Organizacja pomocy społecznej i pracy socjalnej z uwzględnieniem środowisk wielokulturowych

REKRUTACJA 2019/2020

 

studia podyplomowe

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ I PRACY SOCJALNEJ

Z UWZGLĘDNIENIEM ŚRODOWISK WIELOKULTUROWYCH

ZAPISZ SIĘ ONLINE

zarejestruj się do 16 września 2019 r.

studiuj już od 330 zł/mies.

Wiemy, jak bardzo istotny jest rozwój zawodowy i podnoszenie kompetencji, dlatego zapraszamy na bezpłatne warsztaty, które organizujemy w ramach Dni Otwartych Studiów Podyplomowych. Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie Dni Otwartych.

nauki-techniczne

Na tym kierunku w DSW:

 
 • będziesz miał okazję obserwować praktyków realizujących działania na rzecz środowisk wielokulturowych podczas ich pracy, co wyposaży Cię w nowe doświadczenia i wiedzę o specyfice działań podejmowanych w środowiskach międzykulturowych
 • będziesz uczestniczył w warsztatach i ćwiczeniach, które dadzą Ci kompetencje merytoryczne i metodyczne niezbędne do pracy w środowisku wielokulturowym – będziesz miał okazję spotkać i wymienić się wiedzą z wieloletnimi praktykami edukacji formalnej i pozaformalnej, cenionymi metodykami i badaczami o bogatym dorobku naukowym
 • dowiesz się jak samodzielnie przygotować, realizować i ewaluować działania na rzecz środowisk wielokulturowych ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji międzykulturowej
 • zrozumiesz mechanizmy działania własnej kultury oraz innych kultur
 • poznasz współczesne teorie z zakresu wielokulturowości
 • nauczysz się planować i prowadzić zajęcia dla grup wielokulturowych
 • zyskasz umiejętności pozwalające Ci na funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym
nauki-techniczne

Dla kogo ten kierunek?

 
 • dla osób, które ukończyły studia I lub II stopnia, posiadających tytuł licencjata lub magistra
 • pracowników socjalnych, nauczycieli, pedagogów, pracowników placówek publicznych i organizacji pozarządowych pracujących z cudzoziemcami
 • pracowników administracji publicznej, w tym funkcjonariuszy straży granicznej, wojska, policji, straży miejskiej, pracowników wojewódzkich oddziałów ds. cudzoziemców, którzy w ramach swoich obowiązków spotykają się z obcokrajowcami oraz podejmują współpracę z innymi podmiotami działającymi na rzecz cudzoziemców
nauki-techniczne

Program studiów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 228 godzin realizowanych w głównej mierze metodami aktywizującymi (ćwiczenia).

Treści realizowane w toku studiów:
 • Wprowadzenie do wielokulturowości – 15 godz.
 • Komunikacja międzykulturowa – 15 godz.
 • Trening antydyskryminacyjny – 18 godz.
 • Wybrane problemy mniejszości etnicznych i narodowych w Polsce – 15 godz.
 • Edukacja wielokulturowa – 12 godz.
 • Współczesne wyzwania wielokulturowości – 15 godz.
 • Psychologia wielokulturowości – 15 godz.
 • Migracje społeczne – 12 godz.
 • Współpraca w środowisku wielokulturowym – 15 godz.
 • Zasady finansowania projektów wielokulturowych – 12 godz.
 • Świadczenia pomocy socjalnej przysługujące cudzoziemcom w Polsce – 15 godz.
 • Metody i Formy pomocy społecznej cudzoziemcom – 15 godz.
 • Pomoc socjalna dla cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy – 15 godz.
 • Integracja i adaptacja uchodźców w Polskim społeczeństwie – 12 godz.
 • Podmioty działające w obszarze problematyki migracyjnej – podmioty międzynarodowe, krajowe i pozarządowe – 12 godz.
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich zajęć oraz pozytywna ocena z egzaminu pisemnego.
 

Zapisując się do 16 września, zyskujesz 600 zł:

   
 • 300 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 • 300 zł zniżki w czesnym

 

Ceny dla kandydatów:

   
jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

100 zł

10 rat (kierunki dwusemestralne) cena regularna: 360 zł cena:

330 zł

opłata semestralna cena regularna: 1800 zł cena:

1650 zł

koszt studiów cena regularna: 3600 zł cena:

3300 zł

 

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej – aż 900 zł:

   
 • 500 zł zniżki w czesnym

 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 

Ceny dla Absolwentów DSW:

   
jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

10 rat (kierunki dwusemestralne) cena regularna: 360 zł cena:

310 zł

opłata semestralna cena regularna: 1800 zł cena:

1550 zł

koszt studiów cena regularna: 3600 zł cena:

3100 zł

Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.
   

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Biuro Rekrutacji

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 885 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

475 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

560 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2800 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5600 zł

 

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

490 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

570 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2850 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5700 zł

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 385 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

645 zł

10 rat cena regularna:
750 zł
cena:

735 zł

2 raty cena regularna:
3750 zł
cena:

3675 zł

1 rata cena regularna:
7500 zł
cena:

7350 zł

 

Zarejestruj się do 16 września 2019r.
i studiuj taniej o 885 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej:

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

605 zł

10 rat cena regularna:
750 zł
cena:

710 zł

2 raty cena regularna:
3750 zł
cena:

3550 zł

1 rata cena regularna:
7500 zł
cena:

7100 zł

 

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 885 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej!

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

480 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

560 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2800 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5600 zł