Psychoterapia zaburzeń w odżywianiu

REKRUTACJA 2019/2020

studia podyplomowe

PSYCHOTERAPIA ZABURZEŃ W ODŻYWIANIU

ZAPISZ SIĘ ONLINE

rekrutacja zakończona

nauki-techniczne

Na tym kierunku w DSW:

 • zapoznasz się z najnowszymi koncepcjami dotyczącymi psychospołecznych uwarunkowań i konsekwencji realizowania potrzeby pokarmowej
 • zrozumiesz jak ogromne znaczenie ma prawidłowe odżywianie dla szeroko rozumianego rozwoju człowieka
 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie odżywiania oraz jednostkami chorobowymi wymagającymi specjalistycznej diety (choroby onkologiczne, metaboliczne, zespoły psychiatryczne i neurologiczne, nietolerancje pokarmowe i alergie itp.)
nauki-techniczne

Dla kogo ten kierunek?

 • dla osób pracujących bądź zamierzających pracować z osobami wymagającymi specjalistycznej diety
 • dla dietetyków, lekarzy i pielęgniarek, psychologów i psychoterapeutów, technologów żywności, pedagogów, którzy na co dzień muszą rozwiązywać różnego rodzaju problemy i przypadki związane z tematyką prawidłowego odżywiania
 • dla osób zajmujących się wczesną profilaktyką zaburzeń w sferze karmienia i odżywiania, a co za tym idzie wspieraniem rozwoju dzieci młodzieży
nauki-techniczne

Program studiów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 210 godzin.

Moduł społeczno-kulturowy (42 godz.)
 • Społeczno-kulturowe uwarunkowania jedzenia i odżywiania się – 9 godz.
 • Znaczenie wyglądu, szczupłej sylwetki i ciała fit – 9 godz.
 • Komercjalizacja aktywności sportowej – 12 godz.
 • Programy kulinarne i blogi jedzeniowe – 12 godz.
Moduł psychologiczny (93 godz.)
 • Psychologia odżywiania – 12 godz.
 • Osobowościowe uwarunkowania jedzenia – 12 godz.
 • Cechy środowiska a modyfikowanie zachowań żywieniowych – 9 godz.
 • Kliniczny zarys chorób związany z nieprawidłowym odżywianiem – 9 godz.
 • Zaburzenia karmienia i jedzenia – 12 godz.
 • Leczenie i profilaktyka zaburzeń jedzenia i karmienia – 12 godz.
 • Psychologiczne uwarunkowania chorób dietozależnych – 12 godz.
 • Zdrowie psychiczne a odżywianie – 15 godz.
Moduł medyczny (36 godz.)
 • Fizjologia odżywiania – 12 godz.
 • Zdrowie i choroba a odżywianie się w cyklu życia – 15 godz.
 • Medyczne problemy chorób dietozależnych – 9 godz.
Moduł dietetyczny (27 godz.)
 • Pomoc dietetyczna w przypadku chorób przewlekłych – 12 godz.
 • Technologiczne systemy wsparcia w dietetyce – 15 godz.
Seminarium dyplomowe – 12 godz.
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich zajęć oraz pozytywna ocena z egzaminu pisemnego.

HARMONOGRAM ZJAZDÓW

Ceny studiów:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena:

400 zł

10 rat (kierunki dwusemestralne) cena:

440 zł

opłata semestralna cena:

2200 zł

koszt studiów cena:

4400 zł

Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Biuro Rekrutacji

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

0 zł

12 rat cena:

520 zł

10 rat cena:

600 zł

2 raty cena:

3000 zł

1 rata cena:

6000 zł

 

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

490 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

570 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2850 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5700 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

12 rat cena:

645 zł

10 rat cena:

750 zł

2 raty cena:

3750 zł

1 rata cena:

7500 zł

 

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW:

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

12 rat cena:

645 zł

10 rat cena:

750 zł

2 raty cena:

3750 zł

1 rata cena:

7500 zł

 

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

12 rat cena:

520 zł

10 rat cena:

600 zł

2 raty cena:

3000 zł

1 rata cena:

6000 zł