Pomoc psychologiczna i interwencje systemowe

REKRUTACJA 2019/2020

 

studia podyplomowe

POMOC PSYCHOLOGICZNA

I INTERWENCJE SYSTEMOWE

ZAPISZ SIĘ ONLINE

zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.

studiuj już od 370 zł/mies

nauki-techniczne

Na tym kierunku:

 
 • będziesz umiał swobodnie poruszać się w obszarach związanych z przemocą oraz programach pomocy dla ofiar i sprawców przemocy oraz w obszarach związanych z doświadczaniem przez osoby sytuacji kryzysowych i deficytów osobistych
 • zrozumiesz potrzeby osób zgłaszających się na terapię i postrzegają „problem” osoby w kryzysie poprzez pryzmat rozwiązań systemowych,
 • rozróżnisz działania związane z interwencją kryzysową od tych związanych z terapią
 • znają różne nurty terapeutyczne i rozumieją celowość ich zastosowania do poszczególnych przypadków
 • nauczysz się rozmawiać z ofiarami przemocy, rozumieją ich specyficzne potrzeby
 • zrozumiesz mechanizmy tworzenia się zjawisk przemocy i potrafią rozmawiać ze sprawcami przemocy
 • poznasz podstawy prawne na mocy, których można nieść pomoc poszkodowanym
 • poznasz różnorodność obszarów pomocy psychologicznej
 • zrozumiesz problemy osób z wykluczenia społecznego oraz poznasz ich różnorodność i specyfikę dzięki czemu łatwiej zdiagnozujesz problem
 • poznasz i zastosujesz zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej
 • będziesz mógł uczestniczyć w warsztatach i ćwiczeniach, które dają kompetencje merytoryczne, metodyczne i psychologiczne niezbędne w pracy z osobami poszkodowanymi
 • spotkasz i wymienisz się doświadczeniami z psychologami – praktykami z wieloletnim doświadczeniem.
nauki-techniczne

Dla kogo ten kierunek?

 
 • dla osób, które ukończyły studia I lub II stopnia, posiadających tytuł licencjata lub magistra
 • dla psychologów, pedagogów szkolnych i z ośrodków pomocy nieletnim, przyszłych terapeutów chcący poszerzyć swoja wiedzę
 • dla pracowników samorządowych struktur pomocy rodzinom i poszkodowanym
 • dla nauczycieli, lekarzy, kuratorów społecznych, asystentów rodzinnych, policjantów, strażaków
 • dla pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych, rodzinnych, specjalistycznych oraz pracownicy placówek adopcyjnych i opiekuńczo- wychowawczych
 • dla osób posiadających już przygotowanie z zakresu interwencji kryzysowej i terapii chcących poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności.

Program studiów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry w trybie zaocznym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 160 godzin realizowane metodami aktywizującymi (ćwiczenia). Moduły przygotowania:
 • Podstawy psychologii i psychologia kliniczna,
 • Systemowe założenia powstawania problemów i sposoby ich rozwiązywania,
 • Diagnoza psychologiczna,
 • Przeciwdziałanie przemocy interpersonalnej,
 • Interwencje/ terapie krótkotrwałe,
 • Rodzaje terapii – szkoły i nurty,
 • Akty prawne związane z pomocą psychologiczną,
 • Zasady działania i wspierania poszkodowanych,
 • Praca z osobami wykluczonymi,
 • Komunikacja interpersonalna i procesy grupowe,
 • Terapie grupowe i grupy wsparcia wraz z treningiem interpersonalnym.
Warunkiem ukończenia jest zaliczenie wszystkich zajęć oraz zdanie egzaminu końcowego w formie analizy studium przypadku.
 
 

Zapisując się do 29 kwietnia, zyskujesz 1000 zł:

   
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 • 600 zł zniżki w czesnym

 

Ceny dla kandydatów:

   
jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

10 rat (kierunki dwusemestralne) cena regularna: 450 zł cena:

390 zł

opłata semestralna cena regularna: 2250 zł cena:

1950 zł

koszt studiów cena regularna: 4500 zł cena:

3900 zł

 

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej -1200 zł:

   
 • 800 zł zniżki w czesnym

 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 

Ceny dla Absolwentów DSW:

   
jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

10 rat (kierunki dwusemestralne) cena regularna: 450 zł cena:

370 zł

opłata semestralna cena regularna: 2250 zł cena:

1850 zł

koszt studiów cena regularna: 4500 zł cena:

3700 zł

Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.
   

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Centrum Rekrutacyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja

Zarejestruj się do 10 marca 2019r.
i studiuj taniej o 490zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW:

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

635 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

745 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3725 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7450 zł

Zarejestruj się do 10 marca 2019r.
i studiuj taniej o 990zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW, WSB, WSF zyskujesz więcej:

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

615 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

720 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3600 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7200 zł

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

615 zł

10 rat cena regularna:
750 zł
cena:

720 zł

2 raty cena regularna:
3750 zł
cena:

3600 zł

1 rata cena regularna:
7500 zł
cena:

7200 zł

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019r.
i studiuj taniej o 1085 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej:

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

595 zł

10 rat cena regularna:
750 zł
cena:

700 zł

2 raty cena regularna:
3750 zł
cena:

3500 zł

1 rata cena regularna:
7500 zł
cena:

7000 zł

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW:

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

625 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

730 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3650 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7300 zł

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.
i studiuj taniej o 1085 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej!

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

605 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

710 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3550 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7100 zł

Zarejestruj się do 10 marca 2019r.
i studiuj taniej o 490zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

GWARANTOWANE CZESNE STAŁE*

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
590 zł
cena:

565 zł

10 rat cena regularna:
690 zł
cena:

660 zł

2 raty cena regularna:
3450 zł
cena:

3300 zł

1 rata cena regularna:
6900 zł
cena:

6600 zł

GWARANTOWANE CZESNE STAŁE*

STUDIA STACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

620 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

730 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3650 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7300 zł

*Gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż na roku II,III, IV i V.