Pedagogika lecznicza

REKRUTACJA 2019/2020

 

studia podyplomowe

PEDAGOGIKA LECZNICZA

ZAPISZ SIĘ ONLINE

zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.

studiuj już od 390 zł/mies

nauki-techniczne

Na tym kierunku w DSW:

 
 • przygotujesz się do pracy w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych zajmujących się edukacją i rehabilitacją dzieci i młodzieży z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością ruchową
 • poznasz współczesne teorie z zakresu pedagogiki specjalnej, w szczególności pedagogiki terapeutycznej oraz jej biomedyczne, psychospołeczne i metodyczne podstawy
 • nauczysz się prowadzić zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością ruchową, diagnozować ich potrzeby i problemy, projektować i organizować procesy edukacyjne, wychowawcze i terapeutyczne
 • będziesz uczestniczył w warsztatach i ćwiczeniach, które dadzą Ci kompetencje merytoryczne, metodyczne i psychospołeczne niezbędne w pracy z dziećmi przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi ruchowo
 • odbędziesz praktyki, które pozwolą Ci zapoznać się ze specyfiką pracy edukacyjnej, wychowawczej i terapeutycznej w obszarze pedagogiki terapeutycznej
 • będziesz miał okazję obserwować nauczycieli i wychowawców podczas ich realnej pracy z dziećmi, co wyposaży Cię w nowe doświadczenia i wiedzę o specyfice zawodu pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki leczniczej.
nauki-techniczne

Dla kogo ten kierunek?

 
 • dla osób posiadających tytuł licencjata lub magistra
 • dla osób posiadających już przygotowanie pedagogiczne (uzyskane w ramach studiów na kierunkach pedagogicznych oraz nauczycielskich, bądź w formie kursu/studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego), chcących zdobyć kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela – pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki leczniczej.

Program studiów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry w trybie zaocznym (zjazdy: sobota – niedziela).

Studia mają charakter kwalifikacyjny (Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli – Dz. U. 2013 poz.1207).

Program studiów spełnia wymogi zawarte w rozporządzeniu MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 poz. 131).

Moduły:
 • Moduł przygotowania psychologiczno-pedagogicznego specjalnego – 140 godzin zajęć (22 ECTS),
 • Moduł przygotowania metodycznego w obszarze pedagogiki leczniczej – 120 godzin zajęć (26 ECTS)
 • Moduł praktyk – 120 godzin praktyk pedagogicznych realizowanych indywidualnie w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i leczniczych, którymi są: przedszkola, szkoły specjalne, integracyjne, przyszpitalne, świetlice terapeutyczne, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, oddziały sanatoryjne (12 ECTS).
 • Moduł przygotowania w zakresie metodycznym:
  • Metodyka pracy indywidualnej z uczniem z chorobą przewlekłą i niepełnosprawnością ruchową
  • Metody terapii w pedagogice leczniczej
  • Narracyjne metody pracy terapeutycznej
  • Metodyka rehabilitacji ruchowej
  • Metodyka opieki paliatywnej i pracy hospicyjnej
  • Metodyka wykorzystania nowoczesnych technologii w pedagogice leczniczej
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich przedmiotów (i praktyk) przewidzianych w programie kształcenia oraz przygotowanie pracy dyplomowej o charakterze diagnostyczno-metodycznym pod kierunkiem promotora.

ZDOBĘDZIESZ UPRAWNIENIA

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością ruchową zarówno w nauczaniu indywidualnym, jak i w pracy grupowej.

 

Zapisując się do 29 kwietnia, zyskujesz 1000 zł:

   
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 • 600 zł zniżki w czesnym

 

Ceny dla kandydatów:

   
jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

10 rat (kierunki trzysemestralne) cena regularna: 450 zł cena:

390 zł

opłata semestralna cena regularna: 1500 zł cena:

1300 zł

koszt studiów cena regularna: 4500 zł cena:

3900 zł

 

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej -1200 zł:

   
 • 800 zł zniżki w czesnym

 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 

Ceny dla Absolwentów DSW:

   
jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

10 rat (kierunki trzysemestralne) cena regularna: 450 zł cena:

370 zł

opłata semestralna cena regularna: 1500 zł cena:

1233 zł

koszt studiów cena regularna: 4500 zł cena:

3700 zł

Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.
   

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Centrum Rekrutacyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja

Zarejestruj się do 10 marca 2019r.
i studiuj taniej o 490zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW:

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

635 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

745 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3725 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7450 zł

Zarejestruj się do 10 marca 2019r.
i studiuj taniej o 990zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW, WSB, WSF zyskujesz więcej:

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

615 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

720 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3600 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7200 zł

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

615 zł

10 rat cena regularna:
750 zł
cena:

720 zł

2 raty cena regularna:
3750 zł
cena:

3600 zł

1 rata cena regularna:
7500 zł
cena:

7200 zł

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019r.
i studiuj taniej o 1085 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej:

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

595 zł

10 rat cena regularna:
750 zł
cena:

700 zł

2 raty cena regularna:
3750 zł
cena:

3500 zł

1 rata cena regularna:
7500 zł
cena:

7000 zł

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW:

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

625 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

730 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3650 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7300 zł

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.
i studiuj taniej o 1085 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej!

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

605 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

710 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3550 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7100 zł

Zarejestruj się do 10 marca 2019r.
i studiuj taniej o 490zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

GWARANTOWANE CZESNE STAŁE*

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
590 zł
cena:

565 zł

10 rat cena regularna:
690 zł
cena:

660 zł

2 raty cena regularna:
3450 zł
cena:

3300 zł

1 rata cena regularna:
6900 zł
cena:

6600 zł

GWARANTOWANE CZESNE STAŁE*

STUDIA STACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

620 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

730 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3650 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7300 zł

*Gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż na roku II,III, IV i V.