#specjalność: Cultural animation and museum studies

Specjalności do wyboru:

Cultural animation and museum studies Edukacja dla bezpieczeństwa i profilaktyka współczesnych zagrożeń Pedagog szkolny i doradca zawodowy Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i elementy socjoterapii

REKRUTACJA 2019/2020

PEDAGOGIKA

studia I stopnia

zarejestruj się do 12 sierpnia 2019 r. STUDIUJ JUŻ OD 920 zł/mies.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

nauki-techniczne

You will learn:

 
  After the completion of the program, the graduate will be proficient in the following areas:
 • plans animation activities in all types of cultural institution and animation stages
 • creates the future visions of museums
 • manages the capitals of communities
 • analyzes, comments, reviews, and discuss various obcjects and events of culture
 • manifests creativity in the social, educational and cultural animation
 • engages in understanding different contexts which shape local communities
  Po zrealizowaniu modułu zajęć specjalnościowych absolwent:
 • planuje działania animacyjne zarówno w instytucjach kultury, jak i instytucjach edukacyjnych, uwzględniając etapy animacji kultury
 • konstruuje przyszłe wizje działalności muzeów
 • potrafi zarządzać kapitałami społeczności zgodnie z potrzebami środowiska lokalnego
 • przejawia kreatywność w działaniach edukacyjnych, kulturalnych i animacyjnych
 • dąży do rozpoznania kontekstów kształtujących różne społeczności
nauki-techniczne

After graduation, you can work as:

 
  The graduate of this specialization is prepared for work in cultural and non-school based education institutions, which design their activities for all recipients’ and participants’ age groups (museums, community centers, centers for cultural activities, common universities, universities of the third age, culture disseminating organizations, associations and nongovernmental organizations etc.). The competencies acquired by graduates enable creative usage of contemporary media (Internet) for dissemination, promotion and animation of actions in the area of widely understood culture as well as initiation of independent actions in the economic reality.
  Instytucje upowszechniania kultury, ośrodki działań twórczych i animacyjnych, muzea, galerie, kina, organizacje pozarządowe, fundacje, jednostki samorządowe odpowiedzialne za animację życia społecznego; państwowe, samorządowe i prywatne przedsiębiorstwa, ośrodki szkoleniowe i edukacyjne; firmy doradcze z zakresu organizacji czasu wolnego i rozwoju lokalnych społeczności.
nauki-techniczne

Our Strengths:

   • First degree (undergraduate) studies in Pedagogy, specialization Cultural Animation and Museum Education are addressed to those wishing to acquire knowledge and professional skills necessary to undertake activities in the area of cultural animation and education with particular consideration of museum studies and education. This professional higher education course lasts three years (6 semesters) and after its completion graduate obtains licencjat which is an equivalent for bachelor degree. Studies program includes courses in the specialization areas of community education and learning and museum studies. After completing studies in the specialization: Cultural animation and museum education the graduate possesses knowledge in the field of cultural animation, with particular consideration of knowledge in the area of museum studies. The graduate can use the acquired knowledge and skills in the process of promotion of culture and its products, as well as can animate the educational activities of various environments and social groups representatives. The acquired competencies enable a professional preparation of: self-education workshop programs, courses perfecting amateurs’ artistic skills in the variety of art disciplines, museum classes and exhibitions. The graduate is familiar with the basics of management and financing of culture and is able to obtain domestic and European funds for the development of cultural institutions and carrying of their statutory activities. During the course of studies, students complete the practical training in various cultural and educational institutions and organizations.
   • Specjalność jest kierowana do kandydatów, którzy są zainteresowani animacją kultury i edukacją muzealną prowadzoną w różnorodnych przestrzeniach społecznych, instytucjach i organizacjach. Specjalność o charakterze innowacyjnym, zbudowana jest w oparciu o wyniki najnowszych, międzynarodowych badań z zakresu muzeologii (museum studies) i animacji społeczno-kulturalnej (community education and learning). Podstawą specjalności od strony metodycznej są osiągnięcia współczesnej praktyki wystawienniczej oraz projektów animacyjnych realizowanych w różnorodnych społecznościach. Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach kultury i edukacji pozaszkolnej, wśród wszystkich grup wiekowych odbiorców i uczestników. Absolwent potrafi wykorzystywać nabytą wiedzę i umiejętności w procesie upowszechniania kultury, jej wytworów i animować działania edukacyjne na rzecz zróżnicowanych pod względem potrzeb edukacyjnych środowisk. Zdobyte kompetencje pozwalają na profesjonalne przygotowanie programów, warsztatów samokształceniowych, kursów doskonalących umiejętności artystyczne amatorów w różnych dziedzinach sztuki, lekcji muzealnych, wystaw i ekspozycji. Kompetencje uzyskane przez absolwentów umożliwiają twórcze wykorzystanie współczesnych mediów (Internetu) do upowszechniania i animowania działań z zakresu szeroko rozumianej kultury oraz inicjowania niezależnych działań w przestrzeni gospodarczej. Absolwent zna podstawy zarządzania i finansowania kultury, potrafi zdobywać fundusze krajowe i europejskie na rozwój instytucji kultury i ich działalność statutową.
     

