Logopedia (z uprawnieniami do prowadzenia zajęć specjalistycznych w szkole i przedszkolu)

REKRUTACJA 2020/2021

studia podyplomowe

LOGOPEDIA

(Z UPRAWNIENIAMI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH W SZKOLE I PRZEDSZKOLU)

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2020 r.

Studiuj już od 310 zł/mies.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

nauki-techniczne

Na tym kierunku w DSW:

 • zajęcia prowadzimy głównie w formie warsztatów i ćwiczeń
 • nabędziesz kompetencje merytoryczne, metodyczne i psychologiczno-pedagogiczne – niezbędne do pracy logopedy zarówno dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, jak i dorosłych pacjentów
 • zajęcia poprowadzą wieloletni praktycy doświadczeni w pracy z pacjentami z zaburzeniami mowy, cenieni metodycy oraz lekarze
 • odbędziesz praktyki, które pozwolą Ci zapoznać się ze specyfiką placówek zajmujących się logopedią – praktyki odbywają się w 14 wyspecjalizowanych ośrodkach zajmujących się terapią zaburzeń mowy (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szpitale, ośrodki rehabilitacyjne)
 • będziesz mieć okazję obserwować czynności podejmowane przez opiekuna praktyk, terapeutę oraz nauczysz się współdziałać w planowaniu i prowadzeniu terapii z rodzicami i innymi jednostkami zajmującymi się pomaganiem dzieciom i dorosłym w przezwyciężaniu ich problemów
 • doświadczenie zdobyte w ramach praktyk będzie pomocne w założeniu własnego gabinetu logopedycznego lub nawiązaniu współpracy  z ośrodkami zajmującymi się szeroko rozumianym kształtowaniem prawidłowej mowy
nauki-techniczne

Dla kogo ten kierunek?

 • dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów magisterskich uzyskany w ramach studiów na kierunkach pedagogicznych, psychologicznych, filologicznych, a nawet na kierunku rehabilitacyjnym
 • dla absolwentów studiów magisterskich (nauczycielskich, psychologicznych) szkolących się w zakresie terapii zaburzeń mowy i przygotowujących się do pracy w placówkach oświatowych, artystycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych
nauki-techniczne

Program studiów

Zajęcia prowadzone są przez 4 semestry w trybie niestacjonarnym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 455 godzin, realizowane są metodami aktywizującymi (ćwiczenia). Program obejmuje również 150 godzin praktyk w 14 wyspecjalizowanych ośrodkach (poradnie, przedszkola terapeutyczne, szpitale). 

Moduły:

Moduł I – Fizjologiczne i medyczne podstaw terapii mowy (125 godz.)
 • Anatomia i fizjologia głosu, słuchu i mowy
 • Anatomia i funkcje mózgu
 • Foniatria
 • Rozwój mowy dziecka i opóźniony rozwój mowy
 • Neuropsychologia
 • Neurofizjologiczne podstawy rozwoju psychomotorycznego
 • Psychiatria
 • Audiologia
 • Ortodoncja
Moduł II – Diagnozy różnicowej i terapii zaburzeń mowy (170 godz.)
 • Zaburzenia mowy – dyslalia – diagnoza i terapia
 • Zaburzenia mowy – jąkanie – diagnoza i terapia
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Surdologopedia
 • Zaburzenia mowy – rozszczepy – diagnoza i terapia
 • Neurofizjologiczne podstawy rozwoju psychomotorycznego
 • Zaburzenia mowy-dysartria – diagnoza i terapia
 • Rehabilitacja osób po laryngektomii
 • Logorytmika
 • Afazje
Moduł III – Psychopedagogiczne aspekty terapii mowy (140 godz.)
 • Lingwistyczne podstawy logopedii 1
 • Lingwistyczne podstawy logopedii 2
 • Wstęp do logopedii
 • Psychologia rozwojowa
 • Kultura Żywego Słowa
 • Pedagogika specjalna
 • Psychologia kliniczna (oligofazje, upośledzenie umysłowe)
 • Dysleksja
 • Trening komunikacji interpersonalnej
 • Elementy prawa oświatowego
 • Emisja głosu
Moduł IV – Praktyki (150 godz.)
 • Praktyka logopedyczna – opóźniony rozwój mowy
 • Praktyka logopedyczna – wczesna interwencja logopedyczna
 • Praktyka logopedyczna – kształtowanie mowy dziecka
 • Praktyka logopedyczna – dyslalie
 • Praktyka logopedyczna – jąkanie
 • Praktyka logopedyczna – autyzm
 • Praktyka logopedyczna – trening psychoterapeutyczny
 • Praktyka logopedyczna – trening psychoterapeutyczny
 • Praktyka logopedyczna – neurologopedia
 • Praktyka logopedyczna – surdologopedia
 • Praktyka logopedyczna – dysartria
 • Praktyka logopedyczna – dysleksja
 • Praktyka logopedyczna – afazje dziecięce
 • Praktyka logopedyczna – afazje dorosłych
 • Praktyka logopedyczna – logorytmika
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:
 • zaliczenie wszystkich zajęć
 • zaliczenie praktyk pedagogicznych
 • opracowanie i zaprezentowanie na egzaminie wybranego studium przypadku

