Edukacja dla bezpieczeństwa (uprawnienia do nauczania przedmiotu w szkole)

REKRUTACJA 2019/2020

 

studia podyplomowe

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

(UPRAWNIENIA DO NAUCZANIA W SZKOLE)

ZAPISZ SIĘ ONLINE

zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.

studiuj już od 300 zł/mies

nauki-techniczne

Na tym kierunku w DSW:

 
 • przygotujesz się do nauczania przedmiotów związanych z bezpieczeństwem
 • zdobędziesz i pogłębisz wiedzę z zakresu zagrożeń w czasie wojny i pokoju
 • zapoznasz się ze strukturami bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • nauczysz się zasad udzielania pierwszej pomocy
 • zostaniesz przygotowany do działania w przypadku zagrożenia życia, zdrowia i mienia
 • zdobędziesz wiedzę jak umiejętnie kształcić w zakresie pierwszej pomocy
 • przyswoisz metody radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami
 • poznasz skutki zdarzeń traumatycznych, w tym reakcji społecznych na katastrofę.
nauki-techniczne

Dla kogo ten kierunek?

 
 • dla osób posiadających tytuł licencjata lub magistra
 • dla osób posiadających już przygotowanie pedagogiczne (uzyskane w ramach studiów na kierunkach pedagogicznych oraz nauczycielskich, bądź w formie kursu/studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego), chcących zdobyć kwalifikacje z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa.
nauki-techniczne

Program studiów

 

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 217 godzin realizowane metodami aktywizującymi (warsztaty).

Moduł Teoria bezpieczeństwa (27 godz.)
 • bezpieczeństwo narodowe – 3 godz.
 • bezpieczeństwo publiczne – 3 godz.
 • bezpieczeństwo wewnętrzne – 3 godz.
 • bezpieczeństwo państwa – 3 godz.
 • instytucje bezpieczeństwa i porządku publicznego – 5 godz.
 • struktura i zadania Sił Zbrojnych RP – 5 godz.
 • planowanie cywilne a dowodzenie – 5 godz.
Moduł Zagrożenia (60 godz.)
 • zagrożenia w czasie wojny – 5 godz.
 • zagrożenia w czasie pokoju – 5 godz.
 • zarządzanie kryzysowe – 15 godz.
 • ochrona ludności i obrona cywilna – 5 godz.
 • systemy ratownicze – 5 godz.
 • systemy ostrzegania i alarmowania – 5 godz.
 • prawa człowieka w czasie wojny i pokoju – 5 godz.
 • obywatel w sytuacjach kryzysowych (nakazy, zakazy, ograniczenia praw itd.) – 5 godz.
 • psychologia w sytuacjach kryzysowych – 5 godz.
 • ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informatyczne – 5 godz.
Moduł Zdrowie (45 godz.)
 • kurs pierwszej pomocy (I sem.) – 20 godz.
 • kurs instruktora pierwszej pomocy (II sem.) – 20 godz.
 • profilaktyka zdrowia – 5 godz.
Moduł Dydaktyka (85 godz.)
 • nauczanie o bezpieczeństwie (nowe technologie w edukacji dla bezpieczeństwa) – 5 godz.
 • dydaktyka i metodyka – 5 godz.
 • seminarium dyplomowe – 15 godz.
 • praktyka pedagogiczna – 60 godz.
Warunkiem ukończenia jest zaliczenie wszystkich zajęć i praktyk pedagogicznych oraz zdanie egzaminu końcowego.  
 

Zapisując się do 29 kwietnia, zyskujesz 1000 zł:

   
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 • 600 zł zniżki w czesnym

 

Ceny dla kandydatów:

   
jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

10 rat (kierunki dwusemestralne) cena regularna: 360 zł cena:

300 zł

opłata semestralna cena regularna: 1800 zł cena:

1500 zł

koszt studiów cena regularna: 3600 zł cena:

3000 zł

 

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej -1200 zł:

   
 • 800 zł zniżki w czesnym

 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 

Ceny dla Absolwentów DSW:

   
jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

10 rat (kierunki dwusemestralne) cena regularna: 360 zł cena:

280 zł

opłata semestralna cena regularna: 1800 zł cena:

1400 zł

koszt studiów cena regularna: 3600 zł cena:

2800 zł

     
Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.
   

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Centrum Rekrutacyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja

Zarejestruj się do 10 marca 2019r.
i studiuj taniej o 490zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW:

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

635 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

745 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3725 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7450 zł

Zarejestruj się do 10 marca 2019r.
i studiuj taniej o 990zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW, WSB, WSF zyskujesz więcej:

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

615 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

720 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3600 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7200 zł

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

615 zł

10 rat cena regularna:
750 zł
cena:

720 zł

2 raty cena regularna:
3750 zł
cena:

3600 zł

1 rata cena regularna:
7500 zł
cena:

7200 zł

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019r.
i studiuj taniej o 1085 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej:

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

595 zł

10 rat cena regularna:
750 zł
cena:

700 zł

2 raty cena regularna:
3750 zł
cena:

3500 zł

1 rata cena regularna:
7500 zł
cena:

7000 zł

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW:

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

625 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

730 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3650 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7300 zł

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.
i studiuj taniej o 1085 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej!

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

605 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

710 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3550 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7100 zł

Zarejestruj się do 10 marca 2019r.
i studiuj taniej o 490zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

GWARANTOWANE CZESNE STAŁE*

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
590 zł
cena:

565 zł

10 rat cena regularna:
690 zł
cena:

660 zł

2 raty cena regularna:
3450 zł
cena:

3300 zł

1 rata cena regularna:
6900 zł
cena:

6600 zł

GWARANTOWANE CZESNE STAŁE*

STUDIA STACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

620 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

730 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3650 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7300 zł

*Gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż na roku II,III, IV i V.