Semestr I
Przedmiot ECTS
Socjologia mediów 2
Podstawy politologii 2
Podstawy przedsiębiorczości 1
Koncepcje psycholgiczne człowieka 2
Wstęp do nauki o komunikowaniu 5
Historia prasy 4
Styl i kultura języka 4
Assesment centre 1
Etykieta, techniki autoprezentacji i portfolio building 2
Wprowadzenie do dziennikarstwa gazetowego i magazynowego 3
Źródła informacji dla dziennikarza 4
Semestr II
Przedmiot ECTS
Media a prawo 2
Historia Polski XX wieku 2
Historia mediów audiowizualnych 3,5
Retoryka i teoria argumentacji 2
Gatunki dziennikarskie 2
Warsztat językowy dziennikarza 3
Podstawy tworzenia serwisów internetowych 1,5
Elementy reklamy i marketingu 1,5
Fotografia prasowa 1,5
Mentoring językowy – język angielski1 2
Moduły kształcenia specjalnościowego i praktyk specjalnościowych- Dziennikarstwo sportowe 9
Moduły kształcenia specjalnościowego i praktyk specjalnościowych-Dziennikarstwo muzyczne 9
Moduły kształcenia specjalnościowego i praktyk specjalnościowych-Dziennikarstwo mody i stylu 9
Moduły kształcenia specjalnościowego i praktyk specjalnościowych-Dziennikarstwo motoryzacyjne 9
Moduły kształcenia specjalnościowego i praktyk specjalnościowych-Fotografie i nowe technologie 9
Moduły kształcenia specjalnościowego i praktyk specjalnościowych-Social media i ePR 9
Semestr III
Przedmiot ECTS
Filozofia komunikacji 2
Współczesna scena polityczna 2
Współczesne systemy medialne w Polsce i na świecie 3,5
Wprowadzenie do dziennikarstwa radiowego 2
Emisja głosu z kulturą żywego słowa 2
Blogi i narzędzia społecznościowe w pracy dziennikarza 2
Mentoring językowy – język angielski2 2
Wychowanie fizyczne1 0,5
Moduły kształcenia specjalnościowego i praktyk specjalnościowych- Dziennikarstwo sportowe 14
Moduły kształcenia specjalnościowego i praktyk specjalnościowych-Dziennikarstwo muzyczne 14
Moduły kształcenia specjalnościowego i praktyk specjalnościowych-Dziennikarstwo mody i stylu 14
Moduły kształcenia specjalnościowego i praktyk specjalnościowych-Dziennikarstwo motoryzacyjne 14
Moduły kształcenia specjalnościowego i praktyk specjalnościowych-Fotografie i nowe technologie 14
Moduły kształcenia specjalnościowego i praktyk specjalnościowych-Social media i ePR 14
Semestr IV
Przedmiot ECTS
Wiedza o kulturze medialnej i komunikacji kulturowej 2
Public Relations i rzecznictwo prasowe 1,5
Podstawy pracy z kamerą i montażu 2
Mentoring językowy – język angielski3 2
Wychowanie fizyczne2 0,5
Moduły kształcenia specjalnościowego i praktyk specjalnościowych- Dziennikarstwo sportowe 22
Moduły kształcenia specjalnościowego i praktyk specjalnościowych-Dziennikarstwo muzyczne 22
Moduły kształcenia specjalnościowego i praktyk specjalnościowych-Dziennikarstwo mody i stylu 22
Moduły kształcenia specjalnościowego i praktyk specjalnościowych-Dziennikarstwo motoryzacyjne 22
Moduły kształcenia specjalnościowego i praktyk specjalnościowych-Fotografie i nowe technologie 22
Moduły kształcenia specjalnościowego i praktyk specjalnościowych-Social media i ePR 22
Semestr V
Przedmiot ECTS
Sztuka perswazji 2
Etyka mediów 2
Wprowadzenie do dziennikarstwa telewizyjnego 3
PR polityczny 2
Badania internetu 2
Seminarium dyplomowe1 5
Mentoring językowy – język angielski4 2
Moduły kształcenia specjalnościowego i praktyk specjalnościowych- Dziennikarstwo sportowe 30
Moduły kształcenia specjalnościowego i praktyk specjalnościowych-Dziennikarstwo muzyczne 30
Moduły kształcenia specjalnościowego i praktyk specjalnościowych-Dziennikarstwo mody i stylu 30
Moduły kształcenia specjalnościowego i praktyk specjalnościowych-Dziennikarstwo motoryzacyjne 30
Moduły kształcenia specjalnościowego i praktyk specjalnościowych-Fotografie i nowe technologie 30
Moduły kształcenia specjalnościowego i praktyk specjalnościowych-Social media i ePR 30
Semestr VI
Przedmiot ECTS
Elementy kultury popularnej i media lifestylowe 2
Seminarium dyplomowe2 12
Moduły kształcenia specjalnościowego i praktyk specjalnościowych- Dziennikarstwo sportowe 30
Moduły kształcenia specjalnościowego i praktyk specjalnościowych-Dziennikarstwo muzyczne 30
Moduły kształcenia specjalnościowego i praktyk specjalnościowych-Dziennikarstwo mody i stylu 30
Moduły kształcenia specjalnościowego i praktyk specjalnościowych-Dziennikarstwo motoryzacyjne 30
Moduły kształcenia specjalnościowego i praktyk specjalnościowych-Fotografie i nowe technologie 30
Moduły kształcenia specjalnościowego i praktyk specjalnościowych-Social media i ePR 30

