#specjalność: Learning & Development Manager

Specjalności do wyboru:

Learning & Development Manager HR Manager

REKRUTACJA 2019/2020

HUMAN

RESOURCES I

COACHING

studia magisterskie

zarejestruj się do 30 maja 2019 r. STUDIUJ JUŻ OD 455 zł/mies.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

nauki-techniczne

Tego się nauczysz na specjalności Learning & Devolopment Manager:

 
 • identyfikowania potencjału organizacji i jej pracowników
 • specyfiki uczenia się w środowisku pracy i zasad regulujących ten proces
 • diagnozowania i wykorzystywania sytuacji sprzyjających uczeniu się
 • zarządzania pracą projektową w organizacji i procesem szkoleniowym
 • diagnozowania potrzeb pracowniczych, przygotowania planów rozwoju kompetencji w organizacji
 • przygotowania i prowadzenia ośrodków oceny (assessment & development centres)
 • radzenia sobie z problemami i wspierania innych pracowników w budowaniu rozwiązań
 • tworzenia sieci kontaktów.
nauki-techniczne

Po studiach możesz pracować jako:

 
 • learning & development manager
 • manager ds. rozwoju
 • coach
 • pracownik działu personalnego
 • osoba wspierająca kadrę zarządzającą
 • pracownik firm doradczych i konsultingowych
 • freelancer – specjalista w procesach rozwoju potencjału ludzkiego organizacji uczącej się.
nauki-techniczne

Wybrane bloki tematyczne:

 
 • Planowanie i organizowanie procesów coachingowych
 • Społeczne aspekty uczenia się w organizacji
 • Zarządzanie projektami
 • Negocjacje wewnątrzorganizacyjne
 • Zarządzanie wiedzą

Ceny studiów:

   
Zaplanuj efektywnie swoje wydatki. To Ty wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia – w 1, 2, 10 czy 12:
 
 • Na tym kierunku możesz studiować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym weekendowym.
 •  
  Ceny dla Absolwentów DSW:
   
  Ceny dla kandydatów:
   
   

  Jak możesz sfinansować koszty studiów?

       

  Rocznie około 1000 naszych studentów korzysta z dofinansowania do studiów z DSW.

     

  Stypendia dla studentów DSW

  Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

  Kredyt studencki

  O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I, II i III stopnia) pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

  Stypendium „Ambasador DSW”

  Program stypendialny „Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego.

  DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

  ZAPISZ SIĘ ONLINE

   

  Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

  Biuro Rekrutacji

  ✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

  Rekrutacja

  Zarejestruj się do 16 lipca 2019 r.
  i studiuj taniej o 685 zł

   

  ZAPISZ SIĘ ONLINE

  JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
  85 zł
  cena:

  0 zł

  12 rat cena regularna:
  520 zł
  cena:

  490 zł

  10 rat cena regularna:
  600 zł
  cena:

  570 zł

  2 raty cena regularna:
  3000 zł
  cena:

  2850 zł

  1 rata cena regularna:
  6000 zł
  cena:

  5700 zł

   

  Zarejestruj się do 16 lipca 2019 r.
  i studiuj taniej o 685 zł

  ZAPISZ SIĘ ONLINE

  JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
  85 zł
  cena:

  0 zł

  12 rat cena regularna:
  520 zł
  cena:

  490 zł

  10 rat cena regularna:
  600 zł
  cena:

  570 zł

  2 raty cena regularna:
  3000 zł
  cena:

  2850 zł

  1 rata cena regularna:
  6000 zł
  cena:

  5700 zł

  Zarejestruj się do 16 lipca 2019 r.
  i studiuj taniej o 685 zł

   

  ZAPISZ SIĘ ONLINE

  CZESNE DLA KANDYDATÓW

  JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
  85 zł
  cena:

  0 zł

  12 rat cena regularna:
  645 zł
  cena:

  615 zł

  10 rat cena regularna:
  750 zł
  cena:

  720 zł

  2 raty cena regularna:
  3750 zł
  cena:

  3600 zł

  1 rata cena regularna:
  7500 zł
  cena:

  7200 zł

   

  Zarejestruj się do 16 lipca 2019r.
  i studiuj taniej o 1085 zł

   

  ZAPISZ SIĘ ONLINE

  Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej:

  JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
  85 zł
  cena:

  0 zł

  12 rat cena regularna:
  645 zł
  cena:

  603 zł

  10 rat cena regularna:
  750 zł
  cena:

  700 zł

  2 raty cena regularna:
  3750 zł
  cena:

  3500 zł

  1 rata cena regularna:
  7500 zł
  cena:

  7000 zł

   

  Zarejestruj się do 16 lipca 2019 r.
  i studiuj taniej o 685 zł

   

  ZAPISZ SIĘ ONLINE

  CZESNE DLA KANDYDATÓW:

  JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
  85 zł
  cena:

  0 zł

  12 rat cena regularna:
  520 zł
  cena:

  490 zł

  10 rat cena regularna:
  600 zł
  cena:

  570 zł

  2 raty cena regularna:
  3000 zł
  cena:

  2850 zł

  1 rata cena regularna:
  6000 zł
  cena:

  5700 zł

   

  Zarejestruj się do 16 lipca 2019 r.
  i studiuj taniej o 1085 zł

   

  ZAPISZ SIĘ ONLINE

  Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej!

  JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
  85 zł
  cena:

  0 zł

  12 rat cena regularna:
  520 zł
  cena:

  470 zł

  10 rat cena regularna:
  600 zł
  cena:

  550 zł

  2 raty cena regularna:
  3000 zł
  cena:

  2750 zł

  1 rata cena regularna:
  6000 zł
  cena:

  5500 zł

  Zarejestruj się do 16 lipca 2019r.
  i studiuj od 440 zł

   

  ZAPISZ SIĘ ONLINE

  CZESNE DLA ABSOLWENTÓW DSW :

  JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
  85 zł
  cena:

  0 zł

  12 rat cena regularna:
  480 zł
  cena:

  440 zł

  10 rat cena regularna:
  560 zł
  cena:

  510 zł

  2 raty cena regularna:
  2800 zł
  cena:

  2550 zł

  1 rata cena regularna:
  5600 zł
  cena:

  5100 zł

   

  Zarejestruj się do 16 lipca 2019r.
  i studiuj taniej o 685 zł

   

  ZAPISZ SIĘ ONLINE

  CZESNE DLA KANDYDATÓW :

  JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
  85 zł
  cena:

  0 zł

  12 rat cena regularna:
  480 zł
  cena:

  455 zł

  10 rat cena regularna:
  560 zł
  cena:

  530 zł

  2 raty cena regularna:
  2800 zł
  cena:

  2650 zł

  1 rata cena regularna:
  5600 zł
  cena:

  5300 zł

   

  Stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, rektora dla najlepszych studentów, zapomogi

  Każdy student/doktorant starający się o dowolne stypendium lub zapomogę do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

  swinkamini STYPENDIUM SOCJALNE
  Stypendia socjalne adresowane są do studentów i doktorantów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Stwarzają szansę na podjęcie studiów, w tym pokrycie kosztów związanych np. z najmem mieszkania. Stypendium przyznawane jest na dany rok akademicki, a jego wysokość określana jest decyzją Wydziałowej Komisji Stypendialnej na podstawie dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje studentowi/doktorantowi prawo do odwołania. Wszyscy studenci i doktoranci w danym roku akademickim składają wnioski poprzez elektroniczny system USOSweb.

  swinkamini STYPENDIUM DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
  Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością adresowane jest do studentów i doktorantów posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Stypendium przyznawane jest na dany rok akademicki, a jego wysokość określana jest decyzją Wydziałowej Komisji Stypendialnej. Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje studentowi/doktorantowi prawo do odwołania. Wszyscy studenci i doktoranci w danym roku akademickim składają wnioski poprzez elektroniczny system USOSweb.

  swinkamini STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
  O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych mogą ubiegać się studenci rozpoczynający co najmniej drugi rok studiów oraz studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia (uzupełniających magisterskich) rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich).
  Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
  Podstawą przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów jest wypełnione i podpisane przez studenta podanie o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi dokumentami
  .

  Kredyt studencki

  Prawo do otrzymania kredytów mają studenci i doktoranci pod warunkiem, że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia. O kredyt mogą ubiegać się również kandydaci na studia, z tym że aby podpisać umowę kredytową muszą potwierdzić w banku status studenta lub doktoranta.
  Do wniosku dołącza się zaświadczenie z uczelni lub jednostki naukowej prowadzącej studia doktoranckie o odbywaniu studiów (w przypadku studenta lub doktoranta) albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo studia doktoranckie (w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia albo studia doktoranckie).

  Więcej informacji można znaleźć na www.gov.pl

  swinkamini

  Program stypendialny „Ambasador DSW”

  Stypendium Rektora „Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy ukończyli co najmniej pierwszy semestr studiów w DSW, studenci trzeciego roku studiów licencjackich, którzy planują kontynuację nauki w DSW na studiach drugiego stopnia w kolejnym roku akademickim, mają uregulowaną sytuację finansową oraz terminowo uzyskują zaliczenia semestrów, nie toczy się w ich sprawie postępowanie dyscyplinarne, aktywnie działają na rzecz Uczelni i/lub środowiska lokalnego. Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego, od początku października następnego roku akademickiego.


  KRYTERIA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

  • wolontariat pozauczelniany (stały i akcyjny)
  • udział w działalności naukowej na Uczelni i poza nią (np. koła naukowe, konferencje, projekty, popularyzacja wiedzy),
  • działalność w organizacjach studenckich i absolwenckich (np. Samorząd Studentów DSW, AZS, koła zainteresowań, Rada Konsultacyjna Studentów, Stowarzyszenie Absolwentów),
  • współpraca z innymi jednostkami wydziałowymi i ogólnouczelnianymi (np. współpraca z Biurem Promocji i Rekrutacji, pomoc w organizacji konferencji, uroczystości, wydarzeń uczelnianych, udział w pracach na rzecz Uczelni),
  • praca w komisjach i zespołach uczelnianych wymagających udziału studentów (np. komisje stypendialne, komisje konkursowe, posiedzenia rad wydziału, rady programowe) oraz pełnienie funkcji organizacyjnych (starosta, przewodniczący grupy),
  • promowanie Uczelni na imprezach pozauczelnianych oraz w środowisku lokalnym,
  • inne działania na rzecz Uczelni i/lub środowiska lokalnego.