Zaburzenia funkcji pokarmowych z dietetyką – NOWOŚĆ!

REKRUTACJA 2019/2020

 

studia podyplomowe

ZABURZENIA FUNKCJI POKARMOWYCH Z DIETETYKĄ

rekrutacja zakończona

nauki-techniczne

Na tym kierunku w DSW:

 
 • otrzymasz całościową wiedzę dotyczącą zaburzeń funkcji pokarmowych i zaburzeń karmienia w aspektach: medycznym, psychologicznym, dietetycznym, neurologopedycznym oraz pedagogicznym dla klientów w każdym wieku
 • zdobędziesz holistyczną wiedzę potrzebną do diagnostyki zaburzeń karmienia oraz indywidualnego prowadzenia terapii, a także opracowania programu terapii zaburzeń karmienia
 • zdobędziesz kompetencje w zakresie umiejętności komunikacji oraz wspierania klienta z zaburzeniami pokarmowymi oraz ich rodzinami
 • zdobędziesz umiejętności praktyczne, które mają zastosowanie w terapii osób z zaburzeniami funkcji pokarmowych
 • spotkasz się ze specjalistami, którzy są przede wszystkim praktykami i mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu diagnozy i terapii zaburzeń karmienia
 • zapoznasz się z najnowszymi skalami diagnostycznymi dotyczącymi problemu
nauki-techniczne

Dla kogo ten kierunek?

 
 • dla osób, które ukończyły studia I lub II stopnia, posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera
 • dla lekarzy, neurologopedów, położnych,pielęgniarek, fizjoterapeutów
 • dla pedagogów i pedagogów specjalnych
nauki-techniczne

Program studiów

Zajęcia prowadzone są przez trzy semestry w trybie niestacjonarnym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 312 godzin. Wykorzystywane są metody aktywizujące (warsztaty), analiza case studies. W programie przewidzianych jest także 40 godzin praktyk.

Studia nastawione są na zdobycie przede wszystkim wiedzy praktycznej. Prowadzący są specjalistami wielu dziedzin nakierowanych na spektrum zaburzeń funkcji pokarmowych: zaburzeń jedzenia, zaburzeń karmienia i połykania, zaburzeń związanych z nastawieniem od jedzenia, trudnościami fizykalnymi i psychicznymi. Są to osoby pracujące na uczelniach wyższych oraz prowadzący praktykę zawodową w szpitalach, poradniach, ośrodkach wspomagania, oddziałach rehabilitacyjnych, Zol-ach oraz w formie własnej praktyki.

Program realizowany jest w trzech blokach:
 • blok medyczny
 • blok logopedyczno – pedagogiczno – fijozterapeutyczny
 • blok psychologczno – dietetyczny

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem studiów oraz zdanie egzaminu podyplomowego.

HARMONOGRAM ZJAZDÓW

ZDOBĘDZIESZ UPRAWNIENIA

Po ukończeniu studiów absolwent uzyska tytuł „Terapeuta zaburzeń karmienia“.

nauki-techniczne

Prowadzący

 • Gabriela Lorens, neurologopeda, pedagog specjalny, międzynarodowy terapeuta koncepcji Castillo Moralesa®, certyfikowany terapeuta masażu Shantala, doktorantka w Zakładzie Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Współzałożycielka ELF Centrum Mowy i Ruchu – wczesne wspieranie rozwoju dziecka s.c, współautorka metody wspomagającej terapię logopedyczną ©GORA – Gesty Obrazujące Ruchy Artykulatorów oraz ©Grupowej Stymulacji Funkcji Pokarmowych Cibus Sanus – wspomaganie terapii dziecka z neofobią żywieniową poprzez wielozmysłową zabawę. W obszarze jej zainteresowań znajdują się zagadnienia z obszaru wczesnej interwencji logopedycznej i wspomagania rozwoju dzieci z chorobą genetyczną.
 • Marta Karwot-Pięta, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie kierunku: Neurologopedia, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie kierunku: Logopedia oraz Filologii Polskiej na Uniwersytecie Opolskim. Neurologopeda na Oddziale Intensywnej Terapii Neonatologicznej i Patologii Noworodka w Szpitalu UJASTEK. Terapeuta metody NDT- Bobath. Wykładowca z zakresu diagnozy zaburzeń karmienia, dysfagii i neurologopedycznej oceny niemowląt na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Uczestnik i prelegent konferencji poświęconych zaburzeniom karmienia. Od lat zajmuje się terapią niemowląt i małych dzieci z trudnościami w realizowaniu funkcji pokarmowych.