Ceny studiów:

     
czesne_stale
nauki-techniczne
Gwarantowane czesne stałe – wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż na roku II i III.
 

Jak możesz sfinansować koszty studiów?

     

Rocznie około 1000 naszych studentów korzysta z dofinansowania do studiów z DSW.

   

Stypendia dla studentów DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Kredyt studencki

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I, II i III stopnia) pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Stypendium „Ambasador DSW”

Program stypendialny „Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego.

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Biuro Rekrutacji

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja

Zarejestruj się do 12 sierpnia 2019 r.
i studiuj taniej o 885 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

475 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

560 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2800 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5600 zł

 

Zarejestruj się do 16 lipca 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

490 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

570 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2850 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5700 zł

Zarejestruj się do 12 sierpnia 2019 r.
i studiuj taniej o 385 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

645 zł

10 rat cena regularna:
750 zł
cena:

735 zł

2 raty cena regularna:
3750 zł
cena:

3675 zł

1 rata cena regularna:
7500 zł
cena:

7350 zł

 

Zarejestruj się do 12 sierpnia 2019r.
i studiuj taniej o 885 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej:

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
645 zł
cena:

605 zł

10 rat cena regularna:
750 zł
cena:

710 zł

2 raty cena regularna:
3750 zł
cena:

3550 zł

1 rata cena regularna:
7500 zł
cena:

7100 zł

 

Zarejestruj się do 12 sierpnia 2019 r.
i studiuj taniej o 885 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej!

