Sztuki nowoczesne

REKRUTACJA 2019/2020

 

studia podyplomowe

SZTUKI NOWOCZESNE

ZAPISZ SIĘ ONLINE

zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.

studiuj już od 320 zł/mies

nauki-techniczne

Na tym kierunku w DSW:

 
 • zajęcia prowadzą naukowcy i specjaliści – praktycy i eksperci z dziedzin sztuk wizualnych, teatru i filmu , z bogatym dorobkiem artystycznym oraz doświadczeniem w pracy przy projektach krajowych i międzynarodowych, w instytucjach kultury i sztuki na całym świecie
 • dzięki możliwości pracy z ekspertami zdobytą wiedzę wykorzystasz w praktyce już w trakcie studiów
 • będziesz miał okazję poszerzyć swoją wiedzę z wielu ciekawych dziedzin – z zakresu nauk humanistycznych, społecznych oraz sztuki i metodologii oraz warsztatu twórcy, co pozwoli Ci zrozumieć różnorodny kontekstów sztuki i jej powiązań z innymi dziedzinami i dyscyplinami
 • zajęcia odbywają się w pracowniach komputerowych, fotograficznych, filmowych praktyki zawodowe odbywają się w instytucjach, z którymi współpracujemy od wielu lat
 • nauczysz się organizowania i realizowania zadań twórczych, aktywizowania społeczności lokalnych, promowania uczestnictwa w kulturze
 • nasi wykładowcy nastawieni są kształtowanie Twojej wrażliwości twórczej, estetycznej, refleksyjności, krytycyzmu, a także postaw prospołecznych, poczucia odpowiedzialności oraz poszanowania zasad etycznych i norm w obszarze podejmowanych działaniach twórczych.
nauki-techniczne

Dla kogo ten kierunek?

 
 • dla osób, które ukończyły studia I lub II stopnia, posiadających tytuł licencjata lub magistra
 • dla osób, które chcą pracować w obszarach działań kreatywnych: reklama, film i wideo, architektura, muzyka, rynek sztuki i antyków, sztuki performatywne, gry komputerowe i wideo, rynek wydawniczy, rzemiosło, wzornictwo, radio i telewizja
 • dla osób pracujących w instytucjach kultury: narodowych, wojewódzkich, miejskich, gminnych, organizacjach pozarządowych;
 • dla osób pracujących w małych i dużych przedsiębiorstwach, dla których kreatywność jest podstawowym elementem pracy.
nauki-techniczne

Program studiów

 

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry w trybie zaocznym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 285 godzin realizowane metodami aktywizującymi (ćwiczenia).

Program kształcenia przyporządkowany jest do obszaru nauk humanistycznych, obszaru nauk społecznych oraz sztuki. Umożliwia studentom zdobycia podstawowej wiedzy dotyczącej terminologii, teorii, nurtów, metodologii, a także wiedzy o warsztacie twórcy, pozwalającej na rozumienie różnorodnych kontekstów sztuki i jej powiązań z innymi dziedzinami i dyscyplinami.

Program studiów nastawiony jest na kształtowanie wrażliwości twórczej, estetycznej oraz refleksyjności, krytycyzmu, a także postaw prospołecznych, poczucia odpowiedzialności oraz poszanowania zasad etycznych i norm społecznych w obszarze podejmowanych działaniach twórczych.

Program opracowany jest tak by zapewnić studentom praktyczne przygotowanie warsztatowe do organizowania i realizowania zadań twórczych, aktywizowania społeczności lokalnych oraz promowania uczestnictwa w kulturze.

 • Sztuka – idee, nurty, style – 10 godz.
 • Narracje w sztuce – 10 godz.
 • Wyobraźnia XXI w – transgresje, konteksty, tendencje – 10 godz.
 • Człowiek w świecie dźwięków – 10 godz.
 • Antropologia wizualna – 10 godz.
 • Sztuki wizualne – laboratorium – 30 godz.
 • Sztuki performatywne – laboratorium – 30 godz.
 • Nowe media – laboratorium – 30 godz.
 • Warsztaty fotograficzne – 30 godz.
 • Warsztaty formy przestrzennej – 30 godz.
 • Obrazowanie treści – 30 godz.
 • Laboratorium obrazu – 30 godz.
 • Seminarium dyplomowe – 10 godz.
 • praktyka obserwacyjno-asystencka – 40 godz.
 • praktyka zadaniowa – 60 godz.

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich zajęć i praktyk oraz przygotowanie pod opieką artysty (specjalisty w dziedzinie pracy dyplomowej) projektu artystycznego.  
 

Zapisując się do 29 kwietnia, zyskujesz 1000 zł:

   
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 • 600 zł zniżki w czesnym

 

Ceny dla kandydatów:

   
jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

10 rat (kierunki dwusemestralne) cena regularna: 380 zł cena:

320 zł

opłata semestralna cena regularna: 1900 zł cena:

1600 zł

koszt studiów cena regularna: 3800 zł cena:

3200 zł

 

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej -1200 zł:

   
 • 800 zł zniżki w czesnym

 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 

Ceny dla Absolwentów DSW:

   
jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

10 rat (kierunki dwusemestralne) cena regularna: 380 zł cena:

300 zł

opłata semestralna cena regularna: 1900 zł cena:

1500 zł

koszt studiów cena regularna: 3800 zł cena:

3000 zł

Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.
   

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Centrum Rekrutacyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja

Zarejestruj się do 10 marca 2019r.
i studiuj taniej o 490zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW:

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

635 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

745 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3725 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7450 zł

Zarejestruj się do 10 marca 2019r.
i studiuj taniej o 990zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW, WSB, WSF zyskujesz więcej:

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

615 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

720 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3600 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7200 zł

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

615 zł

10 rat cena regularna:
750 zł
cena:

720 zł

2 raty cena regularna:
3750 zł
cena:

3600 zł

1 rata cena regularna:
7500 zł
cena:

7200 zł

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019r.
i studiuj taniej o 1085 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej:

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

595 zł

10 rat cena regularna:
750 zł
cena:

700 zł

2 raty cena regularna:
3750 zł
cena:

3500 zł

1 rata cena regularna:
7500 zł
cena:

7000 zł

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW:

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

625 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

730 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3650 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7300 zł

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.
i studiuj taniej o 1085 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej!

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

605 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

710 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3550 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7100 zł

Zarejestruj się do 10 marca 2019r.
i studiuj taniej o 490zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

GWARANTOWANE CZESNE STAŁE*

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
590 zł
cena:

565 zł

10 rat cena regularna:
690 zł
cena:

660 zł

2 raty cena regularna:
3450 zł
cena:

3300 zł

1 rata cena regularna:
6900 zł
cena:

6600 zł

GWARANTOWANE CZESNE STAŁE*

STUDIA STACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

620 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

730 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3650 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7300 zł

*Gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż na roku II,III, IV i V.