Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – interwencja kryzysowa

REKRUTACJA 2019/2020

 

studia podyplomowe

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

INTERWENCJA KRYZYSOWA

ZAPISZ SIĘ ONLINE

zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.

studiuj już od 300 zł/mies

nauki-techniczne

Na tym kierunku w DSW:

 
 • przygotujesz się do pracy w środowiskach objętych kryzysem wynikającym z występowania między innymi zjawiska przemocy domowej, bądź innych form kryzysu
 • zapoznasz się z tematyką interwencji kryzysowej jako krótkotrwałej form pomocy i wsparcia w sytuacjach kryzysowych. W tym z technikami i strategiami działań interwencyjnych, służących zatrzymaniu sytuacji kryzysowej
 • poznasz zasady funkcjonowania instytucji zajmujących się wsparciem interwencyjnym, w tym Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia
 • będziesz uczyć się i poznawać strategie wykorzystywane w pracy z osobami doświadczającymi kryzysu w szczególności związanego z występowaniem zjawiska przemocy domowej
 • poznasz zagadnienia prawne z zakresu organizacji systemu pomocy, w tym także działanie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 • wzmocnisz lub nabędziesz umiejętności dotyczące diagnozowania/oceny jednostki w kryzysie, natężenia sytuacji kryzysowej, wsparcia społecznego i jego zasobów
 • uczyć się będziesz, jak udzielić wsparcia i zorganizować pomoc osobie, rodzinie w kryzysie w tym pomoc prawną, socjalną, psychologiczną.
nauki-techniczne

Dla kogo ten kierunek?

 
 • dla osób pracujących w systemie pomocy społecznej, pedagogów, pracowników organizacji pozarządowych psychologów, funkcjonariuszy policji
 • dla osób, które noszą się z zamiarem pracy z osobami i rodzinami znajdującymi się w kryzysie

Program studiów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry w trybie zaocznym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 190 godzin realizowane metodami aktywizującymi (ćwiczenia warsztatowe).

Program studiów zgodny jest z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w placówkach przedszkolnych oraz w klasach I-III szkół podstawowych i obejmuje 40 godzin praktyk.

Moduł przygotowania w zakresie dydaktycznym:
 • Moduł przygotowania w zakresie dydaktycznym:
 • Kryzys i metody pracy w interwencji kryzysowej
 • Interwencja w kryzysie suicydalnym
 • Psychologiczne aspekty kryzysu i traumy
 • Pomoc dorosłym ofiarom przemocy w rodzinie
 • Pomoc dziecku krzywdzonemu
 • Interwencje wobec sprawcy przemocy – praca ze sprawcą
 • Diagnoza rodziny w kryzysie
 • Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • Dialog motywujący
 • Superwizja w interwencji kryzysowej
 • Struktura i podstawy prawne funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych
 • Seminarium dyplomowe – projekt
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich zajęć oraz realizacja pracy dyplomowej.

 

Zapisując się do 29 kwietnia, zyskujesz 1000 zł:

   
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 • 600 zł zniżki w czesnym

 

Ceny dla kandydatów:

   
jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

10 rat (kierunki dwusemestralne) cena regularna: 360 zł cena:

300 zł

opłata semestralna cena regularna: 1800 zł cena:

1500 zł

koszt studiów cena regularna: 3600 zł cena:

3000 zł

 

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej -1200 zł:

   
 • 800 zł zniżki w czesnym

 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 

Ceny dla Absolwentów DSW:

   
jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

10 rat (kierunki dwusemestralne) cena regularna: 360 zł cena:

280 zł

opłata semestralna cena regularna: 1800 zł cena:

1400 zł

koszt studiów cena regularna: 3600 zł cena:

2800 zł

Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.
   

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Centrum Rekrutacyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja

Zarejestruj się do 10 marca 2019r.
i studiuj taniej o 490zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW:

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

635 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

745 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3725 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7450 zł

Zarejestruj się do 10 marca 2019r.
i studiuj taniej o 990zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW, WSB, WSF zyskujesz więcej:

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

615 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

720 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3600 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7200 zł

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

615 zł

10 rat cena regularna:
750 zł
cena:

720 zł

2 raty cena regularna:
3750 zł
cena:

3600 zł

1 rata cena regularna:
7500 zł
cena:

7200 zł

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019r.
i studiuj taniej o 1085 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej:

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

595 zł

10 rat cena regularna:
750 zł
cena:

700 zł

2 raty cena regularna:
3750 zł
cena:

3500 zł

1 rata cena regularna:
7500 zł
cena:

7000 zł

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW:

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

625 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

730 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3650 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7300 zł

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.
i studiuj taniej o 1085 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej!

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

605 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

710 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3550 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7100 zł

Zarejestruj się do 10 marca 2019r.
i studiuj taniej o 490zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

GWARANTOWANE CZESNE STAŁE*

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
590 zł
cena:

565 zł

10 rat cena regularna:
690 zł
cena:

660 zł

2 raty cena regularna:
3450 zł
cena:

3300 zł

1 rata cena regularna:
6900 zł
cena:

6600 zł

GWARANTOWANE CZESNE STAŁE*

STUDIA STACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

620 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

730 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3650 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7300 zł

*Gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż na roku II,III, IV i V.