Doradca zawodowy

REKRUTACJA 2019/2020

 

studia podyplomowe

DORADCA ZAWODOWY

ZAPISZ SIĘ ONLINE

zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.

studiuj już od 420 zł/mies

nauki-techniczne

Na tym kierunku:

 
 • przygotujesz się do pracy w doradcy zawodowego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a także w instytucjach rynku pracy, takich jak Akademickie Biura Karier, Młodzieżowe Centra Kariery oraz innych instytucjach pomocowych zatrudniających doradców
 • będziesz uczestniczył w treningach, warsztatach, ćwiczeniach i wykładach, które pozwolą Ci rozwinąć umiejętności doradcze i trenerskie, niezbędne w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi
 • poznasz klasyczne i najnowsze koncepcje poradnictwa edukacyjno-zawodowego i poradnictwa kariery
 • rozwiniesz umiejętność diagnozowania predyspozycji i możliwości edukacyjno-zawodowych dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • przygotujesz się do planowania, organizowania i prowadzenia doradztwa zawodowego w placówkach edukacyjnych i instytucjach rynku pracy
 • odbędziesz praktyki, które pozwolą Ci zapoznać się ze specyfiką placówek edukacyjnych na rożnym etapie kształcenia, jak instytucji rynku pracy
 • będziesz miał okazję spotkać i wymienić się wiedzą z wieloletnimi praktykami w zakresie poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego praz poradnictwa kariery, a także z cenionymi metodykami i badaczami o bogatym dorobku naukowym, członkami międzynarodowych stowarzyszeń zajmujących się poradnictwem kariery
 • będziesz miał okazję obserwować doradców podczas ich realnej pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, co wyposaży Cię w nowe doświadczenia i wiedzę o specyfice zawodu.
nauki-techniczne

Dla kogo ten kierunek?

 
 • dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne: nauczycieli, pedagogów, psychologów i wychowawców, którzy chcą uzyskać kwalifikacje do realizacji zajęć z doradztwa zawodowego w placówkach przedszkolnych, jak i w szkołach podstawowych, branżowych, liceach i technikach;
 • dla doradców zawodowych, którzy chcą zaktualizować i poszerzyć własne kompetencje doradcze;
 • dla pracowników socjalnych oraz innych osób z wykształceniem wyższym, które chciałyby zdobyć tytuł doradcy zawodowego i mieć uprawnienia do pracy w instytucjach, w których udzielana jest pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego.

Program studiów

Zajęcia prowadzone są przez trzy semestry w trybie zaocznym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 330 godzin + 100 h praktyk w placówkach edukacyjnych i instytucjach rynku pracy. Spotkania mają charakter wykładów, ćwiczeń, warsztatów oraz treningów. Przygotowana oferta podyplomowych studiów kwalifikacyjnych powstała w oparciu o standardy wypracowane przez International Association For Educational and VocationalGuidance oraz Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.  

Moduł przygotowania w zakresie wiedzy poradoznawczej:
 • Poradoznawstwo
 • Wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej i psychologii różnic indywidualnych
 • Współczesne koncepcje poradnictwa edukacyjno-zawodowego i poradnictwa kariery
 • Etyka pracy doradcy
Moduł przygotowania w zakresie wiedzy merytorycznej:
 • Konstruowanie karier edukacyjno-zawodowych przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe
 • Wyzwania i trendy współczesnego rynku pracy w Polsce i UE
 • Prawno-organizacyjne rozwiązania z zakresie doradztwa zawodowego w Polsce i UE
 • Zawodoznawstwo i zintegrowany system kwalifikacji
 • Wybrane zagadnienia prawa pracy
 • Nowoczesne metody zarządzania potencjałem ludzkim
 • Poradnictwo zawodowe dla osób z niepełnosprawnościami
 • Systemy kształcenia zawodowego w Polsce i w wybranych krajach UE
 • Poradnictwo w środowisku zróżnicowanym kulturowo
 • Seminarium dyplomowe
Moduł przygotowania metodycznego:
 • Trening umiejętności doradczych
 • Diagnostyka psychopedagogiczna w doradztwie zawodowym i edukacyjnym
 • Metodyka pracy szkolnego doradcy zawodowego
 • Warsztaty umiejętności trenerskich
 • Nowoczesne technologie w pracy doradcy zawodowego/kariery
 • Elementy coachingu i mentoringu w pracy doradcy zawodowego
 • Rozwój zawodowy doradcy zawodowego
 
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich zajęć i praktyk pedagogicznych oraz przygotowanie i zaprezentowanie podczas egzaminu dyplomowego projektu dyplomowego. Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy na stanowisku doradcy zawodowego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w instytucjach rynku pracy  
 

Zapisując się do 29 kwietnia, zyskujesz 1000 zł:

   
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 • 600 zł zniżki w czesnym

 

Ceny dla kandydatów:

   
jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

10 rat (kierunki trzysemestralne) cena regularna: 480 zł cena:

420 zł

opłata semestralna cena regularna: 1600 zł cena:

1400 zł

koszt studiów cena regularna: 4800 zł cena:

4200 zł

 

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej -1200 zł:

   
 • 800 zł zniżki w czesnym

 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 

Ceny dla Absolwentów DSW:

   
jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

10 rat (kierunki trzysemestralne) cena regularna: 480 zł cena:

400 zł

opłata semestralna cena regularna: 1600 zł cena:

1333 zł

koszt studiów cena regularna: 4800 zł cena:

4000 zł

Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.
   

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Centrum Rekrutacyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja

Zarejestruj się do 10 marca 2019r.
i studiuj taniej o 490zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW:

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

635 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

745 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3725 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7450 zł

Zarejestruj się do 10 marca 2019r.
i studiuj taniej o 990zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW, WSB, WSF zyskujesz więcej:

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

615 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

720 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3600 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7200 zł

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

615 zł

10 rat cena regularna:
750 zł
cena:

720 zł

2 raty cena regularna:
3750 zł
cena:

3600 zł

1 rata cena regularna:
7500 zł
cena:

7200 zł

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019r.
i studiuj taniej o 1085 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej:

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

595 zł

10 rat cena regularna:
750 zł
cena:

700 zł

2 raty cena regularna:
3750 zł
cena:

3500 zł

1 rata cena regularna:
7500 zł
cena:

7000 zł

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW:

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

625 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

730 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3650 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7300 zł

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.
i studiuj taniej o 1085 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej!

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

605 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

710 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3550 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7100 zł

Zarejestruj się do 10 marca 2019r.
i studiuj taniej o 490zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

GWARANTOWANE CZESNE STAŁE*

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
590 zł
cena:

565 zł

10 rat cena regularna:
690 zł
cena:

660 zł

2 raty cena regularna:
3450 zł
cena:

3300 zł

1 rata cena regularna:
6900 zł
cena:

6600 zł

GWARANTOWANE CZESNE STAŁE*

STUDIA STACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

620 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

730 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3650 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7300 zł

*Gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż na roku II,III, IV i V.