Administracja samorządowa

REKRUTACJA 2019/2020

studia podyplomowe

ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

rekrutacja zakończona

nauki-techniczne

Na tym kierunku w DSW:

 • zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną, niezbędną do wykonywania określonych funkcji administracyjnych w administracji samorządu gminnego i powiatowego oraz zarządzania jednostkami pomocniczymi i jednostkami organizacyjnymi tych samorządów
 • poznasz praktyczne aspekty działania administracji samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem zasad prowadzenia i finansowania polityki rozwoju
 • wykształcisz umiejętności analizy struktury administracji publicznej i jej funkcjonowania
 • zdobędziesz umiejętności analizowania i rozumienia procesów zachodzących w gospodarce finansowej JST
nauki-techniczne

Dla kogo ten kierunek?

 • dla osób, które ukończyły studia I lub II stopnia, posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera
 • dla pracowników samorządowych gmin, powiatów, województw, innych pracowników administracji publicznej oraz do osób zainteresowanych podjęciem pracy w sektorze publicznym
 • dla osób chcących związać swą przyszłość zawodową ze sferą administracji samorządowej
nauki-techniczne

Program studiów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym (zjazdy: sobota – niedziela). Wykorzystywane są metody aktywizujące (warsztaty), projekty, analiza case studies.

Moduł I – Zagadnienia ogólne (108 godz.)
 • Ewolucja modeli samorządu w Polsce – 9 godz.
 • Ustrój jednostek samorządu terytorialnego – 15 godz.
 • Podstawy prawa administracyjnego – 15 godz.
 • Finanse jednostek samorządu terytorialnego – 15 godz.
 • Prawo cywilne w administracji – 12 godz.
 • Dostęp do informacji publicznej – 9 godz.
 • Budowanie zespołu i kierowanie kapitałem ludzkim – 9 godz.
 • Komunikacja i negocjacje w administracji publicznej – 12 godz.
 • Tworzenie prawa miejscowego – 12 godz.
Moduł II – Prawo w samorządzie terytorialnym (90 godz.)
 • Postępowanie administracyjne prowadzone przez organy jednostek samorządu terytorialnego – 15 godz.
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji – 15 godz.
 • Partnerstwo publiczno-prywatne – 9 godz.
 • Marketing terytorialny – 15 godz.
 • Polityka zrównoważonego rozwoju – 15 godz.
 • Kontrola, nadzór i audyt w administracji publicznej – 12 godz.
 • Budżet partycypacyjny i techniki prowadzenia konsultacji społecznych – 9 godz.
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem studiów oraz zdanie egzaminu podyplomowego.

HARMONOGRAM ZJAZDÓW
nauki-techniczne

Prowadzący

 • Dr Helena Wyligała, dr nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, doświadczony nauczyciel akademicki z 20-letnią praktyką, autorka 40 publikacji naukowych, menadżer projektów badawczo-rozwojowych w DSW pełniąca funkcję Pełnomocnika Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych ds. nauki. Współpracowała z firmami w zakresie organizacji, zarządzania i marketingu, a także brała udział w projektach organizacji pozarządowych i samorządu terytorialnego. Zainteresowania badawcze obejmują bezpieczeństwo ekologiczne i ochronę środowiska, zarządzanie migracjami, integrację europejską oraz politykę zagraniczną. W wolnym czasie wędruje po górach lub czyta książki.

Ceny studiów:

jednorazowa opłata rekrutacyjna: cena:

400 zł

10 rat (kierunki dwusemestralne) cena:

465 zł

opłata semestralna cena:

2325 zł

koszt studiów cena:

4650 zł

Ważne informacje: Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Biuro Rekrutacji

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja

Zapisując się do 13 lutego zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

520 zł

cena

475 zł

10 rat cena:

600 zł

cena

550 zł

2 raty cena:

3000 zł

cena

2750 zł

1 rata cena:

6000 zł

cena

5500 zł

 

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

490 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

570 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2850 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5700 zł

Zapisując się do 13 lutego zyskujesz:

600 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

645 zł

cena

615 zł

10 rat cena:

750 zł

cena

720 zł

2 raty cena:

3750 zł

cena

3650 zł

1 rata cena:

7500 zł

cena

7200 zł

 

Zapisując się do 13 lutego zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

645 zł

cena

600 zł

10 rat cena:

750 zł

cena

700 zł

2 raty cena:

3750 zł

cena

3500 zł

1 rata cena:

7500 zł

cena

7000 zł

 

Zapisując się do 13 lutego zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

520 zł

cena

470 zł

10 rat cena:

600 zł

cena

550 zł

2 raty cena:

3000 zł

cena

2750 zł

1 rata cena:

6000 zł

cena

5500 zł