Systemy informacji geograficznej

REKRUTACJA 2019/2020

 

studia podyplomowe

SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

ZAPISZ SIĘ ONLINE

zarejestruj się do 16 września 2019 r.

studiuj już od 350 zł/mies.

Wiemy, jak bardzo istotny jest rozwój zawodowy i podnoszenie kompetencji, dlatego zapraszamy na bezpłatne warsztaty, które organizujemy w ramach Dni Otwartych Studiów Podyplomowych. Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie Dni Otwartych.

nauki-techniczne

Na tym kierunku w DSW:

 
 • nauczysz się technologii zarządzania danymi przestrzennymi, które są niezbędne w większości działalności gospodarczych i administracyjnych na świecie
 • nauczysz się technik tworzenia danych przestrzennych, ich pozyskiwania, przetwarzania, analizy i publikacji
 • poznasz technologię znanych światowych producentów aplikacji typu GIS możliwości aplikacji typu open source
 • będziesz miał okazję sprawdzić nowoczesne urządzenia pomiarowe i technologie pozyskiwania danych
 • poznasz rynek danych dostępnych publicznie lub komercyjnie i nauczysz się ich pozyskiwania i przetwarzania
 • nauczysz się technik analizy danych przestrzennych w ujęciach wielokryterialnych
 • świat portali przestrzennych i innowacyjnych technik publikacji danych przestrzennych przestanie być dla ciebie tajemnicą
 • możesz przystąpić do egzaminów które przeprowadza Polskie Towarzystwo Informatyczne (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL) w zakresie Systemów Informacji Geograficznej (GIS)
nauki-techniczne

Dla kogo ten kierunek?

 
 • dla osób pracujących w branżach od logistyki, turystyki, budownictwa, planowania przestrzennego, ochrony i inżynierii środowiska, bezpieczeństwa po analizy strategiczne, biznesowe i geomarketingowe
 • dla osób, które interesują się tą tematyką lub chcą zmienić profil zawodowy, a ukończyły studia licencjackie lub magisterskie
nauki-techniczne

Program studiów

 

Studia podyplomowe trwają dwa semestry i odbywają się w trybie niestacjonarnym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 180 godzin. Zajęcia praktyczne obywają się laboratoriach komputerowych, wyposażonych w nowoczesne oprogramowanie z zakresu GIS.

Moduł I – Administracja i zarządzanie danymi przestrzennymi
 • Aplikacje GIS – tworzenie, przetwarzanie i publikacja danych przestrzennych
 • Państwowy system odniesień przestrzennych
 • Infrastruktura informacji przestrzennej – globalne, europejskie i krajowe warunki prawne dostępu do danych przestrzennych
Moduł II – Pozyskiwanie i udostępnianie danych przestrzennych
 • Dostępność danych przestrzennych – zarządzanie wieloma źródłami danych
 • Web Gis – mapy interaktywne, geoportale
 • Fotogrametria dronowa, lotnicza i satelitarna
 • Globalne systemy nawigacji satelitarnej
Moduł III – Wielokryterialna analityka danych przestrzennych
 • Analizy przestrzenne
 • Analizy powierzchniowe
 • Analizy sieciowe
 • Geostatystyka
 • Geoanalityka biznesowa
Moduł IV – Publikacja i wizualizacja danych przestrzennych
 • Publikacja map i wizualizacje www
 • Wizualizacje trójwymiarowe
  Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich zajęć oraz przygotowanie i zaprezentowanie pracy dyplomowej w formie projektu.  

ZDOBĘDZIESZ UPRAWNIENIA

Merytoryczne treści programowe kierunku odpowiadają wymaganiom stawianym na egzaminach prowadzących do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) w zakresie systemów informacji geograficznej (GIS). Absolwenci kursu mogą przystąpić do egzaminów przeprowadzanych przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.
nauki-techniczne

Prowadzący

 

