Geodezja i kartografia

Specjalności do wyboru:

Geodezja gospodarcza Geoinformatyka

REKRUTACJA 2019/2020

GEODEZJA

I KARTOGRAFIA

studia I stopnia inżynierskie

rekrutacja na studia niestacjonarne

STUDIUJ JUŻ OD 385 zł/mies.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

nauki-techniczne

Na tym kierunku:

 • zajęcia prowadzą naukowcy i geodeci posiadający państwowe uprawnienia zawodowe, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie geodezji i kartografii, dzięki czemu zdobytą wiedzę wykorzystasz w praktyce już w trakcie studiów
 • na ćwiczeniach wykorzystujemy podstawowy geodezyjny sprzęt pomiarowy niwelatory, tachimetry elektroniczne, odbiorniki satelitarne GNSS i drony, jak również specjalistyczne oprogramowanie i nowoczesne technologie geodezyjnego przetwarzania różnorodnych danych pomiarowych oraz zdjęć dronowych, lotniczych i satelitarnych
 • zajęcia praktyczne odbywają się w terenie i w pracowniach komputerowych, w efekcie których poznasz prawne, pomiarowe i obliczeniowe aspekty wykonywania podstawowych prac geodezyjnych związanych z tworzeniem map i prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie oraz geodezyjną obsługą inwestycji budowlanych i gospodarki nieruchomościami przy wykorzystaniu państwowego systemu informacji przestrzennej
 • praktyki zawodowe odbywają się w firmach geodezyjnych i geoinformatycznych, z którymi współpracujemy od wielu lat.
nauki-techniczne

Po studiach możesz pracować jako:

 • specjalista w zakresie geodezji i kartografii z poszerzoną wiedzą i umiejętnościami praktycznymi w zakresie geodezji drogowej, kolejowej, rolnej, leśnej, przemysłowej i górniczej oraz pomiarów inwentaryzacyjnych 3D i monitorowania stanu obiektów budowlanych
 • specjalista w zakresie systemów informacji przestrzennej GIS, wykorzystywanych w działalności gospodarczej i administracji publicznej.
nauki-techniczne

Ciekawe informacje o kierunku:

 • kierunek ma akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Oznacza to, że spełniamy wszystkie warunki poprawnego kształcenia w zakresie geodezji i kartografii
 • podczas zajęć przygotowujemy studentów do pracy samodzielnej i zespołowej w zawodzie geodety.
nauki-techniczne

Specjalności na tym kierunku:

Partnerzy kierunku:

Kudłacik Andrzej Usługi Geodezyjne

Dodatkowe atuty kierunku:

 • to jedyny taki kierunek prowadzony w trybie niestacjonarnym w województwie dolnośląskim.

Wykładowcy i prowadzący na tym kierunku:

Ceny studiów:

Zaplanuj efektywnie swoje wydatki – wprowadziliśmy dwa rozwiązania sposobu płatności (czesne stałe lub stopniowane). Dodatkowo Ty wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia – w 1, 2, 10 czy 12:
czesne_stale
nauki-techniczne
Gwarantowane czesne stałe – wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż na roku II i III.
czesne_stopniowane
nauki-techniczne
Gwarantowane czesne stopniowane – płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że wysokość opłat na wszystkich latach studiów, będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy.

Jak możesz sfinansować koszty studiów?

Rocznie około 1000 naszych studentów korzysta z dofinansowania do studiów z DSW.

Stypendia dla studentów DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Kredyt studencki

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I, II i III stopnia) pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Stypendium „Ambasador DSW”

Program stypendialny „Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego.

DOŁĄCZ DO GRONA STUDENTÓW DSW

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Masz dodatkowe pytanie? Skontakuj się z nami!

