Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Specjalności do wyboru:

Big data, digital marketing and trendwatching Dziennikarstwo i biznes muzyczny Dziennikarz i menedżer w sporcie Fotografia w multimediach Kultura i media Media i marketing w branży motoryzacyjnej Promocja rynku health & fashion Zarządzanie wizerunkiem i e-PR

REKRUTACJA 2019/2020

DZIENNIKARSTWO

I

KOMUNIKACJA

SPOŁECZNA

studia magisterskie

rekrutacja na studia zakończona

nauki-techniczne

Na tym kierunku:

Studia magisterskie na kierunku Dziennikarstwo to wszechstronny kierunek, który poszerzy Twoją wiedzę z zakresu kontaktów z mediami, PR i posługiwania się najnowszymi technologiami audiowizualnymi. Zajęcia, seminaria i warsztaty prowadzone są w m.in. w naszym studiu telewizyjnym, pracowniach multimedialnych, komputerowych, fotograficznych, specjalistycznej pracowni motion capture oraz laboratorium dźwięku. Eksperci, praktycy oraz zapraszani przez nas goście nauczą Cię profesjonalnego wykorzystywania zdobytej wiedzy w Twojej codziennej pracy. W trakcie studiów odbędziesz praktyki u współpracujących z nami partnerów tego kierunku.
nauki-techniczne

Po studiach możesz pracować w:

Wiedza i umiejętności, które nabędziesz w ramach studiów, oraz doświadczenie zdobyte podczas praktyk studenckich – pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. w:
  • branży Public Relations
  • biurach prasowych, medialnych oraz agencjach informacyjnych
  • działach promocji, reklamy
  • telewizji, radiu, prasie
  • firmach zajmujących się obsługą social media oraz wizerunkiem marki
nauki-techniczne

Ciekawe informacje o kierunku:

  • Na tym kierunku możesz studiować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym weekendowym.
  • kierunek posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej, został także nagrodzony w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepszy kierunek studiów, w raporcie OECD kierunek został wymieniony jako wzorcowy przykład współpracy uczelni z otoczeniem biznesowym
  • przygotowujemy studentów do pracy w mediach symulując warunki ich funkcjonowania, indywidualnie opiekujemy się studentami budując dla nich spersonalizowane ścieżki kariery, poparte dokładną diagnozą potrzeb i zdolności
  • wiele z naszych specjalności oferowaliśmy jako pierwsi w kraju (to inni uczyli się od nas, jak je prowadzić)

Partnerzy kierunku:

Dodatkowe atuty kierunku:

  • Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna DSW zajęło wysoką pozycję w rankingu Perspektyw 2019 (11 miejsce wśród uczelni publicznych i niepublicznych). Więcej informacji TUTAJ.
  • praktyczny profil kształcenia
  • akredytowany kierunek studiów-unikatowe w skali kraju specjalności
  • najlepszy kierunek studiów-program studiów nagrodzony w konkursie Ministerstwa Nauki I Szkolnictwa Wyższego
  • kształcenie od licencjatu do doktoratu-dyplom licencjata, magistra lub doktora

Wykładowcy i prowadzący na tym kierunku:

Ceny studiów:

Zaplanuj efektywnie swoje wydatki. To Ty wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia – w 1, 2, 10 czy 12:
Ceny dla Absolwentów DSW:
Ceny dla kandydatów:

Jak możesz sfinansować koszty studiów?

Rocznie około 1000 naszych studentów korzysta z dofinansowania do studiów z DSW.

Stypendia dla studentów DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Kredyt studencki

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I, II i III stopnia) pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Stypendium „Ambasador DSW”

Program stypendialny „Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego.

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Biuro Rekrutacji

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja
2. para

Prof. DSW dr hab. Beata Borowicz – Sierocka


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa

Mój dorobek naukowy i zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień filozoficznych podstaw komunikacji, koncepcji racjonalności komunikacyjnej, teorii działania komunikacyjnego, koncepcji kompetencji komunikacyjnej, etyki dyskursu. Moje doświadczenia zawodowe zdobyte poza uczelnią obejmują: pracę w charakterze trenera komunikacji marketingowej w ogólnopolskim programie Best Service realizowanym przez wrocławskie Centrum Niderlandzkie (2000 - 2001); organizację wieloletniego, autorskiego projektu „Wrocławska Wszechnica Filozoficzna”, finansowanego przez Wydział Kultury Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

10. ordylowski

Prof. dr hab. Marek Ordyłowski

Moje zainteresowania badawcze wiążą się z historią sportu i kultury fizycznej, historią życia codziennego w Polsce, politycznymi kontekstami sportu i kultury fizycznej, dziennikarstwem sportowym i studiami prasoznawczymi. Jestem współautorem siatki haseł do Encyklopedii Wrocławia (3 wydania, w tym jedno w języku niemieckim) i jednocześnie autorem 34 haseł.

