Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (z uprawnieniami do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną)

REKRUTACJA 2019/2020

 

studia podyplomowe

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

(Z UPRAWNIENIAMI)

ZAPISZ SIĘ ONLINE

zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.

studiuj już od 400 zł/mies

nauki-techniczne

Na tym kierunku w DSW:

 
 • zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą rozwoju psychoruchowego człowieka
 • zdobędziesz specjalistyczną pedagogiczną, psychologiczną wiedzę
 • z zakresu metod i form pracy wychowawczej oraz terapeutycznej
 • z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
 • poznasz podstawowe narzędzia diagnozy pedagogicznej, stosowane
 • w pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną
 • zapoznasz się z najnowszymi rozporządzeniami men dotyczącymi specjalnych potrzeb edukacyjnych
 • zdobędziesz wiedzę z zakresu funkcjonowania rodziny dziecka
 • z niepełnosprawnością intelektualną
 • nauczysz się na podstawie zebranych informacji ocenić zakres i nasilenie zaburzeń w rozwoju dziecka (wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania)
 • nauczysz się opracować program indywidualnej i grupowej pracy edukacyjnej, wychowawczej, terapeutycznej, realizować go i modyfikować w oparciu o przeprowadzoną ewaluację.
 • nauczysz się prowadzić działania wspierające ucznia w placówce ogólnodostępnej, zgodnie z rozporządzeniem regulującym zasady pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • zrozumiesz potrzebę ciągłego samodoskonalenia i rozwijania warsztatu pracy, aby uczynić go holistycznym i zorientowanym na dziecku.
nauki-techniczne

Dla kogo ten kierunek?

 
 • dla nauczycieli, pedagogów posiadających kwalifikacje (uprawnienia) nauczycielskie – absolwentów studiów wyższych (także zawodowych)
 • dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich posiadających uprawnienia nauczycielskie lub wykształcenie pedagogiczne, chcących pracować z dziećmi z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego w przedszkolach i szkołach specjalnych, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy i interwencji lub ośrodkach szkolno-wychowawczych.
nauki-techniczne

Program studiów

Plan studiów zawiera 381 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 140 godzin wykładów i 241 godzin konwersatoriów, seminariów i ćwiczeń terenowych oraz 150 godzin praktyki pedagogicznej w specjalistycznych placówkach.

Program studiów zgodny jest z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w placówkach przedszkolnych oraz w klasach I-III szkół podstawowych i obejmuje 40 godzin praktyk.

Moduł I. Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym specjalnym
 • Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży
 • Psychologia kliniczna
 • Pedagogika specjalna
 • Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży
 • Poradnictwo i praca z rodziną dziecka z zaburzeniami w rozwoju
 • Biomedyczne uwarunkowania rozwoju człowieka
 • Prawne podstawy pracy z rodziną dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
Moduł II. Przygotowanie w zakresie dydaktycznym – dydaktyka specjalna
 • Metodyka nauczania dzieci z lekka niepełnosprawnością – I etap edukacji
 • Edukacja polonistyczna z metodyką
 • Edukacja matematyczna z metodyką
 • Edukacja muzyczno-plastyczna z metodyką
 • Metodyka nauczania dzieci z lekka niepełnosprawnością – II etap edukacji
 • Metodyka nauczania dzieci z lekka niepełnosprawnością – III – IV etap edukacji
 • Metodyka nauczania i wychowania dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną
 • Repetytorium dyplomowe
Moduł III. Przygotowanie specjalnościowe w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metody terapii dzieci z zaburzeniami w rozwoju
 • Warsztaty zachowań niepożądanych
 • Metody pracy korekcyjno-kompensacyjnej
 • Media w edukacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • Podstawy rehabilitacji ruchowej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • Gry i zabawy ruchowe w terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
Moduł praktyk
 • Praktyka opiekuńczo-wychowawcza specjalna 1
 • Praktyka obserwacyjna, nauczycielska
 • Praktyka opiekuńczo-wychowawcza specjalna 2
 • Praktyka nauczycielska – I. i II. etap edukacji
 • Praktyka nauczycielska – III. i IV. etap edukacji
 • Praktyka opiekuńczo- asystencka w edukacji włączającej
 • Studia podyplomowe kończą się napisaniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym.
 
nauki-techniczne

ZDOBĘDZIESZ UPRAWNIENIA

Absolwent, który zakończył studia, zdał egzamin dyplomowy uzyskuje uprawnienia do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. 

 

Zapisując się do 29 kwietnia, zyskujesz 1000 zł:

   
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 • 600 zł zniżki w czesnym

 

Ceny dla kandydatów:

   
jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

10 rat (kierunki trzysemesetralne) cena regularna: 480 zł cena:

420 zł

opłata semestralna cena regularna: 1600 zł cena:

1400 zł

koszt studiów cena regularna: 4800 zł cena:

4200 zł

 

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej -1200 zł:

   
 • 800 zł zniżki w czesnym

 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 

Ceny dla Absolwentów DSW:

   
jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

10 rat (kierunki trzysemesetralne) cena regularna: 480 zł cena:

400 zł

opłata semestralna cena regularna: 1600 zł cena:

1333 zł

koszt studiów cena regularna: 4800 zł cena:

4000 zł

     
Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.
   

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Centrum Rekrutacyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja

Zarejestruj się do 10 marca 2019r.
i studiuj taniej o 490zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW:

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

635 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

745 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3725 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7450 zł

Zarejestruj się do 10 marca 2019r.
i studiuj taniej o 990zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW, WSB, WSF zyskujesz więcej:

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

615 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

720 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3600 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7200 zł

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

615 zł

10 rat cena regularna:
750 zł
cena:

720 zł

2 raty cena regularna:
3750 zł
cena:

3600 zł

1 rata cena regularna:
7500 zł
cena:

7200 zł

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019r.
i studiuj taniej o 1085 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej:

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

595 zł

10 rat cena regularna:
750 zł
cena:

700 zł

2 raty cena regularna:
3750 zł
cena:

3500 zł

1 rata cena regularna:
7500 zł
cena:

7000 zł

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW:

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

625 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

730 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3650 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7300 zł

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.
i studiuj taniej o 1085 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej!

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

605 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

710 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3550 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7100 zł

Zarejestruj się do 10 marca 2019r.
i studiuj taniej o 490zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

GWARANTOWANE CZESNE STAŁE*

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
590 zł
cena:

565 zł

10 rat cena regularna:
690 zł
cena:

660 zł

2 raty cena regularna:
3450 zł
cena:

3300 zł

1 rata cena regularna:
6900 zł
cena:

6600 zł

GWARANTOWANE CZESNE STAŁE*

STUDIA STACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

620 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

730 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3650 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7300 zł

*Gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż na roku II,III, IV i V.