Bezpieczeństwo wewnętrzne

Specjalności do wyboru:

Kryminologia z elementami kryminalistyki Służby policyjne i bezpieczeństwo lokalne Bezpieczeństwo państwa Cyberbezpieczeństwo i systemy informatyczne w bezpieczeństwie Menedżer bezpieczeństwa Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych Security studies – studia anglojęzyczne

BEZPIECZEŃSTWO

WEWNĘTRZNE

studia I stopnia

REKRUTACJA 2019/2020

studia niestacjonarne

zarejestruj się do 13 lutego 2020 r.

STUDIUJ JUŻ OD 335 zł/MIES.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

nauki-techniczne

Na tym kierunku:

 • skoncentrujesz się na problematyce przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa w sferze społecznej, ekonomicznej oraz politycznej
 • poszerzysz kwalifikacje zawodowe o umiejętności miękkie, np. komunikowanie w sytuacjach kryzysowych, negocjacje
 • znajdziesz szerokie spectrum aktualnych tematów z zakresu różnych sektorów bezpieczeństwa: informacyjnego, technologicznego, ekologicznego, ochrony ludności i danych oraz zarządzania strategicznego
 • udoskonalisz kompetencje społeczne takie jak: autoprezentacja, prowadzenie dyskusji, asertywność, kultura pracy.
nauki-techniczne

Po studiach możesz pracować jako:

 • specjalista do spraw bezpieczeństwa informacji w instytucjach państwowych i i samorządowych, jak i przedsiębiorstwach
 • specjalista z zakresu zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego
 • pracownik służb mundurowych
 • w komórkach ds. bezpieczeństwa np. portów lotniczych,
 • specjalista w zespołach ds. reagowania kryzysowego, jednostkach badawczych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa
 • koordynator bezpieczeństwa imprez masowych
 • funkcjonariusz w Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
nauki-techniczne

Ciekawe informacje o kierunku:

 • współpracujemy ze specjalistami i ekspertami z dziedziny bezpieczeństwa i prawa, a program studiów przygotowaliśmy tak, by uwzględniał potrzeby rynku pracy
 • w ramach kierunku realizujemy praktyki i zajęcia studyjne w Policji, Służbie Więziennej, Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Centrum Zarządzania Kryzysowego, czyli w miejscach niedostępnych dla nieuprawnionych i nieprzeszkolonych
 • eksperci, praktycy oraz zapraszani przez nas goście nauczą Cię profesjonalnego wykorzystywania zdobytej wiedzy w Twojej codziennej pracy
 • zajęcia wyróżniają się kreatywnymi metodami nauczania z naciskiem na kształtowanie samodzielności studentów i innowacyjności.

Partnerzy kierunku:

Dodatkowe atuty kierunku:

 • studia zapewniają wykształcenie w jednym z najbardziej pożądanych kierunków na rynku pracy
 • eksperci, praktycy oraz zapraszani przez nas goście nauczą Cię profesjonalnego wykorzystywania zdobytej wiedzy w Twojej codziennej pracy
 • zajęcia wyróżniają się kreatywnymi metodami nauczania z naciskiem na kształtowanie samodzielności studentów i innowacyjności
 • w ramach przedmiotów inicjujemy projekty zespołowe lub indywidualne.

 Wykładowcy i prowadzący zajęcia na tym kierunku:

Ceny studiów:

Zaplanuj efektywnie swoje wydatki – wprowadziliśmy dwa rozwiązania sposobu płatności (czesne stałe lub stopniowane). Dodatkowo Ty wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia – w 1, 2, 10 czy 12:
czesne_stale
nauki-techniczne
Gwarantowane czesne stałe – wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż na roku II i III.
czesne_stopniowane
nauki-techniczne
Gwarantowane czesne stopniowane – płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że wysokość opłat na wszystkich latach studiów, będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy.

Jak możesz sfinansować koszty studiów?

Rocznie około 1000 naszych studentów korzysta z dofinansowania do studiów z DSW.

Stypendia dla studentów DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Kredyt studencki

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I, II i III stopnia) pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Stypendium „Ambasador DSW”

Program stypendialny „Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego.

