Socjoterapia (z uprawnieniami do prowadzenia zajęć specjalistycznych)

REKRUTACJA 2019/2020

 

studia podyplomowe

SOCJOTERAPIA

(Z UPRAWNIENIAMI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH)

ZAPISZ SIĘ ONLINE

zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.

studiuj już od 478 zł/mies

nauki-techniczne

Na tym kierunku w DSW:

 
 • przygotujesz się do prowadzenia zajęć specjalistycznych – grup socjoterapeutycznych z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania i problemami emocjonalnymi
 • nauczysz się prowadzić grupy edukacyjne, rozwijające kompetencje społeczno- emocjonalne
 • nauczysz się prowadzić warsztaty umiejętności psychospołecznych, grupy wsparcia i rozwoju osobistego
 • nauczysz się planowania i prowadzenia interwencji w zespołach klasowych w związku z problemami np. agresji, lobbingu, brakiem integracji, trudnych zachowań
 • będziesz umiał przeprowadzić diagnozę relacyjną i zaplanować oddziaływania terapeutyczne (tworzyć sytuacje korygujące dla zaburzonych zachowań)
 • będziesz miał okazję uzupełnić i pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych, pracy z grupami (dynamika, konflikt, fazy rozwoju grupy, wykorzystanie procesu grupowego do oddziaływań rozwojowych, terapeutycznych, wsparcia i interwencyjnych), nawiązywania kontaktu i więzi (praca na relacjach)
 • nauczysz się tworzyć scenariusze zajęć socjoterapeutycznych (z zakresu umiejętności psychospołecznych) i terapeutycznych (sytuacje korygujące dla konkretnego zaburzonego zachowania); opracowywać programy i prowadzić zajęcia socjoterapeutyczne (30 godzin praktyki, pracy własnej).
nauki-techniczne

Dla kogo ten kierunek?

 
 • dla pedagogów, psychologów z dyplomem magisterskim.
 • dla absolwentów studiów wyższych magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym.

Program studiów

Zajęcia prowadzone są przez trzy semestry w trybie zaocznym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 400 godzin, w tym 30 godzin praktyk. W każdym semestrze odbędzie się jeden 5-dniowy trening wyjazdowy oparty o weekend.

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Program studiów zgodny jest z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Treningi i warsztaty prowadzą trenerzy rekomendowani przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne – praktycy doświadczeni w pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i rodzinami.  

Moduł przygotowania merytorycznego:
 • Współczesne koncepcje rozwoju,
 • Koncepcje dewiacji – resocjalizacja,
 • Profilaktyka uzależnień, promocja zdrowia,
 • Prądy i kierunki psychoterapii dzieci i młodzieży,
 • Dynamika małych grup,
 • Konflikt – teorie, sposoby rozwiązywania,
 • Socjoterapia: diagnoza, metoda, programy socjoterapeutyczne, ewaluacja,
  Moduł kształcenia umiejętności praktycznych:
 • Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • Trening interpersonalny,
 • Trening umiejętności wychowawczych,
 • Trening osobistego stylu pracy (terapeutyczny lub asertywności),
 • Warsztat socjoterapii – grupa dziecięca,
 • Warsztat socjoterapii – grupa młodzieżowa,
 • Trening zadaniowy,
 • Warsztat antystresowy (techniki relaksacyjne)
 • Warsztat – kontakt z rodziną
  Seminarium dyplomowe:  
 • Praktyki
 • Superwizja
 • Samodzielne prowadzenie grupy socjoterapeutycznej lub warsztatów umiejętności psychospołecznych – praktyka
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich zajęć i praktyki. Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej z zakresu podejmowanych oddziaływań socjoterapeutycznych w ramach praktyk w miejscu pracy lub w innej wybranej przez studenta placówce (świetlica, poradnia, szkoła, fundacja itp.) oraz egzaminem dyplomowym. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie socjoterapii.

ZDOBĘDZIESZ UPRAWNIENIA

Absolwent uzyskuje uprawnienia do powadzenia zajęć specjalistycznych.

 
 

Zapisując się do 29 kwietnia, zyskujesz 1000 zł:

   
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 • 600 zł zniżki w czesnym

 

Ceny dla kandydatów:

   
jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

10 rat (kierunki trzysemestralne) cena regularna: 558 zł cena:

498 zł

opłata semestralna cena regularna: 1860 zł cena:

1660 zł

koszt studiów cena regularna: 5580 zł cena:

4980 zł

 

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej -1200 zł:

   
 • 800 zł zniżki w czesnym

 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 

Ceny dla Absolwentów DSW:

   
jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

10 rat (kierunki trzysemestralne) cena regularna: 558 zł cena:

478 zł

opłata semestralna cena regularna: 1860 zł cena:

1593 zł

koszt studiów cena regularna: 5580 zł cena:

4780 zł

Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.
   

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Centrum Rekrutacyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja

Zarejestruj się do 10 marca 2019r.
i studiuj taniej o 490zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW:

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

635 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

745 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3725 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7450 zł

Zarejestruj się do 10 marca 2019r.
i studiuj taniej o 990zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW, WSB, WSF zyskujesz więcej:

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

615 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

720 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3600 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7200 zł

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

615 zł

10 rat cena regularna:
750 zł
cena:

720 zł

2 raty cena regularna:
3750 zł
cena:

3600 zł

1 rata cena regularna:
7500 zł
cena:

7200 zł

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019r.
i studiuj taniej o 1085 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej:

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

595 zł

10 rat cena regularna:
750 zł
cena:

700 zł

2 raty cena regularna:
3750 zł
cena:

3500 zł

1 rata cena regularna:
7500 zł
cena:

7000 zł

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW:

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

625 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

730 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3650 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7300 zł

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.
i studiuj taniej o 1085 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej!

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

605 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

710 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3550 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7100 zł

Zarejestruj się do 10 marca 2019r.
i studiuj taniej o 490zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

GWARANTOWANE CZESNE STAŁE*

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
590 zł
cena:

565 zł

10 rat cena regularna:
690 zł
cena:

660 zł

2 raty cena regularna:
3450 zł
cena:

3300 zł

1 rata cena regularna:
6900 zł
cena:

6600 zł

GWARANTOWANE CZESNE STAŁE*

STUDIA STACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

620 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

730 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3650 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7300 zł

*Gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż na roku II,III, IV i V.