Proč studovat na DVŠ?

DOLNOSLEZSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA

Dolnoslezská vysoká škola je již mnoho let uváděna v žebříčcích jako nejlepší soukromá vysoká škola s magisterským studiem v Dolním Slezsku a jako jedna z nejlepších v Polsku. Díky tomu, že škola je oprávněna udělovat titul doktor a docent, poskytuje vzdělávání od bakalářského studia až po studium doktorské. Vědecko-didaktické vyučování je zajišťováno významnými vědeckými pracovníky a také odborníky, praktiky a se školou spolupracujícími specialisty. Probíhá na základě autorských, mnohokrát oceněných vzdělávacích programů, v souladu s mezinárodními standardy. Studenti mají možnost zahájit studium v zahraničí a absolvovat stáž v rámci programu ERASMUS+. Škola garantuje přehledný systém stálých poplatků a pestrou nabídku stipendijních fondů, dále pomoc Kariérní kanceláře s přípravou dokumentů před pracovním pohovorem a bezplatnou pomoc psychologa a tutora po celou dobu studia.

Proč studovat na DVŠ?


Dolnoslezská vysoká škola provozuje v Polsku největší soukromou vědeckou knihovnu, své vlastní knihkupectví a vědecké vydavatelství, televizní studio, pracovny (multimediální, počítačové, projekční a fotografické) a moderní zvukovou laboratoř s nahrávacím studiem. Ve škole také aktivně působí umělecká galerie, studentské divadlo „Aula” a Univerzita třetího věku pro seniory. DVŠ patří k nejinovativnějším a nejuznávanějším vědeckým střediskům v této části Evropy. Výhodná poloha v centru Vratislavi, bezplatné parkování, přístupnost a otevřenost pro zdravotně postižené osoby a sociální angažovanost školy vytvářejí v každé fázi vzdělávání velmi přátelské prostředí pro osobní rozvoj.


VIDĚT TAKÉJsme čtvrtou soukromou vysokou školou v Polsku
s komplexními akademickými pravomocemi

Zajišťujeme vzdělávání od bakalářského stupně až po doktorát – PhD.!

Zajišťujeme vzdělávání od bakalářského stupně až po doktorát – PhD.!

Zajišťujeme vzdělávání od bakalářského stupně až po doktorát – PhD.!

Jsme nejlepší soukromou vysokou školou v Dolním Slezsku v Polsku

Spolupracujeme s více než 80 zahraničními vědeckými centry
z 25 zemí v Evropě a ve Spojených státech

Zaručujeme účast v mezinárodních praxích, stážích a studium v programu ERASMUS +

Investujeme pro pohodlí a pohodu studentů

• Jsme držiteli certifikátů Systému Managementu Jakosti •

Zaručujeme fixní školné v průběhu celého studia

Podporujeme naše studenty a doktorandy! Každý rok téměř 1000 lidí získá materiální pomoc

Zaměstnáváme více než 200 respektovaných odborníků a praktiků

Provádíme projekty společensky angažované (CSR)

Arrow
Arrow
Slider

WROCLAW – město, kde chci studovat

Wroclaw – město s více než tisíciletou tradicí. Vratislav, polsky Wrocław, je historické hlavní město Slezska a Dolního Slezska a nyní hlavní město Dolnoslezského vojvodství v Polsku. Je to čtvrté největší město Polska a současně i jedno z nejstarších polských měst. Díky své poloze na Odře, má mnoho malebných ostrovů a více než 120 mostů. Má přibližně 634 tisíc obyvatel (2014) a jeho rozloha činí 293 km². Město Vratislav bylo jedním z hostitelů Mistrovství Evropy ve fotbale 2012. Je určeno se stát Evropským hlavním městem kultury v roce 2016 a hostitelem Světových her 2017. Rychlý hospodářský rozvoj města prolomil bariéru dlouhodobého zanedbávání infrastruktury, a to jak v samotném městě, a v rámci regionu i celé země. Během několika posledních let, městské úřady způsobily, že jedno z největších měst v Polsku se stalo metropolí. Je to jeden z vůdců země v přilákání zahraničních investic. To je doprovázeno důkladnou modernizací komunikačního systému. Městská architektura se stále revitalizuje.

WROCŁAWSKI RYNEK

WROCŁAWSKI RYNEK

WROCŁAWSKI RYNEK

OSTRÓW TUMSKI

OSTRÓW TUMSKI

OSTRÓW TUMSKI

BULWAR DUNIKOWSKIEGO NAD ODRĄ

BULWAR DUNIKOWSKIEGO NAD ODRĄ

BULWAR DUNIKOWSKIEGO NAD ODRĄ

WROCŁAW - DWORZEC GŁÓWNY PKP

WROCŁAW - DWORZEC GŁÓWNY PKP

WROCŁAW - DWORZEC GŁÓWNY PKP

NARODOWE FORUM MUZYKI

NARODOWE FORUM MUZYKI

NARODOWE FORUM MUZYKI

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

Transformace Vratislavi se děje nejen v materiální sféře, ale také v psychické – v povědomí svých občanů. Pocit identity s městem se vyvíjí a Vratislav se stává místem setkání pro návštěvníky z celého světa, a místem pro mezinárodní události, jako je Evropská setkání mládeže z Taizé ve Vratislavi (1993), 46. Mezinárodní eucharistický kongres s účasti papeže Jana Pavla II (1997) a slavení tisíciletí Wroclawi (2000). Kromě toho, Vratislav se stal členem několika mezinárodních organizací a začal partnerskou spolupráci s několika evropskými, stejně jako severními a jižními americkými městy.

Zaregistruj se v internetové registraci uchazeče IRK

STUDUJ na DVŠ
Rekrutacja