Pedagogika lecznicza

REKRUTACJA 2019/2020

studia podyplomowe

PEDAGOGIKA LECZNICZA

rekrutacja zakończona

nauki-techniczne

Na tym kierunku w DSW:

 • przygotujesz się do pracy w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych zajmujących się edukacją i rehabilitacją dzieci i młodzieży z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością ruchową
 • poznasz współczesne teorie z zakresu pedagogiki specjalnej, w szczególności pedagogiki terapeutycznej oraz jej biomedyczne, psychospołeczne i metodyczne podstawy
 • nauczysz się prowadzić zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością ruchową, diagnozować ich potrzeby i problemy, projektować i organizować procesy edukacyjne, wychowawcze i terapeutyczne
 • będziesz uczestniczył w warsztatach i ćwiczeniach, które dadzą Ci kompetencje merytoryczne, metodyczne i psychospołeczne niezbędne w pracy z dziećmi przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi ruchowo
 • odbędziesz praktyki, które pozwolą Ci zapoznać się ze specyfiką pracy edukacyjnej, wychowawczej i terapeutycznej w obszarze pedagogiki terapeutycznej
 • będziesz miał okazję obserwować nauczycieli i wychowawców podczas ich realnej pracy z dziećmi, co wyposaży Cię w nowe doświadczenia i wiedzę o specyfice zawodu pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki leczniczej
nauki-techniczne

Dla kogo ten kierunek?

 • dla osób posiadających tytuł licencjata lub magistra
 • dla osób posiadających już przygotowanie pedagogiczne (uzyskane w ramach studiów na kierunkach pedagogicznych oraz nauczycielskich, bądź w formie kursu/studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego), chcących zdobyć kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela – pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki leczniczej
nauki-techniczne

Program studiów

Zajęcia prowadzone są przez trzy semestry w trybie niestacjonarnym (zjazdy: sobota – niedziela). Łącznie słuchacze realizują 260 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, warsztaty i seminaria) i 120 godzin praktyk.

Moduły:
 • Moduł przygotowania psychologiczno-pedagogicznego specjalnego (140 godz.)
 • Moduł przygotowania metodycznego w obszarze pedagogiki leczniczej (120 godz.)
 • Moduł praktyk pedagogicznych realizowanych indywidualnie w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i leczniczych, którymi są: przedszkola, szkoły specjalne, integracyjne, przyszpitalne, świetlice terapeutyczne, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, oddziały sanatoryjne (120 godz.)
 • Moduł przygotowania w zakresie metodycznym:
  • Metodyka pracy indywidualnej z uczniem z chorobą przewlekłą i niepełnosprawnością ruchową
  • Metody terapii w pedagogice leczniczej
  • Narracyjne metody pracy terapeutycznej
  • Metodyka rehabilitacji ruchowej
  • Metodyka opieki paliatywnej i pracy hospicyjnej
  • Metodyka wykorzystania nowoczesnych technologii w pedagogice leczniczej
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:
 • uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich przedmiotów
 • zaliczenie praktyk przewidzianych w programie kształcenia
 • przygotowanie pracy dyplomowej o charakterze diagnostyczno-metodycznym pod kierunkiem promotora

HARMONOGRAM ZJAZDÓW

ZDOBĘDZIESZ UPRAWNIENIA

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.u. 2019 poz. 1450) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017, poz.1578 ze zm.). Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością ruchową zarówno w nauczaniu indywidualnym, jak i w pracy grupowej.

Ceny studiów:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena:

400 zł

15 rat (kierunki trzysemestralne) cena:

300 zł

opłata semestralna cena:

1500 zł

koszt studiów cena:

4500 zł

Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Biuro Rekrutacji

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja

Zapisując się do 13 lutego zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

520 zł

cena

475 zł

10 rat cena:

600 zł

cena

550 zł

2 raty cena:

3000 zł

cena

2750 zł

1 rata cena:

6000 zł

cena

5500 zł

 

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

490 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

570 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2850 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5700 zł

Zapisując się do 13 lutego zyskujesz:

600 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

645 zł

cena

615 zł

10 rat cena:

750 zł

cena

720 zł

2 raty cena:

3750 zł

cena

3650 zł

1 rata cena:

7500 zł

cena

7200 zł

 

Zapisując się do 13 lutego zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

645 zł

cena

600 zł

10 rat cena:

750 zł

cena

700 zł

2 raty cena:

3750 zł

cena

3500 zł

1 rata cena:

7500 zł

cena

7000 zł

 

Zapisując się do 13 lutego zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

520 zł

cena

470 zł

10 rat cena:

600 zł

cena

550 zł

2 raty cena:

3000 zł

cena

2750 zł

1 rata cena:

6000 zł

cena

5500 zł