15. misiak

Prof. DSW, dr hab. Tomasz Misiak

Moje zainteresowania badawcze skupiają się wokół problematyki związanej z obecnością i sposobami oddziaływania dźwięku w muzyce i kulturze współczesnej. Jestem redaktorem i pomysłodawcą jednego z numerów czasopisma „Kultura Współczesna” (nr 1 2012: „Dźwięk, technologia, środowisko”). Moje doświadczenie zawodowe dopełnia praca w charakterze dziennikarza muzycznego w Radiu „Afera”, gdzie od 2000 roku prowadzę autorskie audycje muzyczne.

1. stasienko

prof. DSW dr hab. Jan Stasieńko


Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

W pracy naukowej koncentruję się na posthumanistycznych kontekstach technologii medialnych, narracyjnych aspektach gier wideo, historii i antropologii nowych mediów, w tym efektów specjalnych. Jestem twórcą kilku nagradzanych przez MNiSW programów studiów I i II stopnia z zakresu humanistyki cyfrowej, animacji 3d i mediów interaktywnych. W 2015 roku zrealizowałem projekt naukowy „Osoby niepełnosprawne jako aktorzy sesji rejestrowanych przy użyciu systemu motion capture” finansowany przez MNiSW i Program UE „Innowacyjna gospodarka”.

2. para

Dr Piotr Para


Z-ca Dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Moje badawcze zainteresowania skupione są na procesach instytucjonalizacji społeczeństwa sieci w różnych jego wymiarach, na zagadnieniach związanych z wizerunkiem w odniesieniu między innymi do kultury popularnej. Moim wieloletnim doświadczeniem jest również teatr. Jako aktor występowałem we Wrocławskim Teatrze Pantomimy Henryka Tomaszewskiego, współtworzyłem Teatr Pantomimy AP jako aktor i reżyser, uczestniczyłem w wielu artystycznych projektach krajowych i międzynarodowych.

4. harbanowicz

Dr Justyna Harbanowicz

Moje zainteresowania skupiają się przede wszystkim na życiu, zwłaszcza zaś na jego przejawach i kulturowych uwarunkowaniach; zajmuję się codziennością i niecodziennością, rekonstrukcją współczesnych stylów życia i opracowaniem zintegrowanej metodologii badań nad sposobami życia (skorelowane badania przestrzeni audialnych, wizualnych i narracji osobistych). Różnorodne obszary badawcze wspólnie realizują syntetyzującą koncepcję diagnozy kultury współczesnej między innymi poprzez analizę przenikania elementów kultury elitarnej w przestrzeń życia codziennego.

8. dytman

Dr Agnieszka Dytman-Stasieńko

Mój dorobek i badania naukowe skupiają kilka głównych tematów: język w komunikacji nowomedialnej (seria wydawnicza „Język a multimedia”), cyberkultura i nowe media; badania nad polskim aktywizmem technologicznym lat 80. ubiegłego wieku z punktu widzenia infoaktywizmu, koncepcji technologii wyzwolenia oraz ewolucji aktywizmu – od analogowego do cyfrowego; badanie związane z perswazyjnością komunikacji protestu. Moje doświadczenia zawodowe zdobyte poza uczelnią obejmują: pracę w charakterze korektora czasopism w wydawnictwie Phoenix Press Media; ukończenie Podyplomowych Studiów Emisji Głosu oraz Podyplomowych Studiów Logopedii, Podyplomowe Studium Neurologopedii z Wczesną Interwencją (w trakcie).

9. ostrowski

Dr Andrzej Ostrowski


promotor specjalności: Dziennikarstwo sportowe

Posiadam wieloletnie doświadczenie jako, sportowy dziennikarz radia i telewizji, sprawozdawca i komentator z Igrzysk Olimpijskich (1980, 1984, 1988, 1992) oraz Mistrzostw Świata i Europy w piłce nożnej (1978, 1984, 1986, 1988 1990). Napisałem doktorat na temat sportowych transmisji telewizyjnych. Jest twórcą pierwszej na wyższych uczelniach w Polsce specjalności dziennikarstwo sportowe, autorem książek i publikacji z dziedziny sportu i dziennikarstwa sportowego.

3. janiak

Dr Agnieszka Janiak

Moje obszary zainteresowań i działań naukowych dotyczą sztuki współbycia ujawniającej się/ realizującej się/ niezbędnej w/ potrzebnej w : komunikacji w sytuacjach trudnych: lekarz – pacjent – rodzina; wolontariusz – umierający; pracownik socjalny – osoba starsza lub dysfunkcyjna, policjant - ofiara lub rodzina ofiary. Zajmuję się także antropologią sensoryczną (sensual studies oraz komunikacja zmysłowa), wielokulturowością (korzyści i trudności). Współpracuję z polską diaspora i promuję polską kulturę za granicą.

