Bezpieczeństwo narodowe

Specjalności do wyboru:

Prewencja zagrożeń bezpieczeństwa Obrona terytorialna i ochrona ludności Bezpieczeństwo przedsiębiorstw i instytucji Zarządzanie bezpieczeństwem informacji Zarządzanie systemami bezpieczeństwa

REKRUTACJA 2020/2021

BEZPIECZEŃSTWO

NARODOWE

studia magisterskie

zarejestruj się do  29 kwietnia 2020 r.

STUDIUJ JUŻ OD 405 zł/mies.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

nauki-techniczne

Na tym kierunku:

 • zajęcia są prowadzone przez specjalistów z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz praktyków ze służb mundurowych
 • nauczysz się analizować i prognozować zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego oraz tworzenia na tej podstawie pożądanych modeli systemu
 • zdobędziesz niezbędne umiejętności do prowadzenia własnej działalności związanej z ochroną i zapewnieniem bezpieczeństwa
 • zdobędziesz świadomość formuły funkcjonowania i roli złożonego systemu bezpieczeństwa narodowego, jego podsystemów i innych składowych
 • nauczysz się rozwiązywać postawione problemy metodą projektów, debat i warsztatów
 • specjalności są dostosowane są do potrzeb rynku pracy oraz aktualnych trendów rozwoju usług w zakresie bezpieczeństwa
 • poszerzysz kwalifikacje zawodowe o umiejętności miękkie, np. komunikowanie w sytuacjach kryzysowych, negocjacje
nauki-techniczne

Po studiach możesz pracować w:

 • służbach mundurowych (Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Straży Miejskiej)
 • w służbach i inspekcjach administracji rządowej i samorządowej, np. Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; Centra Powiadamiania Ratunkowego)
 • w Siłach Zbrojnych
 • w komórkach ds. bezpieczeństwa np. portów lotniczych, służb publicznych
 • w podmiotach gospodarczych np. agencje ochrony osób i mienia, agencje detektywistyczne,
 • w organizacjach pozarządowych, w ośrodkach doradczych.
nauki-techniczne

Ciekawe informacje o kierunku:

 • Realizujemy zajęcia studyjne w jednostkach np. Policji, Służby Więziennej, Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Centrum Zarządzania Kryzysowego, przedsiębiorstwach wysokiego ryzyka.
 • Dbamy o indywidualne podejście do każdego studenta, budujemy spersonalizowane ścieżki kariery, diagnozując jego potrzeby i zdolności.

Partnerzy kierunku:

Dodatkowe atuty kierunku:

 • akredytowany kierunek studiów
 • unikatowe studia zapewniają wykształcenie w jednym z najbardziej pożądanych kierunków na rynku pracy
 • eksperci, praktycy oraz zapraszani przez nas goście nauczą Cię profesjonalnego wykorzystywania zdobytej wiedzy w Twojej codziennej pracy
 • zajęcia wyróżniają się kreatywnymi metodami nauczania z naciskiem na kształtowanie samodzielności studentów i innowacyjności
 • w ramach przedmiotów inicjujemy projekty zespołowe lub indywidualne

Ceny studiów:

Zaplanuj efektywnie swoje wydatki – wprowadziliśmy dwa rozwiązania sposobu płatności (czesne stałe lub stopniowane). Dodatkowo Ty wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia – w 1, 2, 10 czy 12:
Ceny dla Absolwentów DSW:
Ceny dla kandydatów:
czesne_stopniowane
nauki-techniczne
Gwarantowane czesne stopniowane – płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W kolejnym roku opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że wysokość opłat na wszystkich latach studiów, będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy.
czesne_stopniowane
nauki-techniczne
Gwarantowane czesne stopniowane – płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W kolejnym roku opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że wysokość opłat na wszystkich latach studiów, będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy.

Jak możesz sfinansować koszty studiów?

Rocznie około 1000 naszych studentów korzysta z dofinansowania do studiów z DSW.

Stypendia dla studentów DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Stypendium „Ambasador DSW”

Program stypendialny „Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego.

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Centrum Rekrutacyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja

Zapisując się do 29 kwietnia zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł 

cena

0 zł

12 rat cena:

485 zł  

cena

445 zł

10 rat cena:

560 zł  

cena

510 zł

2 raty cena:

2800 zł  

cena

2550 zł

1 rata cena:

5600 zł  

cena

5100 zł

 

Zapisując się do 29 kwietnia zyskujesz:

600 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW:

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

485 zł  

cena

460 zł

10 rat cena:

560 zł 

cena

530 zł

2 raty cena:

2800 zł  

cena

2650 zł

1 rata cena:

5600 zł  

cena

5300 zł

 

Studiuj już od 405 zł/mies.

