Dogoterapia z przygotowaniem pedagogicznym

REKRUTACJA 2019/2020

studia podyplomowe

DOGOTERAPIA

Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM

rekrutacja zakończona

nauki-techniczne

Na tym kierunku w DSW:

 • przygotujesz się do pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych
 • nauczysz się planować i prowadzić zajęcia dydaktyczne i wychowawcze
 • poznasz współczesne teorie z zakresu pedagogiki i psychologii
 • będziesz uczestniczył w warsztatach i ćwiczeniach, które dadzą ci kompetencje merytoryczne, metodyczne i psychologiczne, niezbędne w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • będziesz miał okazję spotkać i wymienić się wiedzą z wieloletnimi praktykami edukacji i dogoterapii dzieci i młodzieży, cenionymi metodykami i badaczami z bogatym dorobkiem naukowym
 • uzyskasz podstawowe kompetencje i wymagane kwalifikacje dogoterapeutyczne i pedagogiczne
 • odbędziesz praktyki, które pozwolą ci zapoznać się ze specyfiką placówki edukacyjnej oraz specyfiką pracy z udziałem psa
 • będziesz miał okazję obserwować nauczycieli i wychowawców podczas ich realnej pracy z dziećmi i młodzieżą, co wyposaży cię w nowe doświadczenia i wiedzę o specyfice zawodu
nauki-techniczne

Dla kogo ten kierunek?

 • dla osób, które ukończyły studia i lub ii stopnia, posiadających tytuł licencjata lub magistra
 • dla osób pragnących zdobyć uprawnienia pedagogiczne
 • dla osób zamierzających pracować w placówkach oświatowych bądź prowadzić działalność edukacyjną, pragnących doskonalić, wzbogacać i aktualizować posiadaną wiedzę oraz poszerzyć posiadane umiejętności zawodowe
 • dla osób chcących uzyskać dodatkowe kwalifikacje z zakresu dogoterapii zwiększające szanse pozyskania zatrudnienia lub zmianę profilu zatrudnienia
 • dla osób aktywnych zawodowo w szeroko pojętej branży szkoleniowej i edukacyjnej, chcących zapewnić innowacyjność swoich usług
nauki-techniczne

Program studiów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 272 godz., realizowane metodami aktywizującymi (ćwiczenia). Ponadto słuchacze odbędą 210 godz. praktyk.

Treści realizowane w toku studiów:
 • przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do pracy w obszarze edukacji
 • przygotowanie psychologiczne i dydaktyczne
 • przygotowanie dydaktyczne do pracy z udziałem psa
 • wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z wykorzystaniem psów
 • przedmioty uzupełniające: bezpieczeństwo i higiena pracy, pierwsza pomoc w wypadkach z udziałem psów.
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:
 • zaliczenie wszystkich zajęć
 • zaliczenie praktyk pedagogicznych
 • przygotowanie i zaprezentowanie podczas egzaminu własnego scenariusza zajęć opiekuńczo – wychowawczych oraz programu pracy wychowawczej w zakresie dogoterapii

HARMONOGRAM ZJAZDÓW

ZDOBĘDZIESZ UPRAWNIENIA

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.u. 2019 poz. 1450).

Ceny studiów:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena:

400 zł

10 rat (kierunki dwusemestralne) cena:

490 zł

opłata semestralna cena:

2450 zł

koszt studiów cena:

4900 zł

Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Biuro Rekrutacji

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja

Zapisując się do 13 lutego zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

520 zł

cena

475 zł

10 rat cena:

600 zł

cena

550 zł

2 raty cena:

3000 zł

cena

2750 zł

1 rata cena:

6000 zł

cena

5500 zł

 

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

490 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

570 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2850 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5700 zł

Zapisując się do 13 lutego zyskujesz:

600 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

645 zł

cena

615 zł

10 rat cena:

750 zł

cena

720 zł

2 raty cena:

3750 zł

cena

3650 zł

1 rata cena:

7500 zł

cena

7200 zł

 

Zapisując się do 13 lutego zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

645 zł

cena

600 zł

10 rat cena:

750 zł

cena

700 zł

2 raty cena:

3750 zł

cena

3500 zł

1 rata cena:

7500 zł

cena

7000 zł

 

Zapisując się do 13 lutego zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

520 zł

cena

470 zł

10 rat cena:

600 zł

cena

550 zł

2 raty cena:

3000 zł

cena

2750 zł

1 rata cena:

6000 zł

cena

5500 zł