Psychogerontologia

REKRUTACJA 2019/2020

studia podyplomowe

PSYCHOGERONTOLOGIA

rekrutacja zakończona

nauki-techniczne

Na tym kierunku w DSW:

 
 • zdobędziesz wiedzę na temat zmian rozwojowych charakterystycznych dla okresu starości oraz typowych dla tej grupy wiekowej problemów zdrowotnych, psychologicznych i społecznych
 • nauczysz się diagnozowania potrzeb, problemów, warunków życia osoby starszej i udzielanie skutecznej pomocy w ich zaspokajaniu
 • przygotujesz się do oceniania sprawności podopiecznego w wykonywaniu codziennych czynności oraz układania indywidualnego planu pomocy
nauki-techniczne

Dla kogo ten kierunek?

 
 • dla osób na co dzień pracujących z osobami starszymi i ich rodzinami
 • dla osób zamierzających pracować jako asystenci seniorów oraz zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie pracy z osobami starszymi.
nauki-techniczne

Program studiów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 249 godzin. Program studiów stanowi efekt pogłębionej analizy potrzeb różnych podmiotów (seniorów, instytucji sprawujących opiekę nad osobami starszymi, rodzin, społeczności lokalnej, przyszłych słuchaczy). Zajęcia w ramach studiów maja charakter specjalistyczny, praktyczny oraz interdyscyplinarny.

Moduł medyczny (66 godz.)
 • Podstawy geriatrii
 • Fizjologia starzenia się
 • Podstawy rehabilitacji geriatrycznej
 • Psychodietetyka – psychologiczne wsparcie zdrowego stylu życia seniora
 • Pielęgnacja osób starszych i opieka nad nimi
Moduł psychologiczny (51 godz.)
 • Psychologiczne uwarunkowania długowieczności
 • Poradnictwo egzystencjalne i gerontologiczne
 • Starość w kryzysie – kryzysy starości
 • Problematyka cierpienia, strat, żałoby
 • Rozwojowy i terapeutyczny aspekt wspomnień
Moduł psychologii klinicznej (36 godz.)
 • Neuropsychologia otępień
 • Zaburzenia mowy oraz metody pracy logopedycznej z osobami starszymi
 • Wspieranie procesów poznawczych osób starszych
Moduł andragogiczny (24 godz.)
 • Geragogika
 • Wsparcie opiekunów seniorów
Moduł aktywizacji osób starszych (39 godz.)
 • Aktywizacja osób starszych
 • Terapia zajęciowa osób starszych
 • Muzykoterapia
 • Biblioterapia – forma wsparcia rozwoju osobistego dla osób starszych
Moduł prawny i społeczny (27 godz.)
 • Zagadnienia społeczno – prawne w pracy z seniorami
 • Socjologia starości i gerontologii
 • Polityka senioralna
Seminarium dyplomowe (6 godz.)

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem studiów oraz zdanie egzaminu podyplomowego.

HARMONOGRAM ZJAZDÓW

Ceny studiów:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena:

400 zł

10 rat (kierunki dwusemestralne) cena:

380 zł

opłata semestralna cena:

1900 zł

koszt studiów cena:

3800 zł

Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Biuro Rekrutacji

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja

Zapisując się do 13 lutego zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

520 zł

cena

475 zł

10 rat cena:

600 zł

cena

550 zł

2 raty cena:

3000 zł

cena

2750 zł

1 rata cena:

6000 zł

cena

5500 zł

 

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

490 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

570 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2850 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5700 zł

Zapisując się do 13 lutego zyskujesz:

600 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

645 zł

cena

615 zł

10 rat cena:

750 zł

cena

720 zł

2 raty cena:

3750 zł

cena

3650 zł

1 rata cena:

7500 zł

cena

7200 zł

 

Zapisując się do 13 lutego zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

645 zł

cena

600 zł

10 rat cena:

750 zł

cena

700 zł

2 raty cena:

3750 zł

cena

3500 zł

1 rata cena:

7500 zł

cena

7000 zł

 

Zapisując się do 13 lutego zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

520 zł

cena

470 zł

10 rat cena:

600 zł

cena

550 zł

2 raty cena:

3000 zł

cena

2750 zł

1 rata cena:

6000 zł

cena

5500 zł