Organizacja pomocy społecznej i pracy socjalnej z uwzględnieniem środowisk wielokulturowych

REKRUTACJA 2019/2020

studia podyplomowe

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ I PRACY SOCJALNEJ

Z UWZGLĘDNIENIEM ŚRODOWISK WIELOKULTUROWYCH

ZAPISZ SIĘ ONLINE

rekrutacja zakończona

nauki-techniczne

Na tym kierunku w DSW:

 • będziesz miał okazję obserwować praktyków realizujących działania na rzecz środowisk wielokulturowych podczas ich pracy, co wyposaży Cię w nowe doświadczenia i wiedzę o specyfice działań podejmowanych w środowiskach międzykulturowych
 • będziesz uczestniczył w warsztatach i ćwiczeniach, które dadzą Ci kompetencje merytoryczne i metodyczne niezbędne do pracy w środowisku wielokulturowym – będziesz miał okazję spotkać i wymienić się wiedzą z wieloletnimi praktykami edukacji formalnej i pozaformalnej, cenionymi metodykami i badaczami o bogatym dorobku naukowym
 • dowiesz się jak samodzielnie przygotować, realizować i ewaluować działania na rzecz środowisk wielokulturowych ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji międzykulturowej
 • zrozumiesz mechanizmy działania własnej kultury oraz innych kultur
 • poznasz współczesne teorie z zakresu wielokulturowości
 • nauczysz się planować i prowadzić zajęcia dla grup wielokulturowych
 • zyskasz umiejętności pozwalające Ci na funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym
nauki-techniczne

Dla kogo ten kierunek?

 • dla osób, które ukończyły studia I lub II stopnia, posiadających tytuł licencjata lub magistra
 • pracowników socjalnych, nauczycieli, pedagogów, pracowników placówek publicznych i organizacji pozarządowych pracujących z cudzoziemcami
 • pracowników administracji publicznej, w tym funkcjonariuszy straży granicznej, wojska, policji, straży miejskiej, pracowników wojewódzkich oddziałów ds. cudzoziemców, którzy w ramach swoich obowiązków spotykają się z obcokrajowcami oraz podejmują współpracę z innymi podmiotami działającymi na rzecz cudzoziemców
nauki-techniczne

Program studiów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 228 godzin realizowanych w głównej mierze metodami aktywizującymi (ćwiczenia).

Treści realizowane w toku studiów:
 • Wprowadzenie do wielokulturowości – 15 godz.
 • Komunikacja międzykulturowa – 15 godz.
 • Trening antydyskryminacyjny – 18 godz.
 • Wybrane problemy mniejszości etnicznych i narodowych w Polsce – 15 godz.
 • Edukacja wielokulturowa – 12 godz.
 • Współczesne wyzwania wielokulturowości – 15 godz.
 • Psychologia wielokulturowości – 15 godz.
 • Migracje społeczne – 12 godz.
 • Współpraca w środowisku wielokulturowym – 15 godz.
 • Zasady finansowania projektów wielokulturowych – 12 godz.
 • Świadczenia pomocy socjalnej przysługujące cudzoziemcom w Polsce – 15 godz.
 • Metody i Formy pomocy społecznej cudzoziemcom – 15 godz.
 • Pomoc socjalna dla cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy – 15 godz.
 • Integracja i adaptacja uchodźców w Polskim społeczeństwie – 12 godz.
 • Podmioty działające w obszarze problematyki migracyjnej – podmioty międzynarodowe, krajowe i pozarządowe – 12 godz.
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich zajęć oraz pozytywna ocena z egzaminu pisemnego.

HARMONOGRAM ZJAZDÓW

Ceny studiów:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena:

400 zł

10 rat (kierunki dwusemestralne) cena:

360 zł

opłata semestralna cena:

1800 zł

koszt studiów cena:

3600 zł

Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Biuro Rekrutacji

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja

Zapisując się do 13 lutego zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

520 zł

cena

475 zł

10 rat cena:

600 zł

cena

550 zł

2 raty cena:

3000 zł

cena

2750 zł

1 rata cena:

6000 zł

cena

5500 zł

 

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

490 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

570 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2850 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5700 zł

Zapisując się do 13 lutego zyskujesz:

600 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

645 zł

cena

615 zł

10 rat cena:

750 zł

cena

720 zł

2 raty cena:

3750 zł

cena

3650 zł

1 rata cena:

7500 zł

cena

7200 zł

 

Zapisując się do 13 lutego zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

645 zł

cena

600 zł

10 rat cena:

750 zł

cena

700 zł

2 raty cena:

3750 zł

cena

3500 zł

1 rata cena:

7500 zł

cena

7000 zł

 

Zapisując się do 13 lutego zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

520 zł

cena

470 zł

10 rat cena:

600 zł

cena

550 zł

2 raty cena:

3000 zł

cena

2750 zł

1 rata cena:

6000 zł

cena

5500 zł