Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Specjalności do wyboru:

Dziennikarstwo mody i stylu Dziennikarstwo motoryzacyjne Dziennikarstwo muzyczne Dziennikarstwo sportowe Fotografia i nowe technologie Social media i e-PR

DZIENNIKARSTWO

I

KOMUNIKACJA

SPOŁECZNA

studia I stopnia

REKRUTACJA 2019/2020

studia niestacjonarne

zarejestruj się do 13 lutego 2020 r.

STUDIUJ JUŻ OD 335 zł/MIES.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

nauki-techniczne

Na tym kierunku:

 • zajęcia prowadzone są przez ekspertów z dziedziny mediów społecznościowych, PR i dziennikarstwa
 • na ćwiczeniach wykorzystujemy drony, specjalistyczne oprogramowanie i nowoczesne technologie
 • zajęcia odbywają się w studiu telewizyjnym, pracowniach multimedialnych, komputerowych i fotograficznych oraz w specjalistycznej pracowni motion capture i laboratorium dźwięku.
nauki-techniczne

Po studiach możesz pracować w:

 • branży public relations jako specjalista lub rzecznik prasowy
 • biurach prasowych, agencjach informacyjnych jako redaktor, reporter lub copywriter
 • działach promocji i reklamy jako copywriter, specjalista ds. marketingu
 • redakcjach telewizyjnych, radiowych, prasowych jako prezenter, reporter, komentator, sprawozdawca, redaktor lub fotograf
 • w portalach internetowych jako content manager.
nauki-techniczne

Ciekawe informacje o kierunku:

 • kierunek ma akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Oznacza to, że program kształcenia, kadra dydaktyczna oraz organizacja dydaktyki na kierunku zostały pozytywnie ocenione przez ekspertów z dziedziny kierunku studiów
 • program otrzymał także nagrodę w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepszy kierunek studiów
 • w raporcie OECD został wymieniony jako wzorcowy przykład współpracy uczelni wyższej z otoczeniem biznesowym
 • podczas zajęć przygotowujemy studentów do pracy w mediach, symulując faktyczne warunki ich funkcjonowania
 • nasze specjalności tworzyliśmy jako pierwsi na rynku, dbając o ich unikalny charakter i inspirując wiele uczelni państwowych i prywatnych
 • specjalności są na bieżąco dostosowywane do zmieniających się wymagań rynku pracy.

Partnerzy kierunku:

Dodatkowe atuty kierunku:

 • nasi studenci mogą współtworzyć i rozwijać koła naukowe przy kierunku, np.: Koło Fotograficzne, Koło Realizacji Filmowej i Telewizyjnej, Koło Aktywności Kulturalnej Studentów, Koło Dziennikarstwa Muzycznego, Koło Dziennikarstwa Sportowego, Koło Public Relations
 • pomagamy studentom w szukaniu pracy w branży medialnej jeszcze w czasie nauki i wspieramy tych, którzy pracę już podjęli.

Wykładowcy i prowadzący na tym kierunku:

Ceny studiów:

Zaplanuj efektywnie swoje wydatki – wprowadziliśmy dwa rozwiązania sposobu płatności (czesne stałe lub stopniowane). Dodatkowo Ty wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia – w 1, 2, 10 czy 12:
czesne_stale
nauki-techniczne
Gwarantowane czesne stałe – wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż na roku II i III.
czesne_stopniowane
nauki-techniczne
Gwarantowane czesne stopniowane – płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że wysokość opłat na wszystkich latach studiów, będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy.

Jak możesz sfinansować koszty studiów?

Rocznie około 1000 naszych studentów korzysta z dofinansowania do studiów z DSW.

Stypendia dla studentów DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Kredyt studencki

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I, II i III stopnia) pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Stypendium „Ambasador DSW”

Program stypendialny „Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego.

