Doradca zawodowy

REKRUTACJA 2020/2021

studia podyplomowe

DORADCA ZAWODOWY

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2020 r.

Studiuj już od 240 zł/mies.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

nauki-techniczne

Na tym kierunku w DSW:

 
 • przygotujesz się do pracy doradcy zawodowego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a także w instytucjach rynku pracy, takich jak Akademickie Biura Karier, Młodzieżowe Centra Kariery oraz innych instytucjach pomocowych zatrudniających doradców
 • będziesz uczestniczył w treningach, warsztatach, ćwiczeniach i wykładach, które pozwolą Ci rozwinąć umiejętności doradcze i trenerskie, niezbędne w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi
 • poznasz klasyczne i najnowsze koncepcje poradnictwa edukacyjno-zawodowego i poradnictwa kariery
 • rozwiniesz umiejętność diagnozowania predyspozycji i możliwości edukacyjno-zawodowych dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • przygotujesz się do planowania, organizowania i prowadzenia doradztwa zawodowego w placówkach edukacyjnych i instytucjach rynku pracy
 • odbędziesz praktyki, które pozwolą Ci zapoznać się ze specyfiką placówek edukacyjnych na rożnym etapie kształcenia, jak instytucji rynku pracy
 • będziesz miał okazję spotkać i wymienić się wiedzą z wieloletnimi praktykami w zakresie poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego praz poradnictwa kariery, a także z cenionymi metodykami i badaczami o bogatym dorobku naukowym, członkami międzynarodowych stowarzyszeń zajmujących się poradnictwem kariery
 • będziesz miał okazję obserwować doradców podczas ich realnej pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, co wyposaży Cię w nowe doświadczenia i wiedzę o specyfice zawodu
nauki-techniczne

Dla kogo ten kierunek?

 
 • dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne: nauczycieli, pedagogów, psychologów i wychowawców, którzy chcą uzyskać kwalifikacje do realizacji zajęć z doradztwa zawodowego w placówkach przedszkolnych, jak i w szkołach podstawowych, branżowych, liceach i technikach
 • dla doradców zawodowych, którzy chcą zaktualizować i poszerzyć własne kompetencje doradcze
 • dla pracowników socjalnych oraz innych osób z wykształceniem wyższym, które chciałyby zdobyć tytuł doradcy zawodowego i mieć uprawnienia do pracy w instytucjach, w których udzielana jest pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego
nauki-techniczne

Program studiów

Zajęcia prowadzone są przez 3 semestry w trybie niestacjonarnym (zjazdy sobota – niedziela) w wymiarze 330 godzin zajęć oraz 100 godzin praktyk w placówkach edukacyjnych i instytucjach rynku pracy. Spotkania mają charakter wykładów, ćwiczeń, warsztatów oraz treningów. Program studiów kwalifikacyjnych powstał w oparciu o standardy wypracowane przez:
 • International Association For Educational and VocationalGuidance
 • Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
Moduł przygotowania w zakresie wiedzy poradoznawczej (66 godz.)
 • Poradoznawstwo
 • Wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej i psychologii różnic indywidualnych
 • Współczesne koncepcje poradnictwa edukacyjno-zawodowego i poradnictwa kariery
 • Etyka pracy doradcy
Moduł przygotowania w zakresie wiedzy merytorycznej (153 godz.)
 • Konstruowanie karier edukacyjno-zawodowych przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe
 • Wyzwania i trendy współczesnego rynku pracy w Polsce i UE
 • Prawno-organizacyjne rozwiązania z zakresie doradztwa zawodowego w Polsce i UE
 • Zawodoznawstwo i zintegrowany system kwalifikacji
 • Wybrane zagadnienia prawa pracy
 • Nowoczesne metody zarządzania potencjałem ludzkim
 • Poradnictwo zawodowe dla osób z niepełnosprawnościami
 • Systemy kształcenia zawodowego w Polsce i w wybranych krajach UE
 • Poradnictwo w środowisku zróżnicowanym kulturowo
 • Seminarium dyplomowe
Moduł przygotowania metodycznego (141 godz.)
 • Trening umiejętności doradczych
 • Diagnostyka psychopedagogiczna w doradztwie zawodowym i edukacyjnym
 • Metodyka pracy szkolnego doradcy zawodowego
 • Warsztaty umiejętności trenerskich
 • Nowoczesne technologie w pracy doradcy zawodowego/kariery
 • Elementy coachingu i mentoringu w pracy doradcy zawodowego
 • Rozwój zawodowy doradcy zawodowego
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:
 • zaliczenie wszystkich zajęć
 • zaliczenie praktyk pedagogicznych
 • przygotowanie i zaprezentowanie podczas egzaminu projektu dyplomowego

ZDOBĘDZIESZ KWALIFIKACJE

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy na stanowisku doradcy zawodowego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w instytucjach rynku pracy.