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Biuro Rekrutacji

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja

Zapisując się do 13 lutego zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

520 zł

cena

475 zł

10 rat cena:

600 zł

cena

550 zł

2 raty cena:

3000 zł

cena

2750 zł

1 rata cena:

6000 zł

cena

5500 zł

 

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

490 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

570 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2850 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5700 zł

Zapisując się do 13 lutego zyskujesz:

600 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

645 zł

cena

615 zł

10 rat cena:

750 zł

cena

720 zł

2 raty cena:

3750 zł

cena

3650 zł

1 rata cena:

7500 zł

cena

7200 zł

 

Zapisując się do 13 lutego zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

645 zł

cena

600 zł

10 rat cena:

750 zł

cena

700 zł

2 raty cena:

3750 zł

cena

3500 zł

1 rata cena:

7500 zł

cena

7000 zł

 

Zapisując się do 13 lutego zyskujesz:

1000 zł zniżki w czesnym, rozliczanej przez cały tok studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena:

520 zł

cena

470 zł

10 rat cena:

600 zł

cena

550 zł

2 raty cena:

3000 zł

cena

2750 zł

1 rata cena:

6000 zł

cena

5500 zł

białe tło

#ekspertDSW: prof.zw. dr hab. Piotr Mickiewicz

BIOGRAM:

prof. zw. dr hab. Piotr Mickiewicz – komandor porucznik rezerwy, ekspert z zakresu funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa, politolog koncentrujący swoje zainteresowania naukowe na problematyce wykorzystywania potencjału militarnego w polityce państw oraz polityczno-militarnego oddziaływania państw i aktorów niepaństwowych na akwenach morskich. Redaktor naczelny Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego i członek Rad Redakcyjnych kilku czasopism naukowych. Przewodniczący Regionalnego Komitetu Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie współczesnym, przez dwie kadencje wiceprzewodniczący dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Prywatnie fan zespołu Queen, żeglarz – kapitan morski i motorowodny i pasjonat historii Wolnego Miasta Gdańska.

białe tło

#ekspertDSW: prof. DSW dr hab. Zdzisław Śliwa

BIOGRAM:

prof. DSW dr hab. Zdzisław Śliwa – ekspert z zakresu wojskowej myśli strategicznej i taktycznej, uczestnik misji pokojowych. Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie; doktor nauk wojskowych, specjalność: taktyka; specjalizuje się w wojskowej myśli strategicznej. Uczestnik misji pokojowych. Autor m.in. następujących publikacji: Uwarunkowania bezpieczeństwa Chin na początku XXI wieku, Wojna XXI Wieku. Początki wojny „trzeciej fali”, Kształtowanie bezpieczeństwa militarnego Azji Centralnej

białe tło

#ekspertDSW: prof. DSW dr hab. Tomasz Balbus

BIOGRAM:

prof. DSW dr hab. Tomasz Balbus – profesor w Instytucie Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, w latach 2006-2015 naczelnik archiwum Oddziału IPN we Wrocławiu. Specjalizuje się w najnowszych dziejach Polski, szczególnie historii podziemia niepodległościowego oraz działalności komunistycznych służb specjalnych. Autor i współautor kilkunastu monografii, biografii i edycji źródłowych, w tym m.in. Konspiracja dolnośląska AK-WiN. Leksykon (2000); „Jurandowcy”. Powstańcy wileńscy roku 1944” (2005); „Korab”. Wilniuk klasyczny. Dr. Roman Korab-Żebryk (1916-2004.) Biografia Wilnianina, oficera Armii Krajowej, więźnia NKWD, historyka Polski Podziemnej (na tle dziejów XX wieku) (Wrocław 2012). Członek redakcji „Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego”.

białe tło

#ekspertDSW: prof. zw. dr hab. Edward Czapiewski

BIOGRAM:

prof. zw. dr hab. Edward Czapiewski – historyk, przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia w latach 1990-1994, wiceprezes Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform w latach 1994-1997. Do Jego najbardziej znanych publikacji należą, m.in. Koncepcje polityki zagranicznej konserwatystów polskich w latach 1918-1926; Między buntem a ugodą. Kształtowanie się poglądów politycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego; Historia powszechna. Wiek XX (współautor Jakub Tyszkiewicz). Autor bloga zderzenie.pl

białe tło

#ekspertDSW: dr Iwona Ładysz

dr Iwona Ładysz – doktor nauk ekonomicznych, specjalizujący się w problematyce bezpieczeństwa ekonomicznego, gospodarki przestrzennej i finansach publicznych. Zastępca Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych, Sekretarz Redakcji i redaktor tematyczny „Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Autorka m.in. następujących publikacji: Konkurencyjność obszarów metropolitalnych w Polsce – na przykładzie wrocławskiego obszaru metropolitalnego, Wpływ ograniczania ryzyka inwestycyjnego na zarządzanie bezpieczeństwem finansowym jednostek samorządu terytorialnego, , The regional dimension of economic security in the age of globalisation using the example of the Lower Silesian Voivodeship; Security challenges in the regional policy of the Lower Silesian Voivodship.