  Wystąpienia na konferencjach:
  • 2019 – Karmienie i jedzenie w praktyce logopedycznej – Polski Związek Logopedów, Kraków Temat: Zaburzenia procesu karmienia u dzieci urodzonych przedwcześnie
  • 2019 – Ogólnopolska Konferencja Szkoły Terapii Karmienia, Gdańsk Temat: Zaburzenia procesu karmienia u dzieci urodzonych przedwcześnie. Od techniki do intuicji, od stymulacji do asystowania
  • 2018 – Progres neonatologii a postawa terapeutów wczesnego wspomagania rozwoju, Tarnowska Szkoła Wyższa Temat: Strategie neurologopedyczne na oddziale Intensywnej Terapii Neonatologicznej
  • 2018 – II Małopolska Konferencja dla lekarzy Ginekologów i Neonatologów, Instytut Edukacji przy szpitalu Ujastek Temat: Strategie neurologopedyczne na OITN jako budowanie kompetencji orofacjalnych u dzieci urodzonych przedwcześnie, z wadami twarzoczaszki lub dysfunkcją układ oddechowego
  • 2014 – Wielowymiarowa diagnoza i terapia małego dziecka, Fundacja Promyczek Temat: Kompetencje orofacjalne związane z pobieraniem pokarmów i ich wpływ na rozwój mowy
 • Zbigniew Rytlewski, nauczyciel dyplomowany, filolog, logopeda ogólny, neurologopeda, neurodydaktyk, specjalista emisji i higieny głosu, tutor 2- stopnia. Ukończył studia w zakresie: edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, integracji sensorycznej. Wykładowca Kujawsko- Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zawodowo zajmuje się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy diagnozą i terapią logopedyczną osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami w zakresie komunikowania się, przyjmowania i połykania pokarmu. Współpracuje również z przedszkolami, szkołami masowymi, przychodniami i poradniami. Przez wiele lat, jako koordynator i terapeuta Poradni Logopedycznej w Hospicjum- Dom Sue Ryder w Bydgoszczy i Centrum Onkologii, prowadził rehabilitację osób po chordektomii, laryngektomii, z zaburzeniami głosu i mowy, a także z zaburzeniami ingestyjno- deglutynacyjnymi. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zaburzeń głosu, mowy i połykania u osób z chorobami neurologicznymi, psychiatrycznymi, laryngologicznymi i upośledzeniami umysłowymi.
 • Dr n.med. Agnieszka Borys-Iwanicka, absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci oraz Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego. Specjalista gastroenterologii dziecięcej i pediatrii. Największe doświadczenie posiada w leczeniu: alergii pokarmowych, zaparciach, przewlekłych biegunkach, zaburzeniach karmienia. Asystent w II Katedrze i Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia we Wrocławiu.
 • Iwona Gryszkin, mgr dietetyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Podyplomowych studiów Akademii Medycznej w Poznaniu. Od 2005 r aktywnie zajmuje się terapiami żywieniowymi u dzieci ze spektrum autyzmu. Od 2008 r prowadzi we Wrocławiu poradnię dietetyczna Klinika Diety Gryszkin, oraz jest dietetykiem we wrocławskiej poradni diabetologicznej. Do szczególnych osiągnięć należą autorskie terapie towarzyszące między innymi leczeniu schorzeń cukrzycy, chorób układu krążenia, jak również zaburzeń neurodegeneracyjnych u dzieci i dorosłych. Interesuje się również terapiami naturalnymi w tym medycyną chińska jak i ziołolecznictwem.
 • dr Anna Januszewicz, absolwentka psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Już w czasie studiów magisterskich kształciła się pod kątem samokontroli zachowania i psychoedukacji. W 2008 roku ukończyła studia broniąc na oceną celującą pracę magisterską poświęconą uzależnieniom behawioralnym (przejadanie się, nadużywanie komputera) i uzależnieniom substancjonalnym. Ukończyła także studia podyplomowe z Psychodietetyki oraz Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie z psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. W 2014 roku uzyskała tytułu doktora nauk społecznych w dziedzinie psychologia, broniąc z wyróżnieniem pracę doktorską opartą o dane zebrane w ramach międzynarodowego projektu badawczego TEMPEST, na temat uwarunkowań zachowań żywieniowych u dzieci i młodzieży. Umiejętności w zakresie prowadzenia szkoleń kształtowała w Szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego Intra. Uczestniczka licznych kursów i szkoleń z zakresu dietetyki, uzależnień behawioralnych, zaburzeń odżywiania. Założycielka Instytutu Psychodietetyki. Prezes Towarzystwa Psychodietetyki, członek Europejskiego Towarzystwa Psychologii Zdrowia (EHPS). Współautorka badań nad psychospołecznymi uwarunkowaniami