11. zimnal

Dr Marek Zimnak


promotor specjalności: Social Media i ePR

Mam dwadzieścia parę lat doświadczeń dziennikarskich (prasa, radio, telewizja, Internet), prowadziłem własną agencję PR – wśród klientów były takie firmy, jak TPSA, Telefonia Dialog, Axel Springer, Politechnika Wrocławska. Pracuję również społecznie w stowarzyszeniach i fundacjach – między innymi przez 10 lat kierowałem pracami zarządu Stowarzyszenia PRom i 7 lat reprezentowałem środowiska polskiej nauki w Komitecie Sterującym EUPRIO.

12. lechanski

dr Dariusz Lechański

Moje zainteresowania naukowe to dualne systemy telewizyjne (czyli komercyjne i publiczne) na świecie. Interesuje mnie wzajemne przenikanie się tych dwóch systemów. Ich współpraca i brak współpracy. Ich historia, teraźniejszość i przyszłość. Także zanikanie na rzecz Internetu. W sposób naturalny interesuję mnie również dziedzictwo filmu w świecie telewizji. Filmu rozumianego w tej sytuacji jako mądrzejsza, ładniejsza i starsza siostra telewizji.

13. galazka

red. Wiesław Gałązka

Od prawie 40 lat jestem związany z mediami, pracowałem jako reporter, prezenter radiowy, publicysta, kierowałem kreacją kampanii reklamowych, pracowałem w firmach szkoleniowych i agencjach PR. Od ponad 20 lat prowadzę również konsultacje i szkolenia w zakresie wizerunku publicznego i medialnego osób publicznych, osób sprawujących funkcje publiczne i polityków oraz członków organizacji branżowych i zawodowych. Opracowuję także strategie komunikacji społecznej i medialnej dla polityków i partii politycznych.

14. otrocki

Dr Michał Otrocki


promotor specjalności: fotografia i nowe technologie

Zajmuję się badaniami komunikacji wizualnej i analizą dyskursu publicznego, m.in. w kontekście kreowania wizerunku i public relations, a także medialnego rekonstruowania wiedzy, pamięci i tożsamości. Jestem współtwórcą portalu badawczego DyskursPubliczny.pl. W ramach krytycznej analizy dyskursu rozwijam model interpretacyjny oparty na koncepcji refleksyjności. W badaniach nad wizualnością koncentruję się na komunikacyjnych funkcjach fotografii w mediach internetowych.

5. weglinska

dr Agnieszka Węglińska


promotor specjalności: dziennikarstwo mody i stylu

W pracy naukowej podejmuję problematykę: transformacji mediów publicznych, komunikacji nowomedialnej, komunikowania międzynarodowego i międzykulturowego, komunikacji politycznej. Szczególnie interesuje mnie przenikanie się modeli mediów publicznych, przenoszenie rozwiązań systemowych i misja nadawcy publicznego. Interesuje mnie misja tak na poziomie paneuropejskim, ogólnopolskim, jak i regionalnym i lokalny. Równolegle do pracy naukowej pracuje dla firm odzieżowych i projektantów jako specjalista w obszarze PR. Stworzyłam w DSW pierwszą w Polsce specjalność dziennikarstwo mody i stylu.

16. szymon nozynski foto 2

dr Szymon Nożyński


promotor specjalności: dziennikarstwo muzyczne

nauczę Cię podstaw pracy w radiu; pracy z mikrofonem i słuchawkami, prowadzenia audycji radiowych (serwisów, relacji, audycji muzycznych, wywiadów itd). W studiu nauczę Cię także podstaw realizacji radiowej i muzycznej, pracy z konsoletą, ustawienia mikrofonów, używania rejestratorów cyfrowych, nagrywania instrumentów muzycznych i głosu. Nauczę Cię także słuchać muzyki; rozróżniać gatunki i style, wartościować dźwięki, powiem Ci czym jest percepcja muzyczna, jakie zagrożenia niesie ze sobą dźwięk i jaki z niego pożytek. Porozmawiamy o produkcji muzycznej, poznasz najważniejszych producentów i ich pracę, posłuchamy dobrych płyt, poznasz budowę i charakterystykę instrumentów muzycznych - od analogowych po cyfrowe; dowiesz się jak wygląda dzisiaj dystrybucja muzyki, jakie są nośniki, wytwórnie, studia nagraniowe i instytucje muzyczne.

