Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

REKRUTACJA 2019/2020

 

studia podyplomowe

JĘZYKI ANGIELSKI W EDUKACJI

WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ

ZAPISZ SIĘ ONLINE

zarejestruj się do 16 września 2019 r.

studiuj już od 380 zł/mies.

Wiemy, jak bardzo istotny jest rozwój zawodowy i podnoszenie kompetencji, dlatego zapraszamy na bezpłatne warsztaty, które organizujemy w ramach Dni Otwartych Studiów Podyplomowych. Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie Dni Otwartych.

nauki-techniczne

Na tym kierunku w DSW:

 
 • przygotujesz się do pracy nauczyciela języka angielskiego w publicznych i niepublicznych placówkach przedszkolnych oraz w klasach I-III publicznych i niepublicznych szkół podstawowych
 • program studiów obejmuje zajęcia dotyczące problematyki prawidłowości przyswajania języka obcego przez dzieci, metodykę nauczania języka angielskiego, zajęcia warsztatowe oraz praktyczną naukę języka angielskiego (przygotowanie do egzaminu PTE General Level 3, B2). Studia kończą się egzaminem dyplomowym oraz egzaminem  Pearson General, Level 3
 • przygotujesz się i podejdziesz do państwowego egzaminu z języka angielskiego na poziomie B2 (Pearson General, Level 3); zdobycie certyfikatu nadaje kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w placówkach przedszkolnych oraz w klasach I-III szkół podstawowych w Polsce. Koszt egzaminu jest w cenie studiów!
 • weźmiesz udział w międzynarodowym projekcie e-Twinning poprzedzony rejestracją na platformie i warsztatami szkoleniowymi
 • zdobędziesz kompetencje niezbędne do wykorzystywania wiedzy w samodzielnym konstruowaniu scenariuszy zajęć oraz przeprowadzaniu zajęć z języka angielskiego z dziećmi, opierając się na właściwie dobranych materiałach językowych oraz metodach nauczania
 • poznasz współczesne metody pracy z zakresu nauczania języka angielskiego dzieci w wieku młodszym
 • będziesz uczestniczył w warsztatach i ćwiczeniach, które dadzą Ci kompetencje merytoryczne, metodyczne i lingwistyczne niezbędne w pracy z małymi dziećmi
 • będziesz miał okazję spotkać i wymienić się wiedzą z wieloletnimi praktykami edukacji najmłodszych, cenionymi metodykami i badaczami o bogatym dorobku naukowym
 • odbędziesz praktyki, które pozwolą Ci zapoznać się ze specyfiką pracy nauczyciela języka angielskiego w szkole oraz przedszkolu
 • będziesz miał okazję obserwować nauczycieli i wychowawców podczas ich realnej pracy z dziećmi w języku angielskim, co wyposaży Cię w nowe doświadczenia i wiedzę o specyfice zawodu nauczyciela języka angielskiego
nauki-techniczne

Dla kogo ten kierunek?

 
 • dla osób, które ukończyły studia I lub II stopnia, posiadających tytuł licencjata lub magistra
 • dla osób posiadających znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1
 • dla osób posiadających już przygotowanie pedagogiczne (uzyskane w ramach studiów na kierunkach pedagogicznych oraz nauczycielskich, bądź w formie kursu/studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego), chcących zdobyć kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu i/lub klasach I-III szkoły podstawowej
nauki-techniczne

Program studiów

Zajęcia prowadzone są przez trzy semestry w trybie niestacjonarnym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 285 godzin realizowane metodami aktywizującymi (ćwiczenia). W programie studiów przewidziane jest także 40 godzin praktyk.

Treści realizowane w toku studiów:
 • Metodyka nauczania języka angielskiego dzieci
 • Anglojęzyczna literatura dla dzieci
 • Warsztaty metodyczne: gry i zabawy w języku angielskim
 • Warsztaty metodyczne: techniki multimedialne w nauczaniu języka angielskiego
 • Warsztaty metodyczne: projekty eTwinning w nauczaniu języka angielskiego
 • Warsztaty metodyczne: piosenka i ruch w nauczaniu języka angielskiego
 • Warsztaty metodyczne: przedstawienia teatralne dla dzieci
 • Praktyczna nauka języka angielskiego (przygotowująca do egzaminu Pearson General, Level 3, poziom B2
 • Konwersacje z języka angielskiego z native speakerem
 • Repetytorium dyplomowe przygotowujące do egzaminu dyplomowego
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:
 • zaliczenie wszystkich zajęć
 • zaliczenie praktyk pedagogicznych
 • przygotowanie i zaprezentowanie podczas egzaminu własnego scenariusza zajęć z języka angielskiego na etapie przedszkolnym lub wczesnoszkolnym

ZDOBĘDZIESZ UPRAWNIENIA

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 25 lipca 2019 r. sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (dz.u.poz.1450).

ZDOBĘDZIESZ CERTYFIKAT

Zdobędziesz certyfikat Pearson General, Level 3. Koszt egzaminu jest w cenie studiów.

nauki-techniczne

Prowadzący

 • Dr Barbara Muszyńska, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie edukacji dwujęzycznej (Universidad de Córdoba). Dr Barbara Muszyńska pedagogiem terapeutą, nauczycielem języka angielskiego z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi oraz osobami dorosłymi. Posiada kwalifikacje Uniwersytetu Cambridge, CPE (Certificate of Proficiency in English), DELTA (Diploma in English Language Teaching to Adults), CELTYL (Younger Learner Extension to CELTA), uprawniające do nauczania języka angielskiego. Jest również trenerem i metodykiem nauczania języka angielskiego / edukacji dwujęzycznej współpracującym z wieloma instytucjami kształcącymi nauczycieli w Polsce jak i za granicą. Jest akredytowanym egzaminatorem Cambridge do egzaminów ustnych Younger Learners, KET, PET, FCE oraz CAE oraz współautorką kursu językowego dla dzieci Footprints, wydawnictwa Pearson. Z pasją tworzyła materiały edukacyjne (ELT) dla Wydawnictwa Macmillan. Główne obszary zainteresowań to kształcenie językowe dzieci, CLIL (Content and Language Integrated Learning) i edukacja dwujęzyczna w Europie.

Zapisując się do 16 września, zyskujesz 600 zł:

   
 • 300 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 • 300 zł zniżki w czesnym

 

Ceny dla kandydatów:

   
jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

100 zł

15 rat (kierunki trzysemestralne) cena regularna: 400 zł cena:

380 zł

opłata semestralna cena regularna: 2000 zł cena:

1900 zł

koszt studiów cena regularna: 6000 zł cena:

5700 zł

 

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej – aż 900 zł:

   
 • 500 zł zniżki w czesnym

 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 

Ceny dla Absolwentów DSW:

   
jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

15 rat (kierunki trzysemestralne) cena regularna: 400 zł cena:

367 zł

opłata semestralna cena regularna: 2000zł cena:

1833 zł

koszt studiów cena regularna: 6000 zł cena:

5500 zł

Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.
   

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Biuro Rekrutacji

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 885 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

475 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

560 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2800 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5600 zł

 

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

490 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

570 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2850 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5700 zł

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 385 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

645 zł

10 rat cena regularna:
750 zł
cena:

735 zł

2 raty cena regularna:
3750 zł
cena:

3675 zł

1 rata cena regularna:
7500 zł
cena:

7350 zł

 

Zarejestruj się do 16 września 2019r.
i studiuj taniej o 885 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej:

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

605 zł

10 rat cena regularna:
750 zł
cena:

710 zł

2 raty cena regularna:
3750 zł
cena:

3550 zł

1 rata cena regularna:
7500 zł
cena:

7100 zł

 

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 885 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej!

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

480 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

560 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2800 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5600 zł