Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

REKRUTACJA 2019/2020

 

studia podyplomowe

WCZESNE WSPOMAGANIE

ROZWOJU DZIECKA

ZAPISZ SIĘ ONLINE

zarejestruj się do 16 września 2019 r.

studiuj już od 300 zł/mies.

Wiemy, jak bardzo istotny jest rozwój zawodowy i podnoszenie kompetencji, dlatego zapraszamy na bezpłatne warsztaty, które organizujemy w ramach Dni Otwartych Studiów Podyplomowych. Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie Dni Otwartych.

nauki-techniczne

Na tym kierunku w DSW:

 
 • zdobędziesz umiejętności pozwalające na wczesne wykrycie zaburzeń rozwojowych oraz wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością i dziecka z trudnościami rozwojowymi od chwili wykrycia do momentu podjęcia nauki w szkole
 • poznasz sposoby diagnozy i wieloprofilowego wspomagania rozwoju dzieci oraz metod i technik terapii pedagogicznej
 • będziesz umiał opracować i zrealizować z dzieckiem (zagrożonym nieprawidłowym rozwojem) i jego rodziną indywidualny program kompleksowej profilaktyki i wczesnej pomocy
 • skoordynujesz działania specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem i oceniających postępy dziecka
 • zdobędziesz umiejętności z zakresu metodyki kształcenia integracyjnego na etapie przedszkolnym oraz prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania i usprawniania procesu nauczania i wychowania dziecka
 • nauczysz się prowadzenia pracy terapeutycznej z małym dzieckiem w placówkach publicznych i niepublicznych, prowadzących zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • poszerzysz swoją wiedzę w zakresie zagadnień medycznych , psychologicznych i pedagogicznych , którą wykorzystasz w czasie warsztatów i ćwiczeń prowadzonych przez doświadczonych praktyków
 • odbędziesz praktyki, w czasie których skonfrontujesz swoją zdobytą wiedzę teoretyczną z praktycznym, bezpośrednim działaniem
nauki-techniczne

Dla kogo ten kierunek?

 
 • dla osób zainteresowanych pracą w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka (w resorcie oświaty) oraz zespołach wczesnej interwencji pracujących z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością
 • dla osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne w zakresie psychologii, pedagogiki (w tym specjalnej), logopedii, terapii pedagogicznej, fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej
nauki-techniczne

Program studiów

 

Zajęcia prowadzone są przez trzy semestry w trybie niestacjonarnym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 275 godzin. Realizowane są w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń. Program obejmuje 120 godzin praktyk.

Treści realizowane w toku studiów:
 • Podstawy teoretyczne zagadnień medycznych, psychologicznych i pedagogicznych
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Metodyka konstruowania programów
 • Metodyka prowadzenia zajęć WWRD
 • Elementy wczesnej interwencji
 • Wczesne wspomaganie i stymulacja rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcją słuchu
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcją wzroku
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Metodyka prowadzenia zajęć integracji sensorycznej
 • Metodyka prowadzenia zajęć z dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi i społecznymi
 • System opieki nad dzieckiem i jego rodziną
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:
 • obecność na zajęciach
 • zaliczenie poszczególnych przedmiotów
 • zaliczenie praktyk
 • obrona praca zaliczeniowa – opracowany program wczesnego wspomagania
 

ZDOBĘDZIESZ UPRAWNIENIA

Studia mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017, poz. 1635).
 
 

Zapisując się do 16 września, zyskujesz 600 zł:

   
 • 300 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 • 300 zł zniżki w czesnym

 

Ceny dla kandydatów:

   
jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

100 zł

15 rat (kierunki trzysemestralne) cena regularna: 320 zł cena:

300 zł

opłata semestralna cena regularna: 1600 zł cena:

1500 zł

koszt studiów cena regularna: 4800 zł cena:

4500 zł

 

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej – aż 900 zł:

   
 • 500 zł zniżki w czesnym

 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 

Ceny dla Absolwentów DSW:

   
jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

15 rat (kierunki trzysemestralne) cena regularna: 320 zł cena:

287 zł

opłata semestralna cena regularna: 1600zł cena:

1433 zł

koszt studiów cena regularna: 4800 zł cena:

4300 zł

     
Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.
   

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Biuro Rekrutacji

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 885 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

475 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

560 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2800 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5600 zł

 

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

490 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

570 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2850 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5700 zł

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 385 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

645 zł

10 rat cena regularna:
750 zł
cena:

735 zł

2 raty cena regularna:
3750 zł
cena:

3675 zł

1 rata cena regularna:
7500 zł
cena:

7350 zł

 

Zarejestruj się do 16 września 2019r.
i studiuj taniej o 885 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej:

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

605 zł

10 rat cena regularna:
750 zł
cena:

710 zł

2 raty cena regularna:
3750 zł
cena:

3550 zł

1 rata cena regularna:
7500 zł
cena:

7100 zł

 

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 885 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej!

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

480 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

560 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2800 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5600 zł