Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

REKRUTACJA

 

studia podyplomowe

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA

ZAPISZ SIĘ ONLINE

zarejestruj się do 16 września 2019 r.

studiuj już od 300 zł/mies.

Wiemy, jak bardzo istotny jest rozwój zawodowy i podnoszenie kompetencji, dlatego zapraszamy na bezpłatne warsztaty, które organizujemy w ramach Dni Otwartych Studiów Podyplomowych. Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie Dni Otwartych.

nauki-techniczne

Na tym kierunku w DSW:

 
 • przygotujesz się do pracy w publicznych i niepublicznych placówkach przedszkolnych oraz w klasach I-III publicznych i niepublicznych szkół podstawowych
 • nauczysz planować i prowadzić zajęcia  dydaktyczne i wychowawcze
 • poznasz współczesne teorie z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • będziesz uczestniczył w warsztatach i ćwiczeniach, które dadzą Ci kompetencje merytoryczne, metodyczne i psychologiczne niezbędne w pracy z małymi dziećmi
 • będziesz miał okazję spotkać i wymienić się wiedzą z wieloletnimi praktykami edukacji najmłodszych, cenionymi metodykami i badaczami o bogatym dorobku naukowym
 • odbędziesz praktyki, które pozwolą Ci zapoznać się ze specyfiką placówki edukacyjnej jaką jest szkoła czy przedszkole
 • będziesz miał okazję obserwować nauczycieli i wychowawców podczas ich realnej pracy z dziećmi, co wyposaży Cię w nowe doświadczenia i wiedzę o specyfice zawodu
nauki-techniczne

Dla kogo ten kierunek?

 
 • dla osób, które ukończyły studia I lub II stopnia, posiadających tytuł licencjata lub magistra
 • dla osób posiadających już przygotowanie pedagogiczne (uzyskane w ramach studiów na kierunkach pedagogicznych oraz nauczycielskich, bądź w formie kursu/studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego), chcących zdobyć kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola i/lub klas I-III szkoły podstawowej
nauki-techniczne

Program studiów:

Zajęcia prowadzone są przez trzy semestry w trybie niestacjonarnym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 350 godzin realizowane metodami aktywizującymi (ćwiczenia). Program studiów zgodny jest z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i obejmuje 160 godzin praktyk.

Moduł przygotowania w zakresie dydaktycznym:
 • Metodyka edukacji przedszkolnej
 • Metodyka edukacji wczesnoszkolnej
 • Metodyka kształcenia językowego
 • Metodyka edukacji matematycznej
 • Metodyka edukacji przyrodniczej
 • Metodyka edukacji muzycznej
 • Metodyka edukacji plastyczno-technicznej
 • Metodyka prowadzenia zajęć komputerowych
 • Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej
 • Emisja głosu
Warunkiem ukończenia studiów jest:
 • zaliczenie wszystkich zajęć
 • zaliczenie praktyk pedagogicznych
 • przygotowanie i zaprezentowanie podczas egzaminu własnego scenariusza zajęć dydaktycznych na etapie przedszkolnym lub wczesnoszkolnym

ZDOBĘDZIESZ UPRAWNIENIA

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.u. 2019 poz. 1450). Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy zarówno jako nauczyciel przedszkola, jak i nauczyciel klas I-III.
nauki-techniczne

