Doradca zawodowy

REKRUTACJA 2019/2020

 

studia podyplomowe

DORADCA ZAWODOWY

ZAPISZ SIĘ ONLINE

zarejestruj się do 16 września 2019 r.

studiuj już od 300 zł/mies.

Wiemy, jak bardzo istotny jest rozwój zawodowy i podnoszenie kompetencji, dlatego zapraszamy na bezpłatne warsztaty, które organizujemy w ramach Dni Otwartych Studiów Podyplomowych. Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie Dni Otwartych.

nauki-techniczne

Na tym kierunku w DSW:

 
 • przygotujesz się do pracy doradcy zawodowego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a także w instytucjach rynku pracy, takich jak Akademickie Biura Karier, Młodzieżowe Centra Kariery oraz innych instytucjach pomocowych zatrudniających doradców
 • będziesz uczestniczył w treningach, warsztatach, ćwiczeniach i wykładach, które pozwolą Ci rozwinąć umiejętności doradcze i trenerskie, niezbędne w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi
 • poznasz klasyczne i najnowsze koncepcje poradnictwa edukacyjno-zawodowego i poradnictwa kariery
 • rozwiniesz umiejętność diagnozowania predyspozycji i możliwości edukacyjno-zawodowych dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • przygotujesz się do planowania, organizowania i prowadzenia doradztwa zawodowego w placówkach edukacyjnych i instytucjach rynku pracy
 • odbędziesz praktyki, które pozwolą Ci zapoznać się ze specyfiką placówek edukacyjnych na rożnym etapie kształcenia, jak instytucji rynku pracy
 • będziesz miał okazję spotkać i wymienić się wiedzą z wieloletnimi praktykami w zakresie poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego praz poradnictwa kariery, a także z cenionymi metodykami i badaczami o bogatym dorobku naukowym, członkami międzynarodowych stowarzyszeń zajmujących się poradnictwem kariery
 • będziesz miał okazję obserwować doradców podczas ich realnej pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, co wyposaży Cię w nowe doświadczenia i wiedzę o specyfice zawodu
nauki-techniczne

Dla kogo ten kierunek?

 
 • dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne: nauczycieli, pedagogów, psychologów i wychowawców, którzy chcą uzyskać kwalifikacje do realizacji zajęć z doradztwa zawodowego w placówkach przedszkolnych, jak i w szkołach podstawowych, branżowych, liceach i technikach
 • dla doradców zawodowych, którzy chcą zaktualizować i poszerzyć własne kompetencje doradcze
 • dla pracowników socjalnych oraz innych osób z wykształceniem wyższym, które chciałyby zdobyć tytuł doradcy zawodowego i mieć uprawnienia do pracy w instytucjach, w których udzielana jest pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego
nauki-techniczne

Program studiów

Zajęcia prowadzone są przez 3 semestry w trybie niestacjonarnym (zjazdy sobota – niedziela) w wymiarze 330 godzin zajęć oraz 100 godzin praktyk w placówkach edukacyjnych i instytucjach rynku pracy. Spotkania mają charakter wykładów, ćwiczeń, warsztatów oraz treningów. Program studiów kwalifikacyjnych powstał w oparciu o standardy wypracowane przez:
 • International Association For Educational and VocationalGuidance
 • Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
Moduł przygotowania w zakresie wiedzy poradoznawczej:
 • Poradoznawstwo
 • Wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej i psychologii różnic indywidualnych
 • Współczesne koncepcje poradnictwa edukacyjno-zawodowego i poradnictwa kariery
 • Etyka pracy doradcy
Moduł przygotowania w zakresie wiedzy merytorycznej:
 • Konstruowanie karier edukacyjno-zawodowych przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe
 • Wyzwania i trendy współczesnego rynku pracy w Polsce i UE
 • Prawno-organizacyjne rozwiązania z zakresie doradztwa zawodowego w Polsce i UE
 • Zawodoznawstwo i zintegrowany system kwalifikacji
 • Wybrane zagadnienia prawa pracy
 • Nowoczesne metody zarządzania potencjałem ludzkim
 • Poradnictwo zawodowe dla osób z niepełnosprawnościami
 • Systemy kształcenia zawodowego w Polsce i w wybranych krajach UE
 • Poradnictwo w środowisku zróżnicowanym kulturowo
 • Seminarium dyplomowe
Moduł przygotowania metodycznego:
 • Trening umiejętności doradczych
 • Diagnostyka psychopedagogiczna w doradztwie zawodowym i edukacyjnym
 • Metodyka pracy szkolnego doradcy zawodowego
 • Warsztaty umiejętności trenerskich
 • Nowoczesne technologie w pracy doradcy zawodowego/kariery
 • Elementy coachingu i mentoringu w pracy doradcy zawodowego
 • Rozwój zawodowy doradcy zawodowego
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:
 • zaliczenie wszystkich zajęć
 • zaliczenie praktyk pedagogicznych
 • przygotowanie i zaprezentowanie podczas egzaminu projektu dyplomowego

ZDOBĘDZIESZ KWALIFIKACJE

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy na stanowisku doradcy zawodowego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w instytucjach rynku pracy.  
 

Zapisując się do 16 września, zyskujesz 600 zł:

   
 • 300 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 • 300 zł zniżki w czesnym

 

Ceny dla kandydatów:

   
jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

100 zł

15 rat (kierunki trzysemestralne) cena regularna: 320 zł cena:

300 zł

opłata semestralna cena regularna: 1600 zł cena:

1500 zł

koszt studiów cena regularna: 4800 zł cena:

4500 zł

 

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej – aż 900 zł:

   
 • 500 zł zniżki w czesnym

 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 

Ceny dla Absolwentów DSW:

   
jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

15 rat (kierunki trzysemestralne) cena regularna: 320 zł cena:

287 zł

opłata semestralna cena regularna: 1600 zł cena:

1433 zł

koszt studiów cena regularna: 4800 zł cena:

4300 zł

Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.
   

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Biuro Rekrutacji

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 885 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

475 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

560 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2800 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5600 zł

 

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

490 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

570 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2850 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5700 zł

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 385 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

645 zł

10 rat cena regularna:
750 zł
cena:

735 zł

2 raty cena regularna:
3750 zł
cena:

3675 zł

1 rata cena regularna:
7500 zł
cena:

7350 zł

 

Zarejestruj się do 16 września 2019r.
i studiuj taniej o 885 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej:

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

605 zł

10 rat cena regularna:
750 zł
cena:

710 zł

2 raty cena regularna:
3750 zł
cena:

3550 zł

1 rata cena regularna:
7500 zł
cena:

7100 zł

 

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 885 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej!

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

480 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

560 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2800 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5600 zł