mgr Leszek Budrewicz

Jestem przede wszystkim praktykiem. Po transformacji ustrojowej w Polsce w 1989 zostałem pierwszym redaktorem naczelnym dolnośląskiego dodatku "Gazety Wyborczej" (1990-1993), potem redaktorem naczelnym oraz zastępcą redaktora naczelnego dziennika "Wieczór Wrocławia", gdzie kierowałem również działem reportażu. Byłem również autorem i prowadzącym programy poranne w Radiu Wrocław i Radiu Kolor, programy polityczne i kulturalne w Radiu Eska i Radiu BRW. Napisałem także scenariusz reality show BAR II.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

0 zł

12 rat cena:

520 zł

10 rat cena:

600 zł

2 raty cena:

3000 zł

1 rata cena:

6000 zł

 

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW:

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

12 rat cena:

520 zł

10 rat cena:

600 zł

2 raty cena:

3000 zł

1 rata cena:

6000 zł

 

Stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, rektora dla najlepszych studentów, zapomogi

Każdy student/doktorant starający się o dowolne stypendium lub zapomogę do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

swinkamini STYPENDIUM SOCJALNE
Stypendia socjalne adresowane są do studentów i doktorantów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Stwarzają szansę na podjęcie studiów, w tym pokrycie kosztów związanych np. z najmem mieszkania. Stypendium przyznawane jest na dany rok akademicki, a jego wysokość określana jest decyzją Wydziałowej Komisji Stypendialnej na podstawie dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje studentowi/doktorantowi prawo do odwołania. Wszyscy studenci i doktoranci w danym roku akademickim składają wnioski poprzez elektroniczny system USOSweb.

swinkamini STYPENDIUM DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością adresowane jest do studentów i doktorantów posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Stypendium przyznawane jest na dany rok akademicki, a jego wysokość określana jest decyzją Wydziałowej Komisji Stypendialnej. Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje studentowi/doktorantowi prawo do odwołania. Wszyscy studenci i doktoranci w danym roku akademickim składają wnioski poprzez elektroniczny system USOSweb.

swinkamini STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych mogą ubiegać się studenci rozpoczynający co najmniej drugi rok studiów oraz studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia (uzupełniających magisterskich) rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich).
Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
Podstawą przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów jest wypełnione i podpisane przez studenta podanie o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi dokumentami
.

Kredyt studencki

Prawo do otrzymania kredytów mają studenci i doktoranci pod warunkiem, że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia. O kredyt mogą ubiegać się również kandydaci na studia, z tym że aby podpisać umowę kredytową muszą potwierdzić w banku status studenta lub doktoranta.
Do wniosku dołącza się zaświadczenie z uczelni lub jednostki naukowej prowadzącej studia doktoranckie o odbywaniu studiów (w przypadku studenta lub doktoranta) albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo studia doktoranckie (w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia albo studia doktoranckie).

Więcej informacji można znaleźć na www.gov.pl

swinkamini

Program stypendialny „Ambasador DSW”

Stypendium Rektora „Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy ukończyli co najmniej pierwszy semestr studiów w DSW, studenci trzeciego roku studiów licencjackich, którzy planują kontynuację nauki w DSW na studiach drugiego stopnia w kolejnym roku akademickim, mają uregulowaną sytuację finansową oraz terminowo uzyskują zaliczenia semestrów, nie toczy się w ich sprawie postępowanie dyscyplinarne, aktywnie działają na rzecz Uczelni i/lub środowiska lokalnego. Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego, od początku października następnego roku akademickiego.

 

KRYTERIA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

  • wolontariat pozauczelniany (stały i akcyjny)
  • udział w działalności naukowej na Uczelni i poza nią (np. koła naukowe, konferencje, projekty, popularyzacja wiedzy),
  • działalność w organizacjach studenckich i absolwenckich (np. Samorząd Studentów DSW, AZS, koła zainteresowań, Rada Konsultacyjna Studentów, Stowarzyszenie Absolwentów),
  • współpraca z innymi jednostkami wydziałowymi i ogólnouczelnianymi (np. współpraca z Biurem Promocji i Rekrutacji, pomoc w organizacji konferencji, uroczystości, wydarzeń uczelnianych, udział w pracach na rzecz Uczelni),
  • praca w komisjach i zespołach uczelnianych wymagających udziału studentów (np. komisje stypendialne, komisje konkursowe, posiedzenia rad wydziału, rady programowe) oraz pełnienie funkcji organizacyjnych (starosta, przewodniczący grupy),
  • promowanie Uczelni na imprezach pozauczelnianych oraz w środowisku lokalnym,
  • inne działania na rzecz Uczelni i/lub środowiska lokalnego.