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Biuro Rekrutacji

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja

Zapisując się do 13 lutego zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

520 zł

cena

475 zł

10 rat cena:

600 zł

cena

550 zł

2 raty cena:

3000 zł

cena

2750 zł

1 rata cena:

6000 zł

cena

5500 zł

 

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

490 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

570 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2850 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5700 zł

Zapisując się do 13 lutego zyskujesz:

600 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

645 zł

cena

615 zł

10 rat cena:

750 zł

cena

720 zł

2 raty cena:

3750 zł

cena

3650 zł

1 rata cena:

7500 zł

cena

7200 zł

 

Zapisując się do 13 lutego zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

645 zł

cena

600 zł

10 rat cena:

750 zł

cena

700 zł

2 raty cena:

3750 zł

cena

3500 zł

1 rata cena:

7500 zł

cena

7000 zł

 

Zapisując się do 13 lutego zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

520 zł

cena

470 zł

10 rat cena:

600 zł

cena

550 zł

2 raty cena:

3000 zł

cena

2750 zł

1 rata cena:

6000 zł

cena

5500 zł

2. para

Prof. DSW dr hab. Beata Borowicz – Sierocka


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa

Mój dorobek naukowy i zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień filozoficznych podstaw komunikacji, koncepcji racjonalności komunikacyjnej, teorii działania komunikacyjnego, koncepcji kompetencji komunikacyjnej, etyki dyskursu. Moje doświadczenia zawodowe zdobyte poza uczelnią obejmują: pracę w charakterze trenera komunikacji marketingowej w ogólnopolskim programie Best Service realizowanym przez wrocławskie Centrum Niderlandzkie (2000 - 2001); organizację wieloletniego, autorskiego projektu „Wrocławska Wszechnica Filozoficzna”, finansowanego przez Wydział Kultury Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

10. ordylowski

Prof. dr hab. Marek Ordyłowski

Moje zainteresowania badawcze wiążą się z historią sportu i kultury fizycznej, historią życia codziennego w Polsce, politycznymi kontekstami sportu i kultury fizycznej, dziennikarstwem sportowym i studiami prasoznawczymi. Jestem współautorem siatki haseł do Encyklopedii Wrocławia (3 wydania, w tym jedno w języku niemieckim) i jednocześnie autorem 34 haseł.

15. misiak

Prof. DSW, dr hab. Tomasz Misiak

Moje zainteresowania badawcze skupiają się wokół problematyki związanej z obecnością i sposobami oddziaływania dźwięku w muzyce i kulturze współczesnej. Jestem redaktorem i pomysłodawcą jednego z numerów czasopisma „Kultura Współczesna” (nr 1 2012: „Dźwięk, technologia, środowisko”). Moje doświadczenie zawodowe dopełnia praca w charakterze dziennikarza muzycznego w Radiu „Afera”, gdzie od 2000 roku prowadzę autorskie audycje muzyczne.

1. stasienko

prof. DSW dr hab. Jan Stasieńko


Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

W pracy naukowej koncentruję się na posthumanistycznych kontekstach technologii medialnych, narracyjnych aspektach gier wideo, historii i antropologii nowych mediów, w tym efektów specjalnych. Jestem twórcą kilku nagradzanych przez MNiSW programów studiów I i II stopnia z zakresu humanistyki cyfrowej, animacji 3d i mediów interaktywnych. W 2015 roku zrealizowałem projekt naukowy „Osoby niepełnosprawne jako aktorzy sesji rejestrowanych przy użyciu systemu motion capture” finansowany przez MNiSW i Program UE „Innowacyjna gospodarka”.

2. para

Dr Piotr Para


Z-ca Dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Moje badawcze zainteresowania skupione są na procesach instytucjonalizacji społeczeństwa sieci w różnych jego wymiarach, na zagadnieniach związanych z wizerunkiem w odniesieniu między innymi do kultury popularnej. Moim wieloletnim doświadczeniem jest również teatr. Jako aktor występowałem we Wrocławskim Teatrze Pantomimy Henryka Tomaszewskiego, współtworzyłem Teatr Pantomimy AP jako aktor i reżyser, uczestniczyłem w wielu artystycznych projektach krajowych i międzynarodowych.

4. harbanowicz

Dr Justyna Harbanowicz

Moje zainteresowania skupiają się przede wszystkim na życiu, zwłaszcza zaś na jego przejawach i kulturowych uwarunkowaniach; zajmuję się codziennością i niecodziennością, rekonstrukcją współczesnych stylów życia i opracowaniem zintegrowanej metodologii badań nad sposobami życia (skorelowane badania przestrzeni audialnych, wizualnych i narracji osobistych). Różnorodne obszary badawcze wspólnie realizują syntetyzującą koncepcję diagnozy kultury współczesnej między innymi poprzez analizę przenikania elementów kultury elitarnej w przestrzeń życia codziennego.

