Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

REKRUTACJA 2019/2020

studia podyplomowe

WCZESNE WSPOMAGANIE

ROZWOJU DZIECKA

ZAPISZ SIĘ ONLINE

rekrutacja zakończona

nauki-techniczne

Na tym kierunku w DSW:

 • zdobędziesz umiejętności pozwalające na wczesne wykrycie zaburzeń rozwojowych oraz wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością i dziecka z trudnościami rozwojowymi od chwili wykrycia do momentu podjęcia nauki w szkole
 • poznasz sposoby diagnozy i wieloprofilowego wspomagania rozwoju dzieci oraz metod i technik terapii pedagogicznej
 • będziesz umiał opracować i zrealizować z dzieckiem (zagrożonym nieprawidłowym rozwojem) i jego rodziną indywidualny program kompleksowej profilaktyki i wczesnej pomocy
 • skoordynujesz działania specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem i oceniających postępy dziecka
 • zdobędziesz umiejętności z zakresu metodyki kształcenia integracyjnego na etapie przedszkolnym oraz prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania i usprawniania procesu nauczania i wychowania dziecka
 • nauczysz się prowadzenia pracy terapeutycznej z małym dzieckiem w placówkach publicznych i niepublicznych, prowadzących zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • poszerzysz swoją wiedzę w zakresie zagadnień medycznych , psychologicznych i pedagogicznych , którą wykorzystasz w czasie warsztatów i ćwiczeń prowadzonych przez doświadczonych praktyków
 • odbędziesz praktyki, w czasie których skonfrontujesz swoją zdobytą wiedzę teoretyczną z praktycznym, bezpośrednim działaniem
nauki-techniczne

Dla kogo ten kierunek?

 • dla osób zainteresowanych pracą w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka (w resorcie oświaty) oraz zespołach wczesnej interwencji pracujących z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością
 • dla osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne w zakresie psychologii, pedagogiki (w tym specjalnej), logopedii, terapii pedagogicznej, fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej
nauki-techniczne

Program studiów

Zajęcia prowadzone są przez trzy semestry w trybie niestacjonarnym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 275 godzin. Realizowane są w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń. Program obejmuje 120 godzin praktyk.

Treści realizowane w toku studiów:
 • Podstawy teoretyczne zagadnień medycznych, psychologicznych i pedagogicznych
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Metodyka konstruowania programów
 • Metodyka prowadzenia zajęć WWRD
 • Elementy wczesnej interwencji
 • Wczesne wspomaganie i stymulacja rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcją słuchu
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcją wzroku
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Metodyka prowadzenia zajęć integracji sensorycznej
 • Metodyka prowadzenia zajęć z dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi i społecznymi
 • System opieki nad dzieckiem i jego rodziną
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:
 • obecność na zajęciach
 • zaliczenie poszczególnych przedmiotów
 • zaliczenie praktyk
 • obrona praca zaliczeniowa – opracowany program wczesnego wspomagania

HARMONOGRAM ZJAZDÓW

ZDOBĘDZIESZ UPRAWNIENIA

Studia mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017, poz. 1635).

Ceny studiów:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena:

400 zł

15 rat (kierunki trzysemestralne) cena:

320 zł

opłata semestralna cena:

1600 zł

koszt studiów cena:

4800 zł

Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Biuro Rekrutacji

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

0 zł

12 rat cena:

520 zł

10 rat cena:

600 zł

2 raty cena:

3000 zł

1 rata cena:

6000 zł

 

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

490 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

570 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2850 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5700 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

12 rat cena:

645 zł

10 rat cena:

750 zł

2 raty cena:

3750 zł

1 rata cena:

7500 zł

 

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW:

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

12 rat cena:

645 zł

10 rat cena:

750 zł

2 raty cena:

3750 zł

1 rata cena:

7500 zł

 

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

12 rat cena:

520 zł

10 rat cena:

600 zł

2 raty cena:

3000 zł

1 rata cena:

6000 zł