 • Prof. dr hab. inż. Edward Osada, profesor tytularny, nauczyciel akademicki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (DSW), Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, i Wyższej Szkoły Humanistycznej (WSH) we Wrocławiu, członek Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, założyciel kierunku studiów geodezyjnych i kartograficznych na WSH (2003) oraz DSW ze specjalnością geoinformatyka (2008), założyciel i kierownik studiów podyplomowych GIS na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (2001) i DSW (2009), pełnił funkcje dziekana, dyrektora instytutu i kierownika zakładu na różnych uczelniach, autor kilku komercyjnych programów komputerowych napisanych w środowisku Delphi, prowadzi wykłady i ćwiczenia projektowe „na żywo” w systemie ArcGIS na specjalności geoinformatyka i studiach podyplomowych GIS, autor 14 publikacji naukowych w latach 2016 – 2019 w tym 10 w międzynarodowych czasopismach zagranicznych z listy filadelfijskiej dotyczących metod pomiarowych geodanych oraz geoprzetwarzania i geowizualizacji danych, promotor w 6 przewodach doktorskich, opracował 10 recenzji w przewodach habilitacyjnych i 9 recenzji w postępowaniach o nadanie tytułu profesora, autor 7 podręczników akademickich, członek 2 grup studiów Międzynarodowej Asocjacji Geodezji, kierownik 2 projektów badawczych Unii Europejskiej realizowanych na uniwersytetach w Stuttgarcie i w Bonn, odbył 5 staży zagranicznych w Niemczech i Danii, kierownik 10 projektów badawczych krajowych w tym projektu celowego Komitetu Badań Naukowych pt. „Projekt modernizacji systemu informacji przestrzennej Urzędu Miasta Wrocławia” realizowanego na Politechnice Wrocławskiej, wykonawca w 2 projektach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, organizator i współorganizator kilku konferencji krajowych i międzynarodowych, uzyskał 12 nagród Rektora oraz 3 nagrody Ministra, był taternikiem i członkiem Klubu Wysokogórskiego Polskiego Związku Alpinizmu we Wrocławiu.
 • Mgr inż. Przemysław Malczewski, dyrektor ds. planowania przestrzennego w Instytucie Rozwoju Terytorialnego, samorządowej jednostce organizacyjnej dolnośląskiego urzędu marszałkowskiego. Planista przestrzenny i specjalista GIS. Wykształcenie planistyczne uzyskane na Politechnice Wrocławskiej, na Wydziale Architektury, kierunek Gospodarka Przestrzenna. Wykształcenie w zakresie systemów informacji geograficznej uzyskane na studiach podyplomowych „Systemy Informacji Geograficznej”, Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Instytut Informatyki przy współudziale Instytutu Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. z Gliwic. Od 2007 zajmuje się tworzeniem, rozwojem i wdrażaniem narzędzi GIS w administracji publicznej w realizacji projektów o skali lokalnej, regionalnej i międzynarodowej. Od 2009 roku prowadzi działalność dydaktyczną na uczelniach wyższych w zakresie rewitalizacja terenów zurbanizowanych, projektowanie wspomagane komputerowo, systemy informacji geograficznej, gospodarka przestrzenna, analizy przestrzenne, wizualizacje trójwymiarowe. W 2010 roku uzyskał prawa egzaminatora ECDL EPP GIS (European Computer Driving Licence, Endorsed Product Program Geographical Information System; nr lic. PL-EGIS0011), dający uprawnienia do egzaminowania z umiejętności wykorzystania narzędzi GIS w Europie. W 2011 roku został krajowym konsultantem ds. wdrażania krajowej infrastruktury informacji przestrzennej jako transpozycji Dyrektywy UE Inspire. Posiada duże doświadczenie trenerskie zdobyte w przy realizacji serii szkoleń dla administracji publicznej z wykorzystania narzędzi GIS we wdrażaniu infrastruktury informacji przestrzennej.
 • Dr Małgorzata Pietras-Szewczyk, jest absolwentką studiów doktoranckich ochrony środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada tytuł naukowy doktora Nauk o Ziemi w dyscyplinie Geografii. W czasie studiów doktoranckich zrealizowała dwa projekty naukowo – badawcze. Posiada także doświadczenie w organizacji konferencji naukowych. Wielokrotnie pomagała w organizacji wydarzeń o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym. W celu poszerzenia swojej wiedzy i zdobycia nowych kompetencji w 2011 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu Systemów Informacji Geograficznej prowadzone na Politechnice Wrocławskiej. W 2015 roku ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej: Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego. Jestem doświadczony nauczycielem i dydaktykiem. Od ponad 8 lat prowadzi zajęcia ze studentami. Posiada także akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego nadany przez Dyrektor Gimnazjum nr 8 we Wrocławiu gdzie pracowała przez pięć lat. Pracę w zawodzie nauczyciela rozpoczęła w listopadzie 2008 roku. W okresie pracy w gimnazjum realizowała studia doktoranckie. W 2012 roku uzyskała tytuł doktora Nauk o Ziemi. Od 2013 roku pracuje jako adiunkt w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Prócz pracy naukowo-dydaktycznej działa jako ekspert oceniający projekty na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (RPO, dziedzina edukacja).
 

Zapisując się do 16 września, zyskujesz 600 zł:

   
 • 300 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 • 300 zł zniżki w czesnym

 

Ceny dla kandydatów:

   
jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

100 zł

10 rat (kierunki trzysemestralne) cena regularna: 380 zł cena:

350 zł

opłata semestralna cena regularna: 1900 zł cena:

1750 zł

koszt studiów cena regularna: 3800 zł cena:

3500 zł

 

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej – aż 900 zł:

   
 • 500 zł zniżki w czesnym

 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 

Ceny dla Absolwentów DSW:

   
jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

10 rat (kierunki trzysemestralne) cena regularna: 380 zł cena:

330 zł

opłata semestralna cena regularna: 1900zł cena:

1650 zł

koszt studiów cena regularna: 3800 zł cena:

3300 zł

     
Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.
   

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Biuro Rekrutacji

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 885 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

475 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

560 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2800 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5600 zł

 

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

490 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

570 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2850 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5700 zł

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 385 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

645 zł

10 rat cena regularna:
750 zł
cena:

735 zł

2 raty cena regularna:
3750 zł
cena:

3675 zł

1 rata cena regularna:
7500 zł
cena:

7350 zł

 

Zarejestruj się do 16 września 2019r.
i studiuj taniej o 885 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej:

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

605 zł

10 rat cena regularna:
750 zł
cena:

710 zł

2 raty cena regularna:
3750 zł
cena:

3550 zł

1 rata cena regularna:
7500 zł
cena:

7100 zł

 

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 885 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej!

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

480 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

560 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2800 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5600 zł