Prowadzący

 • dr Małgorzata Mikołajczak-Woźniak, doktor nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Socjologii edukacji. Pedagog mediów i absolwentka specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz Poradnictwo Pedagogiczne w DSW. Ukończyła studium Komunikowania i kreowania wizerunku publicznego na Uniwersytecie Wrocławskim. Od kilkunastu lat prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami pedagogiki i psychologii, jest uczelnianym tutorem i opiekunem praktyk. Laureatka konkursów literackich, współpracująca z lokalnymi mediami. Autorka książki „Opresyjne zachowania uczniów wobec nauczycieli” i wielu artykułów jak np. „Angry kids”, „Pokolenie show off. Młodość pod presją znaczenia”, „ Z kamerą wśród ludzi” . Badaczka szkoły, relacji nauczyciel-uczeń, opisująca wpływ mediów i wzorców kultury masowej na sposób myślenia i zachowania młodzieży.
 • mgr Dorota Rumianowska, dyplomowana nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. W roku 1990 ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim i uzyskała tytuł magistra pedagogiki ze specjalnością nauczanie początkowe. Od 29 lat pracuje z dziećmi jako nauczyciel wczesnej edukacji, obecnie w Szkole Podstawowej Atut Fundacji Edukacji Międzynarodowej. W pracy zawodowej Jej największą pasją jest nauczanie matematyki. Uczestniczyła w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in. wykorzystanie zabaw i gier matematycznych w edukacji wczesnoszkolnej; gimnastyka mózgu; wykorzystywanie technik pamięciowych w nauce szkolnej; mózg lubi zabawę, muzykę, ruch; edukacja wczesnoszkolna to najważniejszy etap uczenia matematyki; mnemotechniki; doświadczam, ćwiczę; rozumiem- matematyka w działaniu; diagnoza i terapia trudności w nauce matematyki dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W trakcie zajęć ze studentami, które prowadzi od 8 lat, dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem. Przedstawia metodyczne postępowanie przy wprowadzaniu pojęć matematycznych, przybliża strategie rozwiązywania zadań. Na podstawie wieloletniej obserwacji dzieci wyjaśnia jak można uatrakcyjnić zajęcia i zachęcić uczniów do nauki. Dzieli się swoim warsztatem pracy szczególnie pomocami matematycznymi zbieranymi i tworzonymi przez lata. Wyposaża studentów w wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą mogli w przyszłości prowadzić atrakcyjne zajęcia matematyczne z dziećmi.
 • mgr Joanna Klima, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, od 25 lat realizująca swoją życiową pasję. Pracuję w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. we Wrocławiu oraz jako wykładowca w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Dolnośląska koordynatorka Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców. Działam na rzecz Ustaw Obywatelskich złożonych w Sejmie RP. Jako absolwentka podyplomowych studiów Akademii Sztuk Teatralnych współtworzę amatorską grupę teatralną Trzecia Środa. Jako aktywistka miejska próbuję zmieniać przestrzeń miasta, działając w Stowarzyszeniu Akcja Miasto i zajmując się projektami edukacyjnymi, rowerowymi i przeciw smogowymi. Jako społecznik osiedlowy jestem założycielem grupy Serce Szczepina i stawiam na aktywizowanie działań lokalnych mieszkańców. W pracy z dziećmi stawiam na łamanie szkolnej rutyny i szukanie edukacji poza budynkiem szkolnym. Studentom chcę pokazać to, co najcenniejsze w pracy pedagoga i zarazić ich miłością do tego zawodu. Uważam, że nauczyciel powinien być przede wszystkim kreatywny, dlatego tą cechę wykorzystuję z powodzeniem, również poza pracą zawodową.
 • dr Joanna Mysiakowska, absolwentka biologii oraz socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Specjalizuje się w zakresie socjologii edukacji, społecznych aspektów komunikowania. Zainteresowania badawcze koncentrują się także wokół pogranicza nauk biologicznych i społecznych – tematyki wychowania, w kontekście dwóch obszarów wiedzy o człowieku – biologicznym i społecznym. Tematem pracy doktorskiej były pedagogiczne aspekty sporu: natura-kultura w poradnikach wychowawczych. Od 2005 rozpoczęła pracę jako asystent w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, aktualnie na stanowisku adiunkta.
 • mgr Ewa Bińczyk, pedagog, specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz pedagog specjalny, kierunek: pedagogika specjalna o specjalności: rewalidacja upośledzonych umysłowo. Ukończyła szereg kursów z zakresu m.in.: nauki czytania sylabowego, udzielania pierwszej pomocy, indywidualizacji pracy z uczniem. Od wielu lat prowadzi zajęcia w zakresie edukacji artystycznej dla uczniów (plastyczne, teatralne, lekcje twórczości), a także pozalekcyjne zajęcia ortograficzne. Jest szkolnym koordynatorem ogólnopolskich konkursów polonistycznych: „Z poprawną polszczyzną na co dzień” i „Z ortografią na co dzień”. Jest również twórcą i organizatorem innowacji pedagogicznej w szkole, której głównym celem jest propagowanie wśród uczniów klas młodszych zamiłowania do matematyki przez układanie opowieści, bajek matematycznych oraz współtworzenie ciekawych kart pracy. Od 1999 r. pracuje jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, od 2007 r wykładowca na studiach podyplomowych, magisterskich i licencjackich.
 • mgr Halina Golik-Wojaczek, ukończyła Akademię Muzyczną w Katowicach na Wydziale Wychowania Muzycznego. Pracuje z dziećmi 3 – 7 letnimi, w wielu przedszkolach we Wrocławiu. Rozwija zdolności muzyczne i zainteresowanie muzyką poprzez zabawę, piosenkę oraz grę na instrumentach Orffa i fortepianie. Praca z dziećmi to dla Niej wielka radość i pasja. W pracy z dziećmi i studentami wykorzystuje metodę Carla Orffa i E. Edwina Gordona. Metody te poznawała i doskonaliła na licznych warsztatach i kursach w Akademii Muzycznej w Warszawie. Od 1997 roku prowadzi zajęcia metodyczno – muzyczne ze studentami Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. W 2010 nagrała ze studentami płytę z piosenkami dla dzieci.
 • dr Anna Malska – Śmiałowska, doktor nauk o kulturze fizycznej. Absolwentka XII Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu i później absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Nauczycielka mianowana wychowania fizycznego. Trenerka II klasy w lekkoatletyce. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy ze studentami, dziećmi i młodzieżą oraz seniorami- studentami UTW. Pracownica Katedry Pedagogiki Kultury Fizycznej w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Prowadzi zajęcia z zakresu zabaw i gier ruchowych, gier terenowych, tańców integracyjnych, metodyki wychowania fizycznego AWF i DSW we Wrocławiu oraz zajęcia z wychowania fizycznego w DSW. 

