Diagnoza i terapia dziecka z zespołem Aspergera

REKRUTACJA 2019/2020

 

studia podyplomowe

DIAGNOZA I TERAPIA DZIECKA Z ZESPOŁEM ASPERGERA

ZAPISZ SIĘ ONLINE

zarejestruj się do 16 września 2019 r.

studiuj już od 260 zł/mies.

Wiemy, jak bardzo istotny jest rozwój zawodowy i podnoszenie kompetencji, dlatego zapraszamy na bezpłatne warsztaty, które organizujemy w ramach Dni Otwartych Studiów Podyplomowych. Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie Dni Otwartych.

nauki-techniczne

Na tym kierunku w DSW:

 
 • nauczysz się udzielania skutecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom z autyzmem – zespołem Aspergera i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 • zdobędziesz umiejętności i kompetencje z zakresu edukacji i terapii kształcenia dzieci/uczniów z autyzmem – zespołem Aspergera na etapie przedszkolnym i szkolnym
 • nauczysz się organizowania i realizowania procesu edukacyjno-rewalidacyjnego w przedszkolu, w szkole wszystkich poziomów i w ośrodkach edukacyjno-wychowawczo-rewalidacyjnych, warsztatach terapii zajęciowej, innych placówkach opiekujących się osobami z zespołem autyzmu
 • zdobędziesz wiedzę na temat stosowania metod i form pracy wspomagających rozwój osób z zespołem autyzmu i innego rodzaju zaburzeniami oraz opracowania i realizowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego
 • poznasz sposoby prowadzenia indywidualnej pracy terapeutycznej w placówkach publicznych i niepublicznych (np. szkołach integracyjnych, specjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówkach wspierających osoby z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi zaburzeniami rozwojowymi)
 • poszerzysz i uzupełnisz swoją wiedzę teoretyczno-praktyczną z zakresu pedagogiki, psychologii rozwojowej i klinicznej i zagadnień medycznych, a wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia zajęć rewalidacyjnych wykorzystasz w czasie warsztatów i ćwiczeń oraz praktyk studenckich w różnych szkołach i palcówkach
 • odbędziesz praktyki, w czasie których skonfrontujesz swoją zdobytą wiedzę teoretyczną w bezpośrednim działaniu
nauki-techniczne

Dla kogo ten kierunek?

 
 • dla osób, które są zainteresowane pracą specjalisty wspierającego kształcenie osób z zespołem autyzmu, w tym zespół Aspergera
 • dla osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne w zakresie psychologii, pedagogiki, logopedii oraz innych kierunków pedagogicznych, które chcą uzyskać kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi z zaburzeniami z zespołem autyzmu, w tym z zespołem Aspergera
nauki-techniczne

Program studiów

Studia trwają 3 semestry w wymiarze 360 godzin. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (sobota-niedziela) oraz realizowane są w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń. Program studiów obejmuje 120 godzin praktyk.
Treści realizowane w toku studiów:
 • Podstawy teoretyczne zagadnień medycznych, psychologicznych i pedagogicznych ujmujące specyfikę psychofizycznego i społecznego funkcjonowania osób z zaburzeniami z zespołem autyzmu.
 • Metody diagnozy funkcjonalnej w zakresie sprawności i dysfunkcji poznawczych i percepcyjno-motorycznych dzieci/uczniów i osób z autyzmem – w tym z zespołem Aspergera.
 • Metodyka nauczania i wychowania dzieci/uczniów z orzeczonym autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
 • Metody pracy i techniki wpływu/oddziaływania/w procesie rewalidacyjno-edukacyjnym i wychowawczym w grupie społecznej jaką jest grupa przedszkolna, klasa szkolna i grupy rewalidacyjne pozaszkolne.
 • Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych (IPET), rewalidacyjnych i wychowawczych oraz prowadzenie innej dokumentacji.
 • System wsparcia rodziny dziecka/ucznia/osoby z zaburzeniami z zespołem autyzmu, w tym z zespołem Aspergera.
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na zajęciach, zaliczenie poszczególnych przedmiotów, zaliczenie praktyk oraz praca zaliczeniowa: opracowany Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.

HARMONOGRAM ZJAZDÓW

ZDOBĘDZIESZ UPRAWNIENIA

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.u. 2019 poz. 1450) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017, poz.1578 ze zm.)
 
 

Zapisując się do 16 września, zyskujesz 600 zł:

   
 • 300 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 • 300 zł zniżki w czesnym

 

Ceny dla kandydatów:

   
jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

100 zł

15 rat (kierunki trzysemestralne) cena regularna: 280 zł cena:

260 zł

opłata semestralna cena regularna: 1400 zł cena:

1300 zł

koszt studiów cena regularna: 4200 zł cena:

3900 zł

 

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej – aż 900 zł:

   
 • 500 zł zniżki w czesnym

 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

 

Ceny dla Absolwentów DSW:

   
jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena regularna: 400 zł cena:

0 zł

15 rat (kierunki trzysemestralne) cena regularna: 280 zł cena:

247 zł

opłata semestralna cena regularna: 2100 zł cena:

1850 zł

koszt studiów cena regularna: 4200 zł cena:

3700 zł

     
Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.
   

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Biuro Rekrutacji

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja

Zarejestruj się do 16 października 2019 r.
i studiuj taniej o 885 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

475 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

560 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2800 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5600 zł

 

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

490 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

570 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2850 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5700 zł

Zarejestruj się do 16 października 2019 r.
i studiuj taniej o 85 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

645 zł

10 rat cena regularna:
750 zł
cena:

750 zł

2 raty cena regularna:
3750 zł
cena:

3750 zł

1 rata cena regularna:
7500 zł
cena:

7500 zł

 

Zarejestruj się do 16 października 2019r.
i studiuj taniej o 885 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej:

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

605 zł

10 rat cena regularna:
750 zł
cena:

710 zł

2 raty cena regularna:
3750 zł
cena:

3550 zł

1 rata cena regularna:
7500 zł
cena:

7100 zł

 

Zarejestruj się do 16 października 2019 r.
i studiuj taniej o 885 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej!

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

480 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

560 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2800 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5600 zł