Biuro Rekrutacji

✉ napisz: rekrutacja@dsw.edu.pl lub zadzwoń: ☏ 71 356 15 31 | ☏ 71 356 15 32 | ☏ 71 356 15 73

Rekrutacja

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

0 zł

12 rat cena:

520 zł

10 rat cena:

600 zł

2 raty cena:

3000 zł

1 rata cena:

6000 zł

 

Zarejestruj się do 16 września 2019 r.
i studiuj taniej o 685 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:
85 zł
cena:

0 zł

12 rat cena regularna:
520 zł
cena:

490 zł

10 rat cena regularna:
600 zł
cena:

570 zł

2 raty cena regularna:
3000 zł
cena:

2850 zł

1 rata cena regularna:
6000 zł
cena:

5700 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

CZESNE DLA KANDYDATÓW

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

12 rat cena:

645 zł

10 rat cena:

750 zł

2 raty cena:

3750 zł

1 rata cena:

7500 zł

 

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Jeśli jesteś absolwentem DSW:

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

12 rat cena:

645 zł

10 rat cena:

750 zł

2 raty cena:

3750 zł

1 rata cena:

7500 zł

 

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena:

85 zł

12 rat cena:

520 zł

10 rat cena:

600 zł

2 raty cena:

3000 zł

1 rata cena:

6000 zł

białe tło

#ekspertDSW: Prof. dr hab. inż. Edward Osada


Doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii. Autor licznych publikacji z zakresu geodezji i kartografii oraz GIS. Twórca i promotor kierunku geodezja i kartografia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Świątkiewicz popup

#ekspertDSW: Prof. dr hab. inż. Andrzej Świątkiewicz


Doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii. Specjalista w zakresie fotogrametrii i teledetekcji

dr Stanisław Jakubowicz

#ekspertDSW: dr Stanisław Jakubowicz

Fizyk, wieloletni organizator Jesiennej Szkoły "Problemy Dydaktyki Fizyki". Autor programów nauczania fizyki w szkołach, podręczników szkolnych i licznych publikacji z tego obszaru nauki. Członek zespołu zakładającego w 1997 roku DSW i organizator Wydziału Nauk Technicznych

dr Małgorzata Pietras-Szewczyk POPUP

#ekspertDSW: dr Małgorzata Pietras-Szewczyk


Doktor nauk o ziemi, specjalność ochrona środowiska. Działalność naukowa skupiona jest na dwóch zagadnieniach dotyczących geograficznych systemów informatycznych (GIS) oraz odnawialnych źródłach energii i technologiach ochrony środowiska szczególności ochrony atmosfery. Dyrektor Instytutu Geodezji oraz twórca i promotor kierunku ochrona środowiska

białe tło

#ekspertDSW: dr inż. Szymon Ilczuk


Doktor nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii, specjalności: geodezja podstawowa, pomiary podstawowe. Uprawniony geodeta. Prowadzi zajęcia z zakresu GIS, wizualizacji kartograficznych, pomiarów terenowych.

białe tło

#ekspertDSW: Prof. dr hab. inż. Wojciech Anigacz


Doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii. Autor licznych publikacji z zakresu geodezji przemysłowej: 140 publikacji (kilka z listy JCR). Autor 30 patentów oraz 30 wdrożeń.

białe tło

#ekspertDSW: dr hab. inż. Marek Trojanowicz


Doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii. Autor licznych publikacji z zakresu geodezji i kartografii. Specjalista w zakresie geodezji wyższej oraz geodezyjnych systemów informatycznych.

białe tło

#ekspertDSW: dr inż. Edward Sawiłow


Doktor nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii. Specjalista w zakresie wyceny nieruchomości oraz gospodarki nieruchomościami. Główne zainteresowania skupione na tematyce modelowania wartości nieruchomości dla potrzeb ich wyceny oraz potrzeb powszechne taksacji nieruchomości.


 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

GWARANTOWANE CZESNE STAŁE*

STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA: cena regularna:

85zł

12 rat cena regularna:

460 zł

10 rat cena regularna:

530 zł

2 raty cena regularna:

2650 zł

1 rata cena regularna:

5300 zł

*Gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż na roku II, III i IV.

Studiuj już od 385 zł/mies.

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

GWARANTOWANE CZESNE STOPNIOWANE*

STUDIA NIESTACJONARNE

wpisowe / opłata rekrutacyjna: cena regularna:

85 zł

I ROK STUDIÓW:
12 rat cena regularna:

385zł

10 rat cena regularna:

440 zł

2 raty cena regularna:

2200 zł

1 rata cena regularna:

4400 zł

II ROK STUDIÓW:
12 rat 440 zł
10 rat 505 zł
2 raty 2525 zł
1 rata 5050 zł
III ROK STUDIÓW:
12 rat 525 zł
10 rat 605 zł
2 raty 3025 zł
1 rata 6050 zł
IV ROK STUDIÓW:
12 rat --- zł
5 rat 610 zł
2 raty 3050 zł
1 rata --- zł

 

*Gwarantowane czesne stopniowane - płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że wysokość opłat na wszystkich latach studiów, będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy.

Stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, rektora dla najlepszych studentów, zapomogi

Każdy student/doktorant starający się o dowolne stypendium lub zapomogę do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

swinkamini STYPENDIUM SOCJALNE
Stypendia socjalne adresowane są do studentów i doktorantów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Stwarzają szansę na podjęcie studiów, w tym pokrycie kosztów związanych np. z najmem mieszkania. Stypendium przyznawane jest na dany rok akademicki, a jego wysokość określana jest decyzją Wydziałowej Komisji Stypendialnej na podstawie dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje studentowi/doktorantowi prawo do odwołania. Wszyscy studenci i doktoranci w danym roku akademickim składają wnioski poprzez elektroniczny system USOSweb.

swinkamini STYPENDIUM DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością adresowane jest do studentów i doktorantów posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Stypendium przyznawane jest na dany rok akademicki, a jego wysokość określana jest decyzją Wydziałowej Komisji Stypendialnej. Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje studentowi/doktorantowi prawo do odwołania. Wszyscy studenci i doktoranci w danym roku akademickim składają wnioski poprzez elektroniczny system USOSweb.

swinkamini STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych mogą ubiegać się studenci rozpoczynający co najmniej drugi rok studiów oraz studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia (uzupełniających magisterskich) rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich).
Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
Podstawą przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów jest wypełnione i podpisane przez studenta podanie o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi dokumentami
.

Kredyt studencki

Prawo do otrzymania kredytów mają studenci i doktoranci pod warunkiem, że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia. O kredyt mogą ubiegać się również kandydaci na studia, z tym że aby podpisać umowę kredytową muszą potwierdzić w banku status studenta lub doktoranta.
Do wniosku dołącza się zaświadczenie z uczelni lub jednostki naukowej prowadzącej studia doktoranckie o odbywaniu studiów (w przypadku studenta lub doktoranta) albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo studia doktoranckie (w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia albo studia doktoranckie).

Więcej informacji można znaleźć na www.gov.pl

swinkamini

Program stypendialny „Ambasador DSW”

Stypendium Rektora „Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy ukończyli co najmniej pierwszy semestr studiów w DSW, studenci trzeciego roku studiów licencjackich, którzy planują kontynuację nauki w DSW na studiach drugiego stopnia w kolejnym roku akademickim, mają uregulowaną sytuację finansową oraz terminowo uzyskują zaliczenia semestrów, nie toczy się w ich sprawie postępowanie dyscyplinarne, aktywnie działają na rzecz Uczelni i/lub środowiska lokalnego. Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego, od początku października następnego roku akademickiego.

 

KRYTERIA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

 • wolontariat pozauczelniany (stały i akcyjny)
 • udział w działalności naukowej na Uczelni i poza nią (np. koła naukowe, konferencje, projekty, popularyzacja wiedzy),
 • działalność w organizacjach studenckich i absolwenckich (np. Samorząd Studentów DSW, AZS, koła zainteresowań, Rada Konsultacyjna Studentów, Stowarzyszenie Absolwentów),
 • współpraca z innymi jednostkami wydziałowymi i ogólnouczelnianymi (np. współpraca z Biurem Promocji i Rekrutacji, pomoc w organizacji konferencji, uroczystości, wydarzeń uczelnianych, udział w pracach na rzecz Uczelni),
 • praca w komisjach i zespołach uczelnianych wymagających udziału studentów (np. komisje stypendialne, komisje konkursowe, posiedzenia rad wydziału, rady programowe) oraz pełnienie funkcji organizacyjnych (starosta, przewodniczący grupy),
 • promowanie Uczelni na imprezach pozauczelnianych oraz w środowisku lokalnym,
 • inne działania na rzecz Uczelni i/lub środowiska lokalnego.