Edukacja dla bezpieczeństwa (uprawnienia do nauczania przedmiotu w szkole)

REKRUTACJA 2019/2020

studia podyplomowe

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

(UPRAWNIENIA DO NAUCZANIA PRZEDMIOTU W SZKOLE)

rekrutacja zakończona

nauki-techniczne

Na tym kierunku w DSW:

 • przygotujesz się do nauczania przedmiotów związanych z bezpieczeństwem
 • zdobędziesz i pogłębisz wiedzę z zakresu zagrożeń w czasie wojny i pokoju
 • zapoznasz się ze strukturami bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • nauczysz się zasad udzielania pierwszej pomocy
 • zostaniesz przygotowany do działania w przypadku zagrożenia życia, zdrowia i mienia
 • zdobędziesz wiedzę jak umiejętnie kształcić w zakresie pierwszej pomocy
 • przyswoisz metody radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami
 • poznasz skutki zdarzeń traumatycznych, w tym reakcji społecznych na katastrofę
nauki-techniczne

Dla kogo ten kierunek?

 • dla osób posiadających tytuł licencjata lub magistra
 • dla osób posiadających już przygotowanie pedagogiczne (uzyskane w ramach studiów na kierunkach pedagogicznych oraz nauczycielskich, bądź w formie kursu/studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego), chcących zdobyć kwalifikacje z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa
nauki-techniczne

Program studiów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym (sobota – niedziela) w wymiarze 217 godz. realizowane metodami aktywizującymi (warsztaty).

Moduł I – Teoria bezpieczeństwa (27 godz.)
 • Bezpieczeństwo narodowe – 3 godz.
 • Bezpieczeństwo publiczne – 3 godz.
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne – 3 godz.
 • Bezpieczeństwo państwa – 3 godz.
 • Instytucje bezpieczeństwa i porządku publicznego – 5 godz.
 • Struktura i zadania Sił Zbrojnych RP – 5 godz.
 • Planowanie cywilne a dowodzenie – 5 godz.
Moduł II – Zagrożenia (60 godz.)
 • Zagrożenia w czasie wojny – 5 godz.
 • Zagrożenia w czasie pokoju – 5 godz.
 • Zarządzanie kryzysowe – 15 godz.
 • Ochrona ludności i obrona cywilna – 5 godz.
 • Systemy ratownicze – 5 godz.
 • Systemy ostrzegania i alarmowania – 5 godz.
 • Prawa człowieka w czasie wojny i pokoju – 5 godz.
 • Obywatel w sytuacjach kryzysowych (nakazy, zakazy, ograniczenia praw itd.) – 5 godz.
 • Psychologia w sytuacjach kryzysowych – 5 godz.
 • Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informatyczne – 5 godz.
Moduł III – Zdrowie (45 godz.)
 • Kurs pierwszej pomocy (I sem.) – 20 godz.
 • Kurs instruktora pierwszej pomocy (II sem.) – 20 godz.
 • Profilaktyka zdrowia – 5 godz.
Moduł IV – Dydaktyka (85 godz.)
 • Nauczanie o bezpieczeństwie (nowe technologie w edukacji dla bezpieczeństwa) – 5 godz.
 • Dydaktyka i metodyka – 5 godz.
 • Seminarium dyplomowe – 15 godz.
 • Praktyka pedagogiczna – 60 godz.
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich zajęć, zaliczenie praktyk pedagogicznych oraz zdanie egzaminu końcowego.

HARMONOGRAM ZJAZDÓW

ZDOBĘDZIESZ UPRAWNIENIA

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.u. 2019 poz. 1450).

nauki-techniczne

Prowadzący

 • dr Kazimierz Kraj , doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce; specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, historii i współczesności służb specjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem służb rosyjskich (radzieckich), polityce bezpieczeństwa i zagranicznej Federacji Rosyjskiej oraz problematyce współczesnego terroryzmu. Stały współpracownik miesięcznika MMS Komandos; redaktor naczelny kwartalnika e- Studia nad Bezpieczeństwem i Terroryzmem; członek Обществa изучения истории отечественных спецслужб oraz honorowy członek Клубa ветеранов госбезопасности w Moskwie. Autor m.in. następujących publikacji: Rosja w walce z terroryzmem; Kommunikacionnyj aspekt terrorizma – pol’skij vzglad; Wtorżenije w Ukrainu: Chronika rossijskoj agriesii.
 • prof. zw. dr hab. Piotr Mickiewicz, komandor porucznik rezerwy, ekspert z zakresu funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa, politolog koncentrujący swoje zainteresowania naukowe na problematyce wykorzystywania potencjału militarnego w polityce państw oraz polityczno-militarnego oddziaływania państw i aktorów niepaństwowych na akwenach morskich. Redaktor naczelny Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego i członek Rad Redakcyjnych kilku czasopism naukowych. Przewodniczący Regionalnego Komitetu Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, przez dwie kadencje wiceprzewodniczący dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Prywatnie fan zespołu Queen, żeglarz – kapitan morski i motorowodny i pasjonat historii Wolnego Miasta Gdańska.

Ceny studiów:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena:

400 zł

10 rat (kierunki dwusemestralne) cena:

360 zł

opłata semestralna cena:

1800 zł

koszt studiów cena:

3600 zł

Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Biuro Rekrutacji

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja

Zapisując się do 13 lutego zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

520 zł

cena

475 zł

10 rat cena:

600 zł

cena

550 zł

2 raty cena:

3000 zł

cena

2750 zł

1 rata cena:

6000 zł

cena

5500 zł

 

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

490 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

570 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2850 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5700 zł

Zapisując się do 13 lutego zyskujesz:

600 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

645 zł

cena

615 zł

10 rat cena:

750 zł

cena

720 zł

2 raty cena:

3750 zł

cena

3650 zł

1 rata cena:

7500 zł

cena

7200 zł

 

Zapisując się do 13 lutego zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

645 zł

cena

600 zł

10 rat cena:

750 zł

cena

700 zł

2 raty cena:

3750 zł

cena

3500 zł

1 rata cena:

7500 zł

cena

7000 zł

 

Zapisując się do 13 lutego zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

520 zł

cena

470 zł

10 rat cena:

600 zł

cena

550 zł

2 raty cena:

3000 zł

cena

2750 zł

1 rata cena:

6000 zł

cena

5500 zł