8. dytman

Dr Agnieszka Dytman-Stasieńko

Mój dorobek i badania naukowe skupiają kilka głównych tematów: język w komunikacji nowomedialnej (seria wydawnicza „Język a multimedia”), cyberkultura i nowe media; badania nad polskim aktywizmem technologicznym lat 80. ubiegłego wieku z punktu widzenia infoaktywizmu, koncepcji technologii wyzwolenia oraz ewolucji aktywizmu – od analogowego do cyfrowego; badanie związane z perswazyjnością komunikacji protestu. Moje doświadczenia zawodowe zdobyte poza uczelnią obejmują: pracę w charakterze korektora czasopism w wydawnictwie Phoenix Press Media; ukończenie Podyplomowych Studiów Emisji Głosu oraz Podyplomowych Studiów Logopedii, Podyplomowe Studium Neurologopedii z Wczesną Interwencją (w trakcie).

9. ostrowski

Dr Andrzej Ostrowski


promotor specjalności: Dziennikarstwo sportowe

Posiadam wieloletnie doświadczenie jako, sportowy dziennikarz radia i telewizji, sprawozdawca i komentator z Igrzysk Olimpijskich (1980, 1984, 1988, 1992) oraz Mistrzostw Świata i Europy w piłce nożnej (1978, 1984, 1986, 1988 1990). Napisałem doktorat na temat sportowych transmisji telewizyjnych. Jest twórcą pierwszej na wyższych uczelniach w Polsce specjalności dziennikarstwo sportowe, autorem książek i publikacji z dziedziny sportu i dziennikarstwa sportowego.

3. janiak

Dr Agnieszka Janiak

Moje obszary zainteresowań i działań naukowych dotyczą sztuki współbycia ujawniającej się/ realizującej się/ niezbędnej w/ potrzebnej w : komunikacji w sytuacjach trudnych: lekarz – pacjent – rodzina; wolontariusz – umierający; pracownik socjalny – osoba starsza lub dysfunkcyjna, policjant - ofiara lub rodzina ofiary. Zajmuję się także antropologią sensoryczną (sensual studies oraz komunikacja zmysłowa), wielokulturowością (korzyści i trudności). Współpracuję z polską diaspora i promuję polską kulturę za granicą.

11. zimnal

Dr Marek Zimnak


promotor specjalności: Social Media i ePR

Mam dwadzieścia parę lat doświadczeń dziennikarskich (prasa, radio, telewizja, Internet), prowadziłem własną agencję PR – wśród klientów były takie firmy, jak TPSA, Telefonia Dialog, Axel Springer, Politechnika Wrocławska. Pracuję również społecznie w stowarzyszeniach i fundacjach – między innymi przez 10 lat kierowałem pracami zarządu Stowarzyszenia PRom i 7 lat reprezentowałem środowiska polskiej nauki w Komitecie Sterującym EUPRIO.

12. lechanski

dr Dariusz Lechański

Moje zainteresowania naukowe to dualne systemy telewizyjne (czyli komercyjne i publiczne) na świecie. Interesuje mnie wzajemne przenikanie się tych dwóch systemów. Ich współpraca i brak współpracy. Ich historia, teraźniejszość i przyszłość. Także zanikanie na rzecz Internetu. W sposób naturalny interesuję mnie również dziedzictwo filmu w świecie telewizji. Filmu rozumianego w tej sytuacji jako mądrzejsza, ładniejsza i starsza siostra telewizji.

13. galazka

red. Wiesław Gałązka

Od prawie 40 lat jestem związany z mediami, pracowałem jako reporter, prezenter radiowy, publicysta, kierowałem kreacją kampanii reklamowych, pracowałem w firmach szkoleniowych i agencjach PR. Od ponad 20 lat prowadzę również konsultacje i szkolenia w zakresie wizerunku publicznego i medialnego osób publicznych, osób sprawujących funkcje publiczne i polityków oraz członków organizacji branżowych i zawodowych. Opracowuję także strategie komunikacji społecznej i medialnej dla polityków i partii politycznych.