białe tło

#ekspertDSW: dr Helena Wyligała

dr Helena Wyligała - doktor nauk społecznych, specjalizuje się w problematyce migracyjnej i ekologicznej państw europejskich oraz Unii Europejskiej. Autorka m.in. następujących publikacji: Strategiczny rozwój narzędzi polityki migracyjnej UE w obliczu kryzysu migracyjnego, Ekologizm w polityce zagranicznej, Kształtowanie i monitorowanie strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej, Ochrona środowiska w polityce zagranicznej RFN

białe tło

#ekspertDSW: dr Kazimierz Kraj

BIOGRAM:

dr Kazimierz Kraj - doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce; specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, historii i współczesności służb specjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem służb rosyjskich (radzieckich), polityce bezpieczeństwa i zagranicznej Federacji Rosyjskiej oraz problematyce współczesnego terroryzmu. Stały współpracownik miesięcznika MMS Komandos; redaktor naczelny kwartalnika e- Studia nad Bezpieczeństwem i Terroryzmem; członek Обществa изучения истории отечественных спецслужб oraz honorowy członek Клубa ветеранов госбезопасности w Moskwie. Autor m.in. następujących publikacji: Rosja w walce z terroryzmem; Kommunikacionnyj aspekt terrorizma - pol'skij vzglad; Wtorżenije w Ukrainu: Chronika rossijskoj agriesii.

bmaglorzata lizut

#ekspertDSW: dr Aleksandra Moroska-Bonkiewicz

BIOGRAM:

dr Aleksandra Moroska-Bonkiewicz - doktor w zakresie nauk o polityce, wielokrotna stypendystka m.in. Niderlandzkiej Organizacji Międzynarodowej Współpracy Akademickiej (Nuffic) oraz Niemieckiej Wymiany Akademickiej DAAD.

Laureatka Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozprawę doktorską oraz wyróżniona przez Prezydenta RP za pracę doktorską. Kierownik i uczestnik polskich i międzynarodowych projektów badawczych (finansowanych m.in. ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki).

Zastępca przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (PTNP) oddział we Wrocławiu. Członek Kolegium Redakcyjnego „Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego”. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki populizmu i ekstremizmu politycznego w państwach demokratycznych w ujęciu porównawczym oraz studium przypadku (w tym specyfika zjawisk, konsekwencje ich występowania oraz reakcje państw demokratycznych na owe fenomeny). W obszarze zainteresowań badawczych znajduje się także problematyka eurosceptycyzmu partii politycznych oraz doradztwa politycznego i lobbingu.

białe tło

#ekspertDSW: dr Bogusław Węgliński

BIOGRAM:

dr Bogusław Węgliński – doktor nauk społecznych; specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa transportu lotniczego, ewolucji współczesnego terroryzmu. Autor m.in. następujących publikacji: Zagrożenie terroryzmem we współczesnym świecie a system bezpieczeństwa państwa, Terrorism in a mediated world, Wybrane aspekty ewolucji systemu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w latach 1968-2009.

Zapisując się do 13 lutego zyskujesz:

600 zł zniżki w czesnym odliczanej na pierwszym roku studiów,
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

GWARANTOWANE CZESNE STAŁE*

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:

85 zł

cena

0 zł

12 rat cena regularna:

425 zł

cena

375 zł

10 rat cena regularna:

495 zł

cena

435 zł

2 raty cena regularna:

2475 zł

cena

2175 zł

1 rata cena regularna:

4950 zł

cena

4350 zł

 

*Gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż na roku II i III.

Studiuj już od 335 zł/mies.