Zapisując się do 16 września, zyskujesz 600 zł:

   
 • 300 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 • 300 zł zniżki w czesnym

 

Ceny dla kandydatów:

   
jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

100 zł

15 rat (kierunki trzysemesetralne) cena regularna: 320 zł cena:

300 zł

opłata semestralna cena regularna: 1600 zł cena:

1500 zł

koszt studiów cena regularna: 4800 zł cena:

4500 zł

 

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej – aż 900 zł:

   
 • 500 zł zniżki w czesnym

 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 

Ceny dla Absolwentów DSW:

   
jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

15 rat (kierunki trzysemesetralne) cena regularna: 320 zł cena:

287 zł

opłata semestralna cena regularna: 1600 zł cena:

1433 zł

koszt studiów cena regularna: 4800 zł cena:

4300 zł

Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.
   

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Biuro Rekrutacji

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 885 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

475 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

560 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2800 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5600 zł

 

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

490 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

570 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2850 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5700 zł

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 385 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

645 zł

10 rat cena regularna:
750 zł
cena:

735 zł

2 raty cena regularna:
3750 zł
cena:

3675 zł

1 rata cena regularna:
7500 zł
cena:

7350 zł

 

Zarejestruj się do 16 września 2019r.
i studiuj taniej o 885 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej:

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

605 zł

10 rat cena regularna:
750 zł
cena:

710 zł

2 raty cena regularna:
3750 zł
cena:

3550 zł

1 rata cena regularna:
7500 zł
cena:

7100 zł

 

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 885 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej!

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

480 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

560 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2800 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5600 zł