Integracja sensoryczna z psychomotoryką

REKRUTACJA 2020/2021

studia podyplomowe

INTEGRACJA SENSORYCZNA Z PSYCHOMOTORYKĄ

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2020 r.

Studiuj już od 660 zł/mies.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

nauki-techniczne

Na tym kierunku w DSW:

 • będziesz uczestniczył w seminariach, wykładach, zajęciach praktycznych i warsztatowych, które poprowadzą specjaliści z Polski i z Niemiec
 • poznasz teoretyczne założenia Metody Integracji Sensorycznej
 • wykształcisz umiejętność wstępnego, przesiewowego rozpoznawania dysfunkcji integracji sensorycznej
 • poznasz zasady neurofizjologii rozwoju człowieka
 • poznasz mechanizmy i uwarunkowania rozwoju psychicznego oraz funkcjonowanie jednostki w różnych okresach życia
 • poznasz metod pracy indywidualnej i grupowej z dzieckiem manifestującym sygnalizowane trudności
 • poznasz inwentarze, testy psychomotoryczne pomocne w ewaluacji postępu rozwoju emocjonalno-społecznego
 • zostaniesz wyposażony w koncepcję Psychomotoryki Empowermentu, umożliwiającą opracowywanie scenariuszy psychomotorycznych do pracy indywidualnej i grupowej
 • zaobserwujesz, na podstawie studiów przypadków, objawy dysfunkcji SI towarzyszące dzieciom z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, autyzmem i innymi utrudnieniami w rozwoju
 • odbędziesz praktyki, które przygotują Cię do podjęcia pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami integracji sensorycznej
nauki-techniczne

Dla kogo ten kierunek?

 • dla osób z wyższym wykształceniem magisterskim zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji
 • dla pedagogów specjalnych, psychologów i logopedów, fizjoterapeutów, nauczycieli przedszkoli oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli wychowania fizycznego
nauki-techniczne

Program studiów

Zajęcia prowadzone są przez trzy semestry w trybie niestacjonarnym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 375 godzin realizowane metodami aktywizującymi (ćwiczenia, warsztaty) oraz 160 godzin praktyk. Termin i miejsce praktyk słuchacz organizuje we własnym zakresie. Opiekun praktyk może wskazać miejsca możliwej praktyki.

Moduł I – Podstawy teoretyczne działań służących wspieraniu rozwoju dziecka (140 godz.)
 • Podstawy neurologii rozwoju
 • Psychomotoryka w holistycznym postrzeganiu dziecka
 • Psychologia rozwojowa
 • Psychologia kliniczna
 • Podstawy integracji sensorycznej
 • Podstawy psychomotoryki
 • Fizjologia postrzegania
Moduł II – Diagnostyczno-metodyczny (120 godz.)
 • Podstawy diagnozy zaburzeń integracji sensorycznej
 • Obserwacja kliniczna zaburzeń integracji sensorycznej
 • Wczesna diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej
 • Psychomotoryczne wspieranie rozwoju dziecka
 • Poradnictwo rodzin – praca systemowa, prowadzenie rozmów pedagogiczno-terapeutycznych z rodzicami
 • Podobieństwa i różnice pomiędzy integracją sensoryczną a psychomotoryką
 • Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci z MPD
 • Diagnoza psychomotoryczna jako proces
 • Konstruowanie programów terapii integracji sensorycznej
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
Moduł III – Zajęcia o charakterze praktyczno-warsztatowym (115 godz.)
 • Obserwacja zaburzeń integracji sensorycznej w wybranych przypadkach klinicznych
 • Integracja odruchów według Sally Godart Blythe (certyfikat)
 • Dysfunkcje integracji sensorycznej w a sprawność językowa dziecka
 • Terapia ręki w pracy z dzieckiem z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego
 • Wybrane metody w pracy z dzieckiem z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego
 • Seminarium metodyczne-dyplomowe
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:
 • zaliczenie wszystkich zajęć
 • zaliczenie praktyk
 • opracowanie scenariuszy zajęć psychomotorycznych adresowanych do określonych odbiorców oraz przygotowanie studium przypadku dziecka z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego

ZDOBĘDZIESZ UPRAWNIENIA

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.u. 2019 poz. 1450) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017, poz.1578 ze zm.).

ZDOBĘDZIESZ CERTYFIKATY

Absolwenci uzyskają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, certyfikat nadający tytuł „Psychomotoryk Empowermentu”, który uprawnia do prowadzenia zajęć z dziećmi Metodą Psychomotoryki Empowermentu oraz certyfikat Terapia ręki – „Ręka na warsztat” – praca terapeutyczna z dziećmi w zakresie usprawniania funkcji ręki. Po ukończeniu niniejszych studiów absolwenci otrzymują kwalifikacje/uprawnienia do poprowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej.

Zapisując się do 29 kwietnia, zyskujesz 1000 zł:

 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 • 600 zł zniżki w czesnym

Ceny dla kandydatów:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

15 rat (kierunki trzysemestralne) cena regularna: 700 zł cena:

660 zł

opłata semestralna cena regularna: 3500 zł cena:

3300 zł

koszt studiów cena regularna: 10 500 zł cena:

9900 zł

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej – aż 1200 zł:

 • 800 zł zniżki w czesnym

 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

Ceny dla Absolwentów DSW:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

15 rat (kierunki trzysemestralne) cena regularna: 700 zł cena:

647 zł

opłata semestralna cena regularna: 3500 zł cena:

3233 zł

koszt studiów cena regularna: 10 500 zł cena:

9700 zł

Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Biuro Rekrutacji

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja

Zapisując się do 29 kwietnia zyskujesz:

600 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

620 zł

cena

490 zł

10 rat cena:

700 zł

cena

570 zł

2 raty cena:

3500 zł

cena

2850 zł

1 rata cena:

7000 zł

cena

5700 zł

 

Zapisując się do 29 kwietnia zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

620 zł

cena

470 zł

10 rat cena:

700 zł

cena

550 zł

2 raty cena:

3500 zł

cena

2750 zł

1 rata cena:

7000 zł

cena

5500 zł

 

Zapisując się do 29 kwietnia zyskujesz:

600 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

620 zł

cena

570 zł

10 rat cena:

700 zł

cena

640 zł

2 raty cena:

3500 zł

cena

3200 zł

1 rata cena:

7000 zł

cena

6400 zł

 

Zapisując się do 29 kwietnia zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

620 zł

cena

535 zł

10 rat cena:

700 zł

cena

600 zł

2 raty cena:

3500 zł

cena

3000 zł

1 rata cena:

7000 zł

cena

6000 zł

 

Zapisując się do 29 kwietnia zyskujesz:

600 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

570 zł

cena

545 zł

10 rat cena:

660 zł

cena

630 zł

2 raty cena:

3300 zł

cena

3150 zł

1 rata cena:

6600 zł

cena

6300 zł

 

Zapisując się do 29 kwietnia zyskujesz:

600 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

520 zł

cena

490 zł

10 rat cena:

600 zł

cena

570 zł

2 raty cena:

3000 zł

cena

2850 zł

1 rata cena:

6000 zł

cena

5700 zł

Zapisując się do 29 kwietnia zyskujesz:

600 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

520 zł

cena

490 zł

10 rat cena:

600 zł

cena

570 zł

2 raty cena:

3000 zł

cena

2850 zł

1 rata cena:

6000 zł

cena

5700 zł

Zapisując się do 29 kwietnia zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

520 zł

cena

475 zł

10 rat cena:

600 zł

cena

550 zł

2 raty cena:

3000 zł

cena

2750 zł

1 rata cena:

6000 zł

cena

5500 zł

 

Zapisując się do 29 kwietnia zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

570 zł

cena

525 zł

10 rat cena:

660 zł

cena

610 zł

2 raty cena:

3300 zł

cena

3050 zł

1 rata cena:

6600 zł

cena

6100 zł

 

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

490 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

570 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2850 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5700 zł

Zapisując się do 29 kwietnia zyskujesz:

600 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

680 zł

cena

655 zł

10 rat cena:

790 zł

cena

760 zł

2 raty cena:

3950 zł

cena

3800 zł

1 rata cena:

7900 zł

cena

7600 zł

 

Zapisując się do 29 kwietnie zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

680 zł

cena

635 zł

10 rat cena:

790 zł

cena

740 zł

2 raty cena:

3950 zł

cena

3700 zł

1 rata cena:

7900 zł

cena

7400 zł

 

Zapisując się do 29 kwietnia zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

520 zł

cena

470 zł

10 rat cena:

600 zł

cena

550 zł

2 raty cena:

3000 zł

cena

2750 zł

1 rata cena:

6000 zł

cena

5500 zł