Logopedia dla osób nie będących nauczycielami

REKRUTACJA 2019/2020

studia podyplomowe

LOGOPEDIA

DLA OSÓB NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI

Zarejestruj się do 13 lutego 2020 r.

Studiuj już od 413 zł/mies.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

nauki-techniczne

Na tym kierunku w DSW:

 • zajęcia prowadzimy głównie w formie warsztatów i ćwiczeń
 • nabędzie umiejętności diagnozowania zaburzeń mowy dziecka oraz stosowania metod i technik terapii logopedycznej
 • zajęcia poprowadzą wieloletni praktycy doświadczeni w pracy z pacjentami z zaburzeniami mowy, cenieni metodycy oraz lekarze
 • • uzyska podstawy rozwoju warsztatu pracy logopedy
 • odbędziesz praktyki, które pozwolą Ci zapoznać się ze specyfiką placówek zajmujących się logopedią – praktyki odbywają się w 14 wyspecjalizowanych ośrodkach zajmujących się terapią zaburzeń mowy (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szpitale, ośrodki rehabilitacyjne)
 • będziesz mieć okazję obserwować czynności podejmowane przez opiekuna praktyk, terapeutę oraz nauczysz się współdziałać w planowaniu i prowadzeniu terapii z rodzicami i innymi jednostkami zajmującymi się pomaganiem dzieciom i dorosłym w przezwyciężaniu ich problemów
 • uzyskasz wykształcenie – Logopeda ze specjalnością logopedia ogólna
nauki-techniczne

Dla kogo ten kierunek?

 • dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów magisterskich
 • dodatkowo wymagane jest zaświadczenie z gabinetu logopedycznego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy
nauki-techniczne

Program studiów

Zajęcia prowadzone są przez 4 semestry w trybie niestacjonarnym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 555 godzin, realizowane są metodami aktywizującymi (ćwiczenia). Program obejmuje również 160 godzin praktyk w 14 wyspecjalizowanych ośrodkach (poradnie, przedszkola terapeutyczne, szpitale). 

Moduły:

Moduł I – Wprowadzenie do logopedii – 138 godz.
 • Wprowadzenie do logopedii (24 godz.)
 • Audiologia z metodyką (12 godz.)
 • Diagnoza i terapia logopedyczna (12 godz.)
 • Wczesna interwencja logopedyczna (12 godz.)
 • Podstawy anatomii i fizjologii dla logopedów (12 godz.)
 • Ortodoncja z metodyką (18 godz.)
 • Foniatria – anatomia i patologia narządu mowy (18 godz.)
 • Surdologopedia z metodyką (12 godz.)
 • Psychiatria i neurologia dziecięca (18 godz.)
Moduł II – Językoznawstwo – 78 godz.
 • Rozwój sprawności językowych u dzieci (12 godz.)
 • Semantyka a podstawy komunikacji językowej (12 godz.)
 • Kultura języka (12 godz.)
 • Glottodydaktyka (18 godz.)
 • Fonetyka z metodyką (24 godz.)
Moduł III – Psychologiczne podstawy rozwoju – 82 godz.
 • Psychologia rozwojowa i kliniczna (16 godz.)
 • Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej (12 godz.)
 • Metodyka logopedii z elementami oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki i tyflopedagogiki (18 godz.)
 • Zaburzenia procesów emocjonalno-motywacyjnych u dzieci (12 godz.)
 • Neuropsychologia dziecięca (12 godz.)
 • Neurologopedia dziecięca (12 godz.)
Moduł IV – Zaburzenia mowy – 127 godz.
 • Dyslalia z terapią (18 godz.)
 • Afazja i dysfazja z metodyką (18 godz.)
 • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy dzieci z upośledzeniami (18 godz.)
 • Dysglosja z metodyką (18 godz.)
 • Dysartria z metodyką (18 godz.)
 • Surdologopedia (15 godz.)
 • Lingwistyczne podstawy zaburzeń mowy (22 godz.)
Moduł V – Zajęcia wspomagające – 130 godz.
 • Metodyka pracy i warsztat logopedy (16 godz.)
 • Logorytmika i emisja głosu (18 godz.)
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w logopedii (12 godz.)
 • Laryngologopedia z metodyką (18 godz.)
 • Metodyka relaksacji (24 godz.)
 • Pedagogika zabawy (18 godz.)
 • Podstawy komunikacji wspomagającej (12 godz.)
 • Wykorzystanie informatyki w logopedii (12 godz.)
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:
 • zaliczenie wszystkich zajęć
 • zaliczenie praktyk pedagogicznych
 • opracowanie i zaprezentowanie na egzaminie wybranego studium przypadku

ZDOBĘDZIESZ UPRAWNIENIA

Absolwenci uzyskują kwalifikacje logopedyczne, dające uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy.

Zapisując się do 13 lutego, zyskujesz 1000 zł:

 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 • 600 zł zniżki w czesnym

Ceny dla kandydatów:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

20 rat (kierunki czterosemestralne) cena regularna: 453 zł cena:

413 zł

opłata semestralna cena regularna: 1700 zł cena:

1550 zł

koszt studiów cena regularna: 6800 zł cena:

6200 zł

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej – aż 1200 zł:

 • 800 zł zniżki w czesnym

 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

Ceny dla Absolwentów DSW:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

10 rat (kierunki dwusemestralne) cena regularna: 453 zł cena:

400 zł

opłata semestralna cena regularna: 1700 zł cena:

1500 zł

koszt studiów cena regularna: 6800 zł cena:

6000 zł

Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Biuro Rekrutacji

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja