Sztuki nowoczesne – Design Now!

Specjalności do wyboru:

Creative writing – kreatywne pisanie Performatyka i film Projektowanie, media, nowe technologie

REKRUTACJA 2019/2020

Sztuki nowoczesne

– Design Now!

studia I stopnia

zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r. STUDIUJ JUŻ OD 470 zł/mies.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

nauki-techniczne

Na tym kierunku:

 
 • zajęcia prowadzą naukowcy i specjaliści – praktycy oraz eksperci z dziedzin sztuk wizualnych, teatru i filmu, z bogatym dorobkiem artystycznym oraz doświadczeniem w pracy przy projektach krajowych i międzynarodowych, w instytucjach kultury i sztuki na całym świecie
 • dzięki możliwości pracy z ekspertami zdobytą wiedzę wykorzystasz w praktyce już w trakcie studiów, realizując projekty artystyczne, kulturalne, społeczne w uczelni (Galeria 55, Teatr AULA) oraz w instytucjach kultury, z którymi współpracujemy
 • zajęcia praktyczne prowadzimy w pracowniach komputerowych, fotograficznych, filmowych
 • część zajęć specjalistycznych prowadzimy w Centrum Technologii Audiowizualnych  (CeTA)-dawna Wytwórnia Filmów Fabularnych oraz Centrum Sztuki WRO
 • będziesz miał szansę wziąć udział w praktykach zawodowych w interesujących miejscach i instytucjach artystycznych.
nauki-techniczne

Po studiach możesz pracować w:

 
 • Instytucjach dziedzictwa kulturowego: muzeach, galeriach;
 • Wydawnictwach produkujących książki, gazety i czasopisma, druki reklamowe, foldery;
 • Pracowniach projektowych o profilu: sztuki wizualne (włącznie z designem), fotografia, media i multimedia, architektura;
 • Teatrach profesjonalnych i amatorskich, teatrach muzycznych,  dramatycznych, teatrach sztuk performatywnych;
 • Pracowniach projektowych i produkcyjnych mediów audio i audiowizualnych/multimediów: film, radio, telewizja, wideo, nagrania audio, multimedia.

Partnerzy kierunku:

 • Galeria Sztuki DIZAJN
 •  
  nauki-techniczne

  Ciekawe informacje o kierunku:

   
  • Każda ścieżka zawiera blok przedmiotów z nauk humanistycznych i nauk społecznych oraz blok specjalistycznych przedmiotów z obszaru sztuki z rozbudowaną ofertą zajęć praktycznych i warsztatowych. Dzięki temu masz  możliwość zdobycia różnorodnych, wielostronnych umiejętności, ważnych we współczesnej, złożonej i zmieniającej się rzeczywistości. Na kierunku istnieje możliwość łącznego studiowania na więcej niż jednej ścieżce (w ramach zindywidualizowanego programu studiów). 
  • Naszym studentom dajemy możliwość uczestniczenia we wszelkich wydarzeniach naukowych, artystycznych, edukacyjnych organizowanych przez uczelnię (wykłady otwarte, seminaria, konferencje, sympozja, wystawy, wyjazdy). Mogą także być współtwórcami takich wydarzeń.
  • Studia umożliwiają przygotowanie do podjęcia pracy w instytucjach i ośrodkach kultury, zdobycie umiejętności niezbędnych do samodzielnej pracy twórczej, a także do pracy związanej z projektowaniem i organizacją różnego rodzaju przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych, do pracy zespołowej.  Przygotowują także do umiejętnego wykorzystania wiedzy naukowej, współczesnych technologii oraz potencjału sztuki.
  • Absolwenci kierunku już w trakcie studiów realizują własne projekty artystyczne, podejmują prace w instytucjach kultury, firmach, korporacjach, prowadzą działalność własną.

  Dodatkowe atuty kierunku: 

  • Design Now! to jedyny kierunek studiów w Polsce o takim profilu kształcenia.
  • Możesz zaplanować indywidualną ścieżkę kształcenia i uzyskania wsparcia własnych projektów.
   

  Wykładowcy i prowadzący na tym kierunku:

   

  Ceny studiów:

     
  Zaplanuj efektywnie swoje wydatki – wprowadziliśmy dwa rozwiązania sposobu płatności (czesne stałe lub stopniowane). Dodatkowo Ty wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia – w 1, 2, 10 czy 12:
     
  czesne_stale
  nauki-techniczne
  Gwarantowane czesne stałe – wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż na roku II i III.
  czesne_stopniowane
  nauki-techniczne
  Gwarantowane czesne stopniowane – płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że wysokość opłat na wszystkich latach studiów, będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy.
   

  Jak możesz sfinansować koszty studiów?

       

  Rocznie około 1000 naszych studentów korzysta z dofinansowania do studiów z DSW.

     

  Stypendia dla studentów DSW

  Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

  Kredyt studencki

  O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I, II i III stopnia) pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

  Stypendium „Ambasador DSW”

  Program stypendialny „Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego.

  DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

  ZAPISZ SIĘ ONLINE

   

  Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

  Centrum Rekrutacyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

  ✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

  Rekrutacja

  Zarejestruj się do 10 marca 2019r.
  i studiuj taniej o 490zł

  ZAPISZ SIĘ ONLINE

  CZESNE DLA KANDYDATÓW:

  STUDIA NIESTACJONARNE

  JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
  190 zł
  cena:

  0 zł

  12 rat cena regularna:
  650 zł
  cena:

  635 zł

  10 rat cena regularna:
  760 zł
  cena:

  745 zł

  2 raty cena regularna:
  3800 zł
  cena:

  3725 zł

  1 rata cena regularna:
  7600 zł
  cena:

  7450 zł

  Zarejestruj się do 10 marca 2019r.
  i studiuj taniej o 990zł

  ZAPISZ SIĘ ONLINE

  Jeśli jesteś absolwentem DSW, WSB, WSF zyskujesz więcej:

  STUDIA NIESTACJONARNE

  JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
  190 zł
  cena:

  0 zł

  12 rat cena regularna:
  650 zł
  cena:

  615 zł

  10 rat cena regularna:
  760 zł
  cena:

  720 zł

  2 raty cena regularna:
  3800 zł
  cena:

  3600 zł

  1 rata cena regularna:
  7600 zł
  cena:

  7200 zł

  Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.
  i studiuj taniej o 685 zł

  ZAPISZ SIĘ ONLINE

  CZESNE DLA KANDYDATÓW

  JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
  85 zł
  cena:

  0 zł

  12 rat cena regularna:
  645 zł
  cena:

  615 zł

  10 rat cena regularna:
  750 zł
  cena:

  720 zł

  2 raty cena regularna:
  3750 zł
  cena:

  3600 zł

  1 rata cena regularna:
  7500 zł
  cena:

  7200 zł

  Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019r.
  i studiuj taniej o 1085 zł

  ZAPISZ SIĘ ONLINE

  Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej:

  JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
  85 zł
  cena:

  0 zł

  12 rat cena regularna:
  645 zł
  cena:

  595 zł

  10 rat cena regularna:
  750 zł
  cena:

  700 zł

  2 raty cena regularna:
  3750 zł
  cena:

  3500 zł

  1 rata cena regularna:
  7500 zł
  cena:

  7000 zł

  Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.
  i studiuj taniej o 685 zł

  ZAPISZ SIĘ ONLINE

  CZESNE DLA KANDYDATÓW:

  JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
  85 zł
  cena:

  0 zł

  12 rat cena regularna:
  650 zł
  cena:

  625 zł

  10 rat cena regularna:
  760 zł
  cena:

  730 zł

  2 raty cena regularna:
  3800 zł
  cena:

  3650 zł

  1 rata cena regularna:
  7600 zł
  cena:

  7300 zł

  Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019 r.
  i studiuj taniej o 1085 zł

  ZAPISZ SIĘ ONLINE

  Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej!

  JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
  85 zł
  cena:

  0 zł

  12 rat cena regularna:
  650 zł
  cena:

  605 zł

  10 rat cena regularna:
  760 zł
  cena:

  710 zł

  2 raty cena regularna:
  3800 zł
  cena:

  3550 zł

  1 rata cena regularna:
  7600 zł
  cena:

  7100 zł

  Zarejestruj się do 10 marca 2019r.
  i studiuj taniej o 490zł

  ZAPISZ SIĘ ONLINE

  GWARANTOWANE CZESNE STAŁE*

  STUDIA NIESTACJONARNE

  JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
  190 zł
  cena:

  0 zł

  12 rat cena regularna:
  590 zł
  cena:

  565 zł

  10 rat cena regularna:
  690 zł
  cena:

  660 zł

  2 raty cena regularna:
  3450 zł
  cena:

  3300 zł

  1 rata cena regularna:
  6900 zł
  cena:

  6600 zł

  GWARANTOWANE CZESNE STAŁE*

  STUDIA STACJONARNE

  JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
  190 zł
  cena:

  0 zł

  12 rat cena regularna:
  645 zł
  cena:

  620 zł

  10 rat cena regularna:
  760 zł
  cena:

  730 zł

  2 raty cena regularna:
  3800 zł
  cena:

  3650 zł

  1 rata cena regularna:
  7600 zł
  cena:

  7300 zł

  *Gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż na roku II,III, IV i V.

  białe tło

  #ekspertDSW: mgr Anita Szprych


  białe tło

  #ekspertDSW: mgr Maciej Bączyk


  białe tło

  #ekspertDSW:mgr Tomasz Kowaluk-Łukasiewicz (CzART)


  białe tło

  #ekspertDSW: dr Łukasz Kliś (CzART)


  białe tło

  #ekspertDSW:mgr Hubert Kielan


  białe tło

  #ekspertDSW: mgr Katarzyna Roj ( BWA Design)


  białe tło

  #ekspertDSW: mgr Michał Chabielski


  białe tło

  #ekspertDSW: mgr Adriana Prodeus


  Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019r.
  i studiuj taniej o 685 zł

  ZAPISZ SIĘ ONLINE

  GWARANTOWANE CZESNE STAŁE*

  JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
  85 zł
  cena:

  0 zł

  12 rat cena regularna:
  570 zł
  cena:

  520 zł

  10 rat cena regularna:
  670 zł
  cena:

  610 zł

  2 raty cena regularna:
  3350 zł
  cena:

  3050 zł

  1 rata cena regularna:
  6700 zł
  cena:

  6100 zł

  *Gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż na roku II i III.

