Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z przygotowaniem pedagogicznym

REKRUTACJA

 

studia podyplomowe

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA

Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM

ZAPISZ SIĘ ONLINE

zarejestruj się do 16 września 2019 r.

studiuj już od 380 zł/mies.

Wiemy, jak bardzo istotny jest rozwój zawodowy i podnoszenie kompetencji , dlatego zapraszamy na bezpłatne warsztaty, które organizujemy w ramach Dni Otwartych Studiów Podyplomowych. Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie Dni Otwartych.

nauki-techniczne

Na tym kierunku w DSW:

 
 • przygotujesz się do pracy w publicznych i niepublicznych placówkach przedszkolnych oraz w klasach I-III publicznych i niepublicznych szkół podstawowych
 • nauczysz się planować i prowadzić zajęcia dydaktyczne i wychowawcze
 • poznasz współczesne teorie z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • będziesz uczestniczył w warsztatach i ćwiczeniach, które dadzą Ci kompetencje merytoryczne, metodyczne i psychologiczne niezbędne w pracy z małymi dziećmi
 • będziesz miał okazję spotkać i wymienić się wiedzą z wieloletnimi praktykami edukacji najmłodszych, cenionymi metodykami i badaczami o bogatym dorobku naukowym
 • odbędziesz praktyki, które pozwolą Ci zapoznać się ze specyfiką placówki edukacyjnej jaką jest szkoła czy przedszkole
 • będziesz miał okazję obserwować nauczycieli i wychowawców podczas ich realnej pracy z dziećmi, co wyposaży Cię w nowe doświadczenia i wiedzę o specyfice zawodu
nauki-techniczne

Dla kogo ten kierunek?

 
 • dla osób, które ukończyły studia I lub II stopnia, posiadających tytuł licencjata lub magistra
 • dla osób nieposiadających jeszcze przygotowania pedagogicznego, ale chcących zdobyć kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola i/lub klas I-III szkoły podstawowej
nauki-techniczne

Program studiów

Zajęcia prowadzone są przez trzy semestry w trybie zaocznym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 450 godzin i realizowane metodami aktywizującymi (ćwiczenia). Program studiów obejmuje 160 godzin praktyk.  

Moduł przygotowania w zakresie merytorycznym:
 • Podstawy kształcenia językowego
 • Podstawy kształcenia matematycznego
 • Podstawy kształcenia przyrodniczego
Moduł przygotowania w zakresie psychologiczno-pedagogicznym:
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Psychologia wychowania
 • Szkoła jako instytucja wychowawcza
 • Elementy pedeutologii
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 • Pedagogika przedszkolna
 • Pedagogika wczesnoszkolna.
Moduł przygotowania w zakresie dydaktycznym:
 • Dydaktyka ogólna z elementami dydaktyki specjalnej
 • Metodyka edukacji przedszkolnej
 • Metodyka edukacji wczesnoszkolnej
 • Metodyka kształcenia językowego
 • Metodyka edukacji matematycznej
 • Metodyka edukacji przyrodniczej
 • Metodyka edukacji muzycznej
 • Metodyka edukacji plastyczno-technicznej
 • Metodyka zajęć komputerowych
 • Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej
 • Pedagogika zabawy
 • Emisja głosu.
 
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:
 • zaliczenie wszystkich zajęć
 • zaliczenie praktyk pedagogicznych
 • przygotowanie i zaprezentowanie podczas egzaminu własnego scenariusza zajęć dydaktycznych na etapie przedszkolnym lub wczesnoszkolnym

ZDOBĘDZIESZ UPRAWNIENIA

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.u. 2019 poz. 1450). Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy zarówno jako nauczyciel przedszkola, jak i nauczyciel klas I-III. Zgodnie z artykułem 16.1. ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, osoba posiadająca kwalifikacje do pracy w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, może być również zatrudniona na stanowisku opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

 
 

Zapisując się do 16 września, zyskujesz 600 zł:

   
 • 300 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 • 300 zł zniżki w czesnym

 

Ceny dla kandydatów:

   
jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

100 zł

15 rat (kierunki trzysemestralne) cena regularna: 400 zł cena:

380 zł

opłata semestralna cena regularna: 2000 zł cena:

1900 zł

koszt studiów cena regularna: 6000 zł cena:

5700 zł

 

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej – aż 900 zł:

   
 • 500 zł zniżki w czesnym

 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 

Ceny dla Absolwentów DSW:

   
jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

15 rat (kierunki trzysemestralne) cena regularna: 400 zł cena:

367 zł

opłata semestralna cena regularna: 2000 zł cena:

1833 zł

koszt studiów cena regularna: 6000 zł cena:

5500 zł

Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.
   

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Biuro Rekrutacji

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 885 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

475 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

560 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2800 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5600 zł

 

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

490 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

570 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2850 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5700 zł

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 385 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

645 zł

10 rat cena regularna:
750 zł
cena:

735 zł

2 raty cena regularna:
3750 zł
cena:

3675 zł

1 rata cena regularna:
7500 zł
cena:

7350 zł

 

Zarejestruj się do 16 września 2019r.
i studiuj taniej o 885 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej:

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

605 zł

10 rat cena regularna:
750 zł
cena:

710 zł

2 raty cena regularna:
3750 zł
cena:

3550 zł

1 rata cena regularna:
7500 zł
cena:

7100 zł

 

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 885 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej!

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

480 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

560 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2800 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5600 zł