14. otrocki

Dr Michał Otrocki


promotor specjalności: fotografia i nowe technologie

Zajmuję się badaniami komunikacji wizualnej i analizą dyskursu publicznego, m.in. w kontekście kreowania wizerunku i public relations, a także medialnego rekonstruowania wiedzy, pamięci i tożsamości. Jestem współtwórcą portalu badawczego DyskursPubliczny.pl. W ramach krytycznej analizy dyskursu rozwijam model interpretacyjny oparty na koncepcji refleksyjności. W badaniach nad wizualnością koncentruję się na komunikacyjnych funkcjach fotografii w mediach internetowych.

5. weglinska

dr Agnieszka Węglińska


promotor specjalności: dziennikarstwo mody i stylu

W pracy naukowej podejmuję problematykę: transformacji mediów publicznych, komunikacji nowomedialnej, komunikowania międzynarodowego i międzykulturowego, komunikacji politycznej. Szczególnie interesuje mnie przenikanie się modeli mediów publicznych, przenoszenie rozwiązań systemowych i misja nadawcy publicznego. Interesuje mnie misja tak na poziomie paneuropejskim, ogólnopolskim, jak i regionalnym i lokalny. Równolegle do pracy naukowej pracuje dla firm odzieżowych i projektantów jako specjalista w obszarze PR. Stworzyłam w DSW pierwszą w Polsce specjalność dziennikarstwo mody i stylu.

16. szymon nozynski foto 2

dr Szymon Nożyński


promotor specjalności: dziennikarstwo muzyczne

nauczę Cię podstaw pracy w radiu; pracy z mikrofonem i słuchawkami, prowadzenia audycji radiowych (serwisów, relacji, audycji muzycznych, wywiadów itd). W studiu nauczę Cię także podstaw realizacji radiowej i muzycznej, pracy z konsoletą, ustawienia mikrofonów, używania rejestratorów cyfrowych, nagrywania instrumentów muzycznych i głosu. Nauczę Cię także słuchać muzyki; rozróżniać gatunki i style, wartościować dźwięki, powiem Ci czym jest percepcja muzyczna, jakie zagrożenia niesie ze sobą dźwięk i jaki z niego pożytek. Porozmawiamy o produkcji muzycznej, poznasz najważniejszych producentów i ich pracę, posłuchamy dobrych płyt, poznasz budowę i charakterystykę instrumentów muzycznych - od analogowych po cyfrowe; dowiesz się jak wygląda dzisiaj dystrybucja muzyki, jakie są nośniki, wytwórnie, studia nagraniowe i instytucje muzyczne.

mgr Leszek Budrewicz

Jestem przede wszystkim praktykiem. Po transformacji ustrojowej w Polsce w 1989 zostałem pierwszym redaktorem naczelnym dolnośląskiego dodatku "Gazety Wyborczej" (1990-1993), potem redaktorem naczelnym oraz zastępcą redaktora naczelnego dziennika "Wieczór Wrocławia", gdzie kierowałem również działem reportażu. Byłem również autorem i prowadzącym programy poranne w Radiu Wrocław i Radiu Kolor, programy polityczne i kulturalne w Radiu Eska i Radiu BRW. Napisałem także scenariusz reality show BAR II.

Zapisując się do 13 lutego zyskujesz:

600 zł zniżki w czesnym odliczanej na pierwszym roku studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

GWARANTOWANE CZESNE STAŁE*

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena regularna:

460 zł

cena

410 zł

10 rat cena regularna:

530 zł

cena

470 zł

2 raty cena regularna:

2650 zł

cena

2350 zł

1 rata cena regularna:

5300 zł

cena

4700 zł

*Gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż na roku II i III.

Studiuj już od 335 zł/mies.