  Zarejestruj się do 29 kwietnia 2019r.
  i studiuj już od 470 zł/mies.

  ZAPISZ SIĘ ONLINE

  GWARANTOWANE CZESNE STOPNIOWANE*

  wpisowe / opłata rekrutacyjna: cena regularna:
  85zł
  cena:

  0 zł

  I ROK STUDIÓW:
  12 rat cena regularna:
  520 zł
  cena:

  470 zł

  10 rat cena regularna:
  600 zł
  cena:

  540 zł

  2 raty cena regularna:
  3000 zł
  cena:

  2700 zł

  1 rata cena regularna:
  6000 zł
  cena:

  5400 zł

  II ROK STUDIÓW:
  12 rat 580 zł
  10 rat 670 zł
  2 raty 3350 zł
  1 rata 6700 zł
  III ROK STUDIÓW:
  12 rat --- zł
  10 rat 740 zł
  2 raty 3700 zł
  1 rata 7400 zł

  *Gwarantowane czesne stopniowane - płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że wysokość opłat na wszystkich latach studiów, będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy.

  Stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, rektora dla najlepszych studentów, zapomogi

  Każdy student/doktorant starający się o dowolne stypendium lub zapomogę do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

  swinkamini STYPENDIUM SOCJALNE
  Stypendia socjalne adresowane są do studentów i doktorantów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Stwarzają szansę na podjęcie studiów, w tym pokrycie kosztów związanych np. z najmem mieszkania. Stypendium przyznawane jest na dany rok akademicki, a jego wysokość określana jest decyzją Wydziałowej Komisji Stypendialnej na podstawie dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje studentowi/doktorantowi prawo do odwołania. Wszyscy studenci i doktoranci w danym roku akademickim składają wnioski poprzez elektroniczny system USOSweb.

  swinkamini STYPENDIUM DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
  Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością adresowane jest do studentów i doktorantów posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Stypendium przyznawane jest na dany rok akademicki, a jego wysokość określana jest decyzją Wydziałowej Komisji Stypendialnej. Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje studentowi/doktorantowi prawo do odwołania. Wszyscy studenci i doktoranci w danym roku akademickim składają wnioski poprzez elektroniczny system USOSweb.

  swinkamini STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
  O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych mogą ubiegać się studenci rozpoczynający co najmniej drugi rok studiów oraz studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia (uzupełniających magisterskich) rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich).
  Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
  Podstawą przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów jest wypełnione i podpisane przez studenta podanie o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi dokumentami
  .

  Kredyt studencki

  Prawo do otrzymania kredytów mają studenci i doktoranci pod warunkiem, że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia. O kredyt mogą ubiegać się również kandydaci na studia, z tym że aby podpisać umowę kredytową muszą potwierdzić w banku status studenta lub doktoranta.
  Do wniosku dołącza się zaświadczenie z uczelni lub jednostki naukowej prowadzącej studia doktoranckie o odbywaniu studiów (w przypadku studenta lub doktoranta) albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo studia doktoranckie (w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia albo studia doktoranckie).

  Więcej informacji można znaleźć na www.gov.pl

  swinkamini

  Program stypendialny „Ambasador DSW”

  Stypendium Rektora „Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy ukończyli co najmniej pierwszy semestr studiów w DSW, studenci trzeciego roku studiów licencjackich, którzy planują kontynuację nauki w DSW na studiach drugiego stopnia w kolejnym roku akademickim, mają uregulowaną sytuację finansową oraz terminowo uzyskują zaliczenia semestrów, nie toczy się w ich sprawie postępowanie dyscyplinarne, aktywnie działają na rzecz Uczelni i/lub środowiska lokalnego. Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego, od początku października następnego roku akademickiego.


  KRYTERIA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

  • wolontariat pozauczelniany (stały i akcyjny)
  • udział w działalności naukowej na Uczelni i poza nią (np. koła naukowe, konferencje, projekty, popularyzacja wiedzy),
  • działalność w organizacjach studenckich i absolwenckich (np. Samorząd Studentów DSW, AZS, koła zainteresowań, Rada Konsultacyjna Studentów, Stowarzyszenie Absolwentów),
  • współpraca z innymi jednostkami wydziałowymi i ogólnouczelnianymi (np. współpraca z Biurem Promocji i Rekrutacji, pomoc w organizacji konferencji, uroczystości, wydarzeń uczelnianych, udział w pracach na rzecz Uczelni),
  • praca w komisjach i zespołach uczelnianych wymagających udziału studentów (np. komisje stypendialne, komisje konkursowe, posiedzenia rad wydziału, rady programowe) oraz pełnienie funkcji organizacyjnych (starosta, przewodniczący grupy),
  • promowanie Uczelni na imprezach pozauczelnianych oraz w środowisku lokalnym,
  • inne działania na rzecz Uczelni i/lub środowiska lokalnego.