Pomoc psychologiczna i interwencje systemowe

REKRUTACJA 2019/2020

 

studia podyplomowe

POMOC PSYCHOLOGICZNA

I INTERWENCJE SYSTEMOWE

ZAPISZ SIĘ ONLINE

zarejestruj się do 16 września 2019 r.

studiuj już od 420 zł/mies.

Wiemy, jak bardzo istotny jest rozwój zawodowy i podnoszenie kompetencji, dlatego zapraszamy na bezpłatne warsztaty, które organizujemy w ramach Dni Otwartych Studiów Podyplomowych. Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie Dni Otwartych.

nauki-techniczne

Na tym kierunku w DSW:

 
 • będziesz umiał swobodnie poruszać się w obszarach związanych z przemocą oraz programach pomocy dla ofiar i sprawców przemocy oraz w obszarach związanych z doświadczaniem przez osoby sytuacji kryzysowych i deficytów osobistych
 • zrozumiesz potrzeby osób zgłaszających się na terapię i spostrzeżesz „problem” osoby w kryzysie poprzez pryzmat rozwiązań systemowych
 • rozróżnisz działania związane z interwencją kryzysową od tych związanych z terapią
 • poznasz różne nurty terapeutyczne i rozumiesz celowość ich zastosowania do poszczególnych przypadków
 • nauczysz się rozmawiać z ofiarami przemocy, rozumiesz ich specyficzne potrzeby
 • zrozumiesz mechanizmy tworzenia się zjawisk przemocy i nauczysz się rozmawiać ze sprawcami przemocy
 • poznasz podstawy prawne na mocy, których można nieść pomoc poszkodowanym
 • poznasz różnorodność obszarów pomocy psychologicznej
 • zrozumiesz problemy osób z wykluczenia społecznego oraz poznasz ich różnorodność i specyfikę dzięki czemu łatwiej zdiagnozujesz problem
 • poznasz i zastosujesz zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej
 • będziesz mógł uczestniczyć w warsztatach i ćwiczeniach, które dają kompetencje merytoryczne, metodyczne i psychologiczne niezbędne w pracy z osobami poszkodowanymi
 • spotkasz i wymienisz się doświadczeniami z psychologami – praktykami z wieloletnim doświadczeniem
nauki-techniczne

Dla kogo ten kierunek?

 
 • dla osób, które ukończyły studia I lub II stopnia, posiadających tytuł licencjata lub magistra
 • dla psychologów, pedagogów szkolnych i z ośrodków pomocy nieletnim, przyszłych terapeutów chcący poszerzyć swoja wiedzę
 • dla pracowników samorządowych struktur pomocy rodzinom i poszkodowanym
 • dla nauczycieli, lekarzy, kuratorów społecznych, asystentów rodzinnych, policjantów, strażaków
 • dla pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych, rodzinnych, specjalistycznych oraz pracownicy placówek adopcyjnych i opiekuńczo-wychowawczych
 • dla osób posiadających już przygotowanie z zakresu interwencji kryzysowej i terapii chcących poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności
nauki-techniczne

Program studiów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 160 godzin realizowane metodami aktywizującymi (ćwiczenia).

Treści realizowane w toku studiów:
 • Podstawy psychologii i psychologia kliniczna
 • Systemowe założenia powstawania problemów i sposoby ich rozwiązywania
 • Diagnoza psychologiczna
 • Przeciwdziałanie przemocy interpersonalnej
 • Interwencje/ terapie krótkotrwałe
 • Rodzaje terapii – szkoły i nurty
 • Akty prawne związane z pomocą psychologiczną
 • Zasady działania i wspierania poszkodowanych
 • Praca z osobami wykluczonymi
 • Komunikacja interpersonalna i procesy grupowe
 • Terapie grupowe i grupy wsparcia wraz z treningiem interpersonalnym
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich zajęć oraz zdanie egzaminu końcowego w formie analizy studium przypadku.
 
 

Zapisując się do 16 września, zyskujesz 600 zł:

   
 • 300 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 • 300 zł zniżki w czesnym

 

Ceny dla kandydatów:

   
jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

100 zł

10 rat (kierunki dwusemestralne) cena regularna: 450 zł cena:

420 zł

opłata semestralna cena regularna: 2250 zł cena:

2100 zł

koszt studiów cena regularna: 4500 zł cena:

4200 zł

 

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej – aż 900 zł:

   
 • 500 zł zniżki w czesnym

 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 

Ceny dla Absolwentów DSW:

   
jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

10 rat (kierunki dwusemestralne) cena regularna: 450 zł cena:

400 zł

opłata semestralna cena regularna: 2250 zł cena:

2000 zł

koszt studiów cena regularna: 4500 zł cena:

4000 zł

Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.
   

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Biuro Rekrutacji

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 885 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

475 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

560 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2800 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5600 zł

 

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

490 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

570 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2850 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5700 zł

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 385 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

645 zł

10 rat cena regularna:
750 zł
cena:

735 zł

2 raty cena regularna:
3750 zł
cena:

3675 zł

1 rata cena regularna:
7500 zł
cena:

7350 zł

 

Zarejestruj się do 16 września 2019r.
i studiuj taniej o 885 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej:

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

605 zł

10 rat cena regularna:
750 zł
cena:

710 zł

2 raty cena regularna:
3750 zł
cena:

3550 zł

1 rata cena regularna:
7500 zł
cena:

7100 zł

 

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 885 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej!

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

480 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

560 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2800 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5600 zł