Integracja sensoryczna i psychomotoryka

REKRUTACJA 2019/2020

 

studia podyplomowe

INTEGRACJA SENSORYCZNA I PSYCHOMOTORYKA

ZAPISZ SIĘ ONLINE

zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.

studiuj już od 990 zł/mies

nauki-techniczne

Na tym kierunku w DSW:

 
 • będziesz uczestniczył w seminariach, wykładach, zajęciach praktycznych i warsztatowych, które poprowadzą specjaliści z Polski i z Niemiec
 • poznasz teoretyczne założenia Metody Integracji Sensorycznej
 • wykształcisz umiejętność wstępnego, przesiewowego rozpoznawania dysfunkcji integracji sensorycznej
 • poznasz zasady neurofizjologii rozwoju człowieka
 • poznasz mechanizmy i uwarunkowania rozwoju psychicznego oraz funkcjonowanie jednostki w różnych okresach życia
 • poznasz metod pracy indywidualnej i grupowej z dzieckiem manifestującym sygnalizowane trudności
 • poznasz inwentarze, testy psychomotoryczne pomocne w ewaluacji postępu rozwoju emocjonalno-społecznego
 • zostaniesz wyposażony w koncepcję Psychomotoryki Empowermentu, umożliwiającą opracowywanie scenariuszy psychomotorycznych do pracy indywidualnej i grupowej
 • zaobserwujesz, na podstawie studiów przypadków, objawy dysfunkcji SI towarzyszące dzieciom z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, autyzmem i innymi utrudnieniami w rozwoju
 • odbędziesz praktyki, które przygotują Cię do podjęcia pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami integracji sensorycznej.
nauki-techniczne

Dla kogo ten kierunek?

 
 • dla osób z wyższym wykształceniem magisterskim zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji
 • dla pedagogów specjalnych, psychologów i logopedów, fizjoterapeutów, nauczycieli przedszkoli oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli wychowania fizycznego.
nauki-techniczne

Program studiów

 

Zajęcia prowadzone są przez trzy semestry w trybie zaocznym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 370 godzin realizowane metodami aktywizującymi (ćwiczenia, warsztaty) oraz 30 godzin praktyk. Termin i miejsce praktyk słuchacz dostosowuje do harmonogramu opiekuna praktyk. Program studiów zgodny jest z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i obejmuje 160 godzin praktyk.

Moduł I Podstawy teoretyczne działań służących wspieraniu rozwoju dziecka
 • Podstawy neurologii rozwoju
 • Psychomotoryka w holistycznym postrzeganiu dziecka
 • Psychologia rozwojowa
 • Psychologia kliniczna
 • Podstawy integracji sensorycznej
 • Podstawy psychomotoryki
 • Fizjologia postrzegania
Moduł II Diagnostyczno-metodyczny
 • Podstawy diagnozy zaburzeń integracji sensorycznej
 • Obserwacja kliniczna zaburzeń integracji sensorycznej
 • Wczesna diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej
 • Psychomotoryczne wspieranie rozwoju dziecka
 • Poradnictwo rodzin – praca systemowa, prowadzenie rozmów pedagogiczno-terapeutycznych z rodzicami
 • Podobieństwa i różnice pomiędzy integracją sensoryczną a psychomotoryką
 • Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci z MPD
 • Diagnoza psychomotoryczna jako proces
 • Konstruowanie programów terapii integracji sensorycznej
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
Moduł III Zajęcia o charakterze praktyczno-warsztatowym
 • Obserwacja zaburzeń integracji sensorycznej w wybranych przypadkach klinicznych
 • Integracja odruchów według Sally Godart Blythe (certyfikat)
 • Dysfunkcje integracji sensorycznej w a sprawność językowa dziecka
 • Terapia ręki w pracy z dzieckiem z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego
 • Wybrane metody w pracy z dzieckiem z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego
 • Seminarium metodyczne-dyplomowe
Warunkiem ukończenia studiów jest:
 • zaliczeni wszystkich zajęć i praktyk,
 • opracowanie scenariuszy zajęć psychomotorycznych adresowanych do określonych odbiorców
 • przeprowadzenie zajęć
 • przygotowanie i omówienie studium przypadku dziecka z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego.
 

CERTYFIKAT

Absolwenci uzyskają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikat nadający tytuł „ Psychomotoryk Empowermentu”, który uprawnia do prowadzenia zajęć z dziećmi Metodą Psychomotoryki Empowermentu.
 
 

Zapisując się do 29 kwietnia, zyskujesz 1000 zł:

   
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 • 600 zł zniżki w czesnym

 

Ceny dla kandydatów:

   
jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

10 rat (kierunki trzysemestralne) cena regularna: 1050 zł cena:

990 zł

opłata semestralna cena regularna: 3500 zł cena:

3300 zł

koszt studiów cena regularna: 10500 zł cena:

9900 zł

 

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej -1200 zł:

   
 • 800 zł zniżki w czesnym

 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 

Ceny dla Absolwentów DSW:

   
jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

10 rat (kierunki trzysemestralne) cena regularna: 1050 zł cena:

970 zł

opłata semestralna cena regularna: 3500zł cena:

3233 zł

koszt studiów cena regularna: 10500 zł cena:

9700 zł

     
Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.
   

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Centrum Rekrutacyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja

Zarejestruj się do 10 marca 2019r.
i studiuj taniej o 490zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW:

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

635 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

745 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3725 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7450 zł

Zarejestruj się do 10 marca 2019r.
i studiuj taniej o 990zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW, WSB, WSF zyskujesz więcej:

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

615 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

720 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3600 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7200 zł

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

615 zł

10 rat cena regularna:
750 zł
cena:

720 zł

2 raty cena regularna:
3750 zł
cena:

3600 zł

1 rata cena regularna:
7500 zł
cena:

7200 zł

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019r.
i studiuj taniej o 1085 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej:

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

595 zł

10 rat cena regularna:
750 zł
cena:

700 zł

2 raty cena regularna:
3750 zł
cena:

3500 zł

1 rata cena regularna:
7500 zł
cena:

7000 zł

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW:

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

625 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

730 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3650 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7300 zł

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.
i studiuj taniej o 1085 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej!

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

605 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

710 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3550 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7100 zł

Zarejestruj się do 10 marca 2019r.
i studiuj taniej o 490zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

GWARANTOWANE CZESNE STAŁE*

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
590 zł
cena:

565 zł

10 rat cena regularna:
690 zł
cena:

660 zł

2 raty cena regularna:
3450 zł
cena:

3300 zł

1 rata cena regularna:
6900 zł
cena:

6600 zł

GWARANTOWANE CZESNE STAŁE*

STUDIA STACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

620 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

730 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3650 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7300 zł

*Gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż na roku II,III, IV i V.