Sztuki nowoczesne

REKRUTACJA 2019/2020

studia podyplomowe

SZTUKI NOWOCZESNE

rekrutacja zakończona

nauki-techniczne

Na tym kierunku w DSW:

 • zajęcia prowadzą naukowcy i specjaliści – praktycy i eksperci z dziedzin sztuk wizualnych, teatru i filmu , z bogatym dorobkiem artystycznym oraz doświadczeniem w pracy przy projektach krajowych i międzynarodowych, w instytucjach kultury i sztuki na całym świecie
 • dzięki możliwości pracy z ekspertami zdobytą wiedzę wykorzystasz w praktyce już w trakcie studiów
 • będziesz miał okazję poszerzyć swoją wiedzę z wielu ciekawych dziedzin – z zakresu nauk humanistycznych, społecznych oraz sztuki i metodologii oraz warsztatu twórcy, co pozwoli Ci zrozumieć różnorodny kontekstów sztuki i jej powiązań z innymi dziedzinami i dyscyplinami
 • zajęcia odbywają się w pracowniach komputerowych, fotograficznych, filmowych
 • praktyki zawodowe odbywają się w instytucjach, z którymi współpracujemy od wielu lat
 • nauczysz się organizowania i realizowania zadań twórczych, aktywizowania społeczności lokalnych, promowania uczestnictwa w kulturze
 • nasi wykładowcy nastawieni są kształtowanie Twojej wrażliwości twórczej, estetycznej, refleksyjności, krytycyzmu, a także postaw prospołecznych, poczucia odpowiedzialności oraz poszanowania zasad etycznych i norm w obszarze podejmowanych działaniach twórczych
nauki-techniczne

Dla kogo ten kierunek?

 • dla osób, które ukończyły studia I lub II stopnia, posiadających tytuł licencjata lub magistra
 • dla osób, które chcą pracować w obszarach działań kreatywnych: reklama, film i wideo, architektura, muzyka, rynek sztuki i antyków, sztuki performatywne, gry komputerowe i wideo, rynek wydawniczy, rzemiosło, wzornictwo, radio i telewizja
 • dla osób pracujących w instytucjach kultury: narodowych, wojewódzkich, miejskich, gminnych, organizacjach pozarządowych
 • dla osób pracujących w małych i dużych przedsiębiorstwach, dla których kreatywność jest podstawowym elementem pracy
nauki-techniczne

Program studiów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 285 godzin realizowane metodami aktywizującymi (ćwiczenia).

Program kształcenia przyporządkowany jest do obszaru nauk humanistycznych, obszaru nauk społecznych oraz sztuki. Umożliwia studentom zdobycia podstawowej wiedzy dotyczącej terminologii, teorii, nurtów, metodologii, a także wiedzy o warsztacie twórcy, pozwalającej na rozumienie różnorodnych kontekstów sztuki i jej powiązań z innymi dziedzinami i dyscyplinami.

Program studiów nastawiony jest na kształtowanie wrażliwości twórczej, estetycznej oraz refleksyjności, krytycyzmu, a także postaw prospołecznych, poczucia odpowiedzialności oraz poszanowania zasad etycznych i norm społecznych w obszarze podejmowanych działaniach twórczych.

Program opracowany jest tak by zapewnić studentom praktyczne przygotowanie warsztatowe do organizowania i realizowania zadań twórczych, aktywizowania społeczności lokalnych oraz promowania uczestnictwa w kulturze.

 • Sztuka – idee, nurty, style – 10 godz.
 • Narracje w sztuce – 10 godz.
 • Wyobraźnia XXI w – transgresje, konteksty, tendencje – 10 godz.
 • Człowiek w świecie dźwięków – 10 godz.
 • Antropologia wizualna – 10 godz.
 • Sztuki wizualne – laboratorium – 30 godz.
 • Sztuki performatywne – laboratorium – 30 godz.
 • Nowe media – laboratorium – 30 godz.
 • Warsztaty fotograficzne – 30 godz.
 • Warsztaty formy przestrzennej – 30 godz.
 • Obrazowanie treści – 30 godz.
 • Laboratorium obrazu – 30 godz.
 • Seminarium dyplomowe – 10 godz.
 • praktyka obserwacyjno-asystencka – 40 godz.
 • praktyka zadaniowa – 60 godz.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich zajęć i praktyk oraz przygotowanie pod opieką artysty (specjalisty w dziedzinie pracy dyplomowej) projektu artystycznego.

HARMONOGRAM ZJAZDÓW
nauki-techniczne

Prowadzący

 • Dr Anita Szprych, magister sztuki, doktor nauk społecznych w dziedzinie pedagogika (studia doktoranckie w Dolnośląskiej Szkole Wyższej). Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Wydziale Ceramiki i Szkła. Zajmuje się tworzeniem obiektów ceramiki użytkowej oraz obiektów rzeźbiarskich oraz projektowaniem graficznym i działaniami z zakresu sztuk wizualnych (animacje, video art). Jest pomysłodawcą i założycielem grupy Unicat, organizatorem i kuratorem wystaw: „Naczynie – przestrzeń otwarta”, „Czarno-białe”, „1…2…3… odliczanie”. Działalność artystyczna własna w ostatnich latach: Projekt artystyczny „ Omurike Wolterr” – obrazy w ruchu – 2016-2019. Wystawy indywidualne: „Heart & Soul” oraz „Blinking Soul”. Bierze udział w radzie programowej dla kierunku sztuki nowoczesne – Design Now! Jest koordynatorem kierunku, promotorem trzech specjalności: Film, media, nowe technologie; Projektowanie; Performatyka. Bierze udział w opracowaniu programów kształcenia dla kierunku sztuki nowoczesne Design Now! Opracowała koncepcję i programu kształcenia podyplomowych studiów – Sztuki nowoczesne – interdyscyplinarne studia podyplomowe. Prowadzi warsztaty ceramiki artystycznej m.in. w Galerii-Pracowni-Unicat. Projektuje i prowadzi warsztaty arteterapii oraz zajęcia (z wykorzystaniem metod arteterapii) dotyczące kreatywności i rozwoju osobistego. Zainteresowania naukowe skierowała na obszar szeroko pojętej terapii przez sztukę. Szczególną uwagę poświęciła arteterapii w pracy terapeutycznej z dziećmi długoterminowo hospitalizowanymi w Klinice Przeszczepów i Hematologii we Wrocławiu. https://www.instagram.com/omurike_wolterr/
 • Anna Bodanowicz , magister filologii angielskiej, magister wiedzy o teatrze, doktorantka UWr w Instytucie Nauk o Kulturze. Prowadzi zajęcia na kultruroznawstwie UWr w ramach studiów doktoranckich, przedmioty: Sztuka performans – sztuka przemiany osobistej i społecznej, Warsztat Performera, The Art of Performance – Bodily Perspectives and Practices 2014 – obecnie – prowadzenie zajęć na kierunku sztuki nowoczesne- Design now!, na specjalności performatyka, przedmioty: Techniki pracy z głosem, Ciało w przestrzeni scenicznej, Laboratorium dyplomowe, Techniki aktorskie. Działalność artystyczna własna w ostatnich latach : 2017 – obecnie, Niepokój / Disquiet – działanie improwizowane na podstawie Księgi Niepokoju Fernando Pessoi; 2016, Domek z kart / House of Cards performans łączący ruch, muzykę i rysunek na żywo, towarzyszący instalacji architektonicznej Domek z kart / House of Cards (plac Solny, Wrocław), we współpracy z Miastem Przyszłości w ramach Europejskiej Stolicy Kultury, klub Szklarnia, Wrocław; 2015 – 2016, Imponderabilia (forma przejściowa), spektakl muzyczno-ruchowy prezentowany na festiwalu Musica Privata 2015 w Łodzi oraz w klubie Wrocławskiego Domu Literatury Proza; 2014 –2016, cykl improwizowanych działań muzyczno – ruchowych FREEvolous Improvs we współpracy z Fundacją Sanatorium Kultury oraz wrocławskimi klubami Proza, Macondo, Uff!.
 • Michał Chabielski , magister sztuki, absolwent Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. Absolwent Arteterapii na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. W obszarze sztuki zajmuje się sztukami wizualnymi, projektowaniem graficznym, ilustracją, rzeźbą, ceramiką artystyczną. Prowadzi aktywność artystyczną o charakterze kulturotwórczym, aktywizującym. Udział m.in. w:Letniej Akademii Sztuki pod patronatem Europejskiej Stolicy Kultury – Wrocław 2016; Festiwalu Działań Artystycznych (2016) –-koncepcja, organizacja; opracowanie graficzne, prace organizacyjne i projekt Muralu (nawiązującego do twórczości artystycznej wybitnego wrocławskiego artysty Józefa Hałasa) przy ul. Świdnickiej we Wrocławiu. − Noc Muzeów w Dolnośląskiej Szkole Wyższej (2016, 2017, 2019); Przegląd Kultury Studenckiej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej (2018). Zajmuje się Land Artem, rzeźbą, rysunkiem. Prowadzi autorską pracownię ceramiki i rzeźby. Ilustruje tomiki poezji oraz artykuły do czasopism. Prowadzi warsztaty artystyczne, warsztaty terapii przez twórczość, warsztaty kreatywności. Współpracuje z wieloma instytucjami kultury, stowarzyszeniami i fundacjami. Bierze udział w wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i zagranicą. Obiekty w przestrzeni miejskiej m.in. betonowe reliefy na Psiej Kładce we Wrocławiu (Fosa miejska). Wystawy: „Czarne-białe, światło -mrok”, „Triangulorum” , „Wzory architektury”. Członek rady programowej dla kierunku sztuki nowoczesne – Design now! https://www.instagram.com/michalchabielski/

Ceny studiów:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena:

400 zł

10 rat (kierunki dwusemestralne) cena:

380 zł

opłata semestralna cena:

1900 zł

koszt studiów cena:

3800 zł

Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Biuro Rekrutacji

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja

Zapisując się do 13 lutego zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

520 zł

cena

475 zł

10 rat cena:

600 zł

cena

550 zł

2 raty cena:

3000 zł

cena

2750 zł

1 rata cena:

6000 zł

cena

5500 zł

 

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

490 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

570 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2850 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5700 zł

Zapisując się do 13 lutego zyskujesz:

600 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

645 zł

cena

615 zł

10 rat cena:

750 zł

cena

720 zł

2 raty cena:

3750 zł

cena

3650 zł

1 rata cena:

7500 zł

cena

7200 zł

 

Zapisując się do 13 lutego zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

645 zł

cena

600 zł

10 rat cena:

750 zł

cena

700 zł

2 raty cena:

3750 zł

cena

3500 zł

1 rata cena:

7500 zł

cena

7000 zł

 

Zapisując się do 13 lutego zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

520 zł

cena

470 zł

10 rat cena:

600 zł

cena

550 zł

2 raty cena:

3000 zł

cena

2750 zł

1 rata cena:

6000 zł

cena

5500 zł