Relaksacja w edukacji

REKRUTACJA 2019/2020

studia podyplomowe

RELAKSACJA W EDUKACJI

rekrutacja zakończona

nauki-techniczne

Na tym kierunku w DSW:

 • zdobędziesz praktyczne umiejętności radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałaniu wypalenia zawodowego w oparciu o techniki relaksacyjne
 • nauczysz się planować i prowadzić zajęcia dydaktyczne i wychowawcze
 • poznasz teoretyczną wiedzę dotyczącą procesów relaksacyjnych, metod i form pracy z ciałem i umysłem
 • będziesz uczestniczył w warsztatach i ćwiczeniach, które dadzą Ci kompetencje merytoryczne, metodyczne i psychologiczne niezbędne w pracy w oparciu o techniki relaksacyjne
 • zdobędziesz umiejętności tworzenia nowych form pracy z grupą, metodyczne podstawy prowadzenia zajęć relaksacyjnych
 • odbędziesz praktyki, które pozwolą Ci zapoznać się ze specyfiką tworzenia programów relaksacyjnych
 • będziesz miał okazję obserwować, jak świadomości ciała i pracy z umysłem oraz umiejętność przekładają się na praktyczne zastosowanie w pracy zawodowej
nauki-techniczne

Dla kogo ten kierunek?

 • dla osób, które ukończyły studia I lub II stopnia, posiadających tytuł licencjata lub magistra
 • dla nauczycieli edukacji różnego szczebla
 • dla praktyków z obszaru edukacji pozaformalnej
 • dla psychologów, logopedów, fizjoterapeutów
nauki-techniczne

Program studiów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 320 godzin realizowane głównie metodami aktywizującymi (ćwiczenia) oraz uzupełniane wiedzą teoretyczną (wykłady). Program obejmuje 20 godzin praktyk.

Treści realizowane w toku studiów:
 • Teoretyczne, filozoficzne i psychologiczne podstawy wybranych technik relaksacyjnych oraz oddziaływanie na organizm w świetle badań naukowych (Humanistyczne podstawy relaksacji), relaksacja w procesie edukacji – przegląd programów
 • Psychofizyczny rozwój człowieka, radzenie sobie ze stresem, kryzysami i wypaleniem
 • Psychomotoryka rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami. Zagadnienia oceniania i wsparcia rozwoju kompetencji osobistych uczniów
 • Biomedyczne podstawy relaksacji
 • Budowanie relacji z uczestnikami, komunikacja społeczna, w grupie, psychologia relacji, świadomość nauczyciela
 • Emisja głosy, praca z dźwiękiem
 • Masaż relaksacyjny
 • Somayog i Technika Aleksandra
 • Technika Feldenkraisa
 • Hatha joga
 • Relaksacja Jacobsona
 • Zdrowie i dieta
 • Metodyka technik relaksacyjnych, tworzenie planów zajęć relaksacyjnych w procesie edukacyjnym
 • Trening autogenny
 • Ćwiczenia oddechowe
 • Praktyki uważnościowe (min. Mindfulness)
 • Taniec relaksacyjny
 • Komunikacja w grupie, kompetencje osobiste
 • Seminarium dyplomowe
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich zajęć oraz pozytywna ocena z egzaminu pisemnego.

HARMONOGRAM ZJAZDÓW

Ceny dla kandydatów:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena:

400 zł

10 rat (kierunki dwusemestralne) cena:

350 zł

opłata semestralna cena:

1750 zł

koszt studiów cena:

3500 zł

Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Biuro Rekrutacji

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja

Zapisując się do 13 lutego zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

520 zł

cena

475 zł

10 rat cena:

600 zł

cena

550 zł

2 raty cena:

3000 zł

cena

2750 zł

1 rata cena:

6000 zł

cena

5500 zł

 

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

490 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

570 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2850 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5700 zł

Zapisując się do 13 lutego zyskujesz:

600 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

645 zł

cena

615 zł

10 rat cena:

750 zł

cena

720 zł

2 raty cena:

3750 zł

cena

3650 zł

1 rata cena:

7500 zł

cena

7200 zł

 

Zapisując się do 13 lutego zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

645 zł

cena

600 zł

10 rat cena:

750 zł

cena

700 zł

2 raty cena:

3750 zł

cena

3500 zł

1 rata cena:

7500 zł

cena

7000 zł

 

Zapisując się do 13 lutego zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

520 zł

cena

470 zł

10 rat cena:

600 zł

cena

550 zł

2 raty cena:

3000 zł

cena

2750 zł

1 rata cena:

6000 zł

cena

5500 zł