Dogoterapia z przygotowaniem pedagogicznym

REKRUTACJA 2019/2020

 

studia podyplomowe

DOGOTERAPIA

Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM

ZAPISZ SIĘ ONLINE

zarejestruj się do 16 września 2019 r.

studiuj już od 460 zł/mies.

Wiemy, jak bardzo istotny jest rozwój zawodowy i podnoszenie kompetencji, dlatego zapraszamy na bezpłatne warsztaty, które organizujemy w ramach Dni Otwartych Studiów Podyplomowych. Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie Dni Otwartych.

nauki-techniczne

Na tym kierunku w DSW:

 
 • przygotujesz się do pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych
 • nauczysz się planować i prowadzić zajęcia dydaktyczne i wychowawcze
 • poznasz współczesne teorie z zakresu pedagogiki i psychologii
 • będziesz uczestniczył w warsztatach i ćwiczeniach, które dadzą ci kompetencje merytoryczne, metodyczne i psychologiczne, niezbędne w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • będziesz miał okazję spotkać i wymienić się wiedzą z wieloletnimi praktykami edukacji i dogoterapii dzieci i młodzieży, cenionymi metodykami i badaczami z bogatym dorobkiem naukowym
 • uzyskasz podstawowe kompetencje i wymagane kwalifikacje dogoterapeutyczne i pedagogiczne
 • odbędziesz praktyki, które pozwolą ci zapoznać się ze specyfiką placówki edukacyjnej oraz specyfiką pracy z udziałem psa
 • będziesz miał okazję obserwować nauczycieli i wychowawców podczas ich realnej pracy z dziećmi i młodzieżą, co wyposaży cię w nowe doświadczenia i wiedzę o specyfice zawodu
nauki-techniczne

Dla kogo ten kierunek?

 
 • dla osób, które ukończyły studia i lub ii stopnia, posiadających tytuł licencjata lub magistra
 • dla osób pragnących zdobyć uprawnienia pedagogiczne
 • dla osób zamierzających pracować w placówkach oświatowych bądź prowadzić działalność edukacyjną, pragnących doskonalić, wzbogacać i aktualizować posiadaną wiedzę oraz poszerzyć posiadane umiejętności zawodowe
 • dla osób chcących uzyskać dodatkowe kwalifikacje z zakresu dogoterapii zwiększające szanse pozyskania zatrudnienia lub zmianę profilu zatrudnienia
 • dla osób aktywnych zawodowo w szeroko pojętej branży szkoleniowej i edukacyjnej, chcących zapewnić innowacyjność swoich usług
nauki-techniczne

Program studiów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 272 godz., realizowane metodami aktywizującymi (ćwiczenia). Ponadto słuchacze odbędą 210 godz. praktyk.

Treści realizowane w toku studiów:
 • przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do pracy w obszarze edukacji
 • przygotowanie psychologiczne i dydaktyczne
 • przygotowanie dydaktyczne do pracy z udziałem psa
 • wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z wykorzystaniem psów
 • przedmioty uzupełniające: bezpieczeństwo i higiena pracy, pierwsza pomoc w wypadkach z udziałem psów.
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:
 • zaliczenie wszystkich zajęć
 • zaliczenie praktyk pedagogicznych
 • przygotowanie i zaprezentowanie podczas egzaminu własnego scenariusza zajęć opiekuńczo – wychowawczych oraz programu pracy wychowawczej w zakresie dogoterapii

ZDOBĘDZIESZ UPRAWNIENIA

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.u. 2019 poz. 1450).

Zapisując się do 16 września, zyskujesz 600 zł:

   
 • 300 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 • 300 zł zniżki w czesnym

 

Ceny dla kandydatów:

   
jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

100 zł

10 rat (kierunki dwusemestralne) cena regularna: 490 zł cena:

460 zł

opłata semestralna cena regularna: 2450 zł cena:

2300 zł

koszt studiów cena regularna: 4900 zł cena:

4600 zł

 

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej – aż 900 zł:

   
 • 500 zł zniżki w czesnym

 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 

Ceny dla Absolwentów DSW:

   
jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

10 rat (kierunki dwusemestralne) cena regularna: 490 zł cena:

440 zł

opłata semestralna cena regularna: 2450 zł cena:

2200 zł

koszt studiów cena regularna: 4900 zł cena:

4400 zł

Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.
   

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Biuro Rekrutacji

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 885 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

475 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

560 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2800 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5600 zł

 

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

490 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

570 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2850 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5700 zł

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 385 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

645 zł

10 rat cena regularna:
750 zł
cena:

735 zł

2 raty cena regularna:
3750 zł
cena:

3675 zł

1 rata cena regularna:
7500 zł
cena:

7350 zł

 

Zarejestruj się do 16 września 2019r.
i studiuj taniej o 885 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej:

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

605 zł

10 rat cena regularna:
750 zł
cena:

710 zł

2 raty cena regularna:
3750 zł
cena:

3550 zł

1 rata cena regularna:
7500 zł
cena:

7100 zł

 

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 885 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej!

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

480 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

560 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2800 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5600 zł