#specjalność: Security studies – studia anglojęzyczne

Specjalności do wyboru:

Bezpieczeństwo państwa Cyberbezpieczeństwo i systemy informatyczne w bezpieczeństwie Kryminologia z elementami kryminalistyki Menedżer bezpieczeństwa Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych Security studies – studia anglojęzyczne Służby policyjne i bezpieczeństwo lokalne

REKRUTACJA 2019/2020

BEZPIECZEŃSTWO

WEWNĘTRZNE

studia I stopnia

zarejestruj się do 30 maja 2019 r. STUDIUJ JUŻ OD 920 zł/mies.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

nauki-techniczne

You will learn:

 • problematyki bezpieczeństwa, skoncentrowanej na aspektach pozamilitarnych (społecznych, politycznych, gospodarczych, informacyjnych i środowiskowych)
 • zarządzania bezpieczeństwem
 • metod zapobiegania zagrożeniom i ich zwalczania
 • samodzielnego lub zespołowego planowania, organizowania i kontrolowania poziomu bezpieczeństwa informacji na potrzeby różnorodnych organizacji.
 • nauki-techniczne

  After graduation, you can work as:

 • specjalista z zakresu bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego
 • pracownik agencji detektywistycznych, wymiaru sprawiedliwości, ochrony
 • specjalista w zespołach ds. reagowania kryzysowego
 • pracownik jednostek badawczych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa
 • osoba prowadząca własną działalność gospodarczą i doradztwo
 •  
  nauki-techniczne

  Selected courses given:

 • Współczesne problemy bezpieczeństwa
 • Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wprowadzenie do zarządzania strategicznego
 • Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa
 • Zarządzanie kryzysowe w Polsce i Unii Europejskiej
 • nauki-techniczne

  Our Strengths:

 • Zajęcia studyjne i praktyki realizujemy w jednostkach np. Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Centrum Zarządzania Kryzysowego, przedsiębiorstwach wysokiego ryzyka.
 •  

  Ceny studiów:

       
  czesne_stale
  nauki-techniczne
  Gwarantowane czesne stałe – wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż na roku II i III.
   

  Jak możesz sfinansować koszty studiów?

       

  Rocznie około 1000 naszych studentów korzysta z dofinansowania do studiów z DSW.

     

  Stypendia dla studentów DSW

  Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

  Kredyt studencki

  O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I, II i III stopnia) pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

  Stypendium „Ambasador DSW”

  Program stypendialny „Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego.

  DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

  ZAPISZ SIĘ ONLINE

   

  Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

  Biuro Rekrutacji

  ✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

  Zarejestruj się do 30 maja 2019 r.
  i studiuj taniej o 685 zł

  ZAPISZ SIĘ ONLINE

  JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
  85 zł
  cena:

  0 zł

  12 rat cena regularna:
  520 zł
  cena:

  490 zł

  10 rat cena regularna:
  600 zł
  cena:

  570 zł

  2 raty cena regularna:
  3000 zł
  cena:

  2850 zł

  1 rata cena regularna:
  6000 zł
  cena:

  5700 zł

  Zarejestruj się do 30 maja 2019 r.
  i studiuj taniej o 685 zł

  ZAPISZ SIĘ ONLINE

  CZESNE DLA KANDYDATÓW

  JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
  85 zł
  cena:

  0 zł

  12 rat cena regularna:
  645 zł
  cena:

  615 zł

  10 rat cena regularna:
  750 zł
  cena:

  720 zł

  2 raty cena regularna:
  3750 zł
  cena:

  3600 zł

  1 rata cena regularna:
  7500 zł
  cena:

  7200 zł

  Zarejestruj się do 30 maja 2019r.
  i studiuj taniej o 1085 zł

  ZAPISZ SIĘ ONLINE

  Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej:

  JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
  85 zł
  cena:

  0 zł

  12 rat cena regularna:
  645 zł
  cena:

  595 zł

  10 rat cena regularna:
  750 zł
  cena:

