410 zł/mies.

Wiemy, jak bardzo istotny jest rozwój zawodowy i podnoszenie kompetencji, dlatego zapraszamy na bezpłatne warsztaty, które organizujemy w ramach Dni Otwartych Studiów Podyplomowych. Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie Dni Otwartych.

nauki-techniczne

Na tym kierunku w DSW:

 
 • będziesz przygotowany do podejmowania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego
 • zdobędziesz umiejętność analizowania zagrożeń, podejmowania działań niwelujących ich skutki oraz rozwiązywania problemów w środowisku lokalnym oraz zapobiegania zagrożeniom miejskim
 • nauczysz się selekcjonować i porządkować pomysły oraz wskazać najlepsze rozwiązania dla społeczności lokalnych
 • wykształcisz umiejętność korzystania z instrumentów zarządzania jednostką samorządu terytorialnego
 • nauczysz się organizować działania w ramach jednostki samorządu terytorialnego
 • nauczysz się umiejętnie określać priorytety w sferze działań określanych jako bezpieczeństwo społeczności lokalnych, zwłaszcza ich korelacji ze zgłaszanymi potrzebami i stanem poczucia bezpieczeństwa mieszkańców
nauki-techniczne

Dla kogo ten kierunek?

 
 • dla osób posiadających tytuł licencjata lub magistra
 • dla przedstawicieli organów stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, pracowników administracji samorządowej, kadry kierowniczej przedsiębiorstw oraz dla innych osób zainteresowanych problematyką samorządu terytorialnego
nauki-techniczne

Program studiów

 

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym (zjazdy: sobota – niedziela). Wykorzystywane będą metody aktywizujące (warsztaty).

Moduł I – Bezpieczeństwo społeczności lokalnych w polityce państwa (36 godz.)
 • Prawno-konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej – 9 godz.
 • Taksonomia zagrożeń miejskich a poczucie bezpieczeństwa lokalnej społeczności – 15 godz.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie lokalnym – 12 godz.
Moduł II – Istota bezpieczeństwa społeczności lokalnych i kształtowania bezpiecznych przestrzeni (54 godz.)
 • Czynniki determinujące stan bezpieczeństwa w jednostkach lokalnych – 15 godz.
 • Specyfika zagrożeń bezpieczeństwa na poziomie lokalnym – 15 godz.
 • Specyfika bezpieczeństwa w polityce miejskiej – 9 godz.
 • Uwarunkowania i sposób funkcjonowania lokalnego systemu bezpieczeństwa – 15 godz.
Moduł III – Dobre praktyki w kształtowaniu bezpieczeństwa w jednostkach samorządu terytorialnego (60 godz.)
 • Zasady budowy strategii bezpieczeństwa i porządku publicznego – 12 godz.
 • Planowanie przestrzenne i wykorzystanie projektów urbanistycznych jako metod poprawy bezpieczeństwa – 12 godz.
 • Modele działań policji w środowisku lokalnym i metody rozwiązywania problemów kryminalnych w środowisku lokalnym – 9 godz.
 • Rola społeczności lokalnej – Straże obywatelskie. Grupy osiedlowe i organizacje pozarządowe – 9 godz.
 • Rozpoznanie , reagowanie i przeciwdziałanie patologiom społecznym – 9 godz.
 • Programy rewitalizacji społecznej – 9 godz.
Moduł IV – Dobre praktyki w zarządzaniu bezpieczeństwem w jednostkach samorządu terytorialnego (45 godz.)
 • Zasady kształtowania współpracy władz lokalnych z służbami na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przeciwdziałania zagrożeniom – 15 godz.
 • Praktyczne aspekty konstrukcji programów prewencyjnych i profilaktycznych z wykorzystaniem danych -15 godz.
 • Formy udziału społeczności lokalnych w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Porównanie doświadczeń i poszukiwanie dobrych praktyk – 15 godz.
  Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich zajęć oraz zdanie egzazminu końcowego.  
 
nauki-techniczne

Prowadzący

 • Prof. zw. Dr hab. Edward Czapiewski, historyk, przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia w latach 1990-1994, wiceprezes Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform w latach 1994-1997. Do Jego najbardziej znanych publikacji należą, m.in. Koncepcje polityki zagranicznej konserwatystów polskich w latach 1918-1926; Między buntem a ugodą. Kształtowanie się poglądów politycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego; Historia powszechna. Wiek XX (współautor Jakub Tyszkiewicz). Autor bloga zderzenie.pl
 • Prof. DSW Dr hab. Tomasz Balbus, profesor w Instytucie Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, w latach 2006-2015 naczelnik archiwum Oddziału IPN we Wrocławiu. Specjalizuje się w najnowszych dziejach Polski, szczególnie historii podziemia niepodległościowego oraz działalności komunistycznych służb specjalnych. Autor i współautor kilkunastu monografii, biografii i edycji źródłowych, w tym m.in. Konspiracja dolnośląska AK-WiN. Leksykon (2000); „Jurandowcy”. Powstańcy wileńscy roku 1944” (2005); „Korab”. Wilniuk klasyczny. Dr. Roman Korab-Żebryk (1916-2004.) Biografia Wilnianina, oficera Armii Krajowej, więźnia NKWD, historyka Polski Podziemnej (na tle dziejów XX wieku) (Wrocław 2012). Członek redakcji „Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego”.

Zapisując się do 16 września, zyskujesz 600 zł:

   
 • 300 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 • 300 zł zniżki w czesnym

 

Ceny dla kandydatów:

   
jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

100 zł

10 rat (kierunki dwusemestralne) cena regularna: 440 zł cena:

410 zł

opłata semestralna cena regularna: 2200 zł cena:

2050 zł

koszt studiów cena regularna: 4400 zł cena:

4100 zł

 

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej – aż 900 zł:

   
 • 500 zł zniżki w czesnym

 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 

Ceny dla Absolwentów DSW:

   
jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

10 rat (kierunki dwusemestralne) cena regularna: 440 zł cena:

390 zł

opłata semestralna cena regularna: 2200 zł cena:

1950 zł

koszt studiów cena regularna: 4400 zł cena:

3900 zł

Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.
   

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Biuro Rekrutacji

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 885 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

475 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

560 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2800 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5600 zł

 

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

490 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

570 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2850 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5700 zł

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 385 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

645 zł

10 rat cena regularna:
750 zł
cena:

735 zł

2 raty cena regularna:
3750 zł
cena:

3675 zł

1 rata cena regularna:
7500 zł
cena:

7350 zł

 

Zarejestruj się do 16 września 2019r.
i studiuj taniej o 885 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej:

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

605 zł

10 rat cena regularna:
750 zł
cena:

710 zł

2 raty cena regularna:
3750 zł
cena:

3550 zł

1 rata cena regularna:
7500 zł
cena:

7100 zł

 

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 885 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej!

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

480 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

560 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2800 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5600 zł