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

GWARANTOWANE CZESNE STOPNIOWANE*

wpisowe / opłata rekrutacyjna: cena regularna:

85 zł

cena

0 zł

I ROK STUDIÓW:
12 rat cena regularna:

385 zł

cena

335 zł

10 rat cena regularna:

445 zł

cena

385 zł

2 raty cena regularna:

2225 zł

cena

1925 zł

1 rata cena regularna:

4450 zł

cena

3850 zł

II ROK STUDIÓW:
12 rat 445 zł
10 rat 520 zł
2 raty 2600 zł
1 rata 5200 zł
III ROK STUDIÓW:
12 rat --- zł
10 rat 580 zł
2 raty 2900 zł
1 rata 5800 zł

 

*Gwarantowane czesne stopniowane - płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że wysokość opłat na wszystkich latach studiów, będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy.

Stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, rektora dla najlepszych studentów, zapomogi

 

Każdy student/doktorant starający się o dowolne stypendium lub zapomogę do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

swinkamini STYPENDIUM SOCJALNE
Stypendia socjalne adresowane są do studentów i doktorantów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Stwarzają szansę na podjęcie studiów, w tym pokrycie kosztów związanych np. z najmem mieszkania. Stypendium przyznawane jest na dany rok akademicki, a jego wysokość określana jest decyzją Wydziałowej Komisji Stypendialnej na podstawie dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje studentowi/doktorantowi prawo do odwołania. Wszyscy studenci i doktoranci w danym roku akademickim składają wnioski poprzez elektroniczny system USOSweb.

swinkamini STYPENDIUM DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością adresowane jest do studentów i doktorantów posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Stypendium przyznawane jest na dany rok akademicki, a jego wysokość określana jest decyzją Wydziałowej Komisji Stypendialnej. Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje studentowi/doktorantowi prawo do odwołania. Wszyscy studenci i doktoranci w danym roku akademickim składają wnioski poprzez elektroniczny system USOSweb.

swinkamini STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych mogą ubiegać się studenci rozpoczynający co najmniej drugi rok studiów oraz studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia (uzupełniających magisterskich) rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich).
Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
Podstawą przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów jest wypełnione i podpisane przez studenta podanie o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi dokumentami
.

Kredyt studencki

Prawo do otrzymania kredytów mają studenci i doktoranci pod warunkiem, że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia. O kredyt mogą ubiegać się również kandydaci na studia, z tym że aby podpisać umowę kredytową muszą potwierdzić w banku status studenta lub doktoranta.
Do wniosku dołącza się zaświadczenie z uczelni lub jednostki naukowej prowadzącej studia doktoranckie o odbywaniu studiów (w przypadku studenta lub doktoranta) albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo studia doktoranckie (w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia albo studia doktoranckie).

Więcej informacji można znaleźć na www.gov.pl

swinkamini

Program stypendialny „Ambasador DSW”

Stypendium Rektora „Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy ukończyli co najmniej pierwszy semestr studiów w DSW, studenci trzeciego roku studiów licencjackich, którzy planują kontynuację nauki w DSW na studiach drugiego stopnia w kolejnym roku akademickim, mają uregulowaną sytuację finansową oraz terminowo uzyskują zaliczenia semestrów, nie toczy się w ich sprawie postępowanie dyscyplinarne, aktywnie działają na rzecz Uczelni i/lub środowiska lokalnego. Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego, od początku października następnego roku akademickiego.

 

KRYTERIA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

 • wolontariat pozauczelniany (stały i akcyjny)
 • udział w działalności naukowej na Uczelni i poza nią (np. koła naukowe, konferencje, projekty, popularyzacja wiedzy),
 • działalność w organizacjach studenckich i absolwenckich (np. Samorząd Studentów DSW, AZS, koła zainteresowań, Rada Konsultacyjna Studentów, Stowarzyszenie Absolwentów),
 • współpraca z innymi jednostkami wydziałowymi i ogólnouczelnianymi (np. współpraca z Biurem Promocji i Rekrutacji, pomoc w organizacji konferencji, uroczystości, wydarzeń uczelnianych, udział w pracach na rzecz Uczelni),
 • praca w komisjach i zespołach uczelnianych wymagających udziału studentów (np. komisje stypendialne, komisje konkursowe, posiedzenia rad wydziału, rady programowe) oraz pełnienie funkcji organizacyjnych (starosta, przewodniczący grupy),
 • promowanie Uczelni na imprezach pozauczelnianych oraz w środowisku lokalnym,
 • inne działania na rzecz Uczelni i/lub środowiska lokalnego.