  700 zł

  2 raty cena regularna:
  3750 zł
  cena:

  3500 zł

  1 rata cena regularna:
  7500 zł
  cena:

  7000 zł

  Zarejestruj się do 30 maja 2019 r.
  i studiuj taniej o 685 zł

  ZAPISZ SIĘ ONLINE

  CZESNE DLA KANDYDATÓW:

  JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
  85 zł
  cena:

  0 zł

  12 rat cena regularna:
  520 zł
  cena:

  490 zł

  10 rat cena regularna:
  600 zł
  cena:

  570 zł

  2 raty cena regularna:
  3000 zł
  cena:

  2850 zł

  1 rata cena regularna:
  6000 zł
  cena:

  5700 zł

  Zarejestruj się do 30 maja 2019 r.
  i studiuj taniej o 1085 zł

  ZAPISZ SIĘ ONLINE

  Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej!

  JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
  85 zł
  cena:

  0 zł

  12 rat cena regularna:
  520 zł
  cena:

  470 zł

  10 rat cena regularna:
  600 zł
  cena:

  550 zł

  2 raty cena regularna:
  3000 zł
  cena:

  2750 zł

  1 rata cena regularna:
  6000 zł
  cena:

  5500 zł

  ZAPISZ SIĘ ONLINE

  GWARANTOWANE CZESNE STAŁE*

  JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
  85 zł
  cena:

  0 zł

  12 rat cena regularna:
  920 zł
  10 rat cena regularna:
  1075 zł
  2 raty cena regularna:
  5375 zł
  1 rata cena regularna:
  10 750 zł

  *Gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż na roku II i III.

  Kredyt studencki

  Prawo do otrzymania kredytów mają studenci i doktoranci pod warunkiem, że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia. O kredyt mogą ubiegać się również kandydaci na studia, z tym że aby podpisać umowę kredytową muszą potwierdzić w banku status studenta lub doktoranta.
  Do wniosku dołącza się zaświadczenie z uczelni lub jednostki naukowej prowadzącej studia doktoranckie o odbywaniu studiów (w przypadku studenta lub doktoranta) albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo studia doktoranckie (w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia albo studia doktoranckie).

  Więcej informacji można znaleźć na www.gov.pl

  swinkamini

  Program stypendialny „Ambasador DSW”

  Stypendium Rektora „Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy ukończyli co najmniej pierwszy semestr studiów w DSW, studenci trzeciego roku studiów licencjackich, którzy planują kontynuację nauki w DSW na studiach drugiego stopnia w kolejnym roku akademickim, mają uregulowaną sytuację finansową oraz terminowo uzyskują zaliczenia semestrów, nie toczy się w ich sprawie postępowanie dyscyplinarne, aktywnie działają na rzecz Uczelni i/lub środowiska lokalnego. Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego, od początku października następnego roku akademickiego.


  KRYTERIA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

  • wolontariat pozauczelniany (stały i akcyjny)
  • udział w działalności naukowej na Uczelni i poza nią (np. koła naukowe, konferencje, projekty, popularyzacja wiedzy),
  • działalność w organizacjach studenckich i absolwenckich (np. Samorząd Studentów DSW, AZS, koła zainteresowań, Rada Konsultacyjna Studentów, Stowarzyszenie Absolwentów),
  • współpraca z innymi jednostkami wydziałowymi i ogólnouczelnianymi (np. współpraca z Biurem Promocji i Rekrutacji, pomoc w organizacji konferencji, uroczystości, wydarzeń uczelnianych, udział w pracach na rzecz Uczelni),
  • praca w komisjach i zespołach uczelnianych wymagających udziału studentów (np. komisje stypendialne, komisje konkursowe, posiedzenia rad wydziału, rady programowe) oraz pełnienie funkcji organizacyjnych (starosta, przewodniczący grupy),
  • promowanie Uczelni na imprezach pozauczelnianych oraz w środowisku lokalnym,
  • inne działania na rzecz Uczelni i/lub środowiska lokalnego.