Zapisując się do 29 kwietnia, zyskujesz 1000 zł:

 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 • 600 zł zniżki w czesnym

Ceny dla kandydatów:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

15 rat (kierunki trzysemestralne) cena regularna: 280 zł cena:

240 zł

opłata semestralna cena regularna: 1400 zł cena:

1200 zł

koszt studiów cena regularna: 4200 zł cena:

3600 zł

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej – aż 1200 zł:

 • 800 zł zniżki w czesnym

 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

Ceny dla Absolwentów DSW:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

15 rat (kierunki trzysemestralne) cena regularna: 280 zł cena:

227 zł

opłata semestralna cena regularna: 1400 zł cena:

1333 zł

koszt studiów cena regularna: 4200 zł cena:

3400 zł

Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Biuro Rekrutacji

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja

Zapisując się do 29 kwietnia zyskujesz:

600 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

620 zł

cena

490 zł

10 rat cena:

700 zł

cena

570 zł

2 raty cena:

3500 zł

cena

2850 zł

1 rata cena:

7000 zł

cena

5700 zł

 

Zapisując się do 29 kwietnia zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

620 zł

cena

470 zł

10 rat cena:

700 zł

cena

550 zł

2 raty cena:

3500 zł

cena

2750 zł

1 rata cena:

7000 zł

cena

5500 zł

 

Zapisując się do 29 kwietnia zyskujesz:

600 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

620 zł

cena

570 zł

10 rat cena:

700 zł

cena

640 zł

2 raty cena:

3500 zł

cena

3200 zł

1 rata cena:

7000 zł

cena

6400 zł

 

Zapisując się do 29 kwietnia zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

620 zł

cena

535 zł

10 rat cena:

700 zł

cena

600 zł

2 raty cena:

3500 zł

cena

3000 zł

1 rata cena:

7000 zł

cena

6000 zł

 

Zapisując się do 29 kwietnia zyskujesz:

600 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

570 zł

cena

545 zł

10 rat cena:

660 zł

cena

630 zł

2 raty cena:

3300 zł

cena

3150 zł

1 rata cena:

6600 zł

cena

6300 zł

 

Zapisując się do 29 kwietnia zyskujesz:

600 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

520 zł

cena

490 zł

10 rat cena:

600 zł

cena

570 zł

2 raty cena:

3000 zł

cena

2850 zł

1 rata cena:

6000 zł

cena

5700 zł

Zapisując się do 29 kwietnia zyskujesz:

600 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

520 zł

cena

490 zł

10 rat cena:

600 zł

cena

570 zł

2 raty cena:

3000 zł

cena

2850 zł

1 rata cena:

6000 zł

cena

5700 zł

Zapisując się do 29 kwietnia zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

520 zł

cena

475 zł

10 rat cena:

600 zł

cena

550 zł

2 raty cena:

3000 zł

cena

2750 zł

1 rata cena:

6000 zł

cena

5500 zł

 

Zapisując się do 29 kwietnia zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

570 zł

cena

525 zł

10 rat cena:

660 zł

cena

610 zł

2 raty cena:

3300 zł

cena

3050 zł

1 rata cena:

6600 zł

cena

6100 zł

 

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

490 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

570 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2850 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5700 zł

Zapisując się do 29 kwietnia zyskujesz:

600 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

680 zł

cena

655 zł

10 rat cena:

790 zł

cena

760 zł

2 raty cena:

3950 zł

cena

3800 zł

1 rata cena:

7900 zł

cena

7600 zł

 

Zapisując się do 29 kwietnie zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

680 zł

cena

635 zł

10 rat cena:

790 zł

cena

740 zł

2 raty cena:

3950 zł

cena

3700 zł

1 rata cena:

7900 zł

cena

7400 zł

 

Zapisując się do 29 kwietnia zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

520 zł

cena

470 zł

10 rat cena:

600 zł

cena

550 zł

2 raty cena:

3000 zł

cena

2750 zł

1 rata cena:

6000 zł

cena

5500 zł