Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z przygotowaniem pedagogicznym

REKRUTACJA 2019/2020

 

studia podyplomowe

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA

Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM

ZAPISZ SIĘ ONLINE

zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.

studiuj już od 520 zł/mies

nauki-techniczne

Na tym kierunku:

 
 • przygotujesz się do pracy w publicznych i niepublicznych placówkach przedszkolnych oraz w klasach I-III publicznych i niepublicznych szkół podstawowych
 • nauczysz się planować i prowadzić zajęcia dydaktyczne i wychowawcze
 • poznasz współczesne teorie z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • będziesz uczestniczył w warsztatach i ćwiczeniach, które dadzą Ci kompetencje merytoryczne, metodyczne i psychologiczne niezbędne w pracy z małymi dziećmi
 • będziesz miał okazję spotkać i wymienić się wiedzą z wieloletnimi praktykami edukacji najmłodszych, cenionymi metodykami i badaczami o bogatym dorobku naukowym
 • odbędziesz praktyki, które pozwolą Ci zapoznać się ze specyfiką placówki edukacyjnej jaką jest szkoła czy przedszkole
 • będziesz miał okazję obserwować nauczycieli i wychowawców podczas ich realnej pracy z dziećmi, co wyposaży Cię w nowe doświadczenia i wiedzę o specyfice zawodu.
nauki-techniczne

Dla kogo ten kierunek?

 
 • dla osób, które ukończyły studia I lub II stopnia, posiadających tytuł licencjata lub magistra
 • dla osób nieposiadających jeszcze przygotowania pedagogicznego, ale chcących zdobyć kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola i/lub klas I-III szkoły podstawowej

Program studiów

Zajęcia prowadzone są przez trzy semestry w trybie zaocznym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 450 godzin i realizowane metodami aktywizującymi (ćwiczenia). Program studiów zgodny jest z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i obejmuje 160 godzin praktyk.  

Moduł przygotowania w zakresie merytorycznym:
 • Podstawy kształcenia językowego
 • Podstawy kształcenia matematycznego
 • Podstawy kształcenia przyrodniczego
Moduł przygotowania w zakresie psychologiczno-pedagogicznym:
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Psychologia wychowania
 • Szkoła jako instytucja wychowawcza
 • Elementy pedeutologii
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 • Pedagogika przedszkolna
 • Pedagogika wczesnoszkolna.
Moduł przygotowania w zakresie dydaktycznym:
 • Dydaktyka ogólna z elementami dydaktyki specjalnej
 • Metodyka edukacji przedszkolnej
 • Metodyka edukacji wczesnoszkolnej
 • Metodyka kształcenia językowego
 • Metodyka edukacji matematycznej
 • Metodyka edukacji przyrodniczej
 • Metodyka edukacji muzycznej
 • Metodyka edukacji plastyczno-technicznej
 • Metodyka zajęć komputerowych
 • Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej
 • Pedagogika zabawy
 • Emisja głosu.
 
Warunkiem ukończenia studiów jest:
 • zaliczenie wszystkich zajęć
 • zaliczenie praktyk pedagogicznych
 • przygotowanie i zaprezentowanie podczas egzaminu własnego scenariusza zajęć dydaktycznych na etapie przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

ZDOBĘDZIESZ UPRAWNIENIA

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy zarówno jako nauczyciel przedszkola, jak i nauczyciel klas I-III. Zgodnie z artykułem 16.1. ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, osoba posiadająca kwalifikacje do pracy w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, może być również zatrudniona na stanowisku opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

 
 

Zapisując się do 29 kwietnia, zyskujesz 1000 zł:

   
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 • 600 zł zniżki w czesnym

 

Ceny dla kandydatów:

   
jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

10 rat (kierunki trzysemestralne) cena regularna: 600 zł cena:

540 zł

opłata semestralna cena regularna: 2000 zł cena:

1800 zł

koszt studiów cena regularna: 6000 zł cena:

5400 zł

 

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej -1200 zł:

   
 • 800 zł zniżki w czesnym

 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 

Ceny dla Absolwentów DSW:

   
jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

10 rat (kierunki trzysemestralne) cena regularna: 600 zł cena:

520 zł

opłata semestralna cena regularna: 2000 zł cena:

1733 zł

koszt studiów cena regularna: 6000 zł cena:

5200 zł

Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.
   

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Centrum Rekrutacyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja

Zarejestruj się do 10 marca 2019r.
i studiuj taniej o 490zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW:

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

635 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

745 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3725 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7450 zł

Zarejestruj się do 10 marca 2019r.
i studiuj taniej o 990zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW, WSB, WSF zyskujesz więcej:

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

615 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

720 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3600 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7200 zł

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

615 zł

10 rat cena regularna:
750 zł
cena:

720 zł

2 raty cena regularna:
3750 zł
cena:

3600 zł

1 rata cena regularna:
7500 zł
cena:

7200 zł

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019r.
i studiuj taniej o 1085 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej:

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

595 zł

10 rat cena regularna:
750 zł
cena:

700 zł

2 raty cena regularna:
3750 zł
cena:

3500 zł

1 rata cena regularna:
7500 zł
cena:

7000 zł

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW:

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

625 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

730 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3650 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7300 zł

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.
i studiuj taniej o 1085 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej!

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

605 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

710 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3550 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7100 zł

Zarejestruj się do 10 marca 2019r.
i studiuj taniej o 490zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

GWARANTOWANE CZESNE STAŁE*

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
590 zł
cena:

565 zł

10 rat cena regularna:
690 zł
cena:

660 zł

2 raty cena regularna:
3450 zł
cena:

3300 zł

1 rata cena regularna:
6900 zł
cena:

6600 zł

GWARANTOWANE CZESNE STAŁE*

STUDIA STACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

620 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

730 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3650 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7300 zł

*Gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż na roku II,III, IV i V.