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

GWARANTOWANE CZESNE STOPNIOWANE*

dla Absolwentów DSW

wpisowe / opłata rekrutacyjna: cena regularna:

85 zł

cena

0 zł

I ROK STUDIÓW:
12 rat cena regularna:

445 zł

cena

405 zł

10 rat cena regularna:

510 zł

cena

460 zł

2 raty cena regularna:

2550 zł

cena

2300 zł

1 rata cena regularna:

5100 zł

cena

4600 zł

II ROK STUDIÓW:
12 rat - -
10 rat 660 zł 610 zł
2 raty 3300 zł 3050 zł
1 rata 6600 zł 6100 zł

 

*Gwarantowane czesne stopniowane - płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W kolejnym roku opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że wysokość opłat na wszystkich latach studiów, będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy.

Studiuj już od 420 zł/mies.

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

GWARANTOWANE CZESNE STOPNIOWANE*

dla kandydatów innych uczelni

wpisowe / opłata rekrutacyjna: cena regularna:

85 zł

cena

0 zł

I ROK STUDIÓW:
12 rat cena regularna:

445 zł

cena

420 zł

10 rat cena regularna:

510 zł

cena

480 zł

2 raty cena regularna:

2550 zł

cena

2400 zł

1 rata cena regularna:

5100 zł

cena

4800 zł

II ROK STUDIÓW:
12 rat - -
10 rat 660 zł 630 zł
2 raty 3300 zł 3150 zł
1 rata 6600 zł 6300 zł

 

*Gwarantowane czesne stopniowane - płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W kolejnym roku opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że wysokość opłat na wszystkich latach studiów, będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy.

Stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, rektora dla najlepszych studentów, zapomogi

 

Każdy student/doktorant starający się o dowolne stypendium lub zapomogę do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

swinkamini STYPENDIUM SOCJALNE
Stypendia socjalne adresowane są do studentów i doktorantów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Stwarzają szansę na podjęcie studiów, w tym pokrycie kosztów związanych np. z najmem mieszkania. Stypendium przyznawane jest na dany rok akademicki, a jego wysokość określana jest decyzją Wydziałowej Komisji Stypendialnej na podstawie dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje studentowi/doktorantowi prawo do odwołania. Wszyscy studenci i doktoranci w danym roku akademickim składają wnioski poprzez elektroniczny system USOSweb.

swinkamini STYPENDIUM DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością adresowane jest do studentów i doktorantów posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Stypendium przyznawane jest na dany rok akademicki, a jego wysokość określana jest decyzją Wydziałowej Komisji Stypendialnej. Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje studentowi/doktorantowi prawo do odwołania. Wszyscy studenci i doktoranci w danym roku akademickim składają wnioski poprzez elektroniczny system USOSweb.

swinkamini STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych mogą ubiegać się studenci rozpoczynający co najmniej drugi rok studiów oraz studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia (uzupełniających magisterskich) rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich).
Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
Podstawą przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów jest wypełnione i podpisane przez studenta podanie o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi dokumentami
.

Kredyt studencki

Prawo do otrzymania kredytów mają studenci i doktoranci pod warunkiem, że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia. O kredyt mogą ubiegać się również kandydaci na studia, z tym że aby podpisać umowę kredytową muszą potwierdzić w banku status studenta lub doktoranta.
Do wniosku dołącza się zaświadczenie z uczelni lub jednostki naukowej prowadzącej studia doktoranckie o odbywaniu studiów (w przypadku studenta lub doktoranta) albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo studia doktoranckie (w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia albo studia doktoranckie).

Więcej informacji można znaleźć na www.gov.pl

swinkamini

Program stypendialny „Ambasador DSW”

Stypendium Rektora „Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy ukończyli co najmniej pierwszy semestr studiów w DSW, studenci trzeciego roku studiów licencjackich, którzy planują kontynuację nauki w DSW na studiach drugiego stopnia w kolejnym roku akademickim, mają uregulowaną sytuację finansową oraz terminowo uzyskują zaliczenia semestrów, nie toczy się w ich sprawie postępowanie dyscyplinarne, aktywnie działają na rzecz Uczelni i/lub środowiska lokalnego. Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego, od początku października następnego roku akademickiego.

 

KRYTERIA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

 • wolontariat pozauczelniany (stały i akcyjny)
 • udział w działalności naukowej na Uczelni i poza nią (np. koła naukowe, konferencje, projekty, popularyzacja wiedzy),
 • działalność w organizacjach studenckich i absolwenckich (np. Samorząd Studentów DSW, AZS, koła zainteresowań, Rada Konsultacyjna Studentów, Stowarzyszenie Absolwentów),
 • współpraca z innymi jednostkami wydziałowymi i ogólnouczelnianymi (np. współpraca z Biurem Promocji i Rekrutacji, pomoc w organizacji konferencji, uroczystości, wydarzeń uczelnianych, udział w pracach na rzecz Uczelni),
 • praca w komisjach i zespołach uczelnianych wymagających udziału studentów (np. komisje stypendialne, komisje konkursowe, posiedzenia rad wydziału, rady programowe) oraz pełnienie funkcji organizacyjnych (starosta, przewodniczący grupy),
 • promowanie Uczelni na imprezach pozauczelnianych oraz w środowisku lokalnym,
 • inne działania na rzecz Uczelni i/lub środowiska lokalnego.