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

480 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

560 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2800 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5600 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

GWARANTOWANE CZESNE STAŁE*

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
920 zł
10 rat cena regularna:
1075 zł
2 raty cena regularna:
5375 zł
1 rata cena regularna:
10 750 zł

 

*Gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż na roku II i III.

Stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, rektora dla najlepszych studentów, zapomogi

Każdy student/doktorant starający się o dowolne stypendium lub zapomogę do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

swinkamini STYPENDIUM SOCJALNE
Stypendia socjalne adresowane są do studentów i doktorantów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Stwarzają szansę na podjęcie studiów, w tym pokrycie kosztów związanych np. z najmem mieszkania. Stypendium przyznawane jest na dany rok akademicki, a jego wysokość określana jest decyzją Wydziałowej Komisji Stypendialnej na podstawie dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje studentowi/doktorantowi prawo do odwołania. Wszyscy studenci i doktoranci w danym roku akademickim składają wnioski poprzez elektroniczny system USOSweb.

swinkamini STYPENDIUM DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością adresowane jest do studentów i doktorantów posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Stypendium przyznawane jest na dany rok akademicki, a jego wysokość określana jest decyzją Wydziałowej Komisji Stypendialnej. Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje studentowi/doktorantowi prawo do odwołania. Wszyscy studenci i doktoranci w danym roku akademickim składają wnioski poprzez elektroniczny system USOSweb.

swinkamini STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych mogą ubiegać się studenci rozpoczynający co najmniej drugi rok studiów oraz studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia (uzupełniających magisterskich) rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich).
Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
Podstawą przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów jest wypełnione i podpisane przez studenta podanie o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi dokumentami
.

Kredyt studencki

Prawo do otrzymania kredytów mają studenci i doktoranci pod warunkiem, że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia. O kredyt mogą ubiegać się również kandydaci na studia, z tym że aby podpisać umowę kredytową muszą potwierdzić w banku status studenta lub doktoranta.
Do wniosku dołącza się zaświadczenie z uczelni lub jednostki naukowej prowadzącej studia doktoranckie o odbywaniu studiów (w przypadku studenta lub doktoranta) albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo studia doktoranckie (w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia albo studia doktoranckie).

Więcej informacji można znaleźć na www.gov.pl

swinkamini

Program stypendialny „Ambasador DSW”

Stypendium Rektora „Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy ukończyli co najmniej pierwszy semestr studiów w DSW, studenci trzeciego roku studiów licencjackich, którzy planują kontynuację nauki w DSW na studiach drugiego stopnia w kolejnym roku akademickim, mają uregulowaną sytuację finansową oraz terminowo uzyskują zaliczenia semestrów, nie toczy się w ich sprawie postępowanie dyscyplinarne, aktywnie działają na rzecz Uczelni i/lub środowiska lokalnego. Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego, od początku października następnego roku akademickiego.


KRYTERIA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

 • wolontariat pozauczelniany (stały i akcyjny)
 • udział w działalności naukowej na Uczelni i poza nią (np. koła naukowe, konferencje, projekty, popularyzacja wiedzy),
 • działalność w organizacjach studenckich i absolwenckich (np. Samorząd Studentów DSW, AZS, koła zainteresowań, Rada Konsultacyjna Studentów, Stowarzyszenie Absolwentów),
 • współpraca z innymi jednostkami wydziałowymi i ogólnouczelnianymi (np. współpraca z Biurem Promocji i Rekrutacji, pomoc w organizacji konferencji, uroczystości, wydarzeń uczelnianych, udział w pracach na rzecz Uczelni),
 • praca w komisjach i zespołach uczelnianych wymagających udziału studentów (np. komisje stypendialne, komisje konkursowe, posiedzenia rad wydziału, rady programowe) oraz pełnienie funkcji organizacyjnych (starosta, przewodniczący grupy),
 • promowanie Uczelni na imprezach pozauczelnianych oraz w środowisku lokalnym,
 • inne działania na rzecz Uczelni i/lub środowiska lokalnego.