nadwagi i otyłości w ramach międzynarodowego programu TEMPEST oraz w ramach krajowych projektów badawczych. Stypendystka Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej. Ekspert Agencji Oceny Technologii Medycznych w zakresie ewaluacji projektów programów profilaktyki zdrowotnej. Posiada także bogate doświadczenie w szkoleniach skierowanych do specjalistów zajmujących się zdrowiem i zachowaniami zdrowotnymi. Autorka publikacji w języku polskim i angielskim z dziedziny psychologii zachowań zdrowotnych, między innymi współautorka podręcznika TEMPEST pt. „Strategie wspierania zdrowych zwyczajów żywieniowych u młodzieży”. W swoich zainteresowaniach naukowych skupia się na poszukiwaniu psychologicznych przyczyn niepowodzeń w odchudzaniu i rozwoju zaburzeń odżywiania. Prowadzi bloga poświęconego analizie badań i teorii poświęconych psychologicznym aspektom jedzenia. Od 2009 roku pracuje z osobami, które mają trudności w kontroli zachowań żywieniowych. Pomaga pacjentom z zaburzeniami odżywiania, nadwagą i otyłością i innymi chorobami somatycznymi oraz wszystkim osobom, które chcą zmienić swój styl życia na zdrowszy i potrzebują w tym zakresie wsparcia. Realizuje zespołową, interdyscyplinarną praktykę, współpracując z dietetykami, lekarzami, psychoterapeutami i innymi specjalistami, którzy zajmują się zdrowiem. W Instytucie Psychodietetyki pełni rolę koordynatora zespołu. Pracę z pacjentem opiera o analizę mechanizmów odpowiedzialnych za występowanie problemu, wykorzystanie metod potwierdzonych przez naukę i holistyczne spojrzenie na człowieka.
 • Marta Kajrowicz, neurologopeda kliniczny, specjalista wczesnej interwencji, pedagog, certyfikowany specjalista metody NFR Padovan. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Od 10 lat prowadzi indywidualną rehabilitację osób z zaburzeniami funkcji prymarnych w ujęciu całościowym. Specjalizuje się w tematyce diagnostyki i rehabilitacji osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, nieharmonijnym rozwojem układu nerwowego oraz specyfiki jego dojrzewania w ujęciu funkcjonalnym. Współzałożycielka centrum terapii ESPIRO, oferującego całościowe wsparcie osobom z zaburzeniami odżywiania się i jedzenia.
 • Wielisława Wasyłew-Zwierz, ukończyła Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest trenerem mindfulness (MBSR) – certyfikowanym przez The Institute for Mindfulness Based Approches w Niemczech. Prowadzi treningi MBSR (redukcja stresu oparta o uważność) od 2015 roku. Realizuje się w obszarze pracy terapeutycznej z młodzieżą, dorosłymi i wspieraniem rozwoju w różnych obszarach wykorzystując sztukę i techniki mindfulness. Związana zawodowo z Fundacja „Promyk Słońca” dla której prowadzi wykłady i szkolenia na SWPS Wrocław. Od 10 lat szkoli i wspiera nauczycieli w rozwoju.
 • prof. UKW dr. hab. Beata Ziółkowska, psycholog kliniczny, absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza Poznaniu i pracownik tejże uczelni w latach 1996 -2016. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz kierownik grantów badawczych w zakresie psychologii odżywiania oraz psychoprofilaktyki. Od roku 2016 pracownik Instytutu Psychologii UKW w Bydgoszczy. Wybrane publikacje:
  • 1. Ziółkowska, B. (2014). Psychospołeczne uwarunkowania nienormatywnej masy ciała Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
  • 2. Ziółkowska, B., Wycisk, J. (2019 ). Autodestruktywność dzieci i młodzieży. Warszawa: DIFIN
  • 3. Ziółkowska, B. (2016). Perceiving by teenage girls underweight vs. obesity in terms of a disease. Czasopismo Psychologiczne, Tom 22, 1, 91-107.
  • 4. Ziółkowska, B. (2017). Zaburzenie polegające na ograniczaniu/ unikaniu przyjmowania pokarmów – rozważania w świetle wyników badań… Pediatria Polska.
  • 5. Ziółkowska, B. (2016). Psychologia zaburzeń odżywiania. W: L. Cierpiałkowska, H. Sęk (red.), Psychologia kliniczna. Warszawa: PWN.
  • 6. Ziółkowska, B., Ocalewski, J. (2019 – w tłumaczeniu) Syndrom gotowości anorektycznej – o potrzebie wczesnego rozpoznania. Wyniki badań pilotażowych nowym narzędziem diagnostycznym. Psychiatria Polska.
 

Ceny studiów:

   
jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena:

400 zł

15 rat (kierunki trzysemestralne) cena:

440 zł

opłata semestralna cena:

2200 zł

koszt studiów cena:

6600 zł

Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.
   

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Biuro Rekrutacji

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja