Inspektor Ochrony Danych Osobowych

REKRUTACJA 2019/2020

 

studia podyplomowe

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

ZAPISZ SIĘ ONLINE

zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.

studiuj już od 430 zł/mies

nauki-techniczne

Na tym kierunku w DSW:

 
 • poznasz szczegółowo zmiany przepisów prawa ochrony danych osobowych
 • zdobędziesz kwalifikacje zawodowe z zakresu ochrony informacji
 • zaznajomisz się z problematyką bezpieczeństwa informacji i jej roli w społeczeństwie informacyjnym
 • poznasz metody, narzędzia i techniki niezbędne przy ocenie ryzyka i zagrożeń
 • zapoznasz się ze standardami zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • zyskasz umiejętność praktycznego zarządzania systemem bezpieczeństwem informacji w zróżnicowanych strukturach organizacyjnych
 • zdobędziesz umiejętności krytycznej analizy literatury specjalistycznej oraz oceny bieżących przypadków z zakresu bezpieczeństwa informacji
 • pogłębisz znajomość korzystania z prawa ochrony danych osobowych, prawa do ochrony prywatności jednostki, korespondencji, aktywności na portalach społecznościowych, co jest wyzwaniem dla wielu administratorów.
nauki-techniczne

Dla kogo ten kierunek?

 
 • dla osób posiadających tytuł licencjata lub magistra
 • dla osób odpowiedzialnych za organizację ochrony danych, w szczególności: kandydatów na administratorów zarządzających danymi osobowymi
 • dla osób wyznaczonych do wykonywania zawodu Inspektora; doradców i konsultantów; kandydatów na IODO; kierowników jednostek organizacyjnych, ich zastępców; kierowników komórek organizacyjnych (kadry, płace, działy informatyczne, księgowość); kierowników komórek obsługi klientów (pacjentów/ studentów/lokatorów etc.); osób realizujących zadania związane z przetwarzaniem danych osobowych (audytorzy, w przyszłości: IODO, radcy, konsultanci, współpracownicy, trenerzy).
nauki-techniczne

Program studiów

 

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym (zjazdy: sobota – niedziela). Wykorzystywane są metody aktywizujące (warsztaty), projekty, analiza case studies.

Moduł I. Prawne i organizacyjne zasady ochrony informacji w organizacji – zarządzanie procesami w ochronie danych osobowych
 • Krajowe i międzynarodowe regulacje prawne ochrony danych osobowych – 8 godz.
 • Bezpieczeństwo informacji w świetle normy PN-IS/IEC 27001 – 16 godz.
 • Ochrona państwa i porządku konstytucyjnego – 8 godz.
 • Funkcjonalne systemy bezpieczeństwa informacji – warianty, schematy organizacyjne – 16 godz.
 • Dobór osób funkcyjnych (ABI/ASI/IOD/MBI/Audytor) – 8 godz.
 • Zasady oceny efektywności PBI (preaudyt) cz. I – 8 godz.
 • System zarządzania bezpieczeństwem informacji – jakość ochrony informacji PN -27001 – 8 godz.
 • Psychologia ludzi w organizacji w zarządzaniu informacją, psychologia tłumu (działania w sytuacjach ekstremalnych) – 12 godz.
 • Ochrona osób, instytucji i urządzeń – systemy i nośniki – 16 godz.
 • Ocena zagrożeń, proces decyzyjny i problemy ryzyka – 8 godz.
Moduł II. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i danych osobowych w organizacji – systemy bezpieczeństwa (system informacyjny a system informatyczny)
 • Krajowy organ ochrony danych osobowych: uprawnienia [RODO] – 8 godz.
 • Rola i znaczenie służb specjalnych RP w systemie bezpieczeństwa państwa i ochrony informacji – 8 godz.
 • Systemy informacyjne a informatyczne zarządzanie jakością i bezpieczeństwem informacji. Zarządzanie ochroną systemów w organizacji – 16 godz.
 • Polityka informacyjna administratora – 8 godz.
 • Zasady oceny efektywności PBI (preaudyt) cz. II, identyfikacja zagrożeń, ocena i zarządzaniem ryzykiem – 16 godz.
 • System zarządzania bezpieczeństwem informacji – nowa jakość ochrony informacji PN -27001 cz. II – 16 godz.
 • Systemy technicznej ochrony informacji – nowe rozwiązania, trendy, cloud computing – 8 godz.
 • Inżynieria systemów ochrony i bezpieczeństwa informacji – 8 godz.
 • Klasyfikacja informacji niejawnych. Organizacja systemu ochrony informacji i urządzeń niejawnych w zarysie – 8 godz.
 • Andragogika – teoria edukacji dorosłych, cele, treści i formy kształcenia – 14 godz.
 
Warunkiem ukończenia jest zaliczenie wszystkich zajęć oraz zdanie egzaminu końcowego.

CERTYFIKAT

Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość uzyskania certyfikatu Audytora Wewnętrznego SZBI wg normy 27001* wydanego przez firmę TÜV NORD POLSKA. [* Audytor Wewnętrzny SZBI PN-ISO/IEC 27001 (- ISMS -Information Security Management System) – kurs realizowany w trakcie dodatkowego zjazdu oraz opłaty, po zgłoszeniu zapotrzebowania przez osoby zainteresowane. studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich zajęć oraz pozytywna ocena z egzaminu pisemnego.
 

Zapisując się do 29 kwietnia, zyskujesz 1000 zł:

   
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 • 600 zł zniżki w czesnym

 

Ceny dla kandydatów:

   
jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

10 rat (kierunki dwusemestralne) cena regularna: 490 zł cena:

430 zł

opłata semestralna cena regularna: 2450 zł cena:

2150 zł

koszt studiów cena regularna: 4900 zł cena:

4300 zł

 

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej -1200 zł:

   
 • 800 zł zniżki w czesnym

 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 

Ceny dla Absolwentów DSW:

   
jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

10 rat (kierunki dwusemestralne) cena regularna: 490 zł cena:

410 zł

opłata semestralna cena regularna: 2450 zł cena:

2050 zł

koszt studiów cena regularna: 4900 zł cena:

4100 zł

 
Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.
   

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Centrum Rekrutacyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja

Zarejestruj się do 10 marca 2019r.
i studiuj taniej o 490zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW:

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

635 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

745 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3725 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7450 zł

Zarejestruj się do 10 marca 2019r.
i studiuj taniej o 990zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW, WSB, WSF zyskujesz więcej:

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

615 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

720 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3600 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7200 zł

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

615 zł

10 rat cena regularna:
750 zł
cena:

720 zł

2 raty cena regularna:
3750 zł
cena:

3600 zł

1 rata cena regularna:
7500 zł
cena:

7200 zł

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019r.
i studiuj taniej o 1085 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej:

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

595 zł

10 rat cena regularna:
750 zł
cena:

700 zł

2 raty cena regularna:
3750 zł
cena:

3500 zł

1 rata cena regularna:
7500 zł
cena:

7000 zł

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW:

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

625 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

730 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3650 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7300 zł

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.
i studiuj taniej o 1085 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej!

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

605 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

710 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3550 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7100 zł

Zarejestruj się do 10 marca 2019r.
i studiuj taniej o 490zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

GWARANTOWANE CZESNE STAŁE*

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
590 zł
cena:

565 zł

10 rat cena regularna:
690 zł
cena:

660 zł

2 raty cena regularna:
3450 zł
cena:

3300 zł

1 rata cena regularna:
6900 zł
cena:

6600 zł

GWARANTOWANE CZESNE STAŁE*

STUDIA STACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

620 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

730 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3650 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7300 zł

*Gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż na roku II,III, IV i V.