Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – interwencja kryzysowa

REKRUTACJA 2019/2020

studia podyplomowe

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

INTERWENCJA KRYZYSOWA

ZAPISZ SIĘ ONLINE

rekrutacja zakończona

nauki-techniczne

Na tym kierunku w DSW:

 • przygotujesz się do pracy w środowiskach objętych kryzysem wynikającym z występowania między innymi zjawiska przemocy domowej, bądź innych form kryzysu
 • zapoznasz się z tematyką interwencji kryzysowej jako krótkotrwałej form pomocy i wsparcia w sytuacjach kryzysowych, w tym z technikami i strategiami działań interwencyjnych, służących zatrzymaniu sytuacji kryzysowej
 • poznasz zasady funkcjonowania instytucji zajmujących się wsparciem interwencyjnym, w tym Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia
 • będziesz uczyć się i poznawać strategie wykorzystywane w pracy z osobami doświadczającymi kryzysu w szczególności związanego z występowaniem zjawiska przemocy domowej
 • poznasz zagadnienia prawne z zakresu organizacji systemu pomocy, w tym także działanie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • wzmocnisz lub nabędziesz umiejętności dotyczące diagnozowania/oceny jednostki w kryzysie, natężenia sytuacji kryzysowej, wsparcia społecznego i jego zasobów
 • uczyć się będziesz, jak udzielić wsparcia i zorganizować pomoc osobie, rodzinie w kryzysie w tym pomoc prawną, socjalną, psychologiczną
nauki-techniczne

Dla kogo ten kierunek?

 • dla osób pracujących w systemie pomocy społecznej, pedagogów, pracowników organizacji pozarządowych psychologów, funkcjonariuszy policji
 • dla osób, które noszą się z zamiarem pracy z osobami i rodzinami znajdującymi się w kryzysie
nauki-techniczne

Program studiów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 190 godzin realizowane metodami aktywizującymi (ćwiczenia warsztatowe).

Treści realizowane w toku studiów:
 • Kryzys i metody pracy w interwencji kryzysowej
 • Interwencja w kryzysie suicydalnym
 • Psychologiczne aspekty kryzysu i traumy
 • Pomoc dorosłym ofiarom przemocy w rodzinie
 • Pomoc dziecku krzywdzonemu
 • Interwencje wobec sprawcy przemocy – praca ze sprawcą
 • Diagnoza rodziny w kryzysie
 • Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • Dialog motywujący
 • Superwizja w interwencji kryzysowej
 • Struktura i podstawy prawne funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych
 • Seminarium dyplomowe – projekt
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowychjest zaliczenie wszystkich zajęć oraz realizacja pracy dyplomowej.

HARMONOGRAM ZJAZDÓW

Ceny studiów:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena:

400 zł

10 rat (kierunki dwusemestralne) cena:

360 zł

opłata semestralna cena:

1800 zł

koszt studiów cena:

3600 zł

Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Biuro Rekrutacji

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

0 zł

12 rat cena:

520 zł

10 rat cena:

600 zł

2 raty cena:

3000 zł

1 rata cena:

6000 zł

 

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

490 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

570 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2850 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5700 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

12 rat cena:

645 zł

10 rat cena:

750 zł

2 raty cena:

3750 zł

1 rata cena:

7500 zł

 

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW:

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

12 rat cena:

645 zł

10 rat cena:

750 zł

2 raty cena:

3750 zł

1 rata cena:

7500 zł

 

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

12 rat cena:

520 zł

10 rat cena:

600 zł

2 raty cena:

3000 zł

1 rata cena:

6000 zł