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

GWARANTOWANE CZESNE STOPNIOWANE*

wpisowe / opłata rekrutacyjna: cena regularna:

85 zł

cena

0 zł

I ROK STUDIÓW:
12 rat cena regularna:

385 zł

cena

335 zł

10 rat cena regularna:

440 zł

cena

380 zł

2 raty cena regularna:

2200 zł

cena

1900 zł

1 rata cena regularna:

4400 zł

cena

3800 zł

II ROK STUDIÓW:
12 rat 470 zł
10 rat 540 zł
2 raty 2700 zł
1 rata 5400 zł
III ROK STUDIÓW:
12 rat --- zł
10 rat 610 zł
2 raty 3050 zł
1 rata 6100 zł

 

*Gwarantowane czesne stopniowane - płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że wysokość opłat na wszystkich latach studiów, będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy.

Stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, rektora dla najlepszych studentów, zapomogi

 

Każdy student/doktorant starający się o dowolne stypendium lub zapomogę do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

swinkamini STYPENDIUM SOCJALNE
Stypendia socjalne adresowane są do studentów i doktorantów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Stwarzają szansę na podjęcie studiów, w tym pokrycie kosztów związanych np. z najmem mieszkania. Stypendium przyznawane jest na dany rok akademicki, a jego wysokość określana jest decyzją Wydziałowej Komisji Stypendialnej na podstawie dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje studentowi/doktorantowi prawo do odwołania. Wszyscy studenci i doktoranci w danym roku akademickim składają wnioski poprzez elektroniczny system USOSweb.

swinkamini STYPENDIUM DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością adresowane jest do studentów i doktorantów posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Stypendium przyznawane jest na dany rok akademicki, a jego wysokość określana jest decyzją Wydziałowej Komisji Stypendialnej. Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje studentowi/doktorantowi prawo do odwołania. Wszyscy studenci i doktoranci w danym roku akademickim składają wnioski poprzez elektroniczny system USOSweb.

swinkamini STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych mogą ubiegać się studenci rozpoczynający co najmniej drugi rok studiów oraz studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia (uzupełniających magisterskich) rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich).
Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
Podstawą przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów jest wypełnione i podpisane przez studenta podanie o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi dokumentami
.

Kredyt studencki

Prawo do otrzymania kredytów mają studenci i doktoranci pod warunkiem, że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia. O kredyt mogą ubiegać się również kandydaci na studia, z tym że aby podpisać umowę kredytową muszą potwierdzić w banku status studenta lub doktoranta.
Do wniosku dołącza się zaświadczenie z uczelni lub jednostki naukowej prowadzącej studia doktoranckie o odbywaniu studiów (w przypadku studenta lub doktoranta) albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo studia doktoranckie (w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia albo studia doktoranckie).

Więcej informacji można znaleźć na www.gov.pl

swinkamini

Program stypendialny „Ambasador DSW”

Stypendium Rektora „Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy ukończyli co najmniej pierwszy semestr studiów w DSW, studenci trzeciego roku studiów licencjackich, którzy planują kontynuację nauki w DSW na studiach drugiego stopnia w kolejnym roku akademickim, mają uregulowaną sytuację finansową oraz terminowo uzyskują zaliczenia semestrów, nie toczy się w ich sprawie postępowanie dyscyplinarne, aktywnie działają na rzecz Uczelni i/lub środowiska lokalnego. Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego, od początku października następnego roku akademickiego.

 

KRYTERIA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

 • wolontariat pozauczelniany (stały i akcyjny)
 • udział w działalności naukowej na Uczelni i poza nią (np. koła naukowe, konferencje, projekty, popularyzacja wiedzy),
 • działalność w organizacjach studenckich i absolwenckich (np. Samorząd Studentów DSW, AZS, koła zainteresowań, Rada Konsultacyjna Studentów, Stowarzyszenie Absolwentów),
 • współpraca z innymi jednostkami wydziałowymi i ogólnouczelnianymi (np. współpraca z Biurem Promocji i Rekrutacji, pomoc w organizacji konferencji, uroczystości, wydarzeń uczelnianych, udział w pracach na rzecz Uczelni),
 • praca w komisjach i zespołach uczelnianych wymagających udziału studentów (np. komisje stypendialne, komisje konkursowe, posiedzenia rad wydziału, rady programowe) oraz pełnienie funkcji organizacyjnych (starosta, przewodniczący grupy),
 • promowanie Uczelni na imprezach pozauczelnianych oraz w środowisku lokalnym,
 • inne działania na rzecz Uczelni i/lub środowiska lokalnego.