ZDOBĘDZIESZ UPRAWNIENIA

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.u. 2019 poz. 1450). Absolwent, który zakończył studia uzyskuje kwalifikacje do pracy na stanowisku „Logopeda dyplomowany”.

nauki-techniczne

Prowadzący

 • Renata Gołębiowska, magister pedagogiki, neurologopeda, pedagog specjalny. Pracuje w Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii Celestyn w Mikoszowie oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, prowadzi własny gabinet diagnozy i terapii we Wrocławiu. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w udzielaniu szkoleń z zaburzeń mowy i komunikacji osób z uszkodzeniami CUN. Zajmuje się diagnozowaniem zaburzeń mowy, trudności w rozwoju językowym oraz zachowań komunikacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi. Prowadzi terapię dzieci i młodzieży z uszkodzeniami CUN oraz autystycznym spektrum zaburzeń w kraju i za granicą. Konstruuje programy terapeutyczne. Jest certyfikowanym diagnostą ADOS-2 i pracuje w zespole diagnostycznym. Udziela porad dla rodziców, nauczycieli i specjalistów. W swoim dorobku posiada publikacje oraz wystąpienia na naukowych konferencjach krajowych i międzynarodowych. Ważne jest dla niej indywidualne podejście do każdego dziecka i jego rodziny oraz kompleksowość oddziaływań. Priorytetem w terapii jest dla niej rozwój dynamicznej komunikacji, która służy dzieleniu się doświadczeniem i buduje relacje społeczne. W pracy terapeutycznej to potrzeby rozwojowe dziecka i jego rodziny wpływają na wybór metody i zastosowanych technik.
 • Ilona Knapik, magister pedagogiki, dyplomowany logopeda, pedagog specjalny. Wspózałożycielka Podyplomowej Logopedii na DSWE w 1998 r. Prowadzi ze studentami zajęcia z kultury i estetyki mowy. Pracuje w Niepublicznych Punktach Przedszkolnych Dzień Dobry (dla dzieci z autyzmem) i Happy Kids, które założyła w 2007 roku. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, prowadząc w przedszkolu terapię zaburzeń mowy; zajmuje się trudnościami w rozwoju językowym oraz zachowań komunikacyjnych dzieci, konstruując programy terapeutyczne. W pracy z dziećmi zwraca szczególną uwagę na potrzeby rozwojowe dziecka, indywidualne podejście do każdego z nich, co przekłada się na zastosowaniu odpowiedniej terapii.
 • Oksana Fiedor-Wojciechowska, filolog polski, neurologopeda i oligofrenopedagog. Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywała w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży, w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Problemami Neurologopedycznymi „Głos”, którego była założycielem i prezesem,w Zespole Szkół Specjalnych w Wierzbicach oraz w prywatnym gabinecie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. W swojej pracy zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń mowy o różnej etiologii, w szczególności niesamoistnym opóźnionym rozwojem mowy na tle mózgowego porażenia dziecięcego, autyzmu, zespołu Downa i innych wad genetycznych. Dużo czasu poświęca na naukę czytania i pisania dzieci niepełnosprawnych. Prowadzi również terapię osób dorosłych po wylewach i innych uszkodzeniach mózgu . Współpracuje z Dolnośląską Szkołą Wyższą oraz Uniwersytetem Wrocławskim, prowadząc wykłady i praktyki neurologopedyczne. Podejmując się terapii, dopasowuje metody do potrzeb pacjentów. Pracuje zarówno technikami behawioralnymi, jak i niedyrektywnie. Ważnym zagadnieniem w jej pracy jest dążenie do samodzielności osób niepełnosprawnych, w dużym stopniu poprzez rozwijanie komunikacji, w tym również systemów alternatywnych.

Zapisując się do 29 kwietnia, zyskujesz 1000 zł:

 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 • 600 zł zniżki w czesnym

Ceny dla kandydatów:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

20 rat (kierunki czterosemestralne) cena regularna: 340 zł cena:

310 zł

opłata semestralna cena regularna: 1700 zł cena:

1550 zł

koszt studiów cena regularna: 6800 zł cena:

6200 zł

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej – aż 1200 zł:

 • 800 zł zniżki w czesnym

 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

Ceny dla Absolwentów DSW:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

20 rat (kierunki czterosemestralne) cena regularna: 340 zł cena:

300 zł

opłata semestralna cena regularna: 1700 zł cena:

1500 zł

koszt studiów cena regularna: 6800 zł cena:

6000 zł

Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Biuro Rekrutacji

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja

Zapisując się do 29 kwietnia zyskujesz:

600 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

620 zł

cena

490 zł

10 rat cena:

700 zł

cena

570 zł

2 raty cena:

3500 zł

cena

2850 zł

1 rata cena:

7000 zł

cena

5700 zł

 

Zapisując się do 29 kwietnia zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

620 zł

cena

470 zł

10 rat cena:

700 zł

cena

550 zł

2 raty cena:

3500 zł

cena

2750 zł

1 rata cena:

7000 zł

cena

5500 zł

 

Zapisując się do 29 kwietnia zyskujesz:

600 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

620 zł

cena

570 zł

10 rat cena:

700 zł

cena

640 zł

2 raty cena:

3500 zł

cena

3200 zł

1 rata cena:

7000 zł

cena

6400 zł

 

Zapisując się do 29 kwietnia zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

620 zł

cena

535 zł

10 rat cena:

700 zł

cena

600 zł

2 raty cena:

3500 zł

cena

3000 zł

1 rata cena:

7000 zł

cena

6000 zł

 

Zapisując się do 29 kwietnia zyskujesz:

600 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

570 zł

cena

545 zł

10 rat cena:

660 zł

cena

630 zł

2 raty cena:

3300 zł

cena

3150 zł

1 rata cena:

6600 zł

cena

6300 zł

 

Zapisując się do 29 kwietnia zyskujesz:

600 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

520 zł

cena

490 zł

10 rat cena:

600 zł

cena

570 zł

2 raty cena:

3000 zł

cena

2850 zł

1 rata cena:

6000 zł

cena

5700 zł

Zapisując się do 29 kwietnia zyskujesz:

600 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

520 zł

cena

490 zł

10 rat cena:

600 zł

cena

570 zł

2 raty cena:

3000 zł

cena

2850 zł

1 rata cena:

6000 zł

cena

5700 zł

Zapisując się do 29 kwietnia zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

520 zł

cena

475 zł

10 rat cena:

600 zł

cena

550 zł

2 raty cena:

3000 zł

cena

2750 zł

1 rata cena:

6000 zł

cena

5500 zł

 

Zapisując się do 29 kwietnia zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

570 zł

cena

525 zł

10 rat cena:

660 zł

cena

610 zł

2 raty cena:

3300 zł

cena

3050 zł

1 rata cena:

6600 zł

cena

6100 zł

 

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

490 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

570 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2850 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5700 zł

Zapisując się do 29 kwietnia zyskujesz:

600 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

680 zł

cena

655 zł

10 rat cena:

790 zł

cena

760 zł

2 raty cena:

3950 zł

cena

3800 zł

1 rata cena:

7900 zł

cena

7600 zł

 

Zapisując się do 29 kwietnie zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

680 zł

cena

635 zł

10 rat cena:

790 zł

cena

740 zł

2 raty cena:

3950 zł

cena

3700 zł

1 rata cena:

7900 zł

cena

7400 zł

 

Zapisując się do 29 kwietnia zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

520 zł

cena

470 zł

10 rat cena:

600 zł

cena

550 zł

2 raty cena:

3000 zł

cena

2750 zł

1 rata cena:

6000 zł

cena

5500 zł