Diagnoza i terapia dziecka ze spektrum Aspergera

REKRUTACJA 2019/2020

 

studia podyplomowe

DIAGNOZA I TERAPIA DZIECKA ZE SPEKTRUM ASPERGERA

ZAPISZ SIĘ ONLINE

zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.

studiuj już od 360 zł/mies

nauki-techniczne

Na tym kierunku:

 
 • nauczysz się udzielania skutecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom z autyzmem – zespołem aspergera i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 • zdobędziesz umiejętności i kompetencje z zakresu edukacji i terapii kształcenia dzieci /uczniów z autyzmem – zespołem aspergera na etapie przedszkolnym i szkolnym
 • organizowania i realizowania procesu edukacyjno-rewalidacyjnego w przedszkolu, szkole wszystkich poziomów i w ośrodkach edukacyjno-wychowawczo-rewalidacyjnych, warsztatach terapii zajęciowej, innych placówkach opiekujących się osobami ze spektrum autyzmu
 • stosowania metod i form pracy wspomagających rozwój osób ze spektrum autyzmu i innego rodzaju zaburzeniami
 • opracowania i realizowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego
 • prowadzenia indywidualnej pracy terapeutycznej w placówkach publicznych i niepublicznych (np. szkołach integracyjnych, specjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówkach wspierających osoby z autyzmem, zespołem aspergera i innymi zaburzeniami rozwojowymi)
 • poszerzysz i uzupełnisz swoją wiedzę teoretyczno-praktyczną z zakresu pedagogiki, psychologii rozwojowej i klinicznej i zagadnień medycznych, a wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia zajęć rewalidacyjnych wykorzystasz w czasie warsztatów i ćwiczeń oraz praktyk studenckich w różnych szkołach i palcówkach
 • odbędziesz praktyki, w czasie których skonfrontujesz swoją zdobytą wiedzę teoretyczną w bezpośrednim działaniu.
nauki-techniczne

Dla kogo ten kierunek?

 
 • dla osób, które są zainteresowane pracą specjalisty wspierającego kształcenie osób ze spektrum autyzmu, w tym zespół Aspergera
 • dla osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne w zakresie psychologii, pedagogiki, logopedii oraz innych kierunków pedagogicznych, które chcą uzyskać kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera

Program studiów

Zajęcia trwają 3 semestry, w wymiarze 360 godzin, odbywają się w systemie weekendowym, realizowane w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń, obejmuje 120 godzin praktyk.

Studia mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017, poz.1578 ze zm.)

Zagadnienia i moduły:
 • Podstawy teoretyczne zagadnień medycznych , psychologicznych i pedagogicznych ujmujące specyfikę psychofizycznego i społecznego funkcjonowania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu ;
 • Metody diagnozy funkcjonalnej w zakresie sprawności i dysfunkcji poznawczych i percepcyjno-motorycznych dzieci/ uczniów i osób z autyzmem -w tym z zespołem Aspergera.
 • Metodyka nauczania i wychowania dzieci /uczniów z orzeczonym autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
 • Metody pracy i techniki wpływu /oddziaływania/ w procesie rewalidacyjno-edukacyjnym i wychowawczym w grupie społecznej jaką jest grupa przedszkolna, klasa szkolna i grupy rewalidacyjne pozaszkolne.
 • Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych (IPET), rewalidacyjnych i wychowawczych oraz prowadzenie innej dokumentacji .
 • System wsparcia rodziny dziecka/ ucznia/ osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera.
Warunki zaliczenia:
 • Obecność na zajęciach
 • Zaliczenie poszczególnych przedmiotów
 • Zaliczenie praktyk
 • Praca zaliczeniowa: opracowany Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny
 
 
 

Zapisując się do 29 kwietnia, zyskujesz 1000 zł:

   
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 • 600 zł zniżki w czesnym

 

Ceny dla kandydatów:

   
jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

10 rat (kierunki trzysemestralne) cena regularna: 420 zł cena:

360 zł

opłata semestralna cena regularna: 2100 zł cena:

1200 zł

koszt studiów cena regularna: 4200 zł cena:

3600 zł

 

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej -1200 zł:

   
 • 800 zł zniżki w czesnym

 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 

Ceny dla Absolwentów DSW:

   
jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

10 rat (kierunki trzysemestralne) cena regularna: 420 zł cena:

340 zł

opłata semestralna cena regularna: 2100 zł cena:

1133 zł

koszt studiów cena regularna: 4200 zł cena:

3400 zł

     
Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.
   

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Centrum Rekrutacyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja

Zarejestruj się do 10 marca 2019r.
i studiuj taniej o 490zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW:

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

635 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

745 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3725 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7450 zł

Zarejestruj się do 10 marca 2019r.
i studiuj taniej o 990zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW, WSB, WSF zyskujesz więcej:

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

615 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

720 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3600 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7200 zł

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

615 zł

10 rat cena regularna:
750 zł
cena:

720 zł

2 raty cena regularna:
3750 zł
cena:

3600 zł

1 rata cena regularna:
7500 zł
cena:

7200 zł

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019r.
i studiuj taniej o 1085 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej:

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

595 zł

10 rat cena regularna:
750 zł
cena:

700 zł

2 raty cena regularna:
3750 zł
cena:

3500 zł

1 rata cena regularna:
7500 zł
cena:

7000 zł

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW:

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

625 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

730 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3650 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7300 zł

Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.
i studiuj taniej o 1085 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej!

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
650 zł
cena:

605 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

710 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3550 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7100 zł

Zarejestruj się do 10 marca 2019r.
i studiuj taniej o 490zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

GWARANTOWANE CZESNE STAŁE*

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
590 zł
cena:

565 zł

10 rat cena regularna:
690 zł
cena:

660 zł

2 raty cena regularna:
3450 zł
cena:

3300 zł

1 rata cena regularna:
6900 zł
cena:

6600 zł

GWARANTOWANE CZESNE STAŁE*

STUDIA STACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
190 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

620 zł

10 rat cena regularna:
760 zł
cena:

730 zł

2 raty cena regularna:
3800 zł
cena:

3650 zł

1 rata cena regularna:
7600 zł
cena:

7300 zł